Börsiteated

OEG konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, 4. kvartal ja 12 kuud 2009

Postitatud 25.02.2010

Ülevaade Grupi olulisematest sündmustest ja arengust 2009.aastal:


• OEG kontserni põhisuunaks 2009. aastal oli tegevuse kohandamine muutunud turuoludega. Hasartmänguturu langus 2009. aastal võrreldes 2008. aastaga oli Eestis 52%, Lätis 33% ja Leedus 39%.
• Aasta jooksul viidi läbi restruktureerimis- ja optimeerimisprogramm, mille käigus suleti kokku 44 kasiinot (Ukrainata). Eestis suleti 18, Lätis 12, Leedus 6, Poolas 1 ja Rumeenias 7 kasiinot.
• Kontserni töötajate arvu vähendati 2009. aasta jooksul jätkuvates operatsioonides kokku 872 inimese ehk 27% võrra. Töötajatele makstavaid tasusid vähendati 2009. aasta 1. kvartalist keskmiselt 20% võrra.
• Kokku kandis OEG kontsern aasta jooksul ühekordseid kulusid 190,5 miljonit krooni (12,2 miljonit eurot). Sealhulgas kasiinode sulgemistega kaasnevad kulud moodustasid 74,1 miljonit krooni (4,7 miljonit eurot), kasiinode avamisega seotud mittekapitaliseeritavad kulud 11,1 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot) ning põhivarade likvideerimiste ja allahindlustega seotud kahjumid moodustasid 105,3 miljonit krooni (6,7 miljonit eurot).
• 2009. aasta jooksul läbi viidud optimeerimistegevustest on 2010. aastal oodatav kuluefekt kokku 660,8 miljonit krooni (42,2 miljonit eurot), mis moodustab 32,4% 2009. aasta tegevuskuludest jätkuvates tegevusvaldkondades.
• Kontsern on säilitanud aasta jooksul stabiilse tulude taseme vaatamata turgude negatiivsele arengule ning jätkuvates operatsioonides 40% ehk 44 kasiino sulgemisele. Kontserni EBITDA tavapärasest äritegevusest on olnud positiivne igas käesoleva aasta kvartalis, moodustades aasta kokkuvõttes 198,0 miljonit krooni (12,7 miljonit eurot), millest 81,1 miljonit krooni (5,2 miljonit eurot) teeniti aasta viimases kvartalis.
• Kontserni 2009. aasta tulemusi mõjutavad oluliselt arengud Ukraina hasartmänguturul. Tulenevalt asjaolust, et teadmata ajaks on kasiinode tegevus Ukrainas lõpetatud ning kõikide kasiinoettevõtete litsentsid tühistatud, otsustas OEG likvideerida tegevuse Ukrainas. Kaasnevad hinnangulised varade allahindluskahjumid ulatusid 187,1 miljoni kroonini (12,0 miljonit eurot). Nimetatud summa sisaldub avalikustatava kasumiaruande real „Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum (-kahjum)“. OEG on esitanud nõude Ukraina riigile investeeringute kompenseerimiseks Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina valitsuse vahelisele investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingule tuginedes.
• Kontsern uuendas 2009. aastal oluliselt oma meelelahutuslikku kasiinokontseptsiooni, muutes enamuse opereeritavatest kasiinodest kasiino-lounge'ideks. Muudatuste tulemusena laienes kasiinodes ala, kus külastajad saavad oma vaba aega veeta kasiinomänge mängimata. Samuti laienes märkimisväärselt kasiinobaarides pakutav sortiment.
• 2009. aasta sügisel otsustas Kontsern siseneda kaughasartmängude turule ning alustas ettevalmistust internetipõhiste teenuste pakkumiseks, sõlmides partnerluslepingu maailma juhtiva kaughasartmängutehnoloogia ettevõttega Playtech. 10. veebruaril 2010 lansseeris Kontsern Eesti esimese legaalse internetikasiino ja -pokkeritoa Olympic-Online.com. Avatud veebikasiino pakub enam kui 150 erinevat kasiinomängu ja Eesti pokkerihuvilistele võimalust esmakordselt mängida maailma suurimas pokkerivõrgustikus iPoker.

2009. aasta 4. kvartali tulemuste lühikokkuvõte:
Jätkuvad tegevusvaldkonnad

--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud: | 422,3 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA tavapärasest äritegevusest*: | 81,1 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBIT tavapärasest äritegevusest*: | -22,8 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ühekordsed kulud | -93,4 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud neto | -2,0 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskahjum enne tulumaksu**: | -118,2 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------


2009. aasta 12 kuu tulemuste lühikokkuvõte:
Jätkuvad tegevusvaldkonnad

--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud: | 1 701,3 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA tavapärasest äritegevusest*: | 198,0 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBIT tavapärasest äritegevusest*: | -148,0 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ühekordse iseloomuga kulud | -190,5 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud neto | -7,6 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskahjum enne tulumaksu**: | -346,1 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------

1 EUR = 15,6466 EEK

*Tavapärase äritegevusena on käsitletud äritegevust enne investeerimistegevusi, struktuuride optimeerimist, kasiinode sulgemistegevusi, põhivarade likvideerimist ja allahindlusi ning finantstulusid ja -kulusid

** Puhaskahjum enne vähemusosalust

Kontsernivälised äritulud
Jätkuvad tegevusvaldkonnad

--------------------------------------------------------------------------------
| th EEK | 2009 | Kasv | Osakaal | 2008 | Osakaal |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 391 705 | -47,2% | 23,0% | 741 824 | 30,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 365 440 | -44,2% | 21,5% | 655 053 | 26,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 290 055 | -30,2% | 17,0% | 415 392 | 16,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 42 592 | 23,9% | 2,5% | 34 364 | 1,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 443 472 | -19,2% | 26,1% | 548 972 | 22,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia | 56 166 | 42,8% | 3,3% | 39 340 | 1,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slovakkia | 111 893 | 240,2% | 6,6% | 32 888 | 1,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 1 701 323 | -31,1% | 100,0% | 2 467 833 | 100,0% |
--------------------------------------------------------------------------------

1 EUR = 15,6466 EEK

Kontserni 2009. aasta konsolideeritud müügitulud jätkuvatest tegevusvaldkondadest moodustasid 1 691,2 miljonit krooni (108,1 miljonit eurot) ning äritulud moodustasid kokku 701,3 miljonit krooni (108,7 miljonit eurot), mis on 31,1% vähem kui 2008. aastal teenitud 2 467,8 miljoni kroonine (157,7 miljonit eurot) kogutulu.

Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2009. aastal ja 2008. aastal 93% hasartmängutulust ja 7% muudest tuludest.

2009. aasta lõpus oli Kontsernis kokku 67 kasiinot, üldpinnaga 25 745 m². 2008. aasta lõpus oli Kontserni kasiinode arv 109 ja kasiinode üldpind kokku 31 989 m². Käesoleva aasta jooksul avati 1 kasiino Leedus ja 1 kasiino Slovakkias ning suleti kokku 44 kasiinot: 18 Eestis, 12 Lätis, 6 Leedus, 7 Rumeenias, 1 Poolas.

*

--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode arv segmenditi | | |
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 18 | 36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 21 | 33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 11 | 16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 5 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 8 | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia | 2 | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slovakkia | 2 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 67 | 109 |
--------------------------------------------------------------------------------


Kontserni 2009. aasta konsolideeritud ärikulud jätkuvates tegevusvaldkondades enne amortisatsiooni kahanesid võrreldes 2008. aastaga kokku 19,9% ehk 419,9 miljoni krooni (26,8 miljonit eurot) võrra, sealhulgas 4. kvartali kulud vähenesid võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 28,1% ehk 170,2 miljonit krooni (10,9 miljonit eurot). Kõige enam kahanesid võrreldes 2008. aastaga tööjõukulud - 30,5% ehk 233,7 miljonit krooni (14,9 miljonit eurot) ja turunduskulud -42,8% ehk 94,0 miljonit krooni (6,0 miljonit eurot) ning hasartmängumaksude kulud -16,2% ehk 75,7 miljonit krooni (4,8 miljonit eurot).

Suurima osa Kontserni ärikuludest enne amortisatsiooni moodustavad tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 531,5 miljonit krooni (34,0 miljonit eurot), järgnevad hasartmängumaksude kulud 390,8 miljonit krooni (25,0 miljonit eurot), rendikulu 227,1 miljonit krooni (14,5 miljonit eurot) ja turunduskulud 127,2 miljonit krooni (8,1 miljonit eurot). Kontserni 2009. aasta konsolideeritud ärikulud sisaldavad kasiinode avamisega seotud mittekapitaliseeritavaid kulutusi 11,1 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot), kasiinode sulgemisega ja töötajate arvu vähendamisega kaasnevaid kulusid 74,1 miljonit krooni (4,7 miljonit eurot) ning põhivarade allahindluse ja müügiga seotud kulusid (neto) 105,3 miljonit krooni (6,7 miljonit eurot). 84,2 miljonit krooni (5,4 miljonit eurot) 2009. aasta jooksul suletud kasiinodega seotud kulusid kajastus 2008. aasta viimase poolaasta kuludes.

Kontserni ärikahjumiks 2009. aastal jätkuvatest tegevusvaldkondadest kujunes 338,5 miljonit krooni (21,6 miljonit eurot), 2008. aastal oli ärikahjum 115,6  miljonit krooni (7,4 miljonit eurot).

Konsolideeritud puhaskahjumiks koos lõpetatud tegevusvaldkondadega (Ukraina segment) kujunes 518,0 miljonit krooni (33,1 miljonit eurot), millest 187,1 miljonit krooni (12,0 miljonit eurot) andsid Ukraina tütarettevõtete likvideerimisega kaasnevaid varade allahindluskulud. 2008. aastal oli puhaskahjum 454,6 miljonit krooni (29,1 miljonit eurot).

Käesoleva aasta tulemuste konsolideerimisel on juhtkond muutnud Kontserni siseste laenulepingute hindamise põhimõtteid seoses asjaoluga, et Kontserni siseste laenude arveldamist lähitulevikus ei toimu. Tulenevalt kajastatakse edaspidi Kontserni siseste laenulepingute kursivahed otse omakapitali koosseisus.

Eesti segment

2009. aastal moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 391,7 miljonit krooni (25,0 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 353,1 miljonit krooni (22,6 miljonit eurot). Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes möödunud aasta sama ajaga 47,2%. Hasartmänguturu langus oli Eestis võrreldes eelmise aastaga 51,5%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul kasvas 2009.aastal 3,5 protsendipunkti võrra ligi 49%-ni.

Eesti segmendi 2009.aasta ärikahjumiks kujunes 126,8 miljonit krooni (8,1  miljonit eurot). 2008. aastal teenis Eesti segment ärikasumit 61,4 miljonit  krooni (3,9 miljonit eurot). Eesti segmendi ühekordsed kulud 2009. aastal moodustasid 60,8 miljonit krooni (3,9 miljonit eurot) ning 2008. aastal 31,5 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot).

2009.aasta jooksul suleti Eestis 18 kasiinot, detsembri lõpu seisuga tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot, milles oli kokku 557 mänguautomaati ja 22 mängulauda.


Läti segment

2009. aastal moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 365,4 miljonit krooni (23,4 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 334,2 miljonit krooni (21,4 miljonit eurot) ning muud tulud 31,2 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot). Läti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 44,2%.

Läti segmendi ärikahjumiks kujunes 42,2 miljonit krooni (2,7 miljonit eurot). Eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 29,5 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot). Ühekordsed kulud mõjutasid Läti tulemit 2009. aastal negatiivselt 37,1 miljoni krooniga (2,4 miljonit eurot) ning 2008. aastal 37,0 miljoni krooniga (2,4 miljonit eurot).

Käesoleva aasta jooksul suleti Lätis 12 kasiinot, aasta lõpu seisuga opereeris Läti segment kokku 21 kasiinot 648 mänguautomaadiga ja 23 mängulauaga.


Leedu segment

2009. aastal moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 290,1 miljonit krooni (18,5 miljonit eurot), millest hasartmängutulud olid 272,6 miljonit krooni (17,4 miljonit eurot) ning muud tulud 17,5 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot). Leedu segmendi äritulud kahanesid võrreldes möödunud aastaga 30,2%, hasartmänguturu langus võrreldavatel perioodidel oli 39%.

Leedu segmendi ärikahjum moodustas 39,0 miljonit krooni (2,5 miljonit eurot), 2008. aasta ärikasum oli 21,6 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot). Ühekordsed kulud mõjutasid Leedu tulemit 2009. aastal negatiivselt 37,2 miljoni krooniga (2,4 miljonit eurot) ning 2008. aastal 26,3 miljoni krooniga (1,7 miljonit eurot).

Leedus avati 2009.aasta jooksul 1 kasiino ning suleti 6 kasiinot. Aasta lõpu seisuga tegutses Leedus 10 kasiinot, kokku 356 mänguautomaadiga ja 50  mängulauaga.


Valgevene segment

Olympic Casino Bel IP tegutseb Minskis 5 kasiinoga, milles on 261 mänguautomaati.

2009. aastal võrreldes eelmise aastaga on tulud kasvanud 23,9%, moodustades 42,6 miljonit krooni (2,7 miljonit eurot). Valgevene segmendi müügitulud tõusid  võrreldavatel perioodidel rublas 1,6 korda. 2009.aasta ärikahjumiks kujunes 8,9 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot). 2008. aastal teeniti äritulusid 34,4 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot) ning ärikahjumit 16,9 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot).


Poola segment

Poola segmendi 2009. aasta äritulud olid 443,5 miljonit krooni (28,3 miljonit eurot), moodustades suurima ehk 26,1% osakaalu konsolideeritud ärituludest.  Äritulud eesti kroonis langesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 19,2%, kuid müügitulude tõus võrreldavatel perioodidel poola zlottides moodustas 7,0%. Poola segmendi ärikahjumiks kujunes 27,7 miljonit krooni (1,8 miljonit eurot), 2008.aastal teeniti ärikahjumit 48,9 miljonit krooni (3,1 miljonit eurot). Poola segmendi ühekordsed kulud 2009. aastal moodustasid 5,3 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot) ning 2008. aastal 16,6 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot).

Kontsern opereeris Poolas aasta lõpus 8 kasiinot 383 mänguautomaadi ja 58 mängulauaga.


Rumeenia segment

Rumeenia segment lõpetas 2009.aastat ärituluga 56,2 miljonit krooni (3,6 miljonit eurot), mis on 42,8% rohkem kui 2008. aasta äritulud 39,3 miljonit krooni (2,5 miljonit eurot). 2009.aasta ärikahjumiks kujunes 98,7 miljonit krooni (6,3 miljonit eurot). Eelmise aasta ärikahjum moodustas 134,8 miljonit krooni (8,6 miljonit eurot). Ühekordsete kulude mõju Rumeenia tulemile 2009. aastal oli 49,4 miljonit krooni (3,2 miljonit eurot), 2008. aastal 78,8 miljonit krooni (5,0 miljonit eurot). 2009. aasta jooksul suleti Rumeenias 7 kasiinot ning taasavati renoveerimiseks suletud esinduskasiino. Detsembri lõpus opereeris kontsern Rumeenias 13  mängulauaga ja 88 mänguautomaadiga kokku 2-s kasiinos.


Slovakkia segment

Esimene kasiino Slovakkia pealinnas Bratislavas avati 2008. aasta juunis, 2009. aasta jaanuaris avati teine kasiino Slovakkias, Trnavas. Aasta lõpu seisuga opereeris kontsern Slovakkias 20 mängulauaga ja 95 mänguautomaadiga.

Slovakkia segment lõpetas 2009. aastat ärituludega 111,9 miljonit krooni (7,2 miljonit eurot), teenides 240,2% rohkem äritulusid kui 2008. aastal. 2009. aasta ärikasum oli 4,6 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot). 2008. aastal teeniti äritulusid 32,9 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot) ning ärikahjumit 24,9 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot). Ühekordsed kulud mõjutasid Slovakkia kasumit 0,4 miljoni krooniga (0,03 miljonit eurot) 2009. aastal ja 8,1 miljoni krooniga (0,5 miljonit eurot) 2008. aastal.

Bilanss

31.12.2009 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 1 776,2 miljonit  krooni (113,5 miljonit eurot). 31.12.2008 seisuga oli Kontserni konsolideeritud  bilansimaht 2 403,6 miljonit krooni (153,6 miljonit eurot). Bilansimaht vähenes aastaga 26,1%.

Käibevarad moodustasid varadest 473,4 miljonit krooni (30,3 miljonit eurot) ehk 26,7% kogu varadest ja põhivarad 1 302,8 miljonit krooni (83,3 miljonit eurot)  ehk 73,3% bilansimahust. Immateriaalsed varad moodustasid põhivaradest 450,6 miljonit krooni (28,8 miljonit eurot) ehk 34,6%.

Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 485,2 miljonit krooni (31,0 miljonit eurot) ning konsolideeritud omakapital 1 291,0 miljonit krooni (82,5 miljonit eurot). Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad laenukohustused 309,2 miljonit krooni (19,8 miljonit eurot), kohustused töövõtjatele 46,3 miljonit krooni (3,0 miljonit eurot) ja maksukohustused 54,8 miljonit krooni (3,5 miljonit eurot).


Investeeringud

Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse 2009. aastal kokkvõttes 66,3 miljonit krooni (4,2 miljonit eurot), millest 17,8 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot) investeeriti mänguseadmetesse, 26,9 miljonit krooni (1,7 miljonit eurot) investeeriti kasiinode rekonstrueerimisse, muud materiaalset põhivara soetati 5,8 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot), ettemaksed põhivara eest moodustasid 15,8 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot).


Rahavood

Kontserni äritegevuse rahavood 2009. aastal olid 79,4 miljonit krooni (5,1 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -81,0 miljonilt kroonilt (-5,2 miljonit eurot) ja finantseerimistegevuse rahavood 31,4 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot). Netorahavood kokku moodustasid 29,8 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot).


Personal

31.12.2009 seisuga andis Kontsern tööd 2 348 inimesele (31.12.08 Ukrainata: 3 220). Eesti ettevõtetes töötas aasta lõpus 496, Lätis 423, Leedus 612,  Valgevenes 98, Poolas 438, Rumeenias 160 ja Slovakkias 121 inimest.

2009. aastal arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 562,0 miljonit krooni (35,9 miljonit eurot), möödunud aastal samal ajal  853,8 miljonit krooni (54,6 miljonit eurot).


Kontserni põhilised arvnäitajad:

--------------------------------------------------------------------------------
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad | 2009 | 2008 | Muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud (miljon krooni) | 1 701,3 | 2 467,8 | -31,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA (miljon krooni) | 7,5 | 354,1 | -97,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum/-kahjum (miljon krooni) | -338,5 | -113 | 199,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum/-kahjum (miljon krooni) | -335,2 | -184,3 | 81,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal | 0,4% | 14,3% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärirentablus | -19,9% | -4,6% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhasrentaablus | -19,7% | -7,5% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali suhtarv | 72,7% | 76,7% | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode arv perioodi lõpus | 67 | 109 | -42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode pind m2 perioodi lõpus | 25 745 | 31 989 | -6 244 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Mänguautomaatide arv perioodi | 2 388 | 4 163 | -1 775 |
| lõpus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mängulaudade arv perioodi lõpus | 186 | 193 | -7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Suhtarvude valemid

o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse kulusid
o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid
o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust
o EBITDA marginaal = EBITDA / Aritulud
o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud
o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Aritulud
o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku

1 EUR = 15,6466 EEK


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 344 947 | 315 919 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 5 473 | 6 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed | 66 933 | 86 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks | 23 962 | 20 464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 14 211 | 29 576 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel varad | 17 833 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 473 359 | 458 640 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 21 404 | 16 847 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantsinvesteeringud | 61 405 | 15 930 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded | 11 807 | 45 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | 23 658 | 45 330 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 733 980 | 1 313 076 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 450 568 | 508 459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 1 302 822 | 1 944 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 1 776 181 | 2 403 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 88 145 | 82 802 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed | 16 252 | 16 041 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | 27 511 | 70 101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 2 895 | 9 273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus | 298 | 1 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud maksukohustused | 48 695 | 87 156 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | 56 570 | 73 879 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 17 948 | 12 797 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 258 314 | 353 298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 5 841 | 10 924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused | 221 031 | 194 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 226 872 | 205 892 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 485 186 | 559 190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 1 510 000 | 1 510 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 227 273 | 227 273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 37 759 | 37 759 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed | 401 | 35 407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum | -548 206 | -31 989 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 1 227 227 | 1 778 450 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 63 768 | 65 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | 1 290 995 | 1 844 384 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 776 181 | 2 403 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 22 046 | 20 191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 350 | 416 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed | 4 278 | 5 508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks | 1 531 | 1 308 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 908 | 1 890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel varad | 1 140 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 30 253 | 29 312 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksunõue | 1 368 | 1 077 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud aktsiad ja väärtpaberid | 3 924 | 1 018 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded | 755 | 2 895 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | 1 512 | 2 897 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 46 910 | 83 921 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 28 797 | 32 496 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 83 266 | 124 304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 113 519 | 153 616 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 5 633 | 5 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed | 1 039 | 1 025 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | 1 758 | 4 480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 185 | 593 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus | 19 | 80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksukohustused | 3 112 | 5 570 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | 3 615 | 4 722 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 1 147 | 818 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 16 509 | 22 580 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 373 | 698 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused | 14 126 | 12 461 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 14 500 | 13 159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 31 009 | 35 739 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 96 507 | 96 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 14 525 | 14 525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 2 413 | 2 413 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed | 26 | 2 263 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum | -35 037 | -2 044 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 78 434 | 113 664 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 4 076 | 4 214 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | 82 510 | 117 878 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 113 519 | 153 616 |
--------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSOLIDEERITUD | | | | |
| KOONDKASUMIARUANNE | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | 4. kv | 4. kv | 2009 | 2008 |
| | 2009 | 2008 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud | 419 262 | 634 063 | 1 691 208 | 2 454 271 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 3 051 | 3 615 | 10 115 | 13 563 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku | 422 313 | 637 678 | 1 701 323 | 2 467 834 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja | -14 090 | -13 667 | -52 037 | -54 661 |
| teenused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud | -250 915 | -390 639 | -991 435 | -1 264 |
| | | | | 798 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud | -116 561 | -195 530 | -531 454 | -765 163 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum ja väärtuse | -84 476 | -226 470 | -325 636 | -454 053 |
| langus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringu | -19 402 | -13 032 | -19 402 | -13 032 |
| väärtuse langus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -53 072 | -7 465 | -119 900 | -31 684 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku | -538 516 | -846 803 | -2 039 | -2 583 |
| | | | 864 | 391 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | -116 203 | -209 125 | -338 541 | -115 557 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud | 2 096 | 2 656 | 9 006 | 11 182 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -4 325 | -5 741 | -19 497 | -10 601 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | 282 | -75 532 | 3 177 | -71 793 |
| muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud | -66 | 0 | -258 | 193 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud kokku | -2 013 | -78 617 | -7 572 | -71 019 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum majandustegevusest | -118 216 | -287 742 | -346 113 | -186 576 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu | 9 157 | 21 801 | 10 866 | 2 435 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum | -109 059 | -265 941 | -335 247 | -184 141 |
| jätkuvatest | | | | |
| tegevusvaldkondadest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum lõpetatud | 31 774 | -292 090 | -182 744 | -270 473 |
| tegevusvaldkondadest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM(-KAHJUM) | -77 285 | -558 031 | -517 991 | -454 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu koondkasum (-kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| jätkuvad tegevusvaldkonnad | 5 990 | 7 802 | -14 390 | 6 251 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lõpetatud tegevusvaldkonnad | -29 217 | 50 334 | -20 616 | 30 499 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku muu koondkasum | -23 227 | 58 136 | -35 006 | 36 750 |
| (-kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku perioodi koondkasum | -100 512 | -499 895 | -552 997 | -417 864 |
| (-kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum (-kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | -1510 | 79 | -2 166 | 4 613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| jätkuvad tegevusvaldkonnad | -107 549 | -266 020 | -333 081 | -188 754 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lõpetatud tegevusvaldkonnad | 31 774 | -292 090 | -182 744 | -270 473 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | -77 285 | -558 031 | -517 991 | -454 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku perioodi koondkasum | | | | |
| (-kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | -1 510 | 79 | -2 166 | 4 613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| jätkuvad tegevusvaldkonnad | -101 559 | -258 218 | -347 471 | -182 503 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lõpetatud tegevusvaldkonnad | 2 557 | -241 756 | -203 360 | -239 974 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | -100 512 | -499 895 | -552 997 | -417 864 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum (-kahjum) aktsia | -0,71 | -1,76 | -2,21 | -1,25 |
| kohta (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum (-kahjum) | -0,71 | -1,76 | -2,21 | -1,25 |
| aktsia kohta (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetatud tegevusvaldkonnad | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum (-kahjum) aktsia | 0,21 | -1,93 | -1,21 | -1,79 |
| kohta (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum (-kahjum) | 0,21 | -1,93 | -1,21 | -1,79 |
| aktsia kohta (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSOLIDEERITUD | | | | |
| KOONDKASUMIARUANNE | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) | 4. kv | 4. kv | 2009 | 2008 |
| | 2009 | 2008 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud | 26 796 | 40 524 | 108 088 | 156 857 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 195 | 231 | 646 | 867 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku | 26 991 | 40 755 | 108 734 | 157 723 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja | -901 | -873 | -3 326 | -3 493 |
| teenused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud | -16 036 | -24 966 | -63 364 | -80 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud | -7 450 | -12 497 | -33 966 | -48 903 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum ja väärtuse | -5 399 | -14 474 | -20 812 | -29 019 |
| langus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringu | -1 240 | -833 | -1 240 | -833 |
| väärtuse langus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -3 392 | -477 | -7 663 | -2 025 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku | -34 417 | -54 121 | -130 371 | -165 109 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | -7 427 | -13 366 | -21 637 | -7 385 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud | 134 | 170 | 576 | 715 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -276 | -367 | -1 246 | -678 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | 18 | -4 827 | 203 | -4 588 |
| muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud | -4 | 0 | -16 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud kokku | -129 | -5 024 | -483 | -4 539 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum majandustegevusest | -7 555 | -18 390 | -22 121 | -11 924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu | 585 | 1 393 | 694 | 156 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum | -6 970 | -16 997 | -21 426 | -11 769 |
| jätkuvatest | | | | |
| tegevusvaldkondadest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum lõpetatud | 2 031 | -18 668 | -11 679 | -17 286 |
| tegevusvaldkondadest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM(-KAHJUM) | -4 939 | -35 665 | -33 105 | -29 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu koondkasum (-kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| jätkuvad tegevusvaldkonnad | 383 | 499 | -920 | 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lõpetatud tegevusvaldkonnad | -1 867 | 3 217 | -1 318 | 1 949 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku muu koondkasum | -1 484 | 3 716 | -2 237 | 2 349 |
| (-kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku perioodi koondkasum | -6 424 | -31 949 | -35 342 | -26 706 |
| (-kahjum) | |

« Tagasi nimekirja