Börsiteated

OEG: Teatud vähemusaktsionärid esitasid alternatiivse otsuse eelnõu koos põhjendusega

Postitatud 09.05.2018

Seoses 11. mail 2018 toimuva Olympic Entertainment Group AS-i („Aktsiaselts“) korralise üldkoosolekuga esitasid Aktsiaseltsi teatud vähemusaktsionärid, kes kinnitavad, et nende häältega on esindatud vähemalt 1/20 kogu Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, 8. mail 2018 üldkoosoleku päevakorra 5. punkti kohta järgmise otsuse eelnõu ja põhjenduse:

* * * * *

Otsuse eelnõu: „Arvestades et 4. aprillil 2018 tegi Odyssey Europe AS avaliku vabatahtliku ülevõtmispakkumise Aktsiaseltsi aktsiate omandamiseks ning pakkumise tulemusena omandas Odyssey Europe AS vähem kui 90% Aktsiaseltsi aktsiatest, kiita heaks Aktsiaseltsi aktsiate (OEG1T, ISIN EE3100084021) Nasdaq Tallinna börsil noteerimise lõpetamine, kui Odyssey Europe AS on omandanud 100% Aktsiaseltsi aktsiatest.“

Põhjendus: „Noteerimine börsil tagab väikeinvestoritele teatud õigused, sealhulgas emitendi tegevuse ja majandusliku olukorra läbipaistvuse ning madalamad piirmäärad aktsionäride õiguste teostamisel üldkoosolekul. Seepärast on Nasdaq Tallinna börsi praktika kohaselt noteerimine lõpetatud pärast emitendi väikeaktsionäride aktsiate ülevõtmist õiglase hüvitise eest. Aktsiaseltsi noteerimise lõpetamine ohustaks oluliselt väikeaktsionäride õigusi ning Aktsiaseltsi aktsiate noteerimise lõpetamise taotlemise eeltingimuseks peaks olema 100% aktsiate omandamine enamusaktsionäri poolt.“

* * * * *

Aktsiaselts tegeleb praegu kontrollimisega, kas formaalsed eeltingimused otsuse eelnõu esitamiseks olid täidetud.

Madis Jääger
juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com  

« Tagasi nimekirja