Börsiteated

OEG konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, 9 kuud 2008

Postitatud 06.11.2008

Olulised kommentaarid OEG üheksa kuu auditeerimata majandustulemustele

Majanduskeskkonna mõjud, trendid ja arendustegevus:

• 3. kvartalisse langes Kontserni ulatusliku optimeerimis- ja restruktureerimiskava raskuskese.
• Majanduskeskkonna üldise jahenemise ja täiendavate administratiivsete meetmete (suitsetamiskeelud kasiinodes Eestis ja Leedus ning kasiinoklientide registreerimise kohustus Leedus) mõjud Kontserni tegevusele olid endiselt tugevad, juuli ja august kujunesid Kontserni tegevuses viimaste aastate keeruliseimateks kuudeks.
• Septembri majandustulemused näitasid tõusutrendi algust, jõudes 2008 kevade tulemuste tasemele.
• Tõusutrend jätkus veelgi kindlamalt oktoobris, mille jooksul Kontserni müügitulemused saavutasid majanduslanguse-eelse ehk 2007 detsembriga võrreldava taseme.
• Oktoober oli tulude laekumises kõigi aegade edukaim kuu Kontserni ettevõtetele Ukrainas, Poolas, Valgevenes ja Rumeenias.
• 2008. aasta 4. kvartalist tervikuna ootame käesoleva aasta tugevaimat kvartalitulemust, mille peaksid tagama mitmed teises ja kolmandas kvartalis ette võetud olulised sammud tegevuse restruktureerimiseks ning äritulude suurendamiseks.
• 3. kvartalis jätkus arendustegevus, mille tulemusel avas Kontsern 8 uut kasiinot ning kandis kokku 33,9 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot) kasumiaruandes kajastuvaid mittekapitaliseeritavaid lainemisega seotud kulusid. 9 kuu kokkuvõttes avas Kontsern 19 uut kasiinot, millega seotud mittekapitaliseeritavad kulud kasumiaruandes moodustasid 81 miljonit krooni (5,2 miljonit eurot).
• OEG jätkab oma arengu – ja laienemisstrateegia ellu viimist.

3.kvartalis läbi viidud optimeerimiskava esialgsed tulemused:

• Kasiinode sulgemisega ja töötajate arvu vähendamisega seotud kulud 3. kvartalis moodustasid 16,7 miljonit krooni (1,1 miljon eurot).
• 9 kuu jooksul oleme sulgenud kokku 10 negatiivse rahavooga kasiinot, neist 3. kvartalis 8. Perioodil august-detsember eeldame nimetatud tegevusest tulenevat positiivset mõju kasumile kuni 30 miljoni krooni (2 miljonit eurot) ulatuses.
• Kontsernis tervikuna on restruktureerimise käigus 2008. aasta jooksul vähendatud töötajaskonda 288 positsiooni (ligikaudu 7%) võrra. 4. kvartalis jätkub optimeerimiskava ellu viimine, mille käigus liigub põhitähelepanu Baltimaadest Poolasse ja Ukrainasse.
• Käesoleva sasta lõpuks on planeeritud Kontserni töötajate arvu võrreldes aasta algusega vähendada 10% võrra. Perioodil mai-detsember ootame selle tulemusena kulude vähenemist 37,5 miljonit krooni (2,4 miljonit eurot) võrra. 2009. aastal ootame positiivset mõju kasumiaruandele kuni 94 miljonit krooni (6,0 miljonit eurot).
• 2. kvartalis Lätis alanud tegevuse efektiivistamine andis juba 3. kvartalis positiivse tulemuse, Kontserni Läti ettevõtete ärikasum kasvas 3. kvartalis 1. kvartaliga võrreldes ligikaudu üheksakordseks: 2,2 miljonilt kroonilt (0,14 miljonit eurot) 20,1 miljoni kroonini (1,3 miljonit eurot).

Tulemuste lühikokkuvõte,                            
9 kuud 2008:

Äritulud: 2 078,5 miljonit krooni (aastane muutus +22,9%)
EBIDTA: 354,9 miljonit krooni (aastane muutus -24,9%)
Ärikasum: 83,8 miljonit krooni (aastane muutus -71,9%)
Ärirentaablus*: 4,0% (9 kuud 2007 17,6%)
Kasum enne makse: 122,9 miljonit krooni (aastane muutus -60,3%)
Puhaskasum **: 103,4 miljonit krooni (aastane muutus -63,5%)
Puhasrentaablus***: 5,0% (9 kuud 2007 16,7%)

* Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud
** Puhaskasum enne vähemusosalust
*** Puhasrentaablus = Puhaskasum / Äritulud
1 EUR = 15,6466 EEK

Kontserni 2008. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulud moodustasid 2 065,5 miljonit krooni (132,0 miljonit eurot) ning äritulud moodustasid kokku 2 078,5 miljonit krooni (132,8 miljonit eurot), mis on 22,9% enam kui 2007. aasta 9 kuuga teenitud 1 691,5 miljoni kroonine (108,1 miljonit eurot) kogutulu. Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2008. aasta 9 kuu lõikes 94% hasartmängutulust ja 6% muudest tuludest. 2007. aasta 9 kuuga moodustasid hasartmängutulud 93% ja muud tulud 7% kogutuludest.

Kontsernivälised äritulud segmenditi                      

--------------------------------------------------------------------------------
| | 9 kuud | Kasv | Osakaal | 9 kuud 2007 | Osakaal |
| | 2008 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 572 500 | -8,4% | 27,5% | 624 804 | 36,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 501 147 | 0,6% | 24,1% | 498 105 | 29,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 318 760 | 1,9% | 15,3% | 312 672 | 18,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 248 335 | 131,1% | 11,9% | 107 451 | 6,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 21 375 | 208,0% | 1,0% | 6 940 | 0,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 367 858 | 179,6% | 17,7% | 131 566 | 7,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia | 29 482 | - | 1,4% | 9 979 | 0,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slovakkia | 19 034 | - | 0,9% | 0 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 2 078 491 | 22,9% | 100,0% | 1 691 517 | 100,0% |
--------------------------------------------------------------------------------

1 EUR = 15,6466 EEK

2008. aasta septembri lõpus oli Kontsernis kokku 131 kasiinot, üldpinnaga 38 482 m². 2007. aasta septembri lõpus oli Kontserni kasiinode arv 115 ja kasiinode üldpind kokku 32 823 m². Käesoleva aasta 9 kuu jooksul avati Kontsernis kokku 19 uut kasiinot ning suleti 10 kasiinot, renoveeriti kokku 15 kasiinot – 4 endist Kristiine Kasiinot Eestis, 6 endist Baltic Gaming kasiinot Lätis, 4 endist Eldorado kasiinot Ukrainas ja 1 kasiino Poolas.

--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode arv segmenditi | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.09.2008 | 31.12.2007 | 30.09.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 34 | 35 | 35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 33 | 38 | 36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 16 | 15 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 24 | 19 | 18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 5 | 4 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 9 | 8 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia | 9 | 3 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slovakkia | 1 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 131 | 122 | 115 |
--------------------------------------------------------------------------------


2008. aasta 9 kuu tulemustele avaldas enim mõju üldisest keerulisest majandusolukorrast tulenev 3. kvartalis süvenenud hasartmänguturgude langustrend. Eesti hasartmänguturg vähenes võrreldes eelmise aasta 3. kvartaliga hinnanguliselt 25% ning Läti ja Leedu turg 20%. Osaliselt mõjutavad hasartmängutulude laekumist ka 1. poolaasta lõpus hasartmänguoperaatoritele seatud täiendavad administratiivsed meetmed: kasiinoklientide registreerimiskohustus Leedus ning suitsetamiskeeld kasiinodes Eestis ja Leedus.

