Börsiteated

OEG konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, 3. kvartal ja 9 kuud 2009

Postitatud 06.11.2009


2009. aasta 3. kvartali tulemuste lühikokkuvõte:
Jätkuvad tegevusvaldkonnad

--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud: | 415,1 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA tavapärasest äritegevusest*: | 37,0 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBIT tavapärasest äritegevusest*: | -40,4 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ühekordse iseloomuga kulud, sh | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| struktuuride optimeerimine ja | -40,4 | miljonit krooni |
| kasiinode sulgemine: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud neto | -3,7 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskahjum enne tulumaksu**: | -84,5 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------


2009. aasta 9 kuu tulemuste lühikokkuvõte:
Jätkuvad tegevusvaldkonnad

--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud: | 1 279,0 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA tavapärasest äritegevusest*: | 97,3 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBIT tavapärasest äritegevusest*: | -144,9 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ühekordse iseloomuga kulud, sh | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| mittekapitaliseeritavad | -11,5 | miljonit krooni |
| investeerimiskulutused: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| struktuuride optimeerimine ja | -65,9 | miljonit krooni |
| kasiinode sulgemine: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud neto | -5,6 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskahjum enne tulumaksu**: | -227,9 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------

1 EUR = 15,6466 EEK

*Tavapärase äritegevusena on käsitletud äritegevust enne investeerimistegevusi, struktuuride optimeerimist, kasiinode sulgemistegevusi ning finantstulusid ja -kulusid

** Puhaskahjum enne vähemusosalust

OEG kontsern jätkas käesoleva aasta 3. kvartalis oma tegevuse kohandamist muutunud turuoludega. Lisaks 1. poolaastal suletud 49 kasiinole (sh 24 kasiinot Ukrainas) otsustas OEG 3. kvartalis täiendavalt sulgeda kokku 18 kasiinot: 4 Eestis, 5 Lätis, 4 Leedus, 4 Rumeenias ja 1 Poolas. Kasiinode sulgemise otsused on seotud hasartmänguturu olulise vähenemisega 2009. aasta jooksul. Hasartmänguturu langus 2009. aasta 9 kuu kokkuvõttes võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga oli Eestis 54%, Lätis 38% ja Leedus 39%.

Kontsern on säilitanud 9 kuu jooksul stabiilse tulude taseme vaatamata turgude negatiivsele arengule ning jätkuvates operatsioonides 39% ehk 43 kasiino sulgemisele. Kontserni EBITDA tavapärasest äritegevusest on olnud positiivne igas käesoleva aasta kvartalis, moodustades 9 kuu kokkuvõttes 97,3 miljonit krooni (6,2 miljonit eurot).

Kasiinode sulgemisega seotud kulud moodustasid 3. kvartalis kokku 40,4 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). Kontserni töötajate arv vähenes 3. kvartali jooksul kokku 228 inimese võrra. Restruktureerimis- ja optimeerimisprogrammist tulenevate töömahtude vähenemisega alandati septembrist Konsternis tugiüksuste palgafondi võrreldes käesoleva aasta juuniga 22% võrra. 3.kvartalis toimunud optimeerimiste oodatav efekt tegevuskuludele 2009. aasta 4. kvartalis on 52,1 miljonit krooni (3,3 miljonit eurot) ning 2010. aastal kokku 208,8 miljonit krooni (13,3 miljonit eurot).

Kontsern on viimase pooleteise aasta jooksul läbi viinud ulatusliku optimeerimis- ja restruktureerimisprogrammi, sulgedes selle aja jooksul 53 kasiinot (Ukraina kasiinodeta) ja vähendades Kontserni töötajate arvu 1 132 positsiooni ehk ligikaudu kolmandiku võrra. Opereerimise efektiivsuse tõstmise tegevused on hõlmanud töötajatele makstavate tasude vähendamist käesoleva aasta algusest 20%, rendihindade vähendamise kokkuleppeid keskmiselt 30% hinna-alandusega, kasiinodes paiknevate mänguautomaatide arvu ja tulenevalt
hasartmängumaksu kulu vähendamist.

Möödunud aasta ja käesoleva aasta jooksul läbi viidud optimeerimistegevustest on 2009. aastal oodatav kuluefekt kokku 549,4 miljonit krooni (35,1 miljonit eurot), mis moodustab 21,2% 2008. aasta tegevuskuludest jätkuvates tegevusvaldkondades.

Kontserni 2009. aasta 9 kuu tulemusi mõjutavad oluliselt arengud Ukraina hasartmänguturul. Tulenevalt asjaolust, et teadmata ajaks on kasiinode tegevus Ukrainas lõpetatud ning kõikide kasiinoettevõtete litsentsid tühistatud, otsustas OEG likvideerida tegevuse Ukrainas. Kaasnevad hinnangulised varade allahindluskahjumid ulatusid 187,1 miljoni kroonini (12,0 miljonit eurot). Nimetatud summa sisaldub avalikustatava kasumiaruande real „Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum (-kahjum)“.

OEG plaanib nõuda Ukraina riigilt investeeringute kompensatsiooni Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina valitsuse vahelisele investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingule tuginedes ning on vastavasisulise protsessi käivitanud.

Kontsernivälised äritulud

Jätkuvad tegevusvaldkonnad
--------------------------------------------------------------------------------
| th EEK | 9 kuud 2009 | Kasv | Osakaal | 9 kuud 2008 | Osakaal |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 289 078 | -49,5% | 22,6% | 572 500 | 31,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 277 441 | -44,6% | 21,7% | 501 147 | 27,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 224 539 | -29,6% | 17,6% | 318 760 | 17,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 30 615 | 43,2% | 2,4% | 21 375 | 1,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 335 472 | -8,8% | 26,2% | 367 858 | 20,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia | 41 403 | 40,4% | 3,2% | 29 482 | 1,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slovakkia | 80 461 | 322,7% | 6,3% | 19 034 | 1,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 1 279 009 | -30,1% | 100,0% | 1 830 156 | 100,0% |
--------------------------------------------------------------------------------

1 EUR = 15,6466 EEK

Kontserni 2009. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulud jätkuvatest tegevusvaldkondadest moodustasid 1 271,9 miljonit krooni (81,3 miljonit eurot) ning äritulud moodustasid kokku 1 279,0 miljonit krooni (81,7 miljonit eurot), mis on 30,1% vähem kui 2008. aasta 9 kuuga teenitud 1 830,2 miljoni kroonine (117,0 miljonit eurot) kogutulu.

Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2009. aasta ja 2008. aasta 9 kuu lõikes 93% hasartmängutulust ja 7% muudest tuludest.

2009. aasta septembri lõpus oli Kontsernis kokku 68 kasiinot, üldpinnaga 25 642 m². 2008. aasta septembri lõpus oli Kontserni kasiinode arv 131 ja kasiinode üldpind kokku 38 482 m². Käesoleva aasta 9 kuu jooksul avati 1 kasiino Leedus ja 1 kasiino Slovakkias ning suleti kokku 67 kasiinot: 17 Eestis, 12 Lätis, 6 Leedus, 7 Rumeenias, 1 Poolas ja 24 Ukrainas.

--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode arv segmenditi | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.09.2009 | 31.12.2008 | 30.09.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 19 | 36 | 34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 21 | 33 | 33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 11 | 16 | 16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 0 | 24 | 24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 5 | 5 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 8 | 9 | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia | 2 | 9 | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slovakkia | 2 | 1 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 68 | 133 | 131 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kontserni 2009. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikulud jätkuvates tegevusvaldkondades enne amortisatsiooni kahanesid võrreldes 2008. aasta 9 kuuga kokku 16,5% ehk 249,7 miljoni krooni (15,9 miljonit eurot) võrra, sealhulgas 3. kvartali kulud vähenesid võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 19,0% ehk 97,6 miljonit krooni (6,2 miljonit eurot). Kõige enam kahanesid võrreldes 2008. aasta 9 kuuga tööjõukulud - 27,2% ehk 154,7 miljonit krooni (9,9 miljonit eurot) ja turunduskulud -36,4% ehk 53,7 miljonit krooni (3,4 miljonit eurot) ning
hasartmängumaksude kulud -11,9% ehk 40,4 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). Võrreldes eelmise aasta 9 kuuga on ärikulud Eesti segmendis langenud 25,9%, Läti segmendis 31,9% ja Leedu segmendis 15,0%.

Suurima osa Kontserni ärikuludest enne amortisatsiooni moodustavad tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 414,9 miljonit krooni (26,5 miljonit eurot), järgnevad hasartmängumaksude kulud 299,9 miljonit krooni (19,2 miljonit eurot), rendikulu 167,4 miljonit krooni (10,7 miljonit eurot) ja turunduskulud 94,0 miljonit krooni (6,0 miljonit eurot). Kontserni 2009. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikulud sisaldavad kasiinode avamisega seotud mittekapitaliseeritavaid kulutusi
11,5 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot) ning kasiinode sulgemisega ja töötajate arvu vähendamisega kaasnevaid kulusid 65,9 miljonit krooni (4,2 miljonit eurot). 84,2 miljonit krooni (5,4 miljonit eurot) 2009. aasta jooksul suletavate kasiinodega seotud kulusid kajastub 2008. aasta viimase poolaasta kuludes.

Kontserni ärikahjumiks jätkuvatest tegevusvaldkondadest kujunes 222,3 miljonit krooni (14,2 miljonit eurot), 2008. aasta samal perioodil oli ärikasum 93,7 miljonit krooni (6,0 miljonit eurot).

Konsolideeritud puhaskahjumiks koos lõpetatud tegevusvaldkondadega (Ukraina segment) kujunes 440,7 miljonit krooni (28,2 miljonit eurot), millest 187,1 miljonit krooni (12,0 miljonit eurot) andsid Ukraina tütarettevõtete likvideerimisega kaasnevaid varade allahindluskulud. 2008. aasta samal perioodil oli puhaskasum 103,4 miljonit krooni (6,6 miljonit eurot).

Käesoleva aasta tulemuste konsolideerimisel on juhtkond muutnud Kontserni siseste laenulepingute hindamise põhimõtteid seoses asjaoluga, et Kontserni siseste laenude arveldamist lähitulevikus ei toimu. Tulenevalt kajastatakse edaspidi Kontserni siseste laenulepingute kursivahed otse omakapitali koosseisus.


Eesti segment

2009. aasta 9 kuuga moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 289,1 miljonit krooni (18,5 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 259,7 miljonit krooni (16,6 miljonit eurot). Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes möödunud aasta sama ajaga 49,5%. Hasartmänguturu langus oli Eestis 9 kuul võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal 54%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul kasvas 3. kvartalis viie protsendipunkti võrra ligi 49%-ni.

Eesti segmendi 9 kuu ärikahjumiks kujunes 74,8 miljonit krooni (4,8 miljonit eurot). 2008. aasta 9 kuuga teenis Eesti segment ärikasumit 81,3 miljonit krooni (5,2 miljonit eurot).

9 kuu jooksul suleti Eestis 17 kasiinot, millega kaasnes 16,3 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot) kulusid. Septembri lõpu seisuga tegutses Eestis kokku 19 Olympic kasiinot, milles oli kokku 545 mänguautomaati ja 17 mängulauda.


Läti segment

2009. aasta 9 kuuga moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 277,4 miljonit krooni (17,7 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 253,8 miljonit krooni (16,2 miljonit eurot) ning muud tulud 23,6 miljonit krooni (1,5 miljonit eurot). Läti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 44,6%.

Läti segmendi ärikahjumiks kujunes 40,5 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). Eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 33,9 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot).

Käesoleva aasta 9 kuu jooksul suleti Lätis 12 kasiinot, millega kaasnes 14,0 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot) kulusid. Septembri lõpu seisuga opereeris Läti segment kokku 21 kasiinot 646 mänguautomaadiga ja 25 mängulauaga.


Leedu segment

2009. aasta 9 kuuga moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 224,5 miljonit krooni (14,3 miljonit eurot), millest hasartmängutulud olid 211,2 miljonit krooni (13,5 miljonit eurot) ning muud tulud 13,3 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot). Leedu segmendi äritulud kahanesid võrreldes möödunud aastaga 29,6%, hasartmänguturu langus võrreldavatel perioodidel oli 39%.

Leedu segmendi ärikahjum moodustas 9,7 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot), 2008. aasta sama perioodi ärikasum oli 43,1 miljonit krooni (2,8 miljonit eurot).

Leedus avati 9 kuu jooksul 1 kasiino ning suleti 6 kasiinot. Kasiinode sulgemine tõi kaasa 7,8 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot) kulusid ning avamine 1,1 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) kulusid. Septembri lõpu seisuga tegutses Leedus 11 kasiinot, kokku 396 mänguautomaadiga ja 53 mängulauaga.


Valgevene segment

Olympic Casino Bel IP tegutseb septembri lõpu seisuga Minskis 5 kasiinoga, milles on 261 mänguautomaati.

2009. aasta 9 kuuga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulud kasvanud 43,2%, moodustades 30,6 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot). Valgevene segmendi müügitulud tõusis võrreldavatel perioodidel rublas 1,7 korda. 9 kuu ärikahjumiks kujunes 8,2 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot). 2008. aasta samal perioodil teeniti äritulusid 21,4 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot) ning ärikahjumit 13,9 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot).


Poola segment

Poola segmendi 2009. aasta 9 kuu äritulud olid 335,5 miljonit krooni (21,4 miljonit eurot), moodustades suurima ehk 26,2% osakaalu konsolideeritud ärituludest. Äritulud eesti kroonis langesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8,8%, kuid müügitulude tõus võrreldavatel perioodidel poola zlottides moodustas 17,0%. Poola segmendi ärikahjumiks kujunes 25,7 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot).

Poolas suleti 9 kuu jooksul 1 kasiino, mis tõi kaasa 12,9 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot) kulusid. Poola segmendi tulemusele avaldavad mõju kasiinode asukoha muutuse ja uuendamisega seotud kulud 1,8 miljonit krooni (0,1 miljonit  eurot).

Kontsern opereeris Poolas poolaasta lõpus 386 mänguautomaadiga ja 57 mängulauaga kokku 8-s kasiinos.


Rumeenia segment

Rumeenia segment lõpetas 2009. aasta 9 kuud ärituluga 41,4 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). 9 kuu ärikahjumiks kujunes 64,4 miljonit krooni (4,1 miljonit eurot). Eelmise aasta samal perioodil olid Rumeenia segmendi äritulud 29,5 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot) ning ärikahjum 41,1 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot).

9 kuu jooksul suleti Rumeenias 7 kasiinot ning taasavati renoveerimiseks suletud esinduskasiino. Käesoleva aasta 15. mail Bukarestis avatud esinduskasiino avamisega seotud kulud mõjutasid ärikahjumit 6,3 miljoni krooniga (0,4 miljonit eurot). Kasiinode sulgemine tõi kaasa 14,8 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot) kulusid.

Septembri lõpus opereeris kontsern Rumeenias 13 mängulauaga ja 88 mänguautomaadiga kokku 2-s kasiinos.

Slovakkia segment

Esimene kasiino Slovakkia pealinnas Bratislavas avati 2008. aasta juunis, 2009. aasta jaanuaris avati teine kasiino Slovakkias, Trnavas. Septembri lõpus opereeris kontsern Slovakkias 20 mängulauaga ja 95 mänguautomaadiga.

Slovakkia segment lõpetas 2009. aasta 9 kuud ärituludega 80,5 miljonit krooni (5,1 miljonit eurot) ning ärikasumiga 0,9 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot). 2008. aasta samal perioodil teeniti äritulusid 19,0 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot) ning ärikahjumit 13,2 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot).


Bilanss

30.09.2009 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 1 892,2 miljonit krooni (120,9 miljonit eurot). 31.12.2008 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 2 403,6 miljonit krooni (153,6 miljonit eurot). Bilansimaht vähenes 9 kuuga 21,2%.

Käibevarad moodustasid varadest 441,7 miljonit krooni (28,2 miljonit eurot) ehk 23,3% kogu varadest ja põhivarad 1 450,5 miljonit krooni (92,7 miljonit eurot) ehk 76,7% bilansimahust. Immateriaalsed varad moodustasid põhivaradest 462,9 miljonit krooni (29,6 miljonit eurot) ehk 31,9%.

Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 500,3 miljonit krooni (32,0 miljonit eurot) ning konsolideeritud omakapital 1 391,9 miljonit krooni (89,0 miljonit eurot). Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad laenukohustused 310,5 miljonit krooni (19,8 miljonit eurot), kohustused töötavõtjatele 50,8 miljonit krooni (3,2 miljonit eurot) ja maksukohustused 60,6 miljonit krooni (3,9 miljonit eurot).


Investeeringud

Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse 2009. aasta 9 kuu kokkvõttes 63,9 miljonit krooni (4,1 miljonit eurot), millest 16,5 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot) investeeriti mänguseadmetesse, 26,2 miljonit krooni (1,7 miljonit eurot) investeeriti kasiinode rekonstrueerimisse, muud materiaalset põhivara soetati 5,8 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot), ettemaksed põhivara eest moodustasid 15,4 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot).


Rahavood

Kontserni äritegevuse rahavood 2009. aasta 9 kuul olid 68,8 miljonit krooni (4,4 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -131,4 miljonilt kroonilt (-8,4 miljonit eurot) ja finantseerimistegevuse rahavood 32,6 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot). Netorahavood kokku moodustasid -30,0 miljonit krooni (-1,9 miljonit eurot).


Personal

30.09.2009 seisuga andis Kontsern tööd 2 461 inimesele (31.12.08: 3 924). Eesti ettevõtetes töötas juuni lõpus 534, Lätis 435, Leedus 646, Valgevenes 94, Poolas 473, Rumeenias 157 ja Slovakkias 122 inimest.

2009. aasta 9 kuul arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 414,9 miljonit krooni (26,5 miljonit eurot), möödunud aastal samal ajal 569,6 miljonit krooni (36,4 miljonit eurot).


Kontserni põhilised arvnäitajad:
Jätkuvad tegevusvaldkonnad
--------------------------------------------------------------------------------
| | 9 kuud 2009 | 9 kuud 2008 | Muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud (miljon krooni) | 1 279,0 | 1 830,2 | -30,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA (miljon krooni) | 19,9 | 321,3 | -93,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum/-kahjum (miljon | -222,3 | 93,7 | -337,2% |
| krooni) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum (miljon krooni) | -226,2 | 81,8 | -376,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal | 1,6% | 17,6% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärirentablus | -17,4% | 5,1% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhasrentaablus | -17,7% | 4,5% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali suhtarv | 73,6% | 76,7% | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode arv perioodi | 68 | 107 | -39 |
| lõpus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode pind (m2) | 25 642 | 31 594 | -5 952 |
| perioodi lõpus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Mänguautomaatide arv | 2 417 | 4 118 | -1 701 |
| perioodi lõpus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mängulaudade arv perioodi | 185 | 199 | -14 |
| lõpus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Suhtarvude valemid

o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse
kulusid
o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid
o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust
o EBITDA marginaal = EBITDA / Aritulud
o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud
o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Aritulud
o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku

1 EUR = 15,6466 EEK

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | 30.09.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 285 075 | 315 919 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 6 809 | 6 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed | 77 047 | 86 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks | 22 280 | 20 464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 21 789 | 29 576 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel varad | 28 706 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 441 706 | 458 640 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 18 248 | 16 847 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantsinvesteeringud | 61 349 | 15 930 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded | 11 925 | 45 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | 43 060 | 45 330 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 853 019 | 1 313 076 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 462 910 | 508 459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 1 450 511 | 1 944 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 1 892 217 | 2 403 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | 30.09.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 56 808 | 82 802 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed | 16 520 | 16 041 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | 21 492 | 70 101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 8 821 | 9 273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus | 1 420 | 1 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud maksukohustused | 59 336 | 87 156 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | 61 602 | 73 879 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 10 472 | 12 797 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 236 471 | 353 298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 10 176 | 10 924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused | 253 671 | 194 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 263 847 | 205 892 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 500 318 | 559 190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 1 510 000 | 1 510 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 227 273 | 227 273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 37 759 | 37 759 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed | 23 628 | 35 407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum | -472 039 | -31 989 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital | 1 326 621 | 1 778 450 |
| kokku | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 65 278 | 65 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | 1 391 899 | 1 844 384 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 892 217 | 2 403 574 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) | 30.09.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 18 220 | 20 191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 435 | 416 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed | 4 924 | 5 508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks | 1 424 | 1 308 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 1 393 | 1 890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel varad | 1 835 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 28 230 | 29 312 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksunõue | 1 166 | 1 077 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud aktsiad ja väärtpaberid | 3 921 | 1 018 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded | 762 | 2 895 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | 2 752 | 2 897 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 54 518 | 83 921 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 29 585 | 32 496 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 92 705 | 124 304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 120 935 | 153 616 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) | 30.09.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 3 631 | 5 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed | 1 055 | 1 025 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | 1 373 | 4 480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 564 | 593 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus | 91 | 80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksukohustused | 3 792 | 5 570 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | 3 937 | 4 722 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 669 | 818 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 15 112 | 22 580 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 650 | 698 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused | 16 213 | 12 461 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 16 863 | 13 159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 31 975 | 35 739 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 96 507 | 96 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 14 525 | 14 525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 2 413 | 2 413 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed | 1 511 | 2 263 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum | -30 168 | -2 044 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital | 84 788 | 113 664 |
| kokku | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 4 172 | 4 214 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | 88 960 | 117 878 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 120 935 | 153 616 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSOLIDEERITUD |   |   |   |   |
| KOONDKASUMIARUANNE | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | 3. kv | 3. kv | 9 k 2009 | 9 k 2008 |
| | 2009 | 2008 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud | 412 185 | 582 382 | 1 271 946 | 1 820 209 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 2 960 | 4 205 | 7 063 | 9 947 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku | 415 145 | 586 587 | 1 279 009 | 1 830 156 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja | -13 324 | -12 573 | -37 947 | -40 993 |
| teenused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud | -234 613 | -299 374 | -740 520 | -874 022 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud | -127 388 | -188 301 | -414 893 | -569 634 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum | -77 484 | -82 452 | -242 185 | -227 583 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -43 180 | -15 976 | -65 802 | -24 219 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku | -495 989 | -598 676 | -1 501 347 | -1 736 451 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum (-kahjum) | -80 844 | -12 089 | -222 338 | 93 705 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud | 1 584 | 2 335 | 6 910 | 8 526 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -4 344 | -1 769 | -15 172 | -4 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | -814 | -2 319 | 2 895 | 3 739 |
| muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud | -119 | 0 | -192 | 56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | -3 693 | -1 753 | -5 559 | 7 461 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) | -84 537 | -13 842 | -227 897 | 101 166 |
| majandustegevusest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu | 501 | -4 045 | 1 708 | -19 366 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum | -84 036 | -17 887 | -226 189 | 81 800 |
| (-kahjum) jätkuvatest | | | | |
| tegevusvaldkondadest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum | -3 725 | 23 861 | -214 517 | 21 616 |
| (-kahjum) lõpetatud | | | | |
| tegevusvaldkondadest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI | -87 761 | 5 974 | -440 706 | 103 416 |
| PUHASKASUM(-KAHJUM) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu koondkasum (-kahjum) |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| jätkuvad tegevusvaldkonnad | 13 658 | 6 182 | -20 380 | -1 551 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lõpetatud tegevusvaldkonnad | -1 608 | -44 458 | 8 601 | -19 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku muu koondkasum | 12 050 | -38 276 | -11 779 | -21 386 |
| (-kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku perioodi koondkasum | -75 711 | -32 302 | -452 485 | 82 030 |
| (-kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum |   |   |   |   |
| (-kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 615 | -1 450 | -656 | 4 534 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| jätkuvad tegevusvaldkonnad | -84 651 | -16 437 | -225 533 | 77 266 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lõpetatud tegevusvaldkonnad | -3 725 | 23 861 | -214 517 | 21 616 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | -87 761 | 5 974 | -440 706 | 103 416 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku perioodi koondkasum |   |   |   |   |
| (-kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 615 | -1 450 | -656 | 4 534 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| jätkuvad tegevusvaldkonnad | -70 993 | -10 255 | -245 913 | 75 715 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lõpetatud tegevusvaldkonnad | -5 333 | -20 597 | -205 916 | 1 781 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | -75 711 | -32 302 | -452 485 | 82 030 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum (kahjum) aktsia | -0,56 | -0,11 | -1,49 | 0,51 |
| kohta (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum (kahjum) | -0,56 | -0,11 | -1,49 | 0,51 |
| aktsia kohta (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetatud tegevusvaldkonnad |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum (kahjum) aktsia | -0,02 | 0,16 | -1,42 | 0,14 |
| kohta (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum (kahjum) | -0,02 | 0,16 | -1,42 | 0,14 |
| aktsia kohta (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSOLIDEERITUD |   |   |   |   |
| KOONDKASUMIARUANNE | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) | 3. kv | 3. kv | 9 k 2009 | 9 k 2008 |
| | 2009 | 2008 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud | 26 343 | 37 221 | 81 292 | 116 333 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 189 | 269 | 452 | 635 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku | 26 532 | 37 490 | 81 744 | 116 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja | -851 | -804 | -2 426 | -2 620 |
| teenused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud | -14 995 | -19 133 | -47 328 | -55 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud | -8 142 | -12 035 | -26 516 | -36 406 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum | -4 952 | -5 270 | -15 478 | -14 545 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -2 759 | -1 021 | -4 206 | -1 548 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku | -31 699 | -38 2623 | -95 954 | -110 979 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum (-kahjum) | -5 167 | -773 | -14 210 | 5 989 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud | 101 | 149 | 442 | 545 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -278 | -113 | -970 | -311 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | -52 | -148 | 185 | 239 |
| muutustest | | | |

« Tagasi nimekirja