Börsiteated

OEG: Noteerimise lõpetamine Varssavi Börsil

Postitatud 28.03.2017

Olympic Entertainment Group AS (edaspidi OEG) alustas menetlust aktsiate noteerimise lõpetamiseks Varssavi Börsi põhinimekirjas.

Poola seaduse kohaselt on reguleeritud turul noteerimise lõpetamise eeltingimusteks enamusaktsionäri poolt ülevõtmispakkumise tegemine kõikide vastavalt turult omandatud aktsiate suhtes ning aktsionäride üldkoosoleku vastavasisuline otsus. Eeltoodust tulenevalt tegi OEG suurim aktsionär OÜ HansaAssets (nõukogu esimehe hr Armin Karu kontrolli all olev äriühing) täna, st 28.03.2017, vastavasisulise ülevõtmispakkumise. Ülevõtmispakkumine on suunatud üksnes sellistele aktsionäridele, kes on omandanud neile kuuluvad OEG aktsiad Varssavi Börsilt. Ülevõtmispakkumise vastuvõtmine on iga pakkumises osalema õigustatud aktsionäri otsus, kuid otsus pakkumises mitte osaleda ei mõjuta noteerimise lõpetamise menetlust. Ülevõtmispakkumise dokumentatsioon avalikustatakse Poolas kooskõlas Poola seaduse nõuetega asjakohase informatsiooniagentuuri vahendusel. Seoses ülevõtmispakkumise tegemisega esitas OEG taotluse OEG aktsiatega kauplemise peatamiseks Varssavi Börsil alates tänasest.

Ülevõtmispakkumine on struktureeritud viisil, et pakkumise tegijaks on OEG suurim aktsionär OÜ HansaAssets, kuid aktsiad omandab OEG. Seesuguse struktuuri kasuks otsustati tagamaks OEG aktsionäride võrdne kohtlemine. Eesti seaduse kohaselt on aktsiaseltsi poolt oma aktsiate omandamise eeltingimuseks aktsionäride üldkoosoleku otsus. Sellest tulenevalt pannakse OEG aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorda lisaks noteerimise lõpetamise otsustamisele ka oma aktsiate omandamise otsustamine.

OEG poolt oma aktsiate omandamiseks kasutatavad rahalised vahendid ulatuvad ligikaudu 0,2 miljoni euroni.

Noteerimise lõpetamise taotlused, mis tuleb esitada kooskõlas Varssavi Börsi reeglite ja Poola seadusega, esitatakse pädevatele asutustele (Poola Finantsinspektsioon ja Poola Väärtpaberite Keskregister) pärast pakkumise lõplikku arveldamist ligikaudu 24.05.2017. OEG eesmärgiks on viia noteerimise lõpetamise menetlus lõpule hiljemalt käesoleva aasta juulikuu lõpuks, kuid see sõltub Poola Finantsinspektsiooni vastavasisulise otsuse vastuvõtmisest ja ajastusest.

OEG aktsiate noteerimise lõpetamine Varssavi Börsil ei mõjuta OEG aktsiate noteerimist ja nendega kauplemist Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post 
madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja