Börsiteated

OEG konsolideeritud auditeerimata majandustulemused,6 kuud 2008

Postitatud 08.08.2008

Majandustulemused PDF-failina

2008. aasta 6 kuu tulemuste lühikokkuvõte:

Äritulud: 1 395,3 miljonit krooni (aastane muutus +34,9%)
EBIDTA: 269,1 miljonit krooni (aastane muutus -11,4%)
Ärikasum: 99,4 miljonit krooni (aastane muutus -49,3%)
Ärirentaablus*: 7,1% (6 kuud 2007 18,9%)
Kasum enne makse: 112,9 miljonit krooni (aastane muutus -46,9%)
Puhaskasum **: 97,4 miljonit krooni (aastane muutus -48,4%)
Puhasrentaablus***: 7,0% (6 kuud 2007 18,3%)

* Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud
** Puhaskasum enne vähemusosalust
*** Puhasrentaablus = Puhaskasum / Äritulud
1 EUR = 15,6466 EEK
Kontserni 2008. aasta 6 kuu konsolideeritud müügitulud moodustasid 1 389,5 miljonit krooni (88,8 miljonit eurot) ning äritulud moodustasid kokku 1 395,3 miljonit krooni (89,2 miljonit eurot), mis on 34,9% enam kui 2007. aasta 1. poolaastal teenitud 1 034,4 miljoni kroonine (66,1 miljonit eurot) kogutulu. Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2008. aasta 1. poolaastal 94% hasartmängutulust ja 6% muudest tuludest. 2007. aasta 1. poolaastal moodustas hasartmängutulu 93% ja muud tulud 7% kogutuludest.

--------------------------------------------------------------------------------
| Kontsernivälised äritulud segmenditi | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 6 kuud 2008 | Kasv | Osakaal | 6 kuud 2007 | Osakaal |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 400 344 | -0,7% | 28,7% | 402 988 | 39,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 329 503 | 4,1% | 23,6% | 316 397 | 30,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 226 414 | 13,0% | 16,2% | 200 333 | 19,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 151 703 | 119,4% | 10,9% | 69 150 | 6,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 12 901 | 261,6% | 0,9% | 3 568 | 0,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 249 681 | 513,1% | 17,9% | 40 722 | 3,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia | 20 460 | - | 1,5% | 1 225 | 0,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slovakkia | 4 266 | - | 0,3% | 0 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 1 395 272 | 34,9% | 100,0% | 1 034 383 | 100,0% |
--------------------------------------------------------------------------------

1 EUR = 15,6466 EEK

2008. aasta 1. poolaasta lõpus oli Kontsernis kokku 130 kasiinot, üldpinnaga 36 617 m². 2007. aasta 1. poolaasta lõpus oli Kontserni kasiinode arv 105 ja kasiinode üldpind kokku 29 200 m². Opereeritavate kasiinode arv suurenes 2008. aasta 1. poolaastal võrreldes möödunud perioodiga 25 kasiino võrra. Käesoleva aasta 1. poolaasta jooksul avati Leedus, Ukrainas, Rumeenias ja Slovakkias kokku 10 uut kasiinot ning suleti 2 kasiinot, renoveeriti kokku 14 kasiinot – 4 endist Kristiine Kasiinot Eestis, 6 endist Baltic Gaming kasiinot Lätis, 3 endist Eldorado kasiinot Ukrainas ja 1 kasiino Poolas.


--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode arv segmenditi | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.06.2008 | 31.12.2007 | 30.06.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 35 | 35 | 35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 36 | 38 | 36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 16 | 15 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 23 | 19 | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 4 | 4 | 2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 8 | 8 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia | 7 | 3 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slovakkia | 1 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 130 | 122 | 105 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kontserni ärikasumiks kujunes 99,4 miljonit krooni (6,4 miljonit eurot), mis on võrreldes 2007. aastaga sama perioodiga 49,3% vähem. Konsolideeritud puhaskasum kahanes 48,5% võrreldes möödunud aasta 189,0 miljoni krooniga (12,1 miljonit eurot), ulatudes 97,4 miljoni kroonini (6,2 miljonit eurot).

