Börsiteated

OEG konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, I kvartal 2010

Postitatud 10.05.2010

OEG Kontserni peamised eesmärgid 2010. aastal on äritegevuse efektiivsuse ja finantstulemuste parandamine, turuosa jätkuv suurendamine kõikidel tegevusturgudel, äritegevuse laiendamiseks uute võimaluste leidmine, positsioneerimine internetipõhiste teenuste segmendis ning sünergia loomine teiste Kontserni tegevussegmentidega.

2010. aasta 1. kvartal lõppes Kontserni jaoks edukalt:

• Kontsern jõudis ärikasumisse - 1. kvartalis teeniti 1,6 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) ärikasumit (ebit). Ärikasum enne amortisatsioonikulusid (ebitda) oli 68,7 miljonit krooni (4,4 miljonit eurot). Positiivset ebitda-t teenisid Kontserni kõik ärisegmendid.

• Kontserni äritegevuse efektiivsus paranes oluliselt. Kontserni jätkuvates tegevusvaldkondades teeniti äritulusid 411,9 miljonit krooni (26,3 miljonit eurot) ehk -4,3% võrreldes 2009. aasta 1.kvartali ärituludega. Opereeritavate kasiinode arv vähenes samade perioodide võrdluses 30 kasiino ehk 31% võrra.

• Kontsern kasvatas planeeritult oma turuosa. 2010. aasta 1. kvartalis kasvas turuosa Eestis 52%-ni, Lätis 19%-ni ja Leedus 64%-ni. 2009. aasta 1. kvartali lõpu seisuga oli turuosa Eestis 44%, Lätis 15% ja Leedus 58%.

• Jaanuaris 2010 väljastati Eesti esimene kaughasartmängu korraldusluba Kontserni tütarettevõttele Olympic Casino Eesti AS. Veebikasiino lansseeriti veebruaris. Esimese pooleteise kuu jooksul teenis Kontsern kaughasartmängude korraldamisest ärituludena 3,6 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot).

2010. aasta I kvartali tulemuste lühikokkuvõte:
Jätkuvad tegevusvaldkonnad

  
--------------------------------------------------------------------------------
  | Äritulud:        | 411,9 | miljonit   | (I kv 2009: 430,5)    |
  |             |    | krooni    |              |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | EBITDA:         | 68,7 | miljonit   | (I kv 2009: -5,0)    |
  |             |    | krooni    |              |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | EBIT:          |  1,6 | miljonit   | (I kv 2009: -87,9)    |
  |             |    | krooni    |              |
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Finantstulud ja -kulud  | -2,9 | miljonit   | (I kv 2009:  1,1)    |
  | neto:          |    | krooni    |              |
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Puhaskahjum enne     | -1,3 | miljonit   | (I kv 2009: -86,8)    |
  | tulumaksu*:       |    | krooni    |              |
  --------------------------------------------------------------------------------
1 EUR = 15,6466 EEK 
* Puhaskahjum enne vähemusosalust 
Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2010. aasta 1. kvartalis 93% 
  hasartmängutulust ja 7% muudest tuludest. 2009. aasta 1. kvartalis moodustas 
  hasartmängutulu 94% ja muud tulud 6% kogutuludest. 
--------------------------------------------------------------------------------
  | Kontsernivälised äritulud segmenditi  |      |      |     |
  | Jätkuvad tegevusvaldkonnad       |      |      |     |
  --------------------------------------------------------------------------------
  |       |  1. kv 2010 |   Kasv |  Osakaal | 1. kv 2009 | Osakaal |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Eesti    |    97 352 |   6,7% |   23,6% |   91 220 |  21,2% |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Läti     |    89 315 |   -8,9% |   21,7% |   98 038 |  22,8% |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Leedu    |    62 637 |  -23,1% |   15,2% |   81 476 |  18,9% |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Valgevene  |    10 264 |   -4,7% |    2,5% |   10 768 |   2,5% |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Poola    |   101 029 |  -10,0% |   24,5% |  112 295 |  26,1% |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Rumeenia   |    18 560 |   75,2% |    4,5% |   10 593 |   2,5% |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Slovakkia  |    32 728 |   25,5% |    8,0% |   26 069 |   6,0% |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Kokku    |   411 885 |   -4,3% |   100,0% |  430 459 |  100,0% |
  --------------------------------------------------------------------------------
1 EUR = 15,6466 EEK 

Kontserni 2010. aasta 1. kvartali konsolideeritud müügitulud moodustasid 409,0 miljonit krooni (26,1 miljonit eurot) ning äritulud moodustasid kokku 411,9 miljonit krooni (26,3 miljonit eurot), mis on 4,3% vähem kui 2009. aasta 1. kvartalis teenitud 430,5 miljoni kroonine (27,5 miljonit eurot) kogutulu.

2010. aasta 1. kvartali lõpus oli Kontsernis kokku 67 kasiinot, üldpinnaga 26 221 m². 2009. aasta 1.kvartali lõpus oli Kontserni kasiinode arv 97 ja kasiinode üldpind kokku 30 779 m². Käesoleva aasta 1. kvartali jooksul taasavati Poolas üks, 2009. aasta 3. kvartalis suletud kasiinodest.

Kasiinode arv segmenditi
Jätkuvad tegevusvaldkonnad

  --------------------------------------------------------------------------------
  | Kasiinode arv segmenditi          |        |        |
  | Jätkuvad tegevusvaldkonnad         |        |        |
  --------------------------------------------------------------------------------
  |                       |  31.03.2010 |   31.03.2009 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Eesti                    |      18 |       29 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Läti                    |      21 |       28 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Leedu                    |      10 |       16 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Valgevene                  |       5 |       5 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Poola                    |       9 |       9 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Rumeenia                  |       2 |       8 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Slovakkia                  |       2 |       2 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Kokku                    |      67 |       97 |
  --------------------------------------------------------------------------------
 
  

Kontserni ärikasumiks kujunes 1,6 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot), 2009. aasta samal perioodil oli ärikahjum jätkuvates tegevusvaldkondades -88,0 miljonit krooni (-5,6 miljonit eurot). Konsolideeritud puhaskahjumiks kujunes -1,3 miljonit krooni (-0,1 miljonit eurot). 2009. aasta samal perioodil oli puhaskahjum jätkuvates tegevusvaldkondades -87,2 miljonit krooni (-5,6 miljonit eurot).

Kontserni 2010. aasta 1. kvartali konsolideeritud ärikulud kahanesid jätkuvates tegevusvaldkondades võrreldes 2009. aasta 1. kvartaliga kokku 20,9% ehk 108,1 miljoni krooni (6,9 miljonit eurot) võrra. Kõige enam kahanesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tööjõukulud – 24,9% ehk 37,9 miljonit krooni (2,4 miljonit eurot), amortisatsioonikulud -19,1% ehk 15,8 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot), rendikulud -26,9% ehk 15,5 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot) ning hasartmängumaksu kulud -12,7% ehk 13,8 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot).

Suurima osa Kontserni ärikuludest moodustavad tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 114,3 miljonit krooni (7,3 miljonit eurot), järgnevad hasartmängumaksude kulud 95,0 miljonit krooni (6,1 miljonit eurot), amortisatsioonikulu 67,1 miljonit krooni (4,3 miljonit eurot), rendikulu 42,1 miljonit krooni (2,7 miljonit eurot) ja turunduskulud koos jackpottidega 35,5 miljonit krooni (2,3 miljonit eurot).


Eesti segment

2010. aasta 1. kvartalis moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 97,4 miljonit krooni (6,2 miljonit eurot), millest hasartmängutulud maapealsetest kasiinodest moodustasid 85,4 miljonit krooni (5,5 miljonit eurot), hasartmängutulud internetikasiinost 3,6 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot) ja muud tulud 8,3 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot).

Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes möödunud aasta sama ajaga 6,7%. Hasartmänguturu langus Eestis 1. kvartalis 2010 võrreldes sama perioodiga 2009. aastal oli 8%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul kasvas 52%-ni, 1. kvartali 2009 lõpus oli Olympic Casino Eesti AS turuosa 44%.

Eesti segmendi ebidta-ks 1. kvartalis 2010 kujunes 14,0 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot) ja ärikahjumiks kujunes -4,1 miljonit krooni (-0,3 miljonit eurot). 2009. aasta 1. kvartalis teenis Eesti segment ebitda-t -20,2 miljonit krooni (-1,3 miljonit eurot) ja ärikahjumit -42,3 miljonit krooni (-2,7 miljonit eurot).

Kvartali lõpus tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot, milles oli kokku 721 mänguautomaati ja 24 mängulauda.


Läti segment

2010. aasta 1. kvartalis moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 89,3 miljonit krooni (5,7 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 82,2 miljonit krooni (5,3 miljonit eurot) ning muud tulud 7,1 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot). Läti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 8,9%. Hasartmänguturu langus Lätis 1. kvartalis 2010 võrreldes sama perioodiga 2009. aastal oli 27%. Olympic Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul tõusis 1. kvartalis 2010 19%-ni, 1. kvartali 2009 lõpus oli Olympic Casino Latvia SIA turuosa 15%.

Läti segmendi ebitda-ks 1. kvartalis 2010 kujunes 30,0 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot) ja ärikasumiks kujunes 13,7 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot). 2009. aasta 1. kvartalis teenis Läti segment ebitda-t 8,8 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot) ja ärikahjumit -17,0 miljonit krooni (-1,1 miljonit eurot).

Kvartali lõpus tegutses Lätis kokku 21 Olympic kasiinot, milles oli kokku 642 mänguautomaati ja 23 mängulauda.


Leedu segment

2010. aasta 1. kvartalis moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 62,6 miljonit krooni (4,0 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 58,8 miljonit krooni (3,8 miljonit eurot) ning muud tulud 3,8 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot). Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 23,1%. Hasartmänguturu langus Leedus 1. kvartalis 2010 võrreldes sama perioodiga 2009. aastal oli 29%. Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul tõusis 1. kvartalis 2010 64%-ni, 1. kvartali 2009 lõpus oli Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa 58%.

Leedu segmendi ebitda-ks 1. kvartalis 2010 kujunes 6,2 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot) ja ärikahjumiks kujunes -2,7 miljonit krooni (-0,2 miljonit eurot). 2009. aasta 1. kvartalis teenis Leedu segment ebitda-t 6,7 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot) ja ärikahjumit -3,7 miljonit krooni (-0,2 miljonit eurot).

Kvartali lõpus tegutses Leedus kokku 10 Olympic kasiinot, milles oli kokku 355 mänguautomaati ja 51 mängulauda.


Valgevene segment

2010. aasta 1. kvartalis moodustasid Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kokku 10,3 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 9,3 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot) ning muud tulud 1,0 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot). Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,7%. Valgevene segmendi äritulude langus on mõjutatud Valgevene rubla kursi langusest euro suhtes, kohalikus valuutas moodustas tulude tõus 1. kvartalis võrreldes möödunud aasta 1. kvartaliga 3,2%.

Valgevene segmendi ebitda-ks 1. kvartalis 2010 kujunes 1,7 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) ja ärikahjumiks kujunes -1,6 miljonit krooni (-0,1 miljonit eurot). 2009. aasta 1. kvartalis teenis Valgevene segment ebitda-t 0,9 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) ja ärikahjumit -3,0 miljonit krooni (-0,2 miljonit eurot).

Kvartali lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku 250 mänguautomaati.


Poola segment

2010. aasta 1. kvartalis moodustasid Poola segmendi kontsernivälised äritulud kokku 101,0 miljonit krooni (6,5 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 98,8 miljonit krooni (6,3 miljonit eurot) ning muud tulud 2,2 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot). Poola segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10,0%.

Poola segmendi ebitda-ks 1. kvartalis 2010 kujunes 9,4 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot) ja ärikahjumiks kujunes -4,3 miljonit krooni (-0,3 miljonit eurot). 2009. aasta 1. kvartalis teenis Poola segment ebitda-t 3,5 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot) ja ärikahjumit -8,1 miljonit krooni (-0,5 miljonit eurot).

Käesoleva aasta 1. kvartali jooksul taasavati Poolas üks, 2009. aasta 3. kvartalis suletud kasiinodest. Kvartali lõpus tegutses Poolas kokku 9 Olympic kasiinot, milles oli kokku 353 mänguautomaati ja 67 mängulauda.


Rumeenia segment

2010. aasta 1. kvartalis moodustasid Rumeenia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 18,6 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 15,1 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot) ning muud tulud 3,5 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot). Rumeenia segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 75,2%.

Rumeenia segmendi ebitda-ks 1. kvartalis 2010 kujunes 0,4 miljonit krooni (0,03 miljonit eurot) ja ärikahjumiks kujunes -3,3 miljonit krooni (-0,2 miljonit eurot). 2009. aasta 1. kvartalis teenis Rumeenia segment ebitda-t -7,7 miljonit krooni (-0,5 miljonit eurot) ja ärikahjumit -13,9 miljonit krooni (-0,9 miljonit eurot).

Kvartali lõpus tegutses Rumeenias kokku 2 Olympic kasiinot, milles oli kokku 88 mänguautomaati ja 13 mängulauda.


Slovakkia segment

2010. aasta 1. kvartalis moodustasid Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 32,7 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 29,7 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot) ning muud tulud 3,0 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot). Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 25,5%.

Slovakkia segmendi ebitda-ks 1. kvartalis 2010 kujunes 7,0 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot) ja ärikasumiks kujunes 3,9 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot). 2009. aasta 1. kvartalis teenis Slovakkia segment ebitda-t 2,9 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot) ja ärikasumit 0,3 miljonit krooni (0,02 miljonit eurot).

Kvartali lõpus tegutses Slovakkias kokku 2 Olympic kasiinot, milles oli kokku 102 mänguautomaati ja 22 mängulauda.


Bilanss

31.03.2010 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 1 778,9 miljonit krooni (113,7 miljonit eurot). 31.12.2009 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 1 776,0 miljonit krooni (113,5 miljonit eurot).

Käibevarad moodustasid varadest 552,2 miljonit krooni (35,3 miljonit eurot) ehk 31,0% kogu varadest ja põhivarad 1 226,7 miljonit krooni (78,4 miljonit eurot) ehk 69,0% bilansimahust. Immateriaalsed varad moodustasid põhivaradest 460,1 miljonit krooni (29,4 miljonit eurot) ehk 37,5%. Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 463,7 miljonit krooni (29,6 miljonit eurot) ning konsolideeritud omakapital 1 315,1 miljonit krooni (84,1 miljonit eurot). Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad laenukohustused 276,3 miljonit krooni (17,7 miljonit eurot), maksukohustused 48,1 miljonit krooni (3,1 miljonit eurot) ja kohustused töötavõtjatele 47,9 miljonit krooni (3,1 miljonit eurot).


Investeeringud

Kontsern soetas põhivarasid 2010. aasta 1. kvartalis kokku 25,8 miljoni krooni (1,6 miljonit eurot) eest. Olulisem osa, 19,6 miljonit krooni (1,3 miljonit eurot) investeeriti uutesse mänguseadmetesse.

Rahavood

Kontserni äritegevuse rahavood 2010. aasta 1. kvartalis olid 84,6 miljonit krooni (5,4 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid 5,6 miljonilt krooni (0,4 miljonit eurot) ja finantseerimistegevuse rahavood -18,4 miljonit krooni (-1,2 miljonit eurot). Netorahavood kokku moodustasid 71,8 miljonit krooni (4,6 miljonit eurot).


Personal

31.03.2010 seisuga andis Kontsern tööd 2 336 inimesele (31.03.09 Ukrainata: 2 827). Eesti ettevõtetes töötas märtsi lõpus 488, Lätis 486, Leedus 525, Valgevenes 91, Poolas 452, Rumeenias 168 ja Slovakkias 126 inimest.

2010. aasta 1 kvartalis arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 114,3 miljonit krooni (7,3 miljonit eurot), möödunud aastal samal ajal 152,3 miljonit krooni (9,7 miljonit eurot).

Kontserni põhilised arvnäitajad
Jätkuvad tegevusvaldkonnad

  --------------------------------------------------------------------------------
  |                  | 1. kv 2010 | 1. kv 2009 |   Muutus |
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Äritulud (miljon krooni)      |    411,9 |    430,5 |    -4,3% |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | EBITDA (miljon krooni)       |    68,7 |    -5,0 |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Ärikasum/-kahjum (miljon krooni)  |     1,6 |    -87,9 |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Puhaskahjum (miljon krooni)    |    -1,3 |    -86,8 |   -98,5% |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | EBITDA marginaal          |    16,7% |    -1,2% |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Ärirentaablus           |    0,4% |   -20,4% |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Puhasrentaablus          |   -0,3% |   -20,2% |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Omakapitali suhtarv        |    73,9% |    76,4% |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Kasiinode arv perioodi lõpus    |     67 |     97 |    -30 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Kasiinode pind m2 perioodi lõpus  |   26 221 |   30 779 |   -4 558 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Mänguautomaatide arv perioodi   |    2 511 |    3 265 |    -754 |
  | lõpus               |       |       |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Mängulaudade arv perioodi lõpus  |     200 |     209 |     -9 |
  --------------------------------------------------------------------------------
 
Suhtarvude valemid 
o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse
  kulusid 
  o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid 
  o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust 
  o EBITDA marginaal = EBITDA / Aritulud 
  o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud 
  o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Aritulud 
  o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku 
1 EUR = 15,6466 EEK 
 
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 
--------------------------------------------------------------------------------
  | VARAD          |  (tuhandetes EEK)  |   (tuhandetes EUR)   |
  --------------------------------------------------------------------------------
  |             | 31.03.2010 | 31.12.200 | 31.03.2010 | 31.12.2009 |
  |             |      |     9 |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Käibevara        |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Raha ja raha       |  358 426 |  286 067 |   22 908 |   18 283 |
  | ekvivalendid       |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Finantsinvesteeringud  |   55 310 |  48 184 |   3 535 |    3 080 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Nõuded ostjate vastu   |   9 210 |   5 473 |    588 |     350 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Muud nõuded ja      |   73 591 |  73 977 |   4 703 |    4 728 |
  | ettemaksed        |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Ettemakstud tulumaks   |   24 634 |  23 437 |   1 574 |    1 498 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Varud          |   14 797 |  14 068 |    946 |     899 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Müügiootel põhivarad   |   16 239 |  17 833 |   1 038 |    1 140 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Käibevara kokku     |  552 207 |  469 039 |   35 292 |   29 978 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Põhivara         |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Edasilükkunud      |   25 614 |  21 395 |   1 637 |    1 367 |
  | tulumaksuvara      |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Muud           |   14 369 |  61 405 |    919 |    3 924 |
  | finantsinvesteeringud  |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Muud pikaajalised nõuded |   16 194 |  15 983 |   1 035 |    1 021 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Kinnisvarainvesteeringud |   22 688 |  23 658 |   1 450 |    1 512 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Materiaalne põhivara   |  687 720 |  733 757 |   43 953 |   46 896 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Immateriaalne põhivara  |  460 075 |  450 778 |   29 404 |   28 810 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Põhivara kokku      | 1 226 660 | 1 306 976 |   78 398 |   83 530 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | VARAD KOKKU       | 1 778 867 | 1 776 015 |  113 690 |   113 508 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  |   |          |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |  (tuhandetes EEK)  |   (tuhandetes EUR)   |
  --------------------------------------------------------------------------------
  |             | 31.03.2010 | 31.12.200 | 31.03.2010 | 31.12.2009 |
  |             |      |     9 |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | KOHUSTUSED        |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Lühiajalised kohustused |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Võlakohustused      |   73 675 |  88 145 |   4 709 |    5 633 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Ostjate ettemaksed    |   18 882 |  16 252 |   1 207 |    1 039 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Võlad tarnijatele    |   32 450 |  27 513 |   2 074 |    1 758 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Muud võlad        |   2 850 |   2 896 |    182 |     185 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Tulumaksukohustus    |   1 188 |    298 |     76 |     19 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Muud maksukohustused   |   46 872 |  48 695 |   2 995 |    3 112 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Viitvõlad        |   60 846 |  54 774 |   3 889 |    3 501 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Lühiajalised eraldised  |   17 902 |  17 947 |   1 144 |    1 147 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Lühiajalised kohustused |  254 665 |  256 520 |   16 276 |   16 394 |
  | kokku          |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Pikaajalised kohustused |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Edasilükkunud      |   6 186 |   4 723 |    395 |     302 |
  | tulumaksukohustus    |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Pikaajalised       |  202 867 |  221 032 |   12 966 |   14 127 |
  | võlakohustused      |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Pikaajalised kohustused |  209 053 |  225 755 |   13 361 |   14 429 |
  | kokku          |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Kohustused kokku     |  463 718 |  482 275 |   29 637 |   30 823 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | OMAKAPITAL        |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Aktsiakapital      | 1 510 000 | 1 510 000 |   96 507 |   96 507 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Ülekurss         |  227 273 |  227 273 |   14 525 |   14 525 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Kohustuslik       |   37 759 |  37 759 |   2 413 |    2 413 |
  | reservkapital      |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Realiseerimata      |   23 361 |    390 |   1 493 |     25 |
  | kursivahed        |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Kogunenud kahjum     |  -550 827 | -545 450 |  -35 204 |   -34 861 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Emaettevõtte omanikele  | 1 247 566 | 1 229 972 |   79 734 |   78 609 |
  | kuuluv omakapital kokku |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Vähemusosalus      |   67 583 |  63 768 |   4 319 |    4 076 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Omakapital kokku     | 1 315 149 | 1 293 740 |   84 053 |   82 685 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | 1 778 867 | 1 776 015 |  113 690 |   113 508 |
  | KOKKU          |      |      |      |       |
  --------------------------------------------------------------------------------
 
Konsolideeritud koondkasumiaruanne 
--------------------------------------------------------------------------------
  |   |           |  (tuhandetes EEK)  |  (tuhandetes EUR)  |
  --------------------------------------------------------------------------------
  |   |           |   1. kv | 1. kv 2009 |   1. kv | 1. kv 2009 |
  |   |           |   2010 |      |   2010 |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Jätkuvad tegevusvaldkonnad |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Hasartmängutulud      |  382 858 |  402 864 |  24 469 |   25 748 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Müügitulud         |  26 165 |   25 792 |   1 672 |   1 648 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Muud äritulud       |   2 862 |   1 803 |    183 |    115 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Äritulud kokku       |  411 885 |  430 459 |  26 324 |   27 511 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Kaubad, toore, materjal ja |  -9 428 |  -11 838 |   -602 |    -756 |
  | teenused          |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Mitmesugused tegevuskulud | -218 742 |  -260 325 |  -13 980 |  -16 638 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Tööjõu kulud        | -114 310 |  -152 257 |  -7 306 |   -9 731 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Põhivara kulum ja väärtuse |  -67 124 |  -82 931 |  -4 290 |   -5 300 |
  | langus           |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Muud ärikulud       |   -687 |  -11 057 |    -44 |    -707 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Ärikulud kokku       | -410 291 |  -518 408 |  -26 222 |  -33 132 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Ärikasum (-kahjum)     |   1 594 |  -87 949 |    102 |   -5 621 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Intressitulud       |   1 019 |   2 870 |    65 |    183 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Intressikulud       |  -3 662 |   -5 412 |   -234 |    -346 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Kasum (kahjum)       |   -263 |   3 698 |    -17 |    236 |
  | valuutakursi muutustest  |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Muud finantstulud ja    |    -31 |    -49 |    -2 |     -3 |
  | -kulud           |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Finantstulud ja -kulud   |  -2 937 |   1 107 |   -188 |     70 |
  | kokku           |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Kahjum enne tulumaksu   |  -1 343 |  -86 842 |    -86 |   -5 551 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Tulumaksukulu       |   -219 |    -370 |    -14 |    -24 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | JÄTKUVATE         |  -1 562 |  -87 212 |   -100 |   -5 575 |
  | TEGEVUSVALDKONDADE     |      |      |      |      |
  | PERIOODI PUHASKAHJUM    |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  | LÕPETATUD         |     0 |  -10 238 |     0 |    -654 |
  | TEGEVUSVALDKONDADE     |      |      |      |      |
  | PERIOODI PUHASKAHJUM    |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  | PERIOODI PUHASKASUM    |  -1 562 |  -97 450 |   -100 |   -6 229 |
  | (-KAHJUM)         |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Muu koondkasum (-kahjum)  |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Realiseerimata kursivahed |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | jätkuvad tegevusvaldkonnad |  22 971 |  -50 070 |   1 468 |   -3 200 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | lõpetatud         |     0 |   11 338 |     0 |    725 |
  | tegevusvaldkonnad     |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Kokku muu koondkasum    |  22 971 |  -38 732 |   1 468 |   -2 475 |
  | (-kahjum)         |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Kokku perioodi koondkasum |  21 409 |  -136 182 |   1 368 |   -8 704 |
  | (-kahjum)         |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Perioodi puhaskasum    |      |      |      |      |
  | (-kahjum)         |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Vähemusosalus       |   3 815 |   -1 009 |    243 |    -65 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Emaettevõtte omanike osa  |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | jätkuvad tegevusvaldkonnad |  -5 377 |  -86 203 |   -343 |   -5 510 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | lõpetatud         |     0 |  -10 238 |     0 |    -654 |
  | tegevusvaldkonnad     |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  |   |           |  -1 562 |  -97 450 |   -100 |   -6 229 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Kokku perioodi koondkasum (-kahjum)  |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Vähemusosalus       |   3 815 |   -1 009 |    243 |    -65 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Emaettevõtte omanike osa  |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | jätkuvad tegevusvaldkonnad |  17 594 |  -136 035 |   1 125 |   -8 694 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Lõpetatud         |     0 |    862 |     0 |     55 |
  | tegevusvaldkonnad     |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  |   |          |    21 409 |  -136 182 |   1 368 |   -8 704 |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Jätkuvad        |       |      |      |      |
  | tegevusvaldkonnad    |       |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Tava kasum (kahjum)   |    -0,04 |   -0,57 |  -0,002 |   -0,04 |
  | aktsia kohta      |       |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Lahustatud kasum    |    -0,04 |   -0,57 |  -0,002 |   -0,04 |
  | (-kahjum) aktsia kohta |       |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Lõpetatud        |       |      |      |      |
  | tegevusvaldkonnad    |       |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Tava kasum (kahjum)   |     0,00 |   -0,07 |   0,00 |    0,00 |
  | aktsia kohta      |       |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Lahustatud kasum    |     0,00 |   -0,07 |   0,00 |    0,00 |
  | (-kahjum) aktsia kohta |       |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------------------------
 
Lisainfo:
Kristi Ojakäär
  CFO
  Olympic Entertainment Group AS
  Tel + 372 667 1250
  E-post kristi.ojakaar@oc.eu
  http://www.olympic-casino.com
 
  
 

« Tagasi nimekirja