Finantsaruanded

Olympic Entertainment Group AS avaldab 2016. aastal auditeerimata konsolideeritud finantstulemused järgmiselt:

1-12/2015 25.02.2016
1-3/2016 26.04.2016
1-6/2016 26.07.2016
1-9/2016 25.10.201
6

Olympic Entertainment Group AS avaldab 2016. aastal ärisegmentide auditeerimata hasartmängutulud järgmiselt:

1-12/2015 12.01.2016
1-3/2016 12.04.2016
1-6/2016 12.07.2016
1-9/2016 11.10.2016

Olympic Entertainment Group AS avalikustab 2015. aasta auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruande 24.03.2016.

OEG aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 16.06.2016 

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    6 kuud 2016 6 kuud 2015 6 kuud 2014
Äritulud mln eurot 92,4 81,0 72,2
Hasartmängumaks mln eurot 17,1 15,5 14,3
EBITDA mln eurot 17,1 18,4 16,7
Ärikasum mln eurot 12,0 14,5 12,6
Puhaskasum mln eurot 9,8 11,8 10,3
EBITDA marginaal % 18,5 22,7 23,1
Ärirentaablus % 13,0 17,9 17,5
Puhasrentaablus % 10,5 14,6 14,3
         
Varad mln eurot 188,9 125,0 115,4
Omakapital mln eurot 108,8 106,8 97,8
ROE % 9,2 12,2 10,8
ROA % 5,8 9,8 8,8
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 0,8 2,2 2,3
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 125 96 93
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 40 122 30 263 31 060
Töötajad in 3 260 2 653 2 593
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 4 159 3 275 3 072
Elektroonilise ruleti terminalide arv perioodi lõpus tk 148 104 102
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 198 182 190
Turniiripokkeri mängulaudade arv perioodi lõpus tk 63 44 32

 

Aasta Q1 Q2 Q3 Q4 Aastaaruanne Aastaraamat
2016 EUR EUR EUR
2015 EUR EUR EUR EUR Aastaaruanne Aastaraamat
2014 EUR EUR EUR EUR Aastaaruanne Aastaraamat
2013 EUR EUR EUR EUR Aastaaruanne Aastaraamat
2012 EUR EUR EUR EUR Aastaaruanne Aastaraamat
2011 EUR EUR EUR EUR Aastaaruanne Aastaraamat
2010 UNI UNI UNI UNI Aastaaruanne Aastaraamat
2009 UNI UNI UNI UNI Aastaaruanne
2008 UNI UNI UNI UNI Aastaaruanne
2007 UNI UNI UNI UNI Aastaaruanne