Börsiteated

OEG: OEG konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, 2. kvartal ja 6 kuud 2010

Postitatud 09.08.2010

Olympic Entertainment Group Poolaastaaruanne 09.08.2010

OEG konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, 2. kvartal ja 6 kuud 2010
Käesoleva aasta 2. kvartalis keskendus Kontsern efektiivsuse tõstmise      
tegevustele, samal ajal otsides võimalusi äritegevuse laiendamiseks.      

Olulisemad arengud 2. kvartalis 2010:                      

- Juunis alustati uue ehk kolmanda kasiino projektiga Slovakkias, mille 
planeeritud avamise aeg jääb aasta viimasesse kvartalisse. Slovakkia segment on 
käesoleval aastal näidanud suurimat tulude kasvu ehk 23,0% võrreldes möödunud  
aasta 1. poolaastaga.  
                            
- 2. kvartali finantstulemused paranesid nii eelmise aasta 2. kvartaliga kui ka 
käesoleva aasta 1. kvartaliga võrreldes kõikidel tegevusturgudel, välja arvatud 
Rumeenia. Lisaks Läti ja Slovakkia segmendile jõudsid 2. kvartalis ärikasumisse 
ka Eesti ja Leedu segment.  
                          
- Juunis lansseeris Eesti esimene netikasiino ja pokkerituba Olympic-Online 
käepärased mobiilirakendused, mis võimaldavad mitmeid kasiinomänge mängida otse 
iPhone'is ning teistes nutitelefonides.                     

Ühekordsed negatiivsed mõjud:                          

-2. kvartalis otsustas Kontsern äritegevuse efektiivsuse tõstmise eesmärgil 
sulgeda 3 kasiinot: 1 Eestis ja 2 Poolas. Tulenevalt hinnati alla varasid, mille
mõju 2.kvartali ja 6 kuu 2010 finantstulemustele oli kokku 11,0 miljonit krooni 
(0,7 miljonit eurot).                              

-Lisaks mõjutasid Kontserni äritulusid ja -kasumit negatiivselt käesoleva
aasta 
2. kvartalis toimunud suurvõitude väljamaksed Rumeenias.            

2010. aasta 2. kvartali äritulud moodustasid 416,1 miljonit krooni (26,6    
miljonit eurot), 2009. aasta 2. kvartalis teenis Kontsern jätkuvates      
tegevusvaldkondades äritulusid 433,4 miljonit krooni (27,7 miljonit eurot).   
Vaatamata äritulude 4%-lisele ehk 17,3 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot)   
langusele võrrelduna möödunud aasta 2. kvartaliga, teenis Kontsern EBITDAt   
käesoleva aasta 2. kvartalis 33,0 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot) ehk 96,5%
enam kui jätkuvates tegevusvaldkondades eelmise aasta samal perioodil      
(elimineerides ühekordsete kulude mõju 2009. aasta 2. kvartali EBITDAst,    
moodustaks kasv kvartalite võrdluses 21,1 miljonit krooni (1,3 miljonit eurot) 
ehk 45,8%).                                   

2010. aasta 2. kvartali ärikahjumiks kujunes 10,5 miljonit krooni (0,7 miljonit 
eurot), mis on 43,0 miljonit krooni (2,7 miljonit eurot) vähem kui eelmisel   
aastal samal perioodil. Ärikasum enne ühekordseid kulusid 2010. aasta 2.    
kvartalis oli 0,5 miljonit krooni (0,03 miljonit eurot), möödunud aasta     
2.kvartalis teeniti enne ühekordseid kulusid ärikahjumit 35,7 miljonit krooni  
(2,3 miljonit eurot).                              

2010. aasta 2. kvartali tulemuste lühikokkuvõte:                
Jätkuvad tegevusvaldkonnad                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud:        | 416,1 | miljonit   | (2.kv 2009: 433,4)    |
|             |    | krooni    |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA:         | 67,1 | miljonit   | (2.kv 2009: 34,2)    |
|             |    | krooni    |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBIT:          | -10,5 | miljonit   | (2.kv 2009: -53,5)    |
|             |    | krooni    |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud  | -1,8 | miljonit   | (2.kv 2009: -3,0)    |
| neto:          |    | krooni    |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskahjum enne     | -12,3 | miljonit   | (2.kv 2009: -56,5)    |
| tulumaksu:        |    | krooni    |              |
--------------------------------------------------------------------------------

1 EUR = 15,6466 EEK                               

2010. aasta 1. poolaasta kokkuvõttes teenis Kontsern konsolideeritud      
müügitulusid 822,0 miljonit krooni (52,5 miljonit eurot) ning äritulusid kokku 
828,0 miljonit krooni (52,9 miljonit eurot), mis on 4,2% vähem kui 2009. aasta 
1. poolaastal teenitud jätkuvate tegevusvaldkondade 863,9 miljoni kroonine (55,2
miljonit eurot) kogutulu. Kontserni EBITDA kasvas eelmise aasta jätkuvate    
tegevusvaldkondade 6 kuu tulemuselt 30,4 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot)  
käesoleva aasta 6 kuu lõikes 135,9 miljoni kroonini (8,7 miljonit eurot) ning  
ärikahjum kahanes vastavalt 141,5 miljonilt kroonilt (9,0 miljonit eurot) 8,9  
miljoni kroonini (0,6 miljonit eurot).                     

2010. aasta 6 kuu tulemuste lühikokkuvõte:                   
Jätkuvad tegevusvaldkonnad                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud:        | 828,0 | miljonit   | (6 k 2009: 863,9)     |
|             |    | krooni    |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA:         | 135,9 | miljonit   | (6 k 2009: 30,4)     |
|             |    | krooni    |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBIT:          | -8,9 | miljonit   | (6 k 2009:-141,5)     |
|             |    | krooni    |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud  | -4,8 | miljonit   | (6 k 2009: -1,9)     |
| neto:          |    | krooni    |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskahjum enne     | -13,7 | miljonit   | (6 k 2009:-143,4)     |
| tulumaksu:        |    | krooni    |              |
--------------------------------------------------------------------------------

1 EUR = 15,6466 EEK                               

Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2010. aasta ja 2009. aasta     
1.poolaastal 93% hasartmängutulust ja 7% muudest tuludest.           

Kontsernivälised äritulud                            

--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | 6 kuud 2010 |  Kasv | Osakaal | 6 kuud 2009 |  Osakaal |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti      |   201 166 |  7,1% |  24,3% |   187 846 |   21,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti       |   176 707 |  -6,2% |  21,3% |   188 299 |   21,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu      |   133 277 | -15,8% |  16,1% |   158 315 |   18,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene    |   22 545 |  9,1% |  2,7% |   20 658 |   2,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola      |   207 981 |  -8,0% |  25,1% |   225 995 |   26,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia     |   21 435 | -28,5% |  2,6% |   29 992 |   3,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slovakkia    |   64 899 |  23,0% |  7,9% |   52 760 |   6,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku      |   828 010 |  -4,2% | 100,0% |   863 865 |  100,0% |
--------------------------------------------------------------------------------

1 EUR = 15,6466 EEK                               

2010. aasta 1. poolaasta lõpus oli Kontsernis kokku 64 kasiinot, üldpinnaga 25 
409 m². 2009. aasta 1. poolaasta lõpus oli Kontserni kasiinode arv 86 ja    
kasiinode üldpind kokku 30 376 m². Käesoleva aasta 1.poolaasta jooksul suleti 1 
kasiino Eestis ning 2 kasiinot Poolas.                     

--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode arv segmenditi               |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |    30.06.2010 |      30.06.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti              |        17 |          23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti               |        21 |          26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu              |        10 |          15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene            |         5 |           5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola              |         7 |           9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia             |         2 |           6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slovakkia            |         2 |           2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku              |        64 |          86 |
--------------------------------------------------------------------------------


Kontserni 2010. aasta 1. poolaasta konsolideeritud ärikulud enne amortisatsiooni
ja allahindluse kulusid kahanesid võrreldes 2009. aasta 1. poolaasta jätkuvate 
tegevusvaldkondade vastavate kuludega kokku 17,0% ehk 141,4 miljoni krooni (9,0 
miljonit eurot) võrra, sealhulgas 2. kvartali kulud vähenesid võrreldes möödunud
aasta sama perioodiga 12,6% ehk 50,3 miljonit krooni (3,2 miljonit eurot). Kõige
enam kahanesid võrreldes 2009. aasta 1. poolaastaga tööjõukulud 20,1% ehk 57,7 
miljonit krooni (3,7 miljonit eurot), rendikulud 24,8% ehk 27,5 miljonit krooni 
(1,8 miljonit eurot) ja hasartmängumaksu kulud 6,9% ehk 14,2 miljonit krooni  
(0,9 miljonit eurot).                              

Suurima osa Kontserni ärikuludest enne amortisatsiooni ja allahindlusi     
moodustasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 229,8 miljonit krooni (14,7   
miljonit eurot), järgnesid hasartmängumaksude kulud 193,0 miljonit krooni (12,3 
miljonit eurot), rendikulu 83,3 miljonit krooni (5,3 miljonit eurot) ja     
turunduskulud 68,0 miljonit krooni (4,3 miljonit eurot).            

Kontserni ärikahjumiks kujunes 8,9 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot), 2009. 
aasta samal perioodil oli ärikahjum jätkuvates tegevusvaldkondades 141,5    
miljonit krooni (9,0 miljonit eurot). Konsolideeritud puhaskahjumiks kujunes  
19,2 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot). 2009. aasta samal perioodil oli   
puhaskahjum jätkuvates tegevusvaldkondades 142,2 miljonit krooni (9,1 miljonit 
eurot).                                     


Eesti segment                                  

2010. aasta 1. poolaastal moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud 
kokku 201,2 miljonit krooni (12,9 miljonit eurot), millest hasartmängutulud   
maapealsetest kasiinodest moodustasid 171,7 miljonit krooni (11,0 miljonit   
eurot), hasartmängutulud internetikasiinost 9,7 miljonit krooni (0,6 miljonit  
eurot) ja muud tulud 19,8 miljonit krooni (1,3 miljonit eurot).         

Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes möödunud aasta sama 
ajaga 7,1%. Hasartmänguturu langus Eestis 1. poolaastal 2010 võrreldes sama   
perioodiga 2009. aastal oli 6%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti      
hasartmänguturul oli käesoleva aasta juuni lõpus 52%, 1. poolaasta 2009 lõpus  
oli Olympic Casino Eesti AS turuosa 47%.                    

Eesti segmendi EBITDAks 1. poolaastal 2010 kujunes 33,2 miljonit krooni (2,1  
miljonit eurot) ja ärikahjumiks kujunes 2,6 miljonit krooni (0,2 miljonit    
eurot). 2009. aasta 1. poolaastal teenis Eesti segment EBITDA-t  -18,4 miljonit
krooni (-1,2 miljonit eurot) ja ärikahjumit 66,1 miljonit krooni (4,2 miljonit 
eurot).                                     

Juuni lõpus tegutses Eestis kokku 17 Olympic kasiinot, milles oli kokku 700   
mänguautomaati ja 19 mängulauda.                        


Läti segment                                  

2010. aasta 1. poolaastal moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud  
kokku 176,7 miljonit krooni (11,3 miljonit eurot), millest hasartmängutulud   
moodustasid 162,4 miljonit krooni (10,4 miljonit eurot) ning muud tulud 14,3  
miljonit krooni (0,9 miljonit eurot). Läti segmendi kontsernivälised äritulud  
kahanesid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 6,2%. Hasartmänguturu langus Lätis 
1. poolaastal 2010 võrreldes sama perioodiga 2009. aastal oli 24%. Olympic   
Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul oli juuni lõpus 2010 19%, 1.  
poolaasta 2009 lõpus oli Olympic Casino Latvia SIA turuosa 13%.         

Läti segmendi EBITDAks 1. poolaastal 2010 kujunes 56,6 miljonit krooni (3,6   
miljonit eurot) ja ärikasumiks kujunes 24,2 miljonit krooni (1,5 miljonit    
eurot). 2009. aasta 1. poolaastal teenis Läti segment EBITDAt 25,2 miljonit   
krooni (1,6 miljonit eurot) ja ärikahjumit 27,0 miljonit krooni (1,7 miljonit  
eurot).                                     

Poolaasta lõpus tegutses Lätis kokku 21 Olympic kasiinot, milles oli kokku 651 
mänguautomaati ja 18 mängulauda.                        


Leedu segment                                  

2010. aasta 1. poolaastal moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud 
kokku 133,3 miljonit krooni (8,5 miljonit eurot), millest hasartmängutulud   
moodustasid 125,6 miljonit krooni (8,0 miljonit eurot) ning muud tulud 7,7   
miljonit krooni (0,5 miljonit eurot). Leedu segmendi kontsernivälised äritulud 
kahanesid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 15,8%. Hasartmänguturu langus   
Leedus 1. poolaastal 2010 võrreldes sama perioodiga 2009. aastal oli 25%.    
Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul tõusis 1.    
poolaastal 2010 71%-ni, 1. poolaasta 2009 lõpus oli Olympic Casino Group Baltija
UAB turuosa 62%.                                

Leedu segmendi EBITDAks 1. poolaastal 2010 kujunes 22,7 miljonit krooni (1,5  
miljonit eurot) ja ärikasumiks kujunes 4,9 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot).
2009. aasta 1. poolaastal teenis Leedu segment EBITDAt  18,5 miljonit krooni  
(1,2 miljonit eurot) ja ärikahjumit 2,6 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot).  

Kvartali lõpus tegutses Leedus kokku 10 Olympic kasiinot, milles oli kokku 350 
mänguautomaati ja 50 mängulauda.                        


Valgevene segment                                

2010. aasta 1. poolaastal moodustasid Valgevene segmendi kontsernivälised    
äritulud kokku 22,5 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot), millest        
hasartmängutulud moodustasid 20,3 miljonit krooni (1,3 miljonit eurot) ning muud
tulud 2,2 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot). Valgevene segmendi       
kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 9,1%.

Valgevene segmendi EBITDAks 1. poolaastal 2010 kujunes 5,2 miljonit krooni (0,3 
miljonit eurot) ja ärikahjumiks kujunes 1,9 miljonit krooni (0,1 miljonit    
eurot). 2009. aasta 1. poolaastal teenis Valgevene segment EBITDAt 1,7 miljonit 
krooni (0,1 miljonit eurot) ja ärikahjumit 5,7 miljonit krooni (0,4 miljonit  
eurot).                                     

Kvartali lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku  
246 mänguautomaati.                               


Poola segment                                  

2010. aasta 1. poolaastal moodustasid Poola segmendi kontsernivälised äritulud 
kokku 208,0 miljonit krooni (13,3 miljonit eurot), millest hasartmängutulud   
moodustasid 203,5 miljonit krooni (13,0 miljonit eurot) ning muud tulud 4,5   
miljonit krooni (0,3 miljonit eurot). Poola segmendi kontsernivälised äritulud 
kahanesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8,0%.             

Poola segmendi EBITDAks 1. poolaastal 2010 kujunes 21,8 miljonit krooni (1,4  
miljonit eurot) ja ärikahjumiks kujunes 16,2 miljonit krooni (1,0 miljonit   
eurot). Ärikahjumis sisaldub 11,0 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot) 2 kasiino
sulgemisega seotud varade allahindluse kulusid. 2009. aasta 1. poolaastal teenis
Poola segment EBITDAt 16,4 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot) ja ärikahjumit 
8,5 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot).                    

Käesoleva aasta 1. poolaasta jooksul taasavati Poolas üks ning suleti kaks   
kasiinot. Juuni lõpus tegutses Poolas kokku 7 Olympic kasiinot, milles oli kokku
338 mänguautomaati ja 46 mängulauda.                      


Rumeenia segment                                

2010. aasta 1. poolaastal moodustasid Rumeenia segmendi kontsernivälised    
äritulud kokku 21,4 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot), millest        
hasartmängutulud moodustasid 15,1 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot) ning muud
tulud 6,3 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot). Rumeenia segmendi        
kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga   
28,5% ning olid mõjutatud Rumeenia hasartmänguturu madalseisust ja 2. kvartalis 
toimunud suurvõitude väljamaksetest.                      

Rumeenia segmendi EBITDAks 1. poolaastal 2010 kujunes -15,4 miljonit krooni   
(-1,0 miljonit eurot) ja ärikahjumiks kujunes 22,8 miljonit krooni (1,5 miljonit
eurot). 2009. aasta 1. poolaastal teenis Rumeenia segment EBITDAt -17,5 miljonit
krooni (-1,1 miljonit eurot) ja ärikahjumit 29,7 miljonit krooni (1,9 miljonit 
eurot).                                     

Kvartali lõpus tegutses Rumeenias kokku 2 Olympic kasiinot, milles oli kokku 88 
mänguautomaati ja 13 mängulauda.                        


Slovakkia segment                                

2010. aasta 1. Poolaastal moodustasid Slovakkia segmendi kontsernivälised    
äritulud kokku 64,9 miljonit krooni (4,1 miljonit eurot), millest        
hasartmängutulud moodustasid 58,3 miljonit krooni (3,7 miljonit eurot) ning muud
tulud 6,6 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot). Slovakkia segmendi       
kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. poolaastaga 23,0%.

Slovakkia segmendi EBITDAks 1. poolaastal 2010 kujunes 11,8 miljonit krooni (0,8
miljonit eurot) ja ärikasumiks kujunes 5,4 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot).
2009. aasta 1. poolaastal teenis Slovakkia segment EBITDAt 4,5 miljonit krooni 
(0,3 miljonit eurot) ja ärikahjumit 1,9 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot).  

Kvartali lõpus tegutses Slovakkias kokku 2 Olympic kasiinot, milles oli kokku  
102 mänguautomaati ja 22 mängulauda.                      


Finantsseisund                                 

30.06.2010 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 1 642,5 miljonit  
krooni (105,0 miljonit eurot). 31.12.2009 seisuga oli Kontserni konsolideeritud 
bilansimaht 1 776,0 miljonit krooni (113,5 miljonit eurot). Bilansimaht vähenes 
poolaasta jooksul 7,5%, mis on olulisemas osas seotud pangalaenu maksetega.   

Käibevarad moodustasid varadest 498,6 miljonit krooni (31,9 miljonit eurot) ehk 
30,4% kogu varadest ja põhivarad 1 143,9 miljonit krooni (73,1 miljonit eurot) 
ehk 69,6% bilansimahust. Immateriaalsed varad moodustasid põhivaradest 447,3  
miljonit krooni (28,6 miljonit eurot) ehk 39,1%.                

Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 368,3 miljonit krooni   
(23,5 miljonit eurot) ning konsolideeritud omakapital 1 274,3 miljonit krooni 
(81,4 miljonit eurot). Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad      
laenukohustused 170,2 miljonit krooni (10,9 miljonit eurot), maksukohustused  
52,9 miljonit krooni (3,4 miljonit eurot) ja kohustused töövõtjatele 46,9    
miljonit krooni (3,0 miljonit eurot).                      


Investeeringud                                 

Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse 2010. aasta 1. poolaastal 37,3 
miljonit krooni (2,4 miljonit eurot), millest 33,6 miljonit krooni (2,1 miljonit
eurot) investeeriti uutesse mänguseadmetesse. Investeeringud immateriaalsesse  
põhiavarasse 2010. aasta 1. poolaastal moodustasid 4,2 miljonit krooni (0,3   
miljonit eurot).                                

2009. aasta samal perioodil investeeriti materiaalsesse ja immateriaalsesse   
põhivarasse kokku 61,5 miljonit krooni (3,9 miljonit eurot). Olulisem osa    
investeeringutest olid seotud Rumeenia pealinnas Bukarestis avatud       
esinduskasiinoga ning teise kasiino avamisega Slovakkias.            


Rahavood                                    

Kontserni äritegevuse rahavood 2010. aasta 1. poolaastal olid  109,5 miljonit 
krooni (7,0 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid 36,9  
miljonilt kroonilt (2,4 miljonit eurot) ja finantseerimistegevuse rahavood   
-124,5 miljonit krooni (-8,0 miljonit eurot). Netorahavood kokku moodustasid  
21,9 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot).                   

Kontserni äritegevuse rahavood 2009. aasta 1. poolaastal olid  27,4 miljonit 
krooni (1,8 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -120,6 
miljonilt kroonilt (-7,7 miljonit eurot) ja finantseerimistegevuse rahavood 33,7
miljonit krooni (2,2 miljonit eurot). Netorahavood kokku moodustasid   -59,5 
miljonit krooni (-3,8 miljonit eurot).                     


Personal                                    

30.06.2010 seisuga andis Kontsern tööd 2 166 inimesele (30.06.2009 Ukrainata: 2 
689). Eesti ettevõtetes töötas juuni lõpus 453, Lätis 486, Leedus 514,     
Valgevenes 86, Poolas 365, Rumeenias 141 ja Slovakkias 121 inimest.       

2010. aasta 1 poolaastal arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos    
sotsiaalmaksudega kokku 229,8 miljonit krooni (14,7 miljonit eurot), möödunud  
aastal samal ajal 287,5 miljonit krooni (18,4 miljonit eurot).         

Kontserni põhilised arvnäitajad:                        
Jätkuvad tegevusvaldkonnad                           
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 6 kuud 2010 | 6 kuud 2009 |   Muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud (miljon krooni)      |    828,0 |    863,9 |    -4,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA (miljon krooni)       |    135,9 |    30,4 |   347,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikahjum (miljon krooni)     |    -8,9 |   -141,5 |   -93,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskahjum (miljon krooni)    |    -19,2 |   -142,2 |   -86,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal          |    16,4% |    3,5% |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärirentaablus           |    -1,1% |   -16,4% |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhasrentaablus          |    -2,3% |   -16,5% |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali suhtarv        |    77,6% |    74,2% |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode arv perioodi lõpus    |     64 |     86 |     -22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode pind m2 perioodi lõpus  |   25 409 |   30 376 |   -4 967 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Mänguautomaatide arv perioodi   |    2 475 |    3 037 |    -562 |
| lõpus               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mängulaudade arv perioodi lõpus  |     168 |     209 |     -41 |
--------------------------------------------------------------------------------


Suhtarvude valemid                               

o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse
kulusid                                     
o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid                
o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust          
o EBITDA marginaal = EBITDA / Aritulud                     
o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud                      
o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Aritulud                   
o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku                

1 EUR = 15,6466 EEK                               


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE                     

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD           |  (tuhandetes EEK)  |  (tuhandetes EUR)   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |30.06.2010 | 31.12.2009 | 30.06.2010 | 31.12.2009 |
|              |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara         |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid |  308 936 |  286 067 |   19 745 |   18 283 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantsinvesteeringud   |  54 639 |   48 184 |   3 492 |   3 080 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu   |   9 742 |   5 473 |    623 |    350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed |  76 563 |   73 977 |   4 893 |   4 728 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks   |  17 923 |   23 437 |   1 145 |   1 498 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud           |  14 633 |   14 068 |    935 |    899 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel põhivarad   |  16 144 |   17 833 |   1 032 |   1 140 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku      |  498 580 |  469 039 |   31 865 |   29 978 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara         |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud       |  25 192 |   21 395 |   1 610 |   1 367 |
| tulumaksuvara       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud           |  14 412 |   61 405 |    921 |   3 924 |
| finantsinvesteeringud   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded |  16 788 |   15 983 |   1 073 |   1 021 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud |  22 688 |   23 658 |   1 450 |   1 512 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara   |  617 584 |  733 757 |   39 471 |   46 896 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara  |  447 285 |  450 778 |   28 587 |   28 810 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku      | 1 143 949 | 1 306 976 |   73 112 |   83 530 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU        | 1 642 529 | 1 776 015 |  104 977 |  113 508 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |  (tuhandetes EEK)  |  (tuhandetes EUR)   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |30.06.2010 | 31.12.2009 | 30.06.2010 | 31.12.2009 |
|              |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED        |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused  |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused      |  48 641 |   88 145 |   3 109 |   5 633 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed    |  20 631 |   16 252 |   1 319 |   1 039 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad tarnijatele     |  37 438 |   27 513 |   2 393 |   1 758 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad        |   2 795 |   2 896 |    178 |    185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus     |   4 195 |    298 |    268 |     19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud maksukohustused   |  48 694 |   48 695 |   3 112 |   3 112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad         |  59 282 |   54 774 |   3 789 |   3 501 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised  |  17 543 |   17 947 |   1 121 |   1 147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused  |  239 219 |  256 520 |   15 289 |   16 394 |
| kokku           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused  |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud       |   7 196 |   4 723 |    460 |    302 |
| tulumaksukohustus     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised       |  121 844 |  221 032 |   7 787 |   14 127 |
| võlakohustused      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused  |  129 040 |  225 755 |   8 247 |   14 429 |
| kokku           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku     |  368 259 |  482 275 |   23 536 |   30 823 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL        |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital       | 1 510 000 | 1 510 000 |   96 507 |   96 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss         |  227 273 |  227 273 |   14 525 |   14 525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital |  37 759 |   37 759 |   2 413 |   2 413 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed |    99 |    390 |     6 |     25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kogunenud kahjum     | -562 729 |  -545 450 |  -35 965 |  -34 861 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele  | 1 212 402 | 1 229 972 |   77 486 |   78 609 |
| kuuluv omakapital kokku  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus       |  61 868 |   63 768 |   3 955 |   4 076 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku     | 1 274 270 | 1 293 740 |   81 441 |   82 685 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | 1 642 529 | 1 776 015 |  104 977 |  113 508 |
| KOKKU           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE                       

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |           |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK)       |  2. kv |  2. kv |  6 k 2010 |  6 k 2009 |
|                |  2010 |   2009 |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad  |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hasartmängutulud       | 383 638 | 403 025 |  766 496 |  805 889 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud          | 29 349 |  28 080 |   55 514 |   53 872 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud         |  3 138 |  2 300 |   6 000 |   4 104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku        | 416 125 | 433 405 |  828 010 |  863 865 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja  | -11 134 | -12 785 |  -20 562 |  -24 623 |
| teenused           |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud   |-221 279 | -245 583 |  -440 021 |  -505 908 |
|                |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud         |-115 473 | -135 248 |  -229 783 |  -287 505 |
|                |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum ja väärtuse  | -77 660 | -87 704 |  -144 840 |  -171 861 |
| langus            |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud         | -1 094 |  -5 628 |   -1 725 |  -15 461 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku        |-426 640 | -486 948 |  -836 931 | -1 005 358 |
|                |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikakahjum          | -10 515 | -53 543 |   -8 921 |  -141 493 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |     |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud         |  1 065 |  2 456 |   2 083 |   5 326 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud         | -2 650 |  -5 417 |   -6 311 |  -10 828 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi  |   96 |    12 |    -167 |   3 709 |
| muutustest          |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud  |  -340 |   -24 |    -371 |    -74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud kokku | -1 829 |  -2 973 |   -4 766 |   -1 867 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kahjum enne tulumaksu     | -12 344 | -56 516 |  -13 687 |  -143 360 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu         | -5 272 |  1 576 |   -5 492 |   1 207 |
--------------------------------------------------------------------------------
| JÄTKUVATE TEGEVUSVALDKONDADE | -17 616 | -54 940 |  -19 179 |  -142 153 |
| PERIOODI PUHASKAHJUM     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÕPETATUD TEGEVUSVALDKONDADE |    0 | -200 555 |     0 |  -210 792 |
| PERIOODI PUHASKAHJUM     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKAHJUM     | -17 616 | -255 495 |  -19 179 |  -352 945 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu koondkasum (-kahjum)   |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed   |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  jätkuvad tegevusvaldkonnad | -23 261 |  16 032 |    -291 |  -34 040 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  lõpetatud tegevusvaldkonnad |    0 |  -1 130 |     0 |   10 210 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku muu koondkasum     | -23 261 |  14 902 |    -291 |  -23 830 |
| (-kahjum)           |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku perioodi koondkahjum  | -40 877 | -240 593 |  -19 470 |  -376 775 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |     |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskahjum     |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus         | -5 714 |   -261 |   -1 900 |   -1 270 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa   |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  jätkuvad tegevusvaldkonnad | -11 902 | -54 679 |  -17 279 |  -140 883 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  lõpetatud tegevusvaldkonnad |    0 | -200 555 |     0 |  -210 792 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | -17 616 | -255 495 |  -19 179 |  -352 945 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku perioodi koondkahjum  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus         | -5 714 |   -261 |   -1 900 |   -1 270 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa   |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  jätkuvad tegevusvaldkonnad | -35 163 | -38 647 |  -17 570 |  -174 923 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  lõpetatud tegevusvaldkonnad |    0 | -201 685 |     0 |  -200 582 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | -40 877 | -240 593 |  -19 470 |  -376 775 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad  |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kahjum aktsia kohta   |  -0,08 |  -0,36 |   -0,11 |   -0,93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kahjum aktsia   |  -0,08 |  -0,36 |   -0,11 |   -0,93 |
| kohta             |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetatud tegevusvaldkonnad  |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum (kahjum) aktsia  |  0,00 |  -1,33 |    0,00 |   -1,40 |
| kohta             |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum (-kahjum)  |  0,00 |  -1,33 |    0,00 |   -1,40 |
| aktsia kohta         |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR)          | 2. kv | 2. kv | 6 k 2010 |  6 k 2009 |
|                  |  2010 |  2009 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad     |    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hasartmängutulud          | 24 519 | 25 758 |  48 988 |   51 506 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud             | 1 876 | 1 795 |  3 548 |   3 443 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud           |  200 |  147 |   383 |    262 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku           | 26 595 | 27 700 |  52 919 |   55 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja     |  -712 |  -817 |  -1 314 |   -1 574 |
| teenused              |    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud     |-14 142 |-15 696 | -28 122 |  -32 333 |
|                  |    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud            | -7 380 | -8 644 | -14 686 |  -18 375 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | -4 963 | -5 605 |  -9 257 |  -10 984 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud           |  -70 |  -360 |   -110 |    -988 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku           |-27 267 |-31 122 | -53 489 |  -64 254 |
|                  |    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikahjum             |  -672 | -3 422 |   -570 |   -9 043 |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |               |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud           |   68 |  157 |   133 |    340 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud           |  -169 |  -346 |   -403 |    -692 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi    |   6 |   1 |   -11 |    238 |
| muutustest             |    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud    |  -22 |   -2 |   -23 |     -5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud kokku    |  -117 |  -190 |   -304 |    -119 |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |               |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kahjum enne tulumaksu       |  -789 | -3 612 |   -874 |   -9 162 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu           |  -337 |  101 |   -351 |     77 |
--------------------------------------------------------------------------------
| JÄTKUVATE TEGEVUSVALDKONDADE    | -1 126 | -3 511 |  -1 225 |   -9 085 |
| PERIOODI PUHASKAHJUM        |    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |               |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÕPETATUD TEGEVUSVALDKONDADE    |   0 | -12 818|    0 |  -13 472 |
| PERIOODI PUHASKAHJUM        |    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |               |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKAHJUM        | -1 126 | -16 329|  -1 225 |  -22 557 |
|                  |    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |               |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu koondkasum (-kahjum)      |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed     |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|   jätkuvad tegevusvaldkonnad   | -1 487 | 1 025 |   -19 |   -2 176 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   lõpetatud tegevusvaldkonnad  |   0 |  -73 |    0 |    653 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku muu koondkasum (-kahjum)   | -1 487 |  952 |   -19 |   -1 523 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku perioodi koondkahjum     | -2 613 | -15 377|  -1 244 |  -24 080 |
|                  |    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |               |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskahjum        |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus           |  -365 |  -17 |   -121 |    -81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa      |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|   jätkuvad tegevusvaldkonnad   |  -761 | -3 494 |  -1 104 |   -9 004 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   lõpetatud tegevusvaldkonnad  |   0 | -12 818|    0 |  -13 472 |
|                  |    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |               | -1 126 |-16 329 |  -1 225 |  -22 557 |
|    |              |    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku perioodi koondkahjum     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus           |  -365 |  -17 |   121 |    -81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa      |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|   jätkuvad tegevusvaldkonnad   | -2 248 | -2 470 |  -1 365 |  -11 180 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   lõpetatud tegevusvaldkonnad  |   0 |-12 890 |    0 |  -12 820 |
|                  |    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |               | -2 613 |-15 377 |  -1 244 |  -24 080 |
|    |              |    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad     |    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kahjum aktsia kohta      | -0,01 | -0,02 |  -0,01 |   -0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kahjum aktsia kohta   | -0,01 | -0,02 |  -0,01 |   -0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetatud tegevusvaldkonnad    |    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum (kahjum) aktsia kohta  |  0,00 | -0,08 |   0,00 |   -0,09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum (-kahjum) aktsia |  0,00 | -0,08 |   0,00 |   -0,09 |
| kohta               |    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------Lisainfo:                                    

Kristi Ojakäär                                 
CFO                                       
Olympic Entertainment Group AS                         
Tel + 372 667 1250                               
E-post: kristi.ojakaar@oc.eu                          
http://www.olympic-casino.com1. olympic_interim_ q2_2010_est.pdf 
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=314717)

« Tagasi nimekirja