3. kvartalis viis Kontsern ellu optimiseerimiskava, mille käigus suleti negatiivse rahavooga kasiinosid Eestis, Lätis ja Rumeenias ning vähendati töötajaskonda kõikides riikides. Optimeerimisega kaasnevad täiendavad hüvitised töötajatele ning kasiinode sulgemisest tulenevad kulud mõjutasid Kontserni kvartali tulemust negatiivselt kokku 16,7 miljoni krooniga (1,0 miljon eurot). Samuti jätkus viimases kvartalis tegevus kontserni ettevõtete struktuuride ühtlustamiseks, tegevuskulude jätkuv optimeerimine ning 2007. aastal omandatud ettevõtete jätkuv integreerimine teiste OEG operatsioonidega.

3. kvartali jooksul avati kokku 8 uut kasiinot: 3 Eestis, 1 Ukrainas, 3 Rumeenias ja 1 Poolas. Uute kasiinode avamisega seotud kulud mõjutasid Kontserni viimase kvartali tulemust 33,9 miljonit krooniga (2,2 miljonit eurot).

Kontserni 2008.aasta 9 kuu ärikasumiks kujunes 83,7 miljonit krooni (5,3 miljonit eurot), mis on võrreldes 2007. aastaga sama perioodiga 71,9% vähem. Konsolideeritud puhaskasum kahanes 63,5% võrreldes möödunud aasta 283,3 miljoni krooniga (18,1 miljonit eurot), ulatudes 103,4 miljoni kroonini (6,6 miljonit eurot).

Kontserni 2008. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikulud kasvasid võrreldes 2007. aasta 9 kuuga 43,1% ning moodustasid 1 994,7 miljonit krooni (127,5 miljonit eurot). Suurima osa Kontserni ärikuludest moodustavad tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 635,2 miljonit krooni (40,6 miljonit eurot), järgnevad hasartmängumaksude kulud 352,3 miljonit krooni (22,5 miljonit eurot), amortisatsioonikulu 271,2 miljonit krooni (17,3 miljonit eurot), rendikulu 222,4 miljonit krooni (14,2 miljonit eurot) ja turunduskulud koos jackpottide kuludega 164,0 miljonit krooni (10,5 miljonit eurot).

Absoluutnumbrina kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kõige enam personalikulud, kokku 192,1 miljonit krooni (12,3 miljonit eurot) ehk 43,3%, hasartmängumaksude kulud 148,0 miljonit krooni (9,5 miljonit eurot) ehk 73,4% ja hoonete rendikulud 96,5% ehk 109,2 miljonit krooni (7,0 miljonit eurot).


Eesti segment

2008. aasta 9 kuu jooksul moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 572,5 miljonit krooni (36,6 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 525,4 miljonit krooni (33,6 miljonit eurot). Eesti segment teenis Kontserni ärituludest 27,5%, eelmise aasta samal perioodil 36,9%. Eesti segmendi äritulud kahanesid võrreldes möödunud aasta 9 kuuga 8,4%, viimase kvartali äritulud võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga kahanesid 22,4%.

Äritulude kahanemine peegeldab Eesti hasartmänguturu arengut – 2008. aasta jooksul on Eesti Hasartmängukorraldajate Liidu andmetel turu kogukäive vähenenud ligikadu 20%. Lisaks makroökonoomilistele teguritele avaldab hasartmängutulude laekumisele negatiivset mõju juunist jõustunud suitsetamiskeeld kasiinoruumides.

Käesoleva aasta jooksul avas Kontsern Eestis 3 uut kasiinot ning sulges 4 kasiinot. Esimese poolaasta jooksul renoveeriti 4 endist Kristiine Kasiinot. 2008. aasta septembri lõpus tegutses Eestis kokku 34 Olympic kasiinot, milles oli kokku 1 391 mänguautomaati ja 25 mängulauda.

Eesti segmendi ärikasum kahanes 2008. aasta 9 kuu kokkuvõttes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 48,8% ja ulatus 81,2 miljoni kroonini (5,2 miljonit eurot). Kasumi kahanemist põhjustavad eelkõige tulude laekumise pidurdumine. Kasiinode reorganiseerimisega seotud kulud mõjutasid tulemust 8,9 miljoni krooniga (0,6 miljonit eurot).


Läti segment

Läti turusegment moodustab Kontserni ärituludest 24,1%. Läti segmendi 2008. aasta 9 kuu kontsernivälised äritulud moodustasid kokku 501,1 miljonit krooni (32,0 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 459,8 miljonit krooni (29,4 miljonit eurot). Läti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 0,6%. Läti hasartmänguturu maht kahanes käesoleva aasta 9 kuuga 20%.

Läti segmendi 2008. aasta 9 kuu ärikasumiks kujunes 33,9 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot), mis jääb eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 58,4%. Seoses käesoleva aasta 2. ja 3. kvartalis Läti tütarettevõtetes läbi viidud organisatsiooni ja töötajaskonna restruktureerimisega kasvas 3. kvartali kasum 20,1 miljoni kroonini (1,3 miljonit eurot). 3. kvartali kasumit mõjutasid negatiivselt 10,4 miljoni kooniga (0,7 miljonit eurot) 4 kasiino sulgemise ja töötajate koondamisega seotud kulud. Täielik restruktureerimisest tulenev kuluefekt saavutatakse käesoleva aasta lõpuks.

Käesoleva aasta 9 kuu jooksul renoveeriti 6 ja suleti 5 endist Baltic Gaming kasiinot. Septembri lõpus opereeris Läti segment kokku 33 kasiinot 1 131 mänguautomaadiga ja 39 mängulauaga.


Leedu segment

2008. aasta 9 kuu kokkuvõttes moodustas Leedu segmendi osakaal konsolideeritud ärituludes 15,5%, kontsernivälised äritulud kokku olid 318,8 miljonit krooni (20,4 miljonit eurot), millest hasartmängutulud olid 303,4 miljonit krooni (19,4 miljonit eurot). Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga kasvasid Leedu segmendi äritulud 1,9%.

Leedu segmendi ärikasumiks kujunes 43,1 miljonit krooni (2,8 miljonit eurot), mis on 46,6% vähem eelmise aasta sama perioodi tulemusest. Leedu segmendi ärituludele ja kasumile avaldab negatiivset mõju alates juunist jõustunud nõue kasiino külastajate registreerimiseks ja juulist jõustunud seaduse muudatus, mis keelustab suitsetamise kasiinodes.

Septembri lõpu seisuga tegutses Olympic Casino kaubamärgi all Leedus 16 kasiinot, kokku 640 mänguautomaadiga ja 74 mängulauaga.


Ukraina segment

Ukraina segmendi kontsernivälised äritulud 2008. aasta 9 kuuga kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,3 korda. Ukraina segmendi osakaal konsolideeritud ärituludest moodustas 11,9%. Aruandeperioodi kontsernivälised äritulud kokku olid 248,3 miljonit krooni (15,9 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 231,8 miljonit krooni (14,8 miljonit eurot).

Ukraina segmendi ärikahjum oli esimesel 9 kuul kokku 9,8 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot). Eelmise aasta sama perioodi ärikasum moodustas 14,9 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot). Ärikahjumi käesoleva aasta 9 kuu lõikes põhjustasid laienemisest tulenevad kulud ning renoveerimiseks suletud endiste Eldorado kasiinodega seotud kulud kogusummas 46,4 miljonit krooni (3,0 miljonit eurot).

2008. aasta 9 kuu jooksul avati Ukrainas 5 uut kasiinot ning uuendati 3 endist Eldorado kasiinot. Ukraina segmendi ettevõtted opereerisid septembri lõpu seisuga kokku 24 kasiinot 1117 mänguautomaadiga ja 25 mängulauaga.


Valgevene segment

Olympic Casino Bel IP tegutseb septembri lõpu seisuga Minskis 5 kasiinoga, milles on 261 mänguautomaati. Viies Olympic Casino Valgevenes avati Minskis asuvas kaubanduskeskuses Aleksandrov Passazh käesoleva aasta juulis.

Valgevene segment moodustab 1% Kontserni konsolideeritud ärituludest. 2008. aasta 9 kuuga on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulud kasvanud 3,1 korda moodustades 21,4 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot). 9 kuu ärikahjumiks kujunes 13,9 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot).Poola segment

Poola segmendi 2008. aasta 9 kuu äritulud olid 367,9 miljonit krooni (23,5 miljonit eurot), moodustades 17,7% konsolideeritud ärituludest. Võrreldes eelmiste aasta sama perioodiga kasvasid tulud 2,8 korda. Tulude kasv on seotud asjaoluga, et Olympic Casino Sunrise hotellis Hilton avati eelmise aasta teise kvartali lõpus.

9 kuu jooksul uuendati üks endine Casino Polonia kasiino ja avati üks uus Olympic Casino, millega seotud kulud mõjutasid kasumit negatiivselt 3,2 miljoni krooniga (0,2 miljonit eurot). Poola segemendi ärikasumiks kujunes 9 kuuga 3,5 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot).

Kontsern opereeris Poolas 3. kvartali lõpus 354 mänguautomaadiga ja 61 mängulauaga kokku 9-s kasiinos.


Rumeenia segment

Rumeenia segment lõpetas 2008. aasta 9 kuud ärituludega 29,5 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot). 9 kuu jooksul avati Rumeenia pealinnas Bucharestis 6 uut kasiinot. Uute saalide avamise ettevalmistustööd ja avatud kasiinode käivitumisfaas tõid kaasa kulud, mille tulemusena kujunes ärikahjumiks 41,1 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot).

Kontsern opereeris Rumeenias kvartali lõpus 9 kasiinot 341 mänguautomaadiga. Alates juunist on Sofiteli hotellis asuv kasiino renoveerimistöödeks suletud, taasavamine on planeeritud 2009. aasta 1. kvartalisse.


Slovakkia segment

Käesoleva aasta juuni lõpus avas Kontsern oma esimese kasiino Slovakkias, Bratislava kesklinnas asuvas Radisson SAS Carlton hotellis 61 mänguautomaadi ja 11 mängulauaga.

Slovakkia segment lõpetas 2008. aasta 9 kuud ärituludega 19,0 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot) ning ärikahjumiga 13,2 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot).


Bilanss

30.09.2008 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 2 928,9 miljonit krooni (187,2 miljonit eurot). 31.12.2007 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 2 703,9 miljonit krooni (172,8 miljonit eurot). Bilansimahu kasv moodustas 2008. aasta 9 kuuga 8,3%.

Käibevarad moodustasid varadest 488,1 miljonit krooni (31,2 miljonit eurot) ehk 16,7% kogu varadest ja põhivarad 2 440,8 miljonit krooni (156,0 miljonit eurot) ehk 83,3% bilansimahust. Immateriaalsed varad moodustasid põhivaradest 690,5 miljonit krooni (44,1 miljonit eurot) ehk 28,2%.

Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 587,3 miljonit krooni (37,5 miljonit eurot) ning konsolideeritud omakapital 2 341,6 miljonit krooni (149,7 miljonit eurot). Kontserni kohustustest olulisema osa moodustavad laienemiste finantseerimiseks võetud pangalaen 215,9 miljonit krooni (13,8 miljonit eurot) ning jooksvad kohustused tavapärasest äritegevusest - maksukohustused 72,5 miljonit krooni (4,6 miljonit eurot), võlad hankijatele 149,3 miljonit krooni (9,5 miljonit eurot), võlad töövõtjatele 61,8 miljonit krooni (3,9 miljonit eurot).


Investeeringud

Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse 2008. aasta 9 kuuga 610,7 miljonit krooni (39,0 miljonit eurot), millest 414,0 miljonit krooni (26,5 miljonit eurot) investeeriti mänguseadmetesse, 148,6 miljonit krooni (9,5 miljonit eurot) investeeriti kasiinode rekonstrueerimisse, muud materiaalset põhivara soetati 35,8 miljonit krooni (2,3 miljonit eurot). Ettemaksed põhivara eest moodustasid 30.09.2008 seisuga 12,3 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot).

