Börsiteated

Olympic Entertainment Group AS aktsionäride korraline üldkoosolek

Postitatud 12.05.2009

Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamine;
3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine;
4. Audiitori valimine;
5. Nõukogu esimehe tasustamine.

OEG nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud üldkoosoleku päevakorra ning teeb OEG aktsionäride korralisele üldkoosolekule järgmised ettepanekud:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine
OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada OEG majandusaasta 1. jaanuar 2008. a – 31. detsember 2008. a aruande kinnitamise poolt.

2. Kasumi jaotamine
OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada 31. detsembril 2008. aastal lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 459 227 tuhat krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu.

3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine
OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada nõukogu liikmete Mart Relve ja Anders Galfensjö tagasi kutsumise poolt alates 03. juunist 2009.a.

4. Audiitori valimine
OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada OEG-le uue audiitori Tiit Raimla PricewaterhouseCoopers AS-ist valimise poolt. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta audiitorile tasu OEG 2009. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt OEG ja PricewaterhouseCoopers AS-i vahel sõlmitavale lepingule.

5. Nõukogu esimehe tasustamine
OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada nõukogu esimehe tasustamise poolt vastavalt nõukogu esimehega sõlmitavale kokkuleppele.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 24. mail 2009 kl 23.59.
Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, 3. juunil 2009 kell 10.30 Reval Park Hotel & Casino’s, Park Lounge’s. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument.

OEG majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda alates 30. aprillist 2009. a ettevõtte kodulehel aadressil www.olympic-casino.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@oc.eu või telefonil 667 1250.


Andri Avila
Olympic Entertainment Group AS-i juhatuse liige

« Tagasi nimekirja