Börsiteated

OEG: Ühinemise ettevalmistamine

Postitatud 02.05.2018

Odyssey Europe AS („Ülevõtja“) on 04.04.2018 avalikustatud Olympic Entertainment Group AS-i („OEG“) aktsiate omandamiseks tehtud avaliku vabatahtliku ülevõtmispakkumise („Ülevõtmispakkumine“) teates ja prospektis tulevikuplaane kirjeldades muuhulgas märkinud, et kavatseb viia läbi OEG kui ühendatava ühingu ühinemise Ülevõtja kui ühendava ühinguga.

02.05.2018 seisuga on täidetud kõik Ülevõtmispakkumise kehtivuse eeltingimused. Seega omandab Ülevõtja Ülevõtmispakkumise väärtuspäeval, st 10.05.2018, OEG-s enamusosaluse. Ka käesoleva teate kuupäeva seisuga on Ülevõtja OEG aktsionär, kelle osalus OEG-s tõusis 04.04.2018 üle 5%.

Ülevõtja on OEG-le teinud ühinemisettepaneku vastavalt Ülevõtmispakkumise prospektis ja teates kirjeldatule. OEG teatab käeolevaga, et OEG juhatus alustab ühinemise ettevalmistamist, sealhulgas ühinemist otsustava OEG aktsionäride üldkoosoleku ettevalmistamist. Kavandatava ühinemise tingimustes ei ole veel kokku lepitud ja OEG nõukogu ei ole veel kavandatava ühinemise jaoks nõusolekut andnud. Ühinemise jõustumiseks on muuhulgas vajalik OEG aktsionäride üldkoosoleku vastavasisuline otsus.

Madis Jääger
juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com  

« Tagasi nimekirja