2008. aasta 2. kvartali tulemustele avaldasid oodatud mõju kasiinoturu kerge sesoonsus, laienemiste ja uute kasiinode avamisega seotud kulud 27,5 miljonit krooni (1,8 miljonit eurot) ning suhteline nõrkus Balti hasartmänguturgudel, mis osaliselt tulenes üldisest majanduskeskkonna jahenemisest, kuid osaliselt ka hasartmänguoperaatoritele seatud täiendavatest administratiivsetest meedetest. Leedus jõustus alates 1. juunist kõikide kasiinoklientide registreerimiskohustus, mis vähendas juunis külastuste arvu hinnanguliselt 15%. Maailmapraktika kohaselt taastub sellistel juhtudel eelnev külastuste arv kolme kuni kuue kuu jooksul. Lisaks jõustus Leedus 1. juulist täielik suitsetamiskeeld, mis arvatavalt mõjutab negatiivselt Leedu tütarettevõtte 3. kvartali tulemusi. Eestis jõustus suitsetamiskeeld kasiinodes 1. juunist. Eesti hasartmänguturg on võrreldes eelmise aasta sama ajaga hinnanguliselt vähenenud ligikaudu 15%. Sarnaseid hasartmänguturgude arengutrende võib tulenevalt üldisest keerulisest majandusolukorrast täheldada enamikes maailma riikides.

Vaatamata keerulisele turuolukorrale Balti riikides, jätkas kontsern 2008. aasta 1. poolaastal aktiivset investeerimis- ja laienemistegevust kõikidel turgudel. Lisaks olemasolevatel turgudel avatud ja renoveeritud kasiinodele avati esimene kasiino Slovakkia pealinnas Bratislavas Radisson SAS hotellis, mis käivitus üle ootuste hästi. Samuti jätkub tegevus kontserni ettevõtete struktuuride ühtlustamiseks käesoleva aasta jooksul, tegevuskulude jätkuv optimeerimine ning 2007. aastal omandatud ettevõtete jätkuv integreerimine teiste OEG operatsioonidega. Kõige paremaid tulemusi andsid nimetatud tegevused 2. kvartalis Läti tütarettevõtetes, kus kasum kasvas samasuguste käibenumbrite juures võrreldes 1. kvartaliga üle viie korra.

Sõltuvalt üldisest majanduskliima arengust ootame marginaalide kasvu mitte enne käesoleva aasta lõppu.

Kontserni 2008. aasta 1. poolaasta konsolideeritud ärikulud kasvasid võrreldes 2007. aasta 1. poolaastaga 54,6% ning moodustasid 1 295,9 miljonit krooni (82,8 miljonit eurot). Suurima osa Kontserni ärikuludest moodustavad tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 421,7 miljonit krooni (30,0 miljonit eurot), järgnevad hasartmängumaksude kulud 234,2 miljonit krooni (15,0 miljonit eurot), amortisatsioonikulu 169,7 miljonit krooni (10,8 miljonit eurot), rendikulu 140,9 miljonit krooni (9,0 miljonit eurot) ja turunduskulud koos jackpottide kuludega 105,6 miljonit krooni (6,7 miljonit eurot).

Absoluutnumbrina kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kõige enam personalikulud, kokku 149,2 miljonit krooni (9,5 miljonit eurot) ehk 54,8%, hasartmängumaksude kulud 119,2 miljonit krooni (7,6 miljonit eurot) ehk 103,7% ja hoonete rendikulud 111,8% ehk 74,4 miljonit krooni (4,8 miljonit eurot).


Eesti segment

Kontserni laienemise tulemusena on Eesti segmendi osakaal konsolideeritud ärituludes võrreldes eelmise aasta sama ajaga langenud 39,0%-lt 28,7%-ni. 2008. aasta 1. poolaastal moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 400,3 miljonit krooni (25,6 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 369,4 miljonit krooni (23,6 miljonit eurot). Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes möödunud aasta sama ajaga 0,7%, hasartmängutulud kasvasid 3%. Äritulude kahanemist põhjustas eelkõige hotelliteenuste tulu vähenemine 4,6 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Eesti Hasartmängukorraldajate Liidu andmetel oli Olympic Casino Eesti AS turuosa 1. poolaastal 44%. Eesti hasartmänguturu kogukäive näitas kahanevat tendentsi, vähenedes käesoleva aasta 2. kvartalis võrreldes 1. kvartaliga ligi 11% ning poolaasta võrlduses hinnanguliselt 15%. Hasartmängutulude laekumisele avaldab negatiivset mõju juunist jõustunud suitsetamiskeeld kasiinoruumides.

2008. aasta 1. poolaasta lõpus tegutses Eestis kokku 35 Olympic kasiinot, milles oli kokku 1 294 mänguautomaati ja 24 mängulauda. Poolaasta jooksul renoveeriti 4 endist Kristiine Kasiinot.

Eesti segmendi ärikasum kahanes 1. poolaastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 22,7% ja ulatus 77,5 miljoni kroonini (5,0 miljonit eurot). Kasumi kahanemist põhjustavad eelkõige tulude kasvu pidurdumine ning suurenenud rendi – ja amortisatsioonikulud.


Läti segment

Läti turusegment moodustab Kontserni ärituludest 23,6%. 2008. aasta 1. poolaastal moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 329,5 miljonit krooni (21,1 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 300,4 miljonit krooni (19,2 miljonit eurot) ning muud tulud 29,1 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot). Läti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 4,1%. Läti hasartmänguturu maht vaadeldaval perioodil kahanes 0,3%, samal ajal Kontserni turuosa Lätis kasvas 14,0% –lt 15,2%-ni.

Läti segmendi ärikasumiks kujunes 13,8 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot), mis jääb eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 72,2%. Kasumi vähenemist põhjustavad suurenenud tegevuskulud ning tulude kasvu pidurdumine. Seoses käesoleva aasta 2. kvartalis Läti tütarettevõtetes läbi viidud organisatsiooni ja töötajaskonna restruktueerimisega kasvas 2. kvartali kasum võrreldes 1. kvartaliga üle viie korra. Täielik restruktueerimisest tulenev kuluefekt saavutatakse käesoleva aasta lõpuks.

Poolaasta jooksul renoveeriti 6 ja suleti 2 endist Baltic Gaming kasiinot. Juuni lõpus opereeris Läti segment kokku 36 kasiinot 1 268 mänguautomaadiga ja 40 mängulauaga.


Leedu segment

Leedu segmendi osakaal konsolideeritud ärituludes on kahanenud aasta jooksul 19,4%-lt 16,2%-ni. 2008. aasta 1. poolaastal moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 226,4 miljonit krooni (14,5 miljonit eurot), millest hasartmängutulud olid 215,6 miljonit krooni (13,8 miljonit eurot) ning muud tulud 10,8 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot). Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga kasvasid Leedu segmendi äritulud 13,0%.

Leedu segmendi ärikasumiks kujunes 41,8 miljonit krooni (2,7 miljonit eurot), mis on 20,4% vähem eelmise aasta sama perioodi tulemusest. Leedu segmendi ärituludele ja kasumile avaldab negatiivset mõju alates juunist jõustunud nõue kasiino külastajate registreerimiseks. Samuti on oodatav negatiivne mõju juulist jõustuval seaduse muudatusel, mis keelustab suitsetamise kasiinodes.

Poolaasta lõpu seisuga tegutses Olympic Casino kaubamärgi all Leedus 10 kasiinot ning Bumerangase kaubamärgi all 6 kasiinot, kokku 640 mänguautomaadiga ja 75 mängulauaga.


Ukraina segment

Ukraina segmendi kontsernivälised äritulud 1. poolaastal kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,2 korda. Ukraina segmendi osakaal konsolideeritud ärituludest moodustab 10,9%. Aruandeperioodi kontsernivälised äritulud kokku olid 151,7 miljonit krooni (9,7 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 142,2 miljonit krooni (9,1 miljonit eurot) ning muud tulud 9,5 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot).

Ukraina segmendi ärikahjum oli esimesel poolaastal 6,3 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot). Eelmise aasta sama perioodi ärikasum moodustas 11,0 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot). Ärikahjumi põhjustasid käesoleva aasta 1. poolaastal laienemisest tulenevad kulud ning renoveerimiseks suletud endiste Eldorado kasiinodega seotud kulud kogusummas 19,4 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot).

Poolaasta jooksul avati Ukrainas 4 uut kasiinot ning uuendati 3 endist Eldorado kasiinot. Ukraina segmendi ettevõtted opereerisid poolaasta lõpu seisuga kokku 23 kasiinot 1001 mänguautomaadiga ja 25 mängulauaga.


Valgevene segment

Olympic Casino Bel IP tegutseb juuni lõpu seisuga Minskis 4 kasiinoga, milles on 199 mänguautomaati.

Valgevene segment moodustab alla 1% Kontserni konsolideeritud ärituludest. 2008. aasta 1. poolaastal on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulud kasvanud 2,6 korda moodustades 12,9 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot). 1. poolaasta ärikahjumiks kujunes 9,3 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot).

Juulis avati Minskis asuvas kaubanduskeskuses Aleksandrov Passazh viies Olympic Casino Valgevenes.


Poola segment

Poola segmendi 2008. aasta 1. poolaasta äritulud olid 249,7 miljonit krooni (16,0 miljonit eurot), moodustades 17,9% konsolideeritud ärituludest. Võrreldes eelmiste aasta sama perioodiga kasvasid tulud üle 5 korra. Tulude kasv on seotud asjaoluga, et Olympic Casino Sunrise hotellis Hilton avati eelmise aasta teise kvartali lõpus.

1.poolaasta jooksul uuendati 1 endine Casino Polonia kasiino, millega seotud kulud mõjutasid kasumit negatiivselt 4,2 miljoni krooniga (0,3 miljonit eurot). Poola segemendi ärikasumiks kujunes 1. poolaastal 11,5 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot).

Kontsern opereeris Poolas kvartali lõpus 323 mänguautomaadiga ja 49 mängulauaga kokku kaheksas kasiinos.


Rumeenia segment

Rumeenia segment lõpetas 2008. aasta 1. poolaasta ärituluga 20,5 miljonit krooni (1,3 miljonit eurot). Poolaasta jooksul avati Rumeenia pealinnas Bucharestis 4 uut kasiinot. Uute saalide avamise ettevalmistustööd tõid kaasa kulud, mille tulemusena kujunes ärikahjumiks 22,6 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot).

Kontsern opereeris Rumeenias kvartali lõpus 7 kasiinot 236 mänguautomaadiga. Alates juunist on Sofiteli hotellis asuv kasiino renoveerimistöödeks suletud.


Bilanss

30.06.2008 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 2 797,4 miljonit krooni (178,8 miljonit eurot). 31.12.2007 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 2 703,9 miljonit krooni (172,8 miljonit eurot). Bilansimahu kasv moodustas 1%.

Käibevarad moodustasid varadest 522,1 miljonit krooni (33,4 miljonit eurot) ehk 18,7% kogu varadest ja põhivarad 2 275,3 miljonit krooni (145,4 miljonit eurot) ehk 81,3% bilansimahust. Immateriaalsed varad moodustasid põhivaradest 689,1 miljonit krooni (44,0 miljonit eurot) ehk 30,2%.

Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 423,5 miljonit krooni (27,1 miljonit eurot) ning konsolideeritud omakapital 2 373,9 miljonit krooni (151,7 miljonit eurot). Kontserni kohustustest suurima osa moodustavad laienemiste finantseerimiseks võetud pangalaen 125,2 miljonit krooni (8,0 miljonit eurot) ning jooksvad kohustused tavapärasest äritegevusest - maksukohustused 92,4 miljonit krooni (5,9 miljonit eurot), võlad hankijatele 86,3 miljonit krooni (5,5 miljonit eurot), võlad töövõtjatele 63,3 miljonit krooni (4,0 miljonit eurot).


Investeeringud

Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse 2008. aasta 1. poolaastal 375,5 miljonit krooni (24,0 miljonit eurot), millest 257,8 miljonit krooni (16,5 miljonit eurot) investeeriti mänguseadmetesse, 95,4 miljonit krooni (6,1 miljonit eurot) investeeriti kasiinode rekonstrueerimisse, muud materiaalset põhivara soetati 18,4 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot).

Investeeringud immateriaalsesse põhivarasse moodustasid 3,9 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot).


Personal

30.06.2008 seisuga andis Kontsern tööd 4 086 inimesele (31.12.07: 4 004). Eesti ettevõtetes töötas juuni lõpus 787, Lätis 895, Leedus 829, Ukrainas 742, Valgevenes 91, Poolas 541, Rumeenias 100 ja Slovakkias 101 inimest.

2008. aasta 1. poolaastal arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 421,7 miljonit krooni (27,0 miljonit eurot), möödunud aasta sama perioodi eest 272,5 miljonit krooni (17,4 miljonit eurot).


Kontserni põhilised arvnäitajad:                        

--------------------------------------------------------------------------------
| | 6 kuud 2008 | 6 kuud 2007 | Muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud (miljon krooni) | 1 395,3 | 1 034,4 | 34,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA (miljon krooni) | 269,1 | 303,7 | -11,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum (miljon krooni) | 101,1 | 196,0 | -48,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum (miljon krooni) | 99,2 | 189,0 | -47,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal | 19,3% | 29,4% | -34,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärirentablus | 7,2% | 18,9% | -61,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhasrentaablus | 7,1% | 18,3% | -61,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali suhtarv | 84,9% | 89,8% | -5,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode arv poolaasta lõpus | 130 | 105 | +25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode pind m2 poolaasta | 36 617 | 29 200 | +7 417 |
| lõpus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Mänguautomaatide arv poolaasta | 4 961 | 3 724 | +1 237 |
| lõpus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mängulaudade arv poolaasta | 213 | 167 | +46 |
| lõpus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


Suhtarvude valemid

o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse
kulusid
o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid
o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust
o EBITDA marginaal = EBITDA / Aritulud
o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud
o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Aritulud
o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku

1 EUR = 15,6466 EEK


--------------------------------------------------------------------------------
| BILANSS |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) |   |   |30.06.2008 | 31.12.2007 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod |   |   | 351 051 | 501 800 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised |   |   | 6 714 | 10 929 |
| finantsinvesteeringud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu |   |   | 15 409 | 14 309 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed |   |   | 118 820 | 68 461 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks |   |   | 1 755 | 2 567 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud |   |   | 28 336 | 20 441 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku |   |   | 522 085 | 618 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksuvara |   |   | 3 594 | 3 575 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantsinvesteeringud |   |   | 7 176 | 7 248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded |   |   | 12 729 | 11 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud |   |   | 57 909 | 52 924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara |   |   | 1 504 806 | 1 319 338 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara |   |   | 689 120 | 690 379 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku |   |   | 2 275 334 | 2 085 419 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU |   |   | 2 797 419 | 2 703 926 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) |   |   |30.06.2008 | 31.12.2007 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused |   |   | 82 809 | 4 682 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed |   |   | 4 475 | 12 600 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele |   |   | 86 329 | 125 749 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad |   |   | 9 825 | 9 293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus |   |   | 3 083 | 13 617 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud maksukohustused |   |   | 71 459 | 70 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad |   |   | 67 884 | 73 662 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised |   |   | 10 148 | 15 297 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused |   |   | 336 011 | 325 770 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud |   |   | 17 826 | 18 280 |
| tulumaksukohustus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused |   |   | 69 660 | 24 787 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused |   |   | 87 486 | 43 067 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku |   |   | 423 497 | 368 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital |   |   | 1 510 000 | 1 510 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss |   |   | 227 273 | 227 273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital |   |   | 37 759 | 19 444 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed |   |   | 15 546 | -1 344 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum |   |   | 516 038 | 518 394 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele |   |   | 2 306 616 | 2 273 768 |
| kuuluv omakapital kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus |   |   | 67 305 | 61 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku |   |   | 2 373 921 | 2 335 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |   |   | 2 797 419 | 2 703 926 |
| KOKKU | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| BILANSS |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) |   |   |30.06.2008 | 31.12.2007 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod |   |   | 22 436 | 32 071 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised |   |   | 429 | 698 |
| finantsinvesteeringud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu |   |   | 985 | 915 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed |   |   | 7 594 | 4 375 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks |   |   | 112 | 164 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud |   |   | 1 811 | 1 306 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku |   |   | 33 367 | 39 530 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksunõue |   |   | 230 | 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud aktsiad ja |   |   | 459 | 463 |
| väärtpaberid | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded |   |   | 814 | 764 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud |   |   | 3 701 | 3 382 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara |   |   | 96 175 | 84 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara |   |   | 44 043 | 44 123 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku |   |   | 145 420 | 133 283 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU |   |   | 178 788 | 172 812 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) |   |   |30.06.2008 | 31.12.2007 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused |   |   | 5 292 | 299 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed |   |   | 286 | 805 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele |   |   | 5 517 | 8 037 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad |   |   | 628 | 594 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus |   |   | 197 | 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksukohustused |   |   | 4 567 | 4 529 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad |   |   | 4 339 | 4 708 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised |   |   | 649 | 978 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused |   |   | 21 475 | 20 821 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud |   |   | 1 139 | 1 168 |
| tulumaksukohustus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused |   |   | 4 452 | 1 584 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused |   |   | 5 591 | 2 753 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku |   |   | 27 066 | 23 573 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital |   |   | 96 507 | 96 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss |   |   | 14 525 | 14 525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital |   |   | 2 413 | 1 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed |   |   | 994 | -86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum |   |   | 32 981 | 33 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele |   |   | 147 420 | 145 320 |
| kuuluv omakapital kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus |   |   | 4 302 | 3 919 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku |   |   | 151 721 | 149 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |   |   | 178 788 | 172 812 |
| KOKKU | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | 2. kv | 2. kv | 6 k 2008 | 6 k 2007 |
| | 2008 | 2007 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud | 697 247 | 571 123 | 1 389 499 | 1 030 861 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 3 003 | 2 197 | 5 773 | 3 522 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku | 700 250 | 573 320 | 1 395 272 | 1 034 383 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja | -18 846 | -14 461 | -36 029 | -25 606 |
| teenused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud | -354 532 | -235 431 | -658 639 | -431 034 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud | -211 214 | -153 259 | -421 667 | -272 481 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum | -88 701 | -60 525 | -169 386 | -107 697 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -2 883 | -1 024 | -10 172 | -1 537 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku | -676 175 | -464 700 | -1 295 | -838 354 |
| | | | 894 | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 24 075 | 108 619 | 99 378 | 196 028 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud | 2 760 | 6 460 | 6 211 | 19 392 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -2 780 | -10 | -3 092 | -14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | 24 595 | 454 | 10 385 | -2 938 |
| muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | 24 576 | 6 904 | 13 504 | 16 439 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum majandustegevusest | 48 650 | 115 523 | 112 883 | 212 468 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu | -13 142 | -9 168 | -15 441 | -23 433 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 35 508 | 106 356 | 97 442 | 189 035 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | -166 | 2 912 | 5 984 | 6 258 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa | 35 674 | 103 444 | 91 458 | 182 777 |
| puhaskasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum aktsia kohta | 0,24 | 0,69 | 0,61 | 1,21 |
| (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum aktsia | 0,24 | 0,69 | 0,61 | 1,21 |
| kohta (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) | 2. kv | 2. kv | 6 k 2008 | 6 k 2007 |
| | 2008 | 2007 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud | 44 562 | 36 501 | 88 805 | 65 884 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 192 | 140 | 369 | 225 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku | 44 754 | 36 642 | 89 174 | 66 109 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja | -1 204 | -924 | -2 303 | -1 637 |
| teenused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud | -22 659 | -15 047 | -42 095 | -27 548 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud | -13 499 | -9 795 | -26 949 | -17 415 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum | -5 669 | -3 868 | -10 826 | -6 883 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -184 | -65 | -650 | -98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku | -43 215 | -29 700 | -82 823 | -53 581 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 1 539 | 6 942 | 6 351 | 12 529 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud | 176 | 413 | 397 | 1 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -178 | -1 | -198 | -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | 1 572 | 29 | 664 | -188 |
| muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | 1 571 | 441 | 863 | 1 051 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum majandustegevusest | 3 109 | 7 383 | 7 215 | 13 579 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu | -840 | -586 | -987 | -1 498 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 2 269 | 6 797 | 6 228 | 12 082 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | -11 | 186 | 382 | 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa | 2 280 | 6 611 | 5 845 | 11 682 |
| puhaskasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum aktsia kohta | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
| (EUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum aktsia | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
| kohta (EUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisainfo:

Andri Avila
juhatuse liige
Olympic Entertainment Group
Tel + 372 667 1250
E-post andri.avila@oc.eu
www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja