Börsiteated

OEG: konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 1. kvartal 2018

Postitatud 24.05.2018

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

       I kv 2018   I kv 2017   I kv 2016
Müügitulud enne hasartmängumaksu mln eurot 52,4 51,5 48,9
Hasartmängumaksud mln eurot -11,2 -11,2 -11,3
Neto müügitulud mln eurot 41,2 40,3 37,6
Neto müügitulud ja muud äritulud kokku mln eurot 41,2 40,3 37,9
EBITDA mln eurot 10,9 9,8 9,0
Ärikasum mln eurot 7,6 6,8 6,5
Puhaskasum mln eurot 7,4 5,6 5,5
         
EBITDA marginaal % 26,4 24,4 23,8
Ärirentaablus % 18,5 16,8 17,3
Puhasrentaablus % 18,0 13,9 14,5
         
Varad mln eurot 176,2 158,4 169,9
Omakapital mln eurot 152,7 135,6 127,2
ROE % 5,1 4,7 4,3
ROA % 4,3 3,6 3,3
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 3,1 2,4 1,4
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 115 120 124
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 36 960 39 083 38 830
Panustamispunktide arv perioodi lõpus tk 25 31 33
Panustamispunktide pind perioodi lõpus m2 689 838 964
Töötajad in 3 031 3 023 3 201
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 4 011 4 100 4 183
Elektroonilise ruleti terminalide arv perioodi lõpus tk 101 108 142
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 161 167 183
Turniiripokkeri mängulaudade arv perioodi lõpus tk 63 66 64


Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2018. aasta 1. kvartali jooksul:

  • Kontserni 2018. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 52,4 miljoni euroni, mis on 1,8% (+0,9 mln eurot) rohkem kui 2017. aasta 1. kvartali jooksul.
  • 3 kuu hasartmängutulud enne hasartmängumakse moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest enne hasartmängumakse 90,0% (47,2 mln EUR) ja muud tulud 10,0% (5,3 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 91,3% (47,0 mln eurot) ja 8,7% (4,5 mln eurot).
  • Kontserni 2018. aasta 1. kvartali konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9,8 miljonilt eurolt 10,9 miljoni euroni (+10,6%). 2018. aasta 1. kvartali ärikasum ulatus 7,6 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,9 miljonit eurot (+12,7%) enam.
  • Emaettevõtja osa 2018. aasta 1. kvartali konsolideeritud puhaskasumist oli 7,3 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 6,0 miljonit eurot.
  • 19. veebruaril 2018 asutas Kontsern äriühingu Olybet Italia S.r.l. Itaalias. Tütarühingu asutamise eesmärgiks on juriidilise platvormi arendamine seoses Kontserni tegevuse laiendamisega kaughasartmängude turgudel.
  • 19. märtsil 2018 teatas Kontsern suuraktsionäride kavandatavast väljumisest, vabatahtlikust ülevõtmispakkumisest ja äritegevuse ühendamise lepingu sõlmimisest. 19. märtsil 2018 sõlmisid Olympic Entertainment Group AS-i kaks suuraktsionäri OÜ HansaAssets (OEG endise nõukogu esimehe hr Armin Karu ainukontrolli all olev äriühing) ja OÜ Hendaya Invest (OEG endise nõukogu liikme hr Jaan Korpusov’i ainukontrolli all olev äriühing) Odyssey Europe AS‑iga aktsiate ostu-müügilepingu, mille alusel OÜ HansaAssets ja OÜ Hendaya Invest müüsid ja kandsid üle kõik neile kuuluvad OEG aktsiad. Aktsiate ostuhind oli 1,9 eurot ühe aktsia kohta. Tehingute lõpuleviimine ja aktsiate ülekandmine toimus Ostja poolt tehtud vabatahtliku ülevõtmispakkumise raames, st sõlmitud kokkuleppe kohaselt võtsid müüvad aktsionärid Ülevõtmispakkumise vastu. 4. aprillil 2018 tegi ostja kõigile OEG aktsionäridele ülevõtmispakkumise sama hinnaga, st 1,9 eurot ühe aktsia kohta. Ülevõtmispakkumine lõppes 2. mail 2018. Ülevõtmispakkumise väärtuspäevaks oli 10. mai 2018.
  • 29. märtsil 2018 teatas Kontsern Riia piirkonnakohtu otsuse kättesaamisest seoses ühe Riias asuva kasiinoga (Marijas tänav 2). Kohus otsustas Riia linnavolikogu kasuks. Vastavalt Riia linnavolikogu otsusele tuleb antud kasiino sulgeda oktoobris 2022. OEG kaebas otsuse edasi järgmise astme kohtusse.

Olulisemad sündmused peale bilansipäeva:

  • 10. mail 2018 viidi lõpule ülevõtmispakkumine, pärast mida teatas Novalpina Capital Partners I GP S.à r.l. OEG-le, et 10.05.2018 tõusis Odyssey Europe AS-i osalus OEG-s üle 2/3. Nimetatud kuupäeva seisuga kuulus Odyssey Europe AS-ile 135 024 430 OEG aktsiat, mis esindab 88,95% OEG kõigist hääleõiguslikest aktsiatest. Novalpina Capital Partners I GP S.à r.l. on Odyssey Europe AS-i lõplik emaettevõtja.
  • 11. mail 2018 toimus aktsionäride üldkoosolek, kus lisaks tavapärastele päevakorrapunktidele otsustati lõpetada ettevõtte aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna börsil, valiti uued nõukogu liikmed ning otsustati mitte maksta dividende.


Kontserni konsolideeritud müügitulud enne hasartmängumakse segmentide lõikes:

000€ I kv 2018 I kv 2017 Muutus
Eesti 14 672 12 399 18,3 %
Läti 16 297 16 542 -1,5 %
Leedu 6 004 7 032 -14,6 %
Slovakkia 3 984 4 501 -11,5 %
Itaalia 8 195 7 915 3,5 %
Malta 3 287 3 117 5,4 %
Kokku 52 439 51 506 1,8 %


Kasiinode arv segmenditi:

  31.03.2018 31.03.2017
Eesti 24 24
Läti 53 54
Leedu 17 18
Slovakkia 6 8
Itaalia 14 15
Malta 1 1
Kokku 115 120


Ülevaade turgude lõikes

Eesti
Eesti segmendi 2018. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 14,7 miljoni euroni (+2,3 mln eurot, +18,3%), EBITDA 3,2 miljoni euroni (+1,8 mln eurot, +123,0%) ning ärikasum 2,3 miljoni euroni (+1,7 mln eurot, +307,0%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 15,5% ulatudes 11,9 miljoni euroni.

2018. aasta märtsi lõpus tegutses Eestis kokku 24 Olympic kasiinot 988 mänguautomaadi, 37 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 24 turniiripokkeri mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 31. märtsi 2018 seisuga 738 inimest.

Läti
Läti segmendi 2018. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 16,3 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -1,5%), EBITDA 5,9 miljoni euroni (-0,9 mln eurot, -13,8%) ning ärikasum 4,8 miljoni euroni (-1,1 mln eurot, -18,0%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kahanesid aastaga 2,1% ulatudes 14,8 miljoni euroni.

2018. aasta märtsi lõpus tegutses Lätis kokku 53 Olympic kasiinot 1 457 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 9 turniiripokkeri mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 31. märtsi 2018 seisuga 922 inimest.

Leedu
Leedu segmendi 2018. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 6,0 miljoni euroni (‑1,0 mln eurot, ‑14,6%), EBITDA 0,7 miljoni euroni (-0,4 mln eurot, -38,7%) ning ärikasum 0,2 miljoni euroni (-0,4 mln eurot, -63,7%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kahanesid aastaga 15,6% ulatudes 5,6 miljoni euroni.

2018. aasta märtsi lõpus tegutses Leedus kokku 17 Olympic kasiinot 507 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 53 mängulaua ja 2 turniiripokkeri mängulauaga ning omas 25 panustamispunkti. Leedu ettevõtetes töötas 31. märtsi 2018 seisuga 742 inimest.

Slovakkia
Slovakkia segmendi 2018. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 4,0 miljoni euroni (‑0,5 mln eurot, ‑11,5%), EBITDA 0,4 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -15,0%) ning ärikasum 0,1 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -40,3%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kahanesid aastaga 13,2% ulatudes 3,5 miljoni euroni.

2018. aasta märtsi lõpus tegutses Slovakkias kokku 6 Olympic kasiinot 251 mänguautomaadi, 30 elektroonilise ruleti terminali, 39 mängulaua ja 18 turniiripokkeri mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 31. märtsi 2018 seisuga 332 inimest.

Itaalia
Itaalia segmendi 2018. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 8,2 miljoni euroni (+0,3 mln eurot, +3,5%), EBITDA 0,7 miljoni euroni (+0,1 mln, +10,4%) ning ärikasum 0,5 miljoni euroni (+0,05 mln, +11,6%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 3,6% ulatudes 8,1 miljoni euroni.

2018. aasta märtsi lõpus tegutses Itaalias kokku 14 VLT mänguautomaadikasiinot 523 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 31. märtsi 2018 seisuga 87 inimest.

Malta
Malta segmendi 2018. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 3,3 miljoni euroni (+0,2 mln eurot, +5,5%), EBITDA 0,1 miljoni euroni (+0,6 mln eurot) ning ärikahjum 0,2 miljoni euroni (+0,6 mln eurot). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 5,5% ulatudes 3,2 miljoni euroni.

2018. aasta märtsi lõpus tegutses Maltal kokku 1 kasiino 285 mänguautomaadi, 18 elektroonilise ruleti terminali, 21 mängulaua ja 10 turniiripokkeri mängulauaga. Maltal töötas 31. märtsi 2018 seisuga 210 inimest.


Finantsseisund
Seisuga 31. märts 2018 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 176,2 miljonit eurot, mis on 11,2% ehk 17,8 miljonit eurot enam kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 72,0 miljonit eurot ehk 40,9% kogu varadest ja põhivarad 104,2 miljonit eurot ehk 59,1% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 23,5 miljoni euroni ning omakapital 152,7 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (7,5 mln eurot), maksukohustused (6,1 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (6,0 mln eurot).

Investeeringud
Kontsern investeeris 2018. aasta 1. kvartali jooksul materiaalsesse põhivarasse 2,4 miljonit eurot (+0,8 mln eurot, +52,8%), millest 2,3 miljonit eurot investeeriti kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse ning 0,1 miljonit eurot mänguseadmetesse.

Rahavood
Kontserni 2018. aasta 1.kvartali äritegevuse rahavood olid 10,1 miljonit eurot (-0,01 mln eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -4,2 miljonit eurot (-1,7 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid 0 miljonit eurot (+0,03 mln eurot). Netorahavood olid 5,9 miljonit eurot (-1,7 mln eurot).

Personal
Seisuga 31. märts 2018 andis Kontsern tööd 3 031 inimesele, mis on 8 inimest enam kui aasta tagasi.

2018. aasta 1. kvartali jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 14,0 miljonit eurot (+0,5 mln eurot, +3,9%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2018. aasta 3 kuu eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 316 tuhat eurot (2017. aasta 3 kuu eest 270 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 37 tuhat eurot (2017. aasta 3 kuu eest 37 tuhat eurot).


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)        31.03.2018      31.12.2017
VARAD      
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid   64 430 58 482
Finantsinvesteeringud   161 919
Nõuded ja ettemaksed   4 716 4 554
Ettemakstud tulumaks   1 039 286
Varud   1 660 1 658
Käibevara kokku   72 006 65 899
       
Põhivara      
Edasilükkunud tulumaksuvara   527 507
Muud finantsinvesteeringud   1 137 457
Muud pikaajalised nõuded ja ettemaksed   3 963 3 957
Kinnisvarainvesteeringud   343 323
Materiaalne põhivara   48 404 49 046
Immateriaalne põhivara   49 836 49 935
Põhivara kokku   104 210 104 225
       
VARAD KOKKU   176 216 170 124
       
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Lühiajalised kohustused      
Võlad ja ettemaksed   21 150 22 082
Tulumaksukohustus   635 612
Eraldised   1 366 1 780
Lühiajalised kohustused kokku   23 151 24 474
       
Pikaajalised kohustused      
Muud pikaajalised võlakohustused   318 309
Pikaajalised kohustused kokku   318 309
       
KOHUSTUSED KOKKU   23 469 24 783
       
OMAKAPITAL      
Aktsiakapital   60 716 60 716
Ülekurss   252 252
Omaaktsiad   -53 -53
Kohustuslik reservkapital   6 325 6 325
Muu reserv   574 566
Realiseerimata kursivahed   11 19
Jaotamata kasum   78 507 71 209
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku   146 332 139 034
Mittekontrolliv osalus   6 415 6 307
OMAKAPITAL KOKKU   152 747 145 341
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU   176 216 170 124

 


Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)            I kv 2018      I kv 2017
Hasartmängutulud       47 185 47 028
Muud müügitulud       5 254 4 478
Müügitulud enne hasartmängumakse       52 439 51 506
Hasartmängumaksud       -11 239 -11 210
Neto müügitulud       41 200 40 296
Muud äritulud       13 10
Neto müügitulud ja muud äritulud kokku       41 213 40 306
           
Kaubad, toore, materjal ja teenused       -1 444 -1 462
Mitmesugused tegevuskulud       -14 909 -15 512
Tööjõukulud       -13 972 -13 448
Põhivara kulum ja väärtuse langus       -3 245 -3 065
Muud ärikulud       -29 -64
Ärikulud kokku       -33 599 -33 551
           
Ärikasum       7 614 6 755
           
Intressitulud       2 4
Kahjum valuutakursi muutustest       -12 -8
Muud finantstulud ja -kulud       -2 0
Finantstulud ja -kulud kokku       -12 -4
           
Kasum enne tulumaksu       7 602 6 751
           
Tulumaksukulu       -196 -1 135
Perioodi puhaskasum       7 406 5 616
Emaettevõtja osa       7 298 6 010
Mittekontrolliva osaluse osa       108 -394
           
Muu koondkasum, mis on hiljem võimalik reklassifitseerida kasumiaruandesse          
Realiseerimata kursivahed       -8 37
Kokku perioodi koondkasum       7 398 5 653
Emaettevõtja osa       7 290 6 047
Mittekontrolliva osaluse osa       108 -394
           
           
Tava kasum aktsia kohta*       4,8 4,0
Lahustatud kasum aktsia kohta*       4,8 4,0

* euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

 

 


Olympic_interim_Q1_2018_EST.pdf 

« Tagasi nimekirja