Börsiteated

Olympic Entertainment Group AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

Postitatud 14.08.2008


Vastavalt OEG 17. juuli 2008. a börsiteatele oli Koosoleku kokkukutsumise eesmärgiks muudatuste tegemine OEG juhtimisstruktuuris. Vastavalt Koosoleku otsustele jätkab OEG senine juhatuse esimees Armin Karu OEG nõukogu esimehena. OEG juhatus on alates 14. augustist 2008. a üheliikmeline ning OEG igapäevast majandustegevust korraldab tegevdirektor Andri Avila.

14. augustil 2008. a enne Koosoleku algust toimunud OEG nõukogu koosolekul võttis OEG nõukogu vastu otsuse seniste OEG juhatuse liikmete Armin Karu ja Mart Relve OEG juhatusest tagasikutsumise kohta.

Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 11.28. Koosolekul osales 21 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 120 757 682 häält, mis moodustab 79,97 % aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.

Koosoleku päevakorras olid 5.augustil 2008. a OEG koduleheküljel www.olympic-casino.com avaldatud ning Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu avalikustatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused.

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

1. Armin Karu valimine OEG nõukogu liikmeks

Koosolek otsustas valida Armin Karu OEG nõukogu liikmeks.

Hääletustulemused:

Poolt: 120 757 682 häält 100 % Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest


2. Mart Relve valimine OEG nõukogu liikmeks

Koosolek otsustas valida Mart Relve OEG nõukogu liikmeks.

Hääletustulemused:

Poolt: 120 757 682 häält 100 % Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest


3. Kaia Karu OEG nõukogust tagasikutsumine

Koosolek otsustas kutsuda Kaia Karu OEG nõukogust tagasi.

Hääletustulemused:

Poolt: 120 757 682 häält 100 % Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest


Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja OEG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

14. augustil 2008. a pärast Koosoleku lõppu toimunud OEG nõukogu koosolekul võttis OEG nõukogu vastu otsuse Armin Karu valimise kohta OEG nõukogu esimeheks.


Lisainfo:

Andri Avila
juhatuse liige
Olympic Entertainment Group
Tel + 372 667 1250
E-post andri.avila@oc.eu
www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja