Börsiteated

OEG reorganiseeris osaluse Läti tütarettevõtjas

Postitatud 29.12.2015

Olympic Entertainment Group AS (OEG) omandas OEG kontserni kuuluva Siquia Holding B.V. käest 8.6% Olympic Casino Latvia SIA aktsiatest ehk 554 aktsiat. Olympic Casino Latvia SIA kuulub samuti OEG kontserni ning opereerib kasiinosid Lätis. Tehingu tulemusena kuulub otseosalusena Olympic Casino Latvia SIA 100% aktsiatest OEG-le. Tehingu eesmärgiks on kontserni struktuuri korrastamine ja otse osaluse omamine Läti tütarettevõtjas. Poolte kokkuleppel tehingu summat ja tasumise tähtaega ei avaldata. Kuivõrd Olympic Casino Latvia SIA jääb jätkuvalt OEG kontserni kuuluvaks, siis ei oma tehing otsest mõju OEG kontserni kasumile, varadele ja kohustustele ega muule majandustegevusele.

NASDAQ OMX Tallinna börsi reglemendi tähenduses on sõlmitud tehingu puhul tegemist küll seotud isikuga (OEG aktsionär ja nõukogu liige omab 5% suurust osalust ettevõttes, millele kuulub 100% Siquia Holding B.V. aktsiatest) sõlmitud tehinguga, kuid samas ei ole see käsitletav olulise tehinguna seotud isikuga. OEG juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud. OEG ei tasunud osaluse eest oma aktsiatega.

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja