Börsiteated

OEG konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, I kvartal 2009

Postitatud 08.05.2009

2009. aasta I kvartali tulemuste lühikokkuvõte:
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud: | 489,7 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA tavapärasest äritegevusest*: | 16,8 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBIT tavapärasest äritegevusest*: | -81,9 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ühekordse iseloomuga kulud, sh | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| mittekapitaliseeritavad | -6,7 | miljonit krooni |
| investeerimiskulutused: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| struktuuride optimeerimine ja | -9,6 | miljonit krooni |
| kasiinode sulgemine: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud neto: | 1,1 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskahjum enne tulumaksu**: | -97,1 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------

1 EUR = 15,6466 EEK


*Tavapärase äritegevusena on käsitletud äritegevust enne investeerimistegevusi,
struktuuride optimeerimist, kasiinode sulgemistegevusi ning finantstulusid ja
-kulusid

** Puhaskahjum enne vähemusosalust
Täielikku kvartaliaruannet saab lugeda siin (OMX link).

« Tagasi nimekirja