Börsiteated

OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

Postitatud 08.04.2010

OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS, registrikood 10592898, aadress Pronksi 19, 10124 Tallinn (edaspidi OEG), kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 30. aprillil 2010.a. algusega kell 11.00 Reval Park Hotel & Casino’s, Park Lounge’s (Kreutzwaldi 23, Tallinn).

Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamine;
3. Põhikirja muutmine;
4. Audiitori valimine.

OEG nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud üldkoosoleku päevakorra ning teeb OEG aktsionäride korralisele üldkoosolekule järgmised ettepanekud:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine
OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada OEG majandusaasta 1. jaanuar 2009. a – 31. detsember 2009. a aruande kinnitamise poolt.

2. Kasumi jaotamine
OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada 31. detsembril 2009. aastal lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 513 069 tuhat krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu.

3. Põhikirja muutmine
OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada põhikirja muutmise poolt ning võtta vastu OEG põhikiri uues redaktsioonis, mis esitatakse korralisele üldkoosolekule. Põhikirja uue redaktsiooni projektiga saab tutvuda OEG kodulehel aadressil www.olympic-casino.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus.

4. Audiitori valimine
OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada OEG-le audiitori Tiit Raimla PricewaterhouseCoopers AS-ist valimise poolt. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta audiitorile tasu OEG 2010. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt OEG ja PricewaterhouseCoopers AS-i vahel sõlmitavale lepingule.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20. aprillil 2010 kl 23.59.

Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, 30. aprillil 2009 kell 10.30 Reval Park Hotel & Casino’s, Park Lounge’s. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument.

OEG majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda alates 08. aprillist 2010. a OEG kodulehel aadressil www.olympic-casino.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@oc.eu või telefonil 667 1250.


Indrek Jürgenson
Olympic Entertainment Group AS-i juhatuse liige

« Tagasi nimekirja