Finantsaruanded

Olympic Entertainment Group AS avaldab 2018. aastal auditeerimata konsolideeritud finantstulemused järgmiselt:

1-12/2017 28.02.2018
1-3/2018 24.05.2018
1-6/2018 26.07.2018
1-9/2018 25.10.2018

Olympic Entertainment Group AS avaldab 2018. aastal ärisegmentide auditeerimata hasartmängutulud järgmiselt:

1-12/2017 11.01.2018
1-3/2018 12.04.2018
1-6/2018 12.07.2018
1-9/2018 11.10.2018

Olympic Entertainment Group AS avalikustab 2017. aasta auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruande 28.03.2018.

Olympic Entertainment Group AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 11. mail 2018.


Aasta Q1 Q2 Q3 Q4 Aastaaruanne Aastaraamat
2018 EUR EUR EUR
2017 EUR EUR EUR EUR Aastaaruanne Aastaraamat
2016 EUR EUR EUR EUR Aastaaruanne Aastaraamat
2015 EUR EUR EUR EUR Aastaaruanne Aastaraamat
2014 EUR EUR EUR EUR Aastaaruanne Aastaraamat
2013 EUR EUR EUR EUR Aastaaruanne Aastaraamat
2012 EUR EUR EUR EUR Aastaaruanne Aastaraamat
2011 EUR EUR EUR EUR Aastaaruanne Aastaraamat
2010 UNI UNI UNI UNI Aastaaruanne Aastaraamat
2009 UNI UNI UNI UNI Aastaaruanne
2008 UNI UNI UNI UNI Aastaaruanne
2007 UNI UNI UNI UNI Aastaaruanne