Vastutustundlik mängimine

Olympic Entertainment Group on aktiivselt osalenud oma tegutsemispiirkondades hasartmänguseaduse väljatöötamise komisjonides, tehes ettepanekuid saavutamaks kohusetundlikku lähenemist hasartmängudesse. Kontsernis on kehtestatud sotsiaalse vastutuse reglement, millega on sätestatud nõuded tütarettevõtetele, et nad on kohustatud järgima seadusest tulenevaid nõudeid ja tegema hasartmängusõltuvuse ärahoidmiseks ennetustööd. Samuti kehtestab reglement nõuded klientide teavitamisele hasartmängusõltuvusest.

Kõikides Kontserni ettevõtetes lähtutakse vastutustundliku mängimise põhimõtetest, mille näideteks on:

 • Käitume vastutustundlikult – oleme uhked kõrgete eetiliste standardite üle
 • Kanname hoolt selle üle, et me oleksime kursis valdkonnaspetsiifiliste teadmistega
 • Reklaamimisel lähtume seadusest ja reklaamime vastutustundlikult
 • Suhtume proaktiivselt rahapesu tõkestamisse
 • Pakume turvalist, sertifitseeritud ja vastutustundliku mängukeskkonda
 • Hindame kõrgelt kliendi konfidentsiaalsust ja privaatsust
 • Mängimine on meelelahutus
 • Oleme kehtestanud külastajate vanuse alampiirid ja registreerimise
 • Klientidel on võimalus kasiinokülastus keelu rakendamiseks
 • Meie personal on koolitatud teadvustamaks hasartmängusõltuvusest
 • Pakume abi hasartmängusõltuvuse vastu
 • Teeme koostööd hasartmängusõltlaste gruppidega

Kõikides meie kasiinodes on infomaterjale, mis kutsuvad üles mõistlikule mängimisele ning suunavad, kuhu pöörduda abi saamiseks. Kontsern teeb ka koostööd mitmete psühholoogidega, kes abistavad mängusõltlasi.