Börsiteated

Olympic Entertainment Group muutused struktuuris

Postitatud 02.05.2011

Olympic Entertainment Group muutused struktuuris

Olympic Entertainment Group AS sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüakse osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L, Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli eraettevõtjale. Tehingu hind on 0,5 miljonit eurot ning OEG käesoleva aasta esimese kvartali majandustulemustes kajastatakse Rumeenia operatsioonide lõpetamisest saadav erakorraline kahjum summas 2,5 miljonit eurot. 

Olympic Entertainment Group sisenes Rumeenia turule 2007. aasta II kvartalis. Olympic Entertainment Group nõukogu otsustas Rumeenia ärisegmendist väljuda, kuna senise tegevuse vältel seal kasumisse ei jõutud ning lähiaastatel ei nähtud ka võimalust jõuda kasumlikkuse poolest võrreldavale tasemele teiste ärisegmentidega. 

Tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikute vahel ning nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud. Osaluste võõrandamine mõjutab Olympic Entertainment Group'i tegevust positiivselt, kuivõrd viimastel aastatel on Rumeenia ärisegment tegutsenud kahjumlikult. 

Lisainfo:

Madis Jääger
CFO, juhatuse liige
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja