Börsiteated

OEG konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, 2. kvartal ja 6 kuud 2009

Postitatud 07.08.2009

2009. aasta 2. kvartali tulemuste lühikokkuvõte:

--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud: | 475,9 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sh äritulud jätkuvatest tegevusvaldkondadest | 433,4 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA tavapärasest äritegevusest*: | 44,1 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBIT tavapärasest äritegevusest*: | -46,1 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ühekordse iseloomuga kulud, sh | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| mittekapitaliseeritavad | -4,8 | miljonit krooni |
| investeerimiskulutused: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| struktuuride optimeerimine ja kasiinode | -15,9 | miljonit krooni |
| sulgemine: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina ettevõtete likvideerimisega seotud | -187,1 | miljonit krooni |
| allahindlused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud neto | -3,2 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskahjum enne tulumaksu**: | -257,1 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
*Tavapärase äritegevusena on käsitletud äritegevust enne investeerimistegevusi, struktuuride optimeerimist, kasiinode sulgemistegevusi ning finantstulusid ja -kulusid

** Puhaskahjum enne vähemusosalust


Käesoleva aasta 2. kvartalis jätkus üldise majanduskeskkonna ning sellest tuleneva turusituatsiooni halvenemine. Hasartmänguturu langus 2009. aasta 1. poolaasta kokkuvõttes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli Eestis 56%, Lätis 40% ja Leedus 38%.

Turgude negatiivsele arengule vaatamata 2. kvartalis Kontserni äritulude tase peale märgatavaid langusi aasta kahel esimesel kuul stabiliseerus ning jätkuvad operatsioonid (ehk operatsioonid Ukraina segmendita) teenisid äritulusid kokku 2. kvartalis 0,7% võrra enam kui 1. kvartalis. Kontserni tegevuskulud enne amortisatsiooni ja allahindluskulusid vähenesid jätkuvalt, langedes 2. kvartalis võrreldes 1. kvartaliga 8,6% ehk 41,9 miljoni krooni (2,7 miljonit eurot) võrra. Kontserni EBITDA kasvas 2. kvartalis 23,4 miljoni kroonini (1,5 miljonit eurot), enne investeerimistegevusi, struktuuride optimeerimise ja kasiinode sulgemistegevusi kasvas EBITDA 1. kvartali 16,8 miljonilt kroonilt (1,1 miljonit eurot) 2. kvartalis 44,1 miljoni kroonini (2,8 miljonit eurot).

Kontserni 2. kvartali tulemusi mõjutavad oluliselt arengud Ukraina hasartmänguturul. Seoses hasartmängutegevust keelustava seaduse jõustumisega Ukrainas olid OEG Ukraina tütarettevõtete kasiinod mai ja juuni jooksul kokku suletud 27 päeva, laekumata jäi hinnanguliselt 18,0 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot) tulusid. Tulenevalt asjaolust, et teadmata ajaks on kasiinode tegevus Ukrainas lõpetatud ning kõikide kasiinoettevõtete litsentsid tühistatud, otsustas OEG likvideerida tegevuse Ukrainas. Kaasnevad hinnangulised varade allahindluskahjumid ulatusid 187,1 miljoni kroonini (12,0 miljonit eurot).
OEG plaanib nõuda Ukraina riigilt investeeringute kompensatsiooni Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina valitsuse vahelisele investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingule tuginedes ning on vastavasisulise protsessi käivitanud.


2009. aasta 6 kuu tulemuste lühikokkuvõte:

--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud: | 965,6 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sh äritulud jätkuvatest tegevusvaldkondadest | 863,9 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA tavapärasest äritegevusest*: | 60,9 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBIT tavapärasest äritegevusest*: | -128,0 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ühekordse iseloomuga kulud, sh | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| mittekapitaliseeritavad investeerimiskulutused: | -11,5 | miljonit krooni |
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| struktuuride optimeerimine ja kasiinode | -25,5 | miljonit krooni |
| sulgemine: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina ettevõtete likvideerimisega seotud | -187,1 | miljonit krooni |
| allahindlused: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud neto | -2,1 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskahjum enne tulumaksu**: | -354,2 | miljonit krooni |
--------------------------------------------------------------------------------

1 EUR = 15,6466 EEK

Kontserni 2009. aasta 1. poolaasta konsolideeritud müügitulud moodustasid 961,2 miljonit krooni (61,4 miljonit eurot) ning äritulud moodustasid kokku 965,6 miljonit krooni (61,7 miljonit eurot), mis on 30,8% vähem kui 2008. aasta 1. poolaastal teenitud 1 395,3 miljoni kroonine (89,2 miljonit eurot) kogutulu.

Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2009. aasta 1. poolaastal 93% hasartmängutulust ja 7% muudest tuludest. 2008. aasta 1. poolaastal moodustas hasartmängutulu 94% ja muud tulud 6% kogutuludest.

Kontsernivälised äritulud
--------------------------------------------------------------------------------
| EEK mln | 6 kuud 2009 | Kasv | Osakaal | 6 kuud 2008 | Osakaal |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 187 846 | -53,1% | 19,5% | 400 345 | 28,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 188 299 | -42,9% | 19,5% | 329 504 | 23,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 158 315 | -30,1% | 16,4% | 226 414 | 16,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 101 772 | -32,9% | 10,5% | 151 703 | 10,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 20 658 | 60,1% | 2,1% | 12 901 | 0,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 225 995 | -9,5% | 23,4% | 249 679 | 17,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia | 29 992 | 46,6% | 3,1% | 20 461 | 1,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slovakkia | 52 760 | 1136,7% | 5,5% | 4 266 | 0,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 965 637 | -30,8% | 100,0% | 1 395 273 | 100,0% |
--------------------------------------------------------------------------------

1 EUR = 15,6466 EEK

2009. aasta 1. poolaasta lõpus oli Kontsernis kokku 86 kasiinot, üldpinnaga 30 376 m². 2008. aasta 1. poolaasta lõpus oli Kontserni kasiinode arv 130 ja kasiinode üldpind kokku 36 617 m². Käesoleva aasta 1. poolaasta jooksul avati 1 kasiino Leedus ja 1 kasiino Slovakkias ning suleti kokku 49 kasiinot: 13 Eestis, 7 Lätis, 2 Leedus, 3 Rumeenias ja 24 Ukrainas.

--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode arv segmenditi | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.06.2009 | 31.12.2008 | 30.06.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 23 | 36 | 35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 26 | 33 | 36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 15 | 16 | 16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 0 | 24 | 23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 5 | 5 | 4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 9 | 9 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia | 6 | 9 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slovakkia | 2 | 1 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 86 | 133 | 130 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kontsern viis juba 2008. aastal läbi ulatusliku optimeerimis- ja restruktureerimisprogrammi, sulgedes 10 negatiivse rahavooga kasiinot ja vähendades Kontserni töötajate arvu 288 positsiooni ehk ligikaudu 7% võrra. Opereerimise efektiivsuse tõstmise tegevused on jätkunud 2009. aasta 1. poolaastal: töötajatele makstavaid tasusid vähendati 20% võrra ning töötajate arvu vähendati võrreldes eelmise aasta lõpuga 616 positsiooni ehk ligi 16% võrra, käesoleva aasta jooksul on suletud 27 negatiivse rahavooga kasiinot. Kokku on möödunud aasta jooksul ja käesoleva aasta 1. poolaastal vähendatud töötajate arvu 904 positsiooni ehk ligikaudu 21% võrra.

Lähtudes kahanenud nõudlusest ning uue kasiino-lounge’ide kontseptsiooni elluviimiseks vähendati 2009. aasta 1. poolaastal enamikes Kontserni kasiinodes seal paiknevate mänguautomaatide arvu, mis tõi kaasa olulise hasartmängumaksust tingitud püsikulude vähenemise. Samuti lühendati mitmete kasiinode lahtiolekuaega, varasemalt on kõik Olympic kasiinod olnud avatud 24h ööpäevas. Alates 2009. aasta 2. kvartalist avaldavad positiivset mõju Kontserni kulustruktuurile rendihindade vähendamise kokkulepped keskmiselt 30% ulatuses, mille oodatav kuluefekt aasta lõpuni on 58,2 miljonit krooni (3,7 miljonit eurot).

Möödunud aasta ja käesoleva aasta jooksul läbi viidud optimeerimistegevustest on 2009. aastal oodatav kuluefekt kokku 497,3 miljonit krooni (31,8 miljonit eurot), mis moodustab 16,7% 2008. aasta tegevuskuludest.

Kontserni 2009. aasta 1. poolaasta konsolideeritud ärikulud enne amortisatsiooni ja allahindluse kulusid kahanesid võrreldes 2008. aasta 1. poolaastaga kokku 16,4% ehk 184,8 miljoni krooni (11,8 miljonit eurot) võrra, sealhulgas 2. kvartali kulud vähenesid võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 23,0% ehk 135,0 miljonit krooni (8,6 miljonit eurot). Kõige enam kahanesid võrreldes 2008. aasta 1. poolaastaga tööjõukulud – 25,4% ehk 107,2 miljonit krooni (6,9 miljonit eurot) ja turunduskulud -35,2% ehk 37,2 miljonit krooni (2,4 miljonit eurot). Võrreldes eelmise aasta 1. poolaastaga on ärikulud Eesti segmendis langenud 21,4%, Läti segmendis 31,8% ja Leedu segmendis 12,8%.

Suurima osa Kontserni ärikuludest enne amortisatsiooni ja allahindlusi moodustavad tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 314,5 miljonit krooni (20,1 miljonit eurot), järgnevad hasartmängumaksude kulud 216,0 miljonit krooni (13,8 miljonit eurot), rendikulu 147,3 miljonit krooni (9,4 miljonit eurot) ja turunduskulud 68,4 miljonit krooni (4,4 miljonit eurot). Kontserni 2009. aasta 1. poolaasta konsolideeritud ärikulud sisaldavad kasiinode avamisega seotud mittekapitaliseeritavaid kulutusi 11,4 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot) ning kasiinode sulgemisega ja töötajate arvu vähendamisega kaasnevaid kulusid 25,5 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot) ning Ukraina tütarettevõtete likvideerimisega kaasnevaid varade allahindluskulusid 187,1 miljonit krooni (12,0 miljonit eurot). 84,2 miljonit krooni (5,4 miljonit eurot) 2009. aasta jooksul suletavate kasiinodega seotud kulusid kajastub 2008. aasta viimase poolaasta kuludes.

Kontserni ärikahjumiks kujunes 352,0 miljonit krooni (22,5 miljonit eurot), 2008. aasta samal perioodil oli ärikasum 99,4 miljonit krooni (6,4 miljonit eurot). Konsolideeritud puhaskahjumiks kujunes 352,9 miljonit krooni (22,6 miljonit eurot). 2008. aasta samal perioodil oli puhaskasum 97,4 miljonit krooni (6,2 miljonit eurot).

Käesoleva aasta 1. poolaasta tulemuste konsolideerimisel on juhtkond muutnud Kontserni siseste laenulepingute hindamise põhimõtteid seoses asjaoluga, et Kontserni siseste laenude arveldamist lähitulevikus ei toimu. Tulenevalt kajastatakse edaspidi Kontserni siseste laenulepingute kursivahed otse omakapitali koosseisus.


Eesti segment

2009. aasta 1. poolaastal moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 187,8 miljonit krooni (12,0 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 169,4 miljonit krooni (10,8 miljonit eurot). Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes möödunud aasta sama ajaga 53,1%. Hasartmänguturu langus oli Eestis 1. poolaastal võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal 56%.

Eesti segmendi ärikahjumiks kujunes 1. poolaastal 66,1 miljonit krooni (4,2 miljonit eurot). 2008. aasta 1. poolaastal teenis Eesti segment ärikasumit 77,5 miljonit krooni (5,0 miljonit eurot).

1. poolaasta jooksul suleti Eestis 13 kasiinot, millega kaasnes 12,0 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot) kulusid. Poolaasta lõpus tegutses Eestis kokku 23 Olympic kasiinot, milles oli kokku 674 mänguautomaati ja 19 mängulauda.


Läti segment

2009. aasta 1. poolaastal moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 188,3 miljonit krooni (12,0 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 172,4 miljonit krooni (11,0 miljonit eurot) ning muud tulud 15,9 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot). Läti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 42,9%. Samas suurusjärgus kahanes ka Läti hasartmänguturg.

Läti segmendi ärikahjumiks kujunes 27,0 miljonit krooni (1,7 miljonit eurot). Eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 13,8 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot).

Käesoleva aasta 1. poolaasta jooksul suleti Lätis 7 kasiinot, millega kaasnes 11,9 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot) kulusid. Juuni lõpu seisuga opereeris Läti segment kokku 26 kasiinot 740 mänguautomaadiga ja 25 mängulauaga.


Leedu segment

2009. aasta 1. poolaastal moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 158,3 miljonit krooni (10,1 miljonit eurot), millest hasartmängutulud olid 149,0 miljonit krooni (9,5 miljonit eurot) ning muud tulud 9,3 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot). Leedu segmendi äritulud kahanesid võrreldes möödunud aastaga 30,1%, hasartmänguturu langus võrreldavatel perioodidel oli 38%.

Leedu segmendi ärikahjum moodustas 2,6 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot), 2008. aasta sama perioodi ärikasum oli 41,8 miljonit krooni (2,7 miljonit eurot).

Leedus avati 1. poolaastal 1 kasiino ning suleti 2 kasiinot. Kasiinode sulgemine tõi kaasa 0,6 miljonit krooni (0,04 miljonit eurot) kulusid ning avamine 1,1 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) kulusid. Poolaasta lõpu seisuga tegutses Leedus 15 kasiinot, kokku 523 mänguautomaadiga ja 61 mängulauaga.


Ukraina segment

Vahetult enne likvideerimisprotsessi algust opereerisid Ukraina segmendi ettevõtted kokku 22 kasiinot 997 mänguautomaadiga ja 24 mängulauaga. Ukraina segmendi aruandeperioodi kontsernivälised äritulud kokku olid 101,8 miljonit krooni (6,5 miljonit eurot), 2008. aasta samal ajal teeniti tulusid 151,7 miljonit krooni (9,7 miljonit eurot). Mais ja juunis jäid Ukraina ettevõtetel seoses tegevuse lõpetamisega laekumata 27 päeva tulud hinnanguliselt 18,0 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot) ulatuses.

Ukraina tütarettevõtete likvideerimisega kaasneb osaliselt Ukrainas paiknevate varade müük ja osaliselt varade maha kandmine, millega kaasnevad allahindluskahjumid on 187,1 miljonit krooni (12,0 miljonit eurot). Tulenevalt teenis Ukraina segment 2. kvartalis ärikahjumit 200,3 miljonit krooni (12,8 miljonit eurot) ning poolaasta kokkuvõttes 210,5 miljonit krooni (13,5 miljonit eurot). Ukraina ettevõtete ebitda 1. poolaastal oli positiivne 0,7 miljoni krooniga (0,04 miljonit eurot).


Valgevene segment

Olympic Casino Bel IP tegutseb poolaasta lõpu seisuga Minskis 5 kasiinoga, milles on 261 mänguautomaati.

2009. aasta 1. poolaastal on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulud kasvanud 60,1%, moodustades 20,7 miljonit krooni (1,3 miljonit eurot). Valgevene segmendi müügitulud tõusis võrreldavatel perioodidel rublas 1,5 korda. 1. poolaasta ärikahjumiks kujunes 5,6 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot). 2008. aasta samal perioodil teeniti äritulusid 12,9 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot) ning ärikahjumit 9,3 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot).


Poola segment

Poola segmendi 2009. aasta 1. poolaasta äritulud olid 226,0 miljonit krooni (14,4 miljonit eurot), moodustades suurima ehk 23,4% osakaalu konsolideeritud ärituludest. Äritulud eesti kroonis langesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 9,5%, kuid müügitulude tõus võrreldavatel perioodidel poola zlottides moodustas 17,2%. Poola segmendi ärikahjumiks kujunes 8,5 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot). Poola segmendi tulemusele avaldavad mõju kasiinode asukoha muutuse ja uuendamisega seotud kulud 1,8 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) ning 2008. aasta investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu tõus 9,0 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot).

Kontsern opereeris Poolas poolaasta lõpus 415 mänguautomaadiga ja 67 mängulauaga kokku 9-s kasiinos.


Rumeenia segment

Rumeenia segment lõpetas 2009. aasta 1. poolaasta ärituluga 30,0 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot). Poolaasta ärikahjumiks kujunes 29,7 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot). Käesoleva aasta 15. mail Bukarestis avatud esinduskasiino avamisega seotud kulud mõjutasid ärikahjumit 6,3 miljoni krooniga (0,4 miljonit eurot). Eelmise aasta samal perioodil olid Rumeenia segmendi äritulud 20,5 miljonit krooni (1,3 miljonit eurot) ning ärikahjum 22,6 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot).

Poolaasta jooksul suleti Rumeenias 3 kasiinot ning taasavati renoveerimiseks suletud esinduskasiino, juuni lõpus opereeris kontsern Rumeenias 17 mängulauaga ja 329 mänguautomaadiga kokku 8-s kasiinos.


Slovakkia segment

Esimene kasiino Slovakkia pealinnas Bratislavas avati 2008. aasta juunis, 2009. aasta jaanuaris avati teine kasiino Slovakkias, Trnavas.

Slovakkia segment lõpetas 2009. aasta 1. poolaasta ärituludega 52,7 miljonit krooni (3,3 miljonit eurot) ning ärikahjumiga 1,9 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot). 2008. aasta samal perioodil teeniti äritulusid 4,3 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot) ning ärikahjumit 7,1 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot).Bilanss

30.06.2009 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 1 978,0 miljonit krooni (126,4 miljonit eurot). 31.12.2008 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 2 403,6 miljonit krooni (153,6 miljonit eurot). Bilansimaht vähenes poolaasta jooksul 17,7%.

Käibevarad moodustasid varadest 425,9 miljonit krooni (27,2 miljonit eurot) ehk 21,5% kogu varadest ja põhivarad 1 552,1 miljonit krooni (99,2 miljonit eurot) ehk 78,5% bilansimahust. Immateriaalsed varad moodustasid põhivaradest 460,4 miljonit krooni (29,4 miljonit eurot) ehk 29,7%.

Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 510,4 miljonit krooni (32,6 miljonit eurot) ning konsolideeritud omakapital 1 467,6 miljonit krooni (93,8 miljonit eurot). Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad laenukohustused 311,8 miljonit krooni (19,9 miljonit eurot), kohustused töötavõtjatele 61,6 miljonit krooni (3,9 miljonit eurot) ja maksukohustused 57,9 miljonit krooni (3,7 miljonit eurot).


Investeeringud

Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse 2009. aasta 1. poolaastal 61,1 miljonit krooni (3,9 miljonit eurot), millest 16,2 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot) investeeriti mänguseadmetesse, 25,1 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot) investeeriti kasiinode rekonstrueerimisse, muud materiaalset põhivara soetati 5,1 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot), ettemaksed põhivara eest moodustasid 14,7 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot).


Rahavood

Kontserni äritegevuse rahavood 2009. aasta 1. poolaastal olid 27,0 miljonit krooni (1,7 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -120,2 miljonilt kroonilt (-7,7 miljonit eurot) ja finantseerimistegevuse rahavood 33,7 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot). Netorahavood kokku moodustasid -59,5 miljonit krooni (-3,8 miljonit eurot).


Personal

31.06.2009 seisuga andis Kontsern tööd 3 308 inimesele (31.12.08: 3 924). Eesti ettevõtetes töötas juuni lõpus 553, Lätis 498, Leedus 708, Ukrainas 619, Valgevenes 98, Poolas 502, Rumeenias 216 ja Slovakkias 114 inimest.

2009. aasta 1 poolaastal arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 314,5 miljonit krooni (20,1 miljonit eurot), möödunud aastal samal ajal 421,7 miljonit krooni (27,0 miljonit eurot).

Kontserni põhilised arvnäitajad:

--------------------------------------------------------------------------------
| | 6 kuud 2009 | 6 kuud 2008 | Muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud (miljon krooni) | 965,6 | 1 395,3 | -31,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA (miljon krooni) | 23,9 | 269,1 | -91,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum/-kahjum (miljon krooni) | -352,0 | 99,4 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum/-kahjum (miljon | -352,9 | 97,4 | |
| krooni) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal | 2,5% | 19,3% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärirentablus | -36,5% | 7,1% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhasrentaablus | -36,6% | 7,0% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali suhtarv | 74,2% | 84,9% | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode arv perioodi lõpus | 86 | 130 | -44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode pind m2 perioodi lõpus | 30 376 | 36 617 | -6 241 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Mänguautomaatide arv perioodi | 3 037 | 4 961 | -1924 |
| lõpus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mängulaudade arv perioodi lõpus | 209 | 213 | -4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Suhtarvude valemid

o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse
kulusid
o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid
o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust
o EBITDA marginaal = EBITDA / Aritulud
o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud
o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Aritulud
o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku

1 EUR = 15,6466 EEK


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | 30.06.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 255 688 | 315 919 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 6 062 | 6 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed | 76 863 | 86 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks | 20 994 | 20 464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 24 450 | 29 576 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel varad | 41 886 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 425 943 | 458 640 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 17 324 | 16 847 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantsinvesteeringud | 61 306 | 15 930 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded | 10 225 | 45 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | 44 030 | 45 330 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 958 808 | 1 313 076 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 460 392 | 508 459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 1 552 085 | 1 944 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 1 978 028 | 2 403 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | 30.06.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 80 955 | 82 802 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed | 12 591 | 16 041 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | 29 299 | 70 101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 8 798 | 9 273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus | 1 517 | 1 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud maksukohustused | 56 420 | 87 156 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | 68 049 | 73 879 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 11 140 | 12 797 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 268 769 | 353 298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 10 831 | 10 924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused | 230 819 | 194 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 241 650 | 205 892 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 510 419 | 559 190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 1 510 000 | 1 510 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 227 273 | 227 273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 37 759 | 37 759 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed | 11 577 | 35 407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum | -383 664 | -31 989 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital | 1 402 945 | 1 778 450 |
| kokku | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 64 664 | 65 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | 1 467 609 | 1 844 384 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 978 028 | 2 403 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) | 30.06.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 16 341 | 20 191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 387 | 416 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed | 4 912 | 5 508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks | 1 342 | 1 308 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 1 563 | 1 890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel varad | 2 677 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 27 223 | 29 312 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksunõue | 1 107 | 1 077 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud aktsiad ja väärtpaberid | 3 918 | 1 018 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded | 653 | 2 895 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | 2 814 | 2 897 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 61 279 | 83 921 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 29 424 | 32 496 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 99 196 | 124 304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 126 419 | 153 616 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) | 30.06.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 5 174 | 5 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed | 805 | 1 025 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | 1 873 | 4 480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 562 | 593 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus | 97 | 80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksukohustused | 3 606 | 5 570 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | 4 349 | 4 722 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 712 | 818 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 17 177 | 22 580 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 692 | 698 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused | 14 752 | 12 461 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 15 444 | 13 159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 32 622 | 35 739 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 96 507 | 96 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 14 525 | 14 525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 2 413 | 2 413 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed | 740 | 2 263 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum | -24 521 | -2 044 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital | 89 665 | 113 664 |
| kokku | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 4 133 | 4 214 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | 93 797 | 117 878 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 126 419 | 153 616 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSOLIDEERITUD |   |   |   |   |
| KOONDKASUMIARUANNE | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | 2. kv | 2. kv | 6 k 2009 | 6 k 2008 |
| | 2009 | 2008 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud | 431 105 | 617 989 | 859 761 | 1 237 826 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 2 300 | 2 999 | 4 104 | 5 743 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku | 433 405 | 620 988 | 863 865 | 1 243 569 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja | -12 785 | -14 357 | -24 623 | -28 420 |
| teenused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud | -245 583 | -304 540 | -505 908 | -574 785 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud | -135 248 | -189 400 | -287 505 | -381 333 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum | -81 769 | -75 314 | -164 700 | -145 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -11 563 | -4 185 | -22 622 | -8 242 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku | -486 948 | -587 796 | -1 005 | -1 137 911 |
| | | | 358 | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | -53 543 | 33 192 | -141 493 | 105 658 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud | 2 456 | 2 758 | 5 326 | 6 191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -5 417 | -2 780 | -10 828 | -3 092 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | 12 | 9 675 | 3 709 | 6 251 |
| muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud | -24 | 0 | -74 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | -2 973 | 9 653 | -1 867 | 9 350 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum majandustegevusest | -56 516 | 42 845 | -143 360 | 115 008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu | 1 576 | -13 023 | 1 207 | -15 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum | -54 940 | 29 822 | -142 153 | 99 686 |
| jätkuvatest | | | | |
| tegevusvaldkondadest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum | -200 555 | 5 686 | -210 792 | -2 244 |
| lõpetatud | | | | |
| tegevusvaldkondadest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI | -255 495 | 35 508 | -352 945 | 97 442 |
| PUHASKASUM(-KAHJUM) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu koondkasum (-kahjum) |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| jätkuvad tegevusvaldkonnad | 16 032 | -5 901 | -34 040 | -7 732 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lõpetatud tegevusvaldkonnad | -1 130 | 23 122 | 10 210 | 24 623 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku muu koondkasum | 14 902 | 17 221 | -23 830 | 16 891 |
| (-kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku perioodi koondkasum | -240 593 | 52 729 | -376 775 | 114 333 |
| (-kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum |   |   |   |   |
| (-kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | -261 | -166 | -1 270 | 5 984 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| jätkuvad tegevusvaldkonnad | -54 679 | 29 988 | -140 883 | 93 702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lõpetatud tegevusvaldkonnad | -200 555 | 5 686 | -210 792 | -2 244 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | -255 495 | 35 508 | -352 945 | 97 442 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku perioodi koondkasum |   |   |   |   |
| (-kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | -261 | -166 | -1 270 | 5 984 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| jätkuvad tegevusvaldkonnad | -38 647 | 24 087 | -174 923 | 85 970 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lõpetatud tegevusvaldkonnad | -201 685 | 28 808 | -200 582 | 22 379 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | -240 593 | 52 729 | -376 775 | 114 333 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum (-kahjum) aktsia | -0,36 | 0,20 | -0,94 | 0,62 |
| kohta (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum (-kahjum) | -0,36 | 0,20 | -0,94 | 0,62 |
| aktsia kohta (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetatud tegevusvaldkonnad |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum (-kahjum) aktsia | -1,33 | 0,04 | -1,40 | -0,01 |
| kohta (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum (-kahjum) | -1,33 | 0,04 | -1,40 | -0,01 |
| aktsia kohta (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSOLIDEERITUD |   |   |   |   |
| KOONDKASUMIARUANNE | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) | 2. kv | 2. kv | 6 k 2009 | 6 k 2008 |
| | 2009 | 2008 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud | 27 553 | 39 497 | 54 949 | 79 112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 147 | 192 | 262 | 367 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku | 27 700 | 39 688 | 55 211 | 79 479 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja | -817 | -918 | -1 574 | -1 816 |
| teenused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud | -15 696 | -19 464 | -32 333 | -36 735 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud | -8 644 | -12 105 | -18 375 | -24 372 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum | -5 226 | -4 813 | -10 526 | -9 276 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -739 | -267 | -1 446 | -527 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku | -31 122 | -37 567 | -64 254 | -72 726 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | -3 422 | 2 121 | -9 043 | 6 753 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud | 157 | 176 | 340 | 396 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -346 | -178 | -692 | -198 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | 1 | 618 | 237 | 400 |
| muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud | -2 | 0 | -5 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | -190 | 617 | -119 | 598 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
---------------------

« Tagasi nimekirja