Investeeringud immateriaalsesse põhivarasse moodustasid 2008. aasta 9 kuuga 7,4 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot).


Personal

30.09.2008 seisuga andis Kontsern tööd 3 849 inimesele (31.12.07: 4 004). Eesti ettevõtetes töötas juuni lõpus 660, Lätis 818, Leedus 725, Ukrainas 747, Valgevenes 97, Poolas 587, Rumeenias 123 ja Slovakkias 92 inimest.

2008. aasta 9 kuu jooksul arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 635,2 miljonit krooni (40,6 miljonit eurot), möödunud aasta sama perioodi eest 443,1 miljonit krooni (28,3 miljonit eurot).


Kontserni põhilised arvnäitajad:                        
--------------------------------------------------------------------------------
| | 9 kuud 2008 | 9 kuud 2007 | Muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud (miljon krooni) | 2 078,5 | 1 691,5 | 22,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA (miljon krooni) | 354,9 | 472,3 | -24,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum (miljon krooni) | 83,7 | 297,8 | -71,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum (miljon krooni) | 122,9 | 309,4 | -60,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal | 17,1% | 27,9% | -38,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärirentablus | 4,0% | 17,6% | -77,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhasrentaablus | 5,9% | 18,3% | -67,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali suhtarv | 79,9% | 88,9% | -10,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode arv perioodi lõpus | 131 | 115 | 16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode pind m2 perioodi lõpus | 38 482 | 32 823 | 5 659 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Mänguautomaatide arv perioodi | 5 296 | 4 473 | 823 |
| lõpus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mängulaudade arv perioodi lõpus | 235 | 203 | 32 |
--------------------------------------------------------------------------------

Suhtarvude valemid

o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse
kulusid
o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid
o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust
o EBITDA marginaal = EBITDA / Aritulud
o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud
o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Aritulud
o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku

1 EUR = 15,6466 EEK


--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | 3. kv | 3. kv | 9 k 2008 | 9 k 2007 |
| | 2008 | 2007 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud | 675 993 | 654 131 | 2 065 492 | 1 684 993 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 7 226 | 3 003 | 12 999 | 6 524 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku | 683 219 | 657 134 | 2 078 491 | 1 691 517 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja | -13 381 | -15 153 | -49 410 | -40 759 |

| teenused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud | -352 017 | -301 814 | -1 010 | -732 848 |
| | | | 656 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud | -213 554 | -170 669 | -635 221 | -443 150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum | -101 784 | -66 869 | -271 170 | -174 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -18 104 | -906 | -28 277 | -2 443 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku | -698 840 | -555 411 | -1 994 | -1 393 766 |
| | | | 734 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | -15 621 | 101 723 | 83 757 | 297 751 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud | 2 318 | 4 848 | 8 529 | 24 240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -1 769 | -272 | -4 860 | -286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | 25 091 | -9 325 | 35 475 | -12 263 |
| muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | 25 640 | -4 749 | 39 144 | 11 691 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum majandustegevusest | 10 019 | 96 974 | 122 901 | 309 442 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu | -4 045 | -2 736 | -19 485 | -26 169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 5 974 | 94 238 | 103 416 | 283 273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | -1 451 | 1 392 | 4 533 | 7 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa | 7 425 | 92 846 | 98 883 | 275 623 |
| puhaskasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum aktsia kohta | 0,05 | 0,61 | 0,65 | 1,83 |
| (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum aktsia | 0,05 | 0,61 | 0,65 | 1,83 |
| kohta (EEK) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) | 3. kv | 3. kv | 9 k 2008 | 9 k 2007 |
| | 2008 | 2007 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud | 43 204 | 41 807 | 132 009 | 107 691 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 462 | 192 | 831 | 417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku | 43 666 | 41 999 | 132 840 | 108 108 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja | -855 | -968 | -3 158 | -2 605 |
| teenused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud | -22 498 | -19 289 | -64 593 | -46 838 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud | -13 649 | -10 908 | -40 598 | -28 322 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum | -6 505 | -4 274 | -17 331 | -11 157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -1 157 | -58 | -1 807 | -156 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku | -44 664 | -35 497 | -127 487 | -89 078 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | -998 | 6 501 | 5 353 | 19 030 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud | 148 | 310 | 545 | 1 549 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -113 | -17 | -311 | -18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | 1 604 | -596 | 2 267 | -784 |
| muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud kokku | 1 639 | -304 | 2 502 | 747 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum majandustegevusest | 640 | 6 198 | 7 855 | 19 777 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu | -259 | -175 | -1 245 | -1 673 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 382 | 6 023 | 6 609 | 18 104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | -93 | 89 | 290 | 489 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa | 475 | 5 934 | 6 320 | 17 616 |
| puhaskasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum aktsia kohta | 0,003 | 0,04 | 0,04 | 0,12 |
| (EUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum aktsia | 0,003 | 0,04 | 0,04 | 0,12 |
| kohta (EUR) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| BILANSS | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | 30.09.2008 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 316 087 | 501 800 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised finantsinvesteeringud | 0 | 10 929 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 7 401 | 14 309 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed | 115 842 | 68 461 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks | 12 982 | 2 567 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 35 872 | 20 441 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 488 184 | 618 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 2 808 | 3 575 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantsinvesteeringud | 13 919 | 7 248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded | 23 181 | 11 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | 57 909 | 52 924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 1 652 481 | 1 319 338 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 690 458 | 690 379 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 2 440 756 | 2 085 419 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 2 928 940 | 2 703 926 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | 30.09.2008 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 120 666 | 4 682 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed | 19 359 | 12 600 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | 149 271 | 125 749 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 9 090 | 9 293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus | 4 723 | 13 617 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud maksukohustused | 67 784 | 70 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | 66 510 | 73 662 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 11 649 | 15 297 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 449 052 | 325 770 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 16 580 | 18 280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused | 121 688 | 24 787 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 138 268 | 43 067 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 587 320 | 368 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 1 510 000 | 1 510 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 227 273 | 227 273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 37 759 | 19 444 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed | -22 729 | -1 344 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum | 523 462 | 518 394 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital | 2 275 765 | 2 273 768 |
| kokku | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 65 855 | 61 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | 2 341 620 | 2 335 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 2 928 940 | 2 703 926 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| BILANSS | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) | 30.09.2008 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 20 202 | 32 071 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised finantsinvesteeringud | 0 | 698 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 473 | 915 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed | 7 404 | 4 375 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks | 830 | 164 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 2 293 | 1 306 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 31 201 | 39 530 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksunõue | 179 | 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud aktsiad ja väärtpaberid | 890 | 463 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded | 1 482 | 764 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | 3 701 | 3 382 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 105 613 | 84 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 44 128 | 44 123 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 155 993 | 133 283 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 187 193 | 172 812 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) | 30.09.2008 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 7 712 | 299 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed | 1 237 | 805 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | 9 540 | 8 037 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 581 | 594 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus | 302 | 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksukohustused | 4 332 | 4 529 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | 4 251 | 4 708 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 745 | 978 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 28 700 | 20 821 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 1 060 | 1 168 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused | 7 777 | 1 584 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 8 837 | 2 753 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 37 537 | 23 573 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 96 507 | 96 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 14 525 | 14 525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 2 413 | 1 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed | -1 453 | -86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum | 33 455 | 33 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital | 145 448 | 145 320 |
| kokku | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 4 209 | 3 919 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | 149 657 | 149 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 187 193 | 172 812 |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisainfo:

Andri Avila
Tegevdirektor
Olympic Entertainment Group
Tel + 372 667 1250
E-post andri.avila@oc.eu
www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja