Börsiteated

OEG Slovakkia tütarühingud ühinevad

Postitatud 23.03.2016

OEG Slovakkias asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Slovakia S.r.o. ja Olympic F&B S.r.o. sõlmisid 22.03.2016 ühinemislepingu. Ühinemine viiakse lõpule käesoleva aasta jooksul ning selle käigus ühendab Olympic Casino Slovakia S.r.o. endaga Olympic F&B S.r.o. Ühinemise eesmärgiks on kontserni struktuuri korrastamine.

Tütarühingute ühinemine ei oma otsest mõju OEG kontserni majandustegevusele. OEG juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja