Börsiteated

OEG konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, 3. kvartal ja 9 kuud 2010

Postitatud 05.11.2010

OEG konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, 3. kvartal ja 9 kuud 2010

2010. aasta 3. kvartali tulemuste lühikokkuvõte:
Jätkuvad tegevusvaldkonnad

Äritulud:

452,4 miljonit krooni

(3.kv 2009: 415,1)

EBITDA:

107,0 miljonit krooni

(3.kv 2009:  23,4) 

EBITDA marginaal:

 23,6%

(3.kv 2009:  5,6%)

EBIT:

41,8 miljonit krooni

(3.kv 2009: -80,8)

EBIT marginaal:

  9,2%

(3.kv 2009:-19,5%)

 

Puhaskasum (-kahjum) enne tulumaksu*:

40,1 miljonit krooni

(3.kv 2009: -84,5)

 

2010. aasta 9 kuu tulemuste lühikokkuvõte:
Jätkuvad tegevusvaldkonnad

Äritulud:

1 280,4 miljonit krooni

(9k 2009: 1 279,0)

EBITDA:

242,9 miljonit krooni

(9k 2009:    53,8) 

EBITDA marginaal:

   19,0%

(9k 2009:    4,2%)

EBIT:

32,9 miljonit krooni

(9k 2009:  -222,3)

EBIT marginaal:

    2,6%

(9k 2009:  -17,4%)

 

Puhaskasum (-kahjum) enne tulumaksu*:

26,5 miljonit krooni

(9k 2009:  -227,9)

 

* Puhaskasum (-kahjum) enne vähemusosalust

1 EUR = 15,6466 EEK

2010. aasta 3. kvartalis jätkus Kontserni äritegevuse efektiivsuse ja finantstulemuste planeeritud paranemine. 2010. aasta 3. kvartalis kasvasid äritulud 9,0% ehk 37,3 miljonit krooni (2,4 miljonit eurot) võrrelduna 2009. aasta 3. kvartaliga. 2010. aasta 3. kvartali äritulud moodustasid 452,4 miljonit krooni (28,9 miljonit eurot), 2009. aasta 3. kvartalis teenis Kontsern jätkuvates tegevusvaldkondades äritulusid 415,1 miljonit krooni (26,5 miljonit eurot).

Kontsern teenis EBITDAt käesoleva aasta 3. kvartalis 107,0 miljonit krooni (6,8 miljonit eurot) ehk 356% enam kui jätkuvates tegevusvaldkondades eelmise aasta samal perioodil. Elimineerides ühekordsete kulude mõju 2009. aasta 3. kvartali EBITDAst, moodustaks kasv kvartalite võrdluses 70,0 miljonit krooni (4,5 miljonit eurot) ehk 189%. 2010. aasta 3. kvartali ärikasumiks kujunes 41,8 miljonit krooni (2,7 miljonit eurot), eelmisel aastal samal perioodil teenis Kontsern ärikahjumit 80,8 miljonit krooni (5,2 miljonit eurot) ehk äritulem kasvas 122,6 miljoni krooni (7,8 miljonit eurot) võrra. Elimineerides ühekordsete kulude mõju 2009. aasta 3. kvartali ärikahjumist, moodustaks äritulemi kasv kvartalite võrdluses 82,2 miljonit krooni (5,3 miljonit eurot).

2010. aasta 3. kvartalis kasvasid konsolideeritud äritulud võrreldes möödunud aasta sama perioodiga Eestis 14,2%, Lätis 7,1%, Leedus 1,3%, Valgevenes 31,0%, Rumeenias 94,9% ja Slovakkias 23,9%. Ainsa segmendina jäid äritulud alla 4,4%-ga 2009. aasta 3. kvartalile Poolas. Kõik segmendid teenisid 2010. aasta 3. kvartalis ärikasumit, välja arvatud Poola, mis  opereeris nullilähedase äritulemiga.

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2010. aasta  9 kuu jooksul:

  • Kontsern jõudis puhaskasumisse – konsolideeritud puhaskasum peale tulumaksu moodustas 2010. aasta 9 kuu kokkuvõttes 18,6 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot). 2009. aasta 9 kuu jooksul teenis Kontsern jätkuvates tegevusvaldkondades puhaskahjumit peale tulumaksu 226,2 miljonit krooni (14,5 miljonit eurot).
  • Kontserni äritegevuse efektiivsus paranes oluliselt. Kontserni teenis jätkuvates tegevusvaldkondades 2010. aasta 9 kuuga äritulusid 1 280,4 miljonit krooni (81,8 miljonit eurot) ehk 0,1% rohkem võrreldes 2009. aasta 9 kuu ärituludega. Opereeritavate kasiinode arv vähenes samade perioodide võrdluses 4 kasiino ehk 6% võrra. Tegevuskulusid vähendati samal ajal 16,9% ehk 253,8 miljonit krooni (16,2 miljonit eurot).
  • 2. kvartalis otsustas Kontsern äritegevuse efektiivsuse tõstmise eesmärgil sulgeda 3 kasiinot: 1 Eestis ja 2 Poolas. Tulenevalt hinnati alla varasid, mille mõju 2.kvartali 2010 finantstulemustele oli kokku 11,0 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot).
  • Kontsern kasvatas planeeritult oma turuosa. 2010. aasta septembri lõpus oli Kontserni turuosa Eestis 52%, Lätis 20% ja Leedus 68%. 2009. aasta septembri lõpus oli turuosa Eestis 49%, Lätis 14% ja Leedus 61%.
  • Jaanuaris 2010 väljastati Eesti esimene kaughasartmängu korraldusluba Kontserni tütarettevõttele Olympic Casino Eesti AS. Veebikasiino lansseeriti veebruaris. 2010. aasta 9 kuu jooksul teenis Kontsern kaughasartmängude korraldamisest äritulusid 15,1 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot).
  • Juunis alustati uue ehk kolmanda kasiino projektiga Slovakkias. Slovakkia segment on käesoleval aastal näidanud suurimat tulude kasvu ehk 23,3% võrreldes möödunud aasta 9 kuuga. Slovakkia kolmas Olympic Casino avati oktoobri lõpus Bratislava kesklinna modernseimas ja suurimas Eurovea Galleria kaubanduskeskuses. Kasiino avamisse investeeriti 6,3 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot).

2010. aasta 9 kuu kokkuvõttes teenis Kontsern konsolideeritud müügitulusid 1 271,4 miljonit krooni (81,3 miljonit eurot) ning äritulusid kokku 1 280,4 miljonit krooni (81,8 miljonit eurot), mis on 0,1% rohkem kui 2009. aasta 9 kuuga teenitud jätkuvate tegevusvaldkondade 1 279,0 miljoni kroonine (81,7 miljonit eurot) kogutulu. Kontserni EBITDA kasvas eelmise aasta jätkuvate tegevusvaldkondade 9 kuu tulemuselt 53,8 miljonit krooni (3,4 miljonit eurot) käesoleva aasta 9 kuu lõikes 242,9 miljoni kroonini (15,5 miljonit eurot). Ärikasum 2010. aasta 9 kuu kokkuvõttes moodustas 32,9 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot), eelmise aasta 9 kuu ärikahjumi oli 222,3 miljonit krooni(14,2 miljonit eurot).

Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2010. aasta 9 kuu lõikes 92% hasartmängutuludest ja 8% muudest tuludest, eelmise aasta samal ajal olid vastavad osakaalud 93% ja 7%.

Kontsernivälised äritulud

th EEK

9 kuud 2010

Kasv

Osakaal

9 kuud 2009

Osakaal

Eesti

316 814

9,6%

24,7%

289 077

22,6%

Läti

272 151

-1,9%

21,3%

277 440

21,7%

Leedu

200 381

-10,8%

15,6%

224 538

17,6%

Valgevene

35 592

16,3%

2,8%

30 615

2,4%

Poola

312 620

-6,8%

24,4%

335 474

26,2%

Rumeenia

43 675

5,5%

3,4%

41 404

3,2%

Slovakkia

99 213

23,3%

7,8%

80 461

6,3%

Kokku

1 280 446

0,1%

100,0%

1 279 009

100,0%

1 EUR = 15,6466 EEK

2010. aasta septembri lõpus oli Kontsernis kokku 64 kasiinot, üldpinnaga  24 988  m². 2009. aasta septembri lõpus oli Kontserni kasiinode arv 68 ja kasiinode üldpind kokku 25 642 m². Käesoleva aasta 9 kuu jooksul suleti 1 kasiino Eestis ning 2 kasiinot Poolas.

Kasiinode arv segmenditi

 

30.09.2010

30.09.2009

Eesti

17

19

Läti

21

21

Leedu

10

11

Valgevene

5

5

Poola

7

8

Rumeenia

2

2

Slovakkia

2

2

Kokku

64

68

 

Kontserni 2010. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikulud enne amortisatsiooni ja allahindluse kulusid kahanesid võrreldes 2009. aasta 9 kuu jätkuvate tegevusvaldkondade vastavate kuludega kokku 15,3% ehk 187,6 miljoni krooni (12,0 miljonit eurot) võrra, sealhulgas 3. kvartali kulud vähenesid võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 11,8% ehk 46,2 miljonit krooni (3,0 miljonit eurot). Kõige enam kahanesid võrreldes 2009. aasta 9 kuuga tööjõukulud 18,1% ehk 75,0 miljonit krooni (4,8 miljonit eurot), rendikulud 25,9% ehk 43,3 miljonit krooni (2,8 miljonit eurot) ja mänguseadmete hoolduskulud 49,1% ehk 15,1 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot).

Suurima osa Kontserni ärikuludest enne amortisatsiooni ja allahindlusi moodustasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 339,9 miljonit krooni (21,7 miljonit eurot), järgnesid hasartmängumaksude kulud 290,4 miljonit krooni (18,6 miljonit eurot), rendikulu 124,1 miljonit krooni (7,9 miljonit eurot) ja turunduskulud 105,8 miljonit krooni (6,8 miljonit eurot).

2010. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasumiks peale tulumaksu kujunes 18,6 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot). 2009. aasta samal perioodil oli puhaskahjum peale tulumaksu jätkuvates tegevusvaldkondades 226,2 miljonit krooni (14,5 miljonit eurot).

 

Eesti segment

2010. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 316,8 miljonit krooni (20,2 miljonit eurot), millest hasartmängutulud maapealsetest kasiinodest moodustasid 270,1 miljonit krooni (17,3 miljonit eurot), hasartmängutulud internetikasiinost 15,1 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot) ja muud tulud 31,6 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot).

Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes möödunud aasta 9 kuuga 9,6%. Hasartmänguturu langus Eestis 9 kuu 2010 lõikes võrreldes sama perioodiga 2009. aastal oli 2,6%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul oli käesoleva aasta septembri lõpus 52%, 2009 septembri lõpus oli Olympic Casino Eesti AS turuosa 49%.

Eesti segmendi EBITDAks 9 kuu 2010 lõikes kujunes 57,5 miljonit krooni (3,7 miljonit eurot) ja ärikasumiks kujunes 4,7 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot). 2009. aasta 9 kuuga teenis Eesti segment EBITDA-t   -4,2 miljonit krooni (-0,3 miljonit eurot) ja ärikahjumit 74,8 miljonit krooni (4,8 miljonit eurot).

Septembri lõpus tegutses Eestis kokku 17 Olympic kasiinot, milles oli kokku 698 mänguautomaati ja 19 mängulauda.

 

Läti segment

2010. aasta 9 kuu lõikes moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 272,2 miljonit krooni (17,4 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 248,3 miljonit krooni (15,9 miljonit eurot) ning muud tulud 23,9 miljonit krooni (1,5 miljonit eurot). Läti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 1,9%. Hasartmänguturu langus Lätis 9 kuu 2010 lõikes võrreldes sama perioodiga 2009. aastal oli 23%. Olympic Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul oli septembri lõpus 2010 20%, septembri 2009 lõpus oli Olympic Casino Latvia SIA turuosa 14%.

Läti segmendi 9 kuu 2010 EBITDAks kujunes 91,0 miljonit krooni (5,8 miljonit eurot) ja ärikasumiks kujunes 42,4 miljonit krooni (2,7 miljonit eurot). 2009. aasta 9 kuuga teenis Läti segment EBITDAt 34,5 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot) ja ärikahjumit 40,5 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot).

Poolaasta lõpus tegutses Lätis kokku 21 Olympic kasiinot, milles oli kokku 651 mänguautomaati ja 23 mängulauda.

 

Leedu segment

2010. aasta 9 kuuga moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 200,4 miljonit krooni (12,8 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 188,7 miljonit krooni (12,1 miljonit eurot) ning muud tulud 11,7 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot). Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 10,8%. Hasartmänguturu langus Leedus 9 kuu 2010 lõikes võrreldes sama perioodiga 2009. aastal oli  20%. Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul oli septembri 2010 lõpus 68%, septembri 2009 lõpus oli Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa 61%.

Leedu segmendi 9 kuu 2010 EBITDAks  kujunes 38,6 miljonit krooni (2,5 miljonit eurot) ja ärikasumiks kujunes 12,5 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot). 2009. aasta 9 kuuga teenis Leedu segment EBITDAt   25,3 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot) ja ärikahjumit 9,7 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot).

Kvartali lõpus tegutses Leedus kokku 10 Olympic kasiinot, milles oli kokku 350 mänguautomaati ja 50 mängulauda.

 

Valgevene segment

2010. aasta 9 kuuga teenis Valgevene segment kontsernivälised äritulud kokku 35,6 miljonit krooni (2,3 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 32,6 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot) ning muud tulud 3,0 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot). Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 16,3%.

Valgevene segmendi 9 kuu 2010 EBITDAks kujunes 9,0 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot) ja ärikahjumit kujunes 1,6 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot). 2009. aasta 9 kuuga teenis Valgevene segment EBITDAt 2,6 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot) ja ärikahjumit 8,2 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot).

Kvartali lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku 246 mänguautomaati.

 

Poola segment

2010. aasta 9 kuuga teenis Poola segment kontserniväliseid äritulusid kokku 312,6 miljonit krooni (20,0 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 306,3 miljonit krooni (19,6 miljonit eurot) ning muud tulud 6,3 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot). Poola segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 6,8%.

Poola segmendi 9 kuu 2010 EBITDAks kujunes 35,4 miljonit krooni (2,3 miljonit eurot) ja ärikahjumiks kujunes 16,2 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot). Ärikahjumis sisaldub 11,0 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot) 2. kvartalis toimunud 2 kasiino sulgemisega seotud varade allahindluse kulusid. 2009. aasta 9 kuuga teenis Poola segment EBITDAt 21,1 miljonit krooni (1,3 miljonit eurot) ja ärikahjumit 25,7 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot).

Käesoleva aasta 9 kuu jooksul taasavati Poolas üks ning suleti kaks kasiinot. Septembri lõpus tegutses Poolas kokku 7 Olympic kasiinot, milles oli kokku 319 mänguautomaati ja 43 mängulauda.

 

Rumeenia segment

2010. aasta 9 kuuga moodustasid Rumeenia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 43,7 miljonit krooni (2,8 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 33,0 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot) ning muud tulud 10,7 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot). Rumeenia segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,5%.

Rumeenia segmendi EBITDAks 9 kuu 2010 kokkuvõttes kujunes -7,9 miljonit krooni (-0,5 miljonit eurot) ja ärikahjumiks kujunes 18,4 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot). 2009. aasta 9 kuuga teenis Rumeenia segment EBITDAt  -36,0 miljonit krooni (-2,3 miljonit eurot) ja ärikahjumit 64,4 miljonit krooni (4,1 miljonit eurot).

Kvartali lõpus tegutses Rumeenias kokku 2 Olympic kasiinot, milles oli kokku 79 mänguautomaati ja 13 mängulauda.

 

Slovakkia segment

2010. aasta 9 kuu jooksul moodustasid Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 99,2 miljonit krooni (6,3 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 89,9 miljonit krooni (5,7 miljonit eurot) ning muud tulud 9,3 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot). Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 23,3%.

Slovakkia segmendi EBITDAks 9 kuu 2010 lõikes kujunes 19,3 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot) ja ärikasumiks kujunes 9,5 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot). 2009. aasta 9 kuuga teenis Slovakkia segment EBITDAt 10,5 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot) ja ärikasumit 0,9 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot).

Kvartali lõpus tegutses Slovakkias kokku 2 Olympic kasiinot, milles oli kokku 102 mänguautomaati ja 22 mängulauda.

 

Finantsseisund

30.09.2010 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 1 667,4 miljonit krooni (106,6 miljonit eurot). 31.12.2009 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 1 776,0 miljonit krooni (113,5 miljonit eurot). Bilansimaht vähenes 9 kuu jooksul 6,1%, mis on olulisemas osas seotud pangalaenu maksetega.

Käibevarad moodustasid varadest 567,0 miljonit krooni (36,2 miljonit eurot) ehk 34,0% kogu varadest ja põhivarad 1 100,4 miljonit krooni (70,3 miljonit eurot) ehk 66,0% bilansimahust. Immateriaalsed varad moodustasid põhivaradest 455,1 miljonit krooni (29,1 miljonit eurot) ehk 41,4%.

Kontserni  kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 343,8 miljonit krooni (22,0 miljonit eurot) ning  konsolideeritud omakapital 1 323,6 miljonit krooni (84,6 miljonit eurot). Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad laenukohustused 158,1 miljonit krooni (10,1 miljonit eurot), maksukohustused 55,6 miljonit krooni (3,6 miljonit eurot) ja kohustused töövõtjatele 40,4 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot).

 

Investeeringud

Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse 2010. aasta 9 kuu jooksul 55,5 miljonit krooni (3,5 miljonit eurot), millest 37,7 miljonit krooni (2,4 miljonit eurot) investeeriti uutesse mänguseadmetesse. Investeeringud immateriaalsesse põhiavarasse 2010. aasta 9 kuuga moodustasid 9,6 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot).

2009. aasta samal perioodil investeeriti materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 63,9 miljonit krooni (4,1 miljonit eurot). Olulisem osa investeeringutest olid seotud Rumeenia pealinnas Bukarestis avatud esinduskasiinoga ning teise kasiino avamisega Slovakkias.

 

Rahavood

Kontserni äritegevuse rahavood 2010. aasta 9 kuul olid   201,0 miljonit krooni (12,8 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid 19,7 miljonilt kroonilt (1,3 miljonit eurot) ja finantseerimistegevuse rahavood -133,1 miljonit krooni (-8,5 miljonit eurot). Netorahavood kokku moodustasid 87,5 miljonit krooni (5,6 miljonit eurot).

Kontserni äritegevuse rahavood 2009. aasta 9 kuul olid   68,8 miljonit krooni (4,4 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid    -131,3 miljonilt kroonilt (-8,4 miljonit eurot) ja finantseerimistegevuse rahavood 32,6 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot). Netorahavood kokku moodustasid -30,0 miljonit krooni (-1,9 miljonit eurot).

 

Personal

30.09.2010 seisuga andis Kontsern tööd 2 035 inimesele (30.09.2009: 2 461). Eesti ettevõtetes töötas septembri lõpus 439, Lätis 424, Leedus 491, Valgevenes 91, Poolas 321, Rumeenias 140 ja Slovakkias 129 inimest.

2010. aasta 9 kuu jooksul arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 339,9 miljonit krooni (21,7 miljonit eurot), möödunud aastal samal ajal 414,9 miljonit krooni (26,5 miljonit eurot).

Kontserni põhilised arvnäitajad:
Jätkuvad tegevusvaldkonnad

 

9 kuud 2010

9 kuud 2009

Muutus

       

Äritulud (miljon krooni)

1 280,4

1 279,0

0,1%

EBITDA (miljon krooni)

242,9

53,8

351,5%

Ärikahjum (miljon krooni)

32,9

-222,3

 

Puhaskahjum (miljon krooni)

18,6

-226,2

 

EBITDA marginaal

19,0%

4,2%

 

Ärirentaablus

2,6%

-17,4%

 

Puhasrentaablus

1,5%

-17,7%

 

Omakapitali suhtarv

79,4%

73,6%

 
       

Kasiinode arv perioodi lõpus

64

68

-4

Kasiinode pind m2 perioodi lõpus

24 988

25 642

-654

       

Mänguautomaatide arv perioodi lõpus

2 445

2 417

28

Mängulaudade arv perioodi lõpus

170

180

-15

 

Suhtarvude valemid

o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse kulusid
o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid
o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust
o EBITDA marginaal = EBITDA / Äritulud
o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud
o Puhasrentaablus  = Puhaskasum / Äritulud
o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku

1 EUR = 15,6466 EEK

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

 

 

(tuhandetes EEK)

3. kv 2010

3. kv 2009

9 k 2010

9 k 2009

Jätkuvad tegevusvaldkonnad

 

 

Hasartmängutulud

417 520

383 732

1 184 016

1 189 621

Müügitulud

31 848

28 453

87 362

82 325

Muud äritulud

3 068

2 960

9 068

7 063

Äritulud kokku

452 436

415 145

1 280 446

1 279 009

 

 

 

 

 

Kaubad, toore, materjal ja teenused

-9 499

-13 324

-30 060

-37 947

Mitmesugused tegevuskulud

-223 692

-234 613

-663 714

-740 520

Tööjõu kulud

-110 071

-127 388

-339 854

-414 893

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-65 159

-104 276

-210 000

-275 111

Muud ärikulud

-2 224

-16 388

-3 948

-32 876

Ärikulud kokku

-410 645

-495 989

-1 247 576

-1 501 347

Ärikasum (-kahjum)

41 791

-80 844

32 870

-222 338

 

 

 

 

 

 

Intressitulud

978

1 584

3 062

6 910

Intressikulud

-2 362

-4 344

-8 673

-15 172

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest

-223

-814

-390

2 895

Muud finantstulud ja -kulud

-48

-119

-419

-192

Finantstulud ja -kulud kokku

-1 655

-3 693

-6 420

-5 559

 

 

 

 

 

 

Kasum (kahjum) enne tulumaksu

40 136

-84 537

26 450

-227 897

Tulumaksukulu (-tulu)

-2 318

501

-7 810

1 708

JÄTKUVATE TEGEVUSVALDKONDADE PERIOODI PUHASKASUM(KAHJUM)

37 818

-84 036

18 640

-226 189

 

 

 

 

 

LÕPETATUD TEGEVUSVALDKONDADE PERIOODI PUHASKAHJUM

0

-3 725

0

-214 517

 

 

 

 

 

PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM)

37 818

-87 761

18 640

-440 706

 

 

 

 

 

Muu koondkasum (-kahjum)

 

 

 

 

Realiseerimata kursivahed

 

 

 

 

    jätkuvad tegevusvaldkonnad

8 054

13 658

7 763

-20 380

    lõpetatud tegevusvaldkonnad

0

-1 608

0

8 601

Kokku muu koondkasum (-kahjum)

8 054

12 050

7 763

-11 779

Kokku perioodi koondkasum (-kahjum)

45 872

-75 711

26 403

-452 485

 

 

 

 

 

Perioodi puhaskasum (-kahjum)

 

 

 

 

Vähemusosalus

3 315

615

1 415

-656

Emaettevõtte omanike osa

 

 

 

 

    jätkuvad tegevusvaldkonnad

34 503

-84 651

17 225

-225 533

    lõpetatud tegevusvaldkonnad

0

-3 725

0

-214 517

 

37 818

-87 761

18 640

-440 706

Kokku perioodi koondkasum (-kahjum)

 

 

 

 

Vähemusosalus

3 315

615

1 415

-656

Emaettevõtte omanike osa

 

 

 

 

    jätkuvad tegevusvaldkonnad

42 557

-70 993

24 988

-245 913

    lõpetatud tegevusvaldkonnad

0

-5 333

0

-205 916

« Tagasi nimekirja