Börsiteated

OEG otsustas restruktureerida tütarühinguid

Postitatud 13.06.2013

OEG otsustas restruktureerida tütarühinguid. Sellega seoses otsustas OEG omandada 100%-lise osaluse Hollandi äriühingus Jessy Investments B.V. Omandamine viiakse lõpule juunis 2013. Ülaltoodud tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikutega (NASDAQ OMX Tallinna Börsi reglemendi tähenduses) ning ei oma otsest mõju OEG kontserni majandustegevusele.

Pärast Jessy Investments B.V. omandamist võõrandab OEG 100%-lise osaluse Osaühingus Fortuna Travel OEG 100%-lisele tütarühingule Jessy Investments B.V. Osaühing Fortuna Travel on hetkel tegevuseta äriühing. OEG suurendab ka Jessy Investments B.V. aktsiakapitali, tasudes aktsiakapitali suurendamisel aktsiate eest mitterahalise sissemaksega, milleks on OEG-le kuuluv Kesklinna Hotelli OÜ osa. Ülalnimetatud tehingud viiakse lõpule juunis 2013.

Pärast ülanimetatud tehingute jõustumist omab OEG 100%-line tütarühing Jessy Investments B.V. 100%-list osalust Kesklinna Hotelli OÜ-s ning Osaühingus Fortuna Travel.

Ülaltoodud tehingud ei oma otsest mõju OEG kontserni majandustegevusele. OEG juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel +372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja