Börsiteated

OEG: konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 1. kvartal 2017

Postitatud 27.04.2017

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    I kv 2017 I kv 2016 I kv 2015
Müügitulud enne hasartmängumaksu mln eurot 51,5 48,9 41,9
Hasartmängumaksud mln eurot -11,2 -11,3 -9,9
Neto müügitulud mln eurot 40,3 37,6 32,0
Neto müügitulud ja muud äritulud kokku mln eurot 40,3 37,9 32,1
EBITDA mln eurot 9,8 9,0 8,8
Ärikasum mln eurot 6,8 6,5 7,0
Puhaskasum mln eurot 5,6 5,5 5,8
         
EBITDA marginaal % 24,4 23,8 27,5
Ärirentaablus % 16,8 17,3 21,8
Puhasrentaablus % 13,9 14,5 18,2
         
Varad mln eurot 158,4 169,9 135,5
Omakapital mln eurot 135,6 127,2 115,6
ROE % 4,7 4,3 5,1
ROA % 3,6 3,3 4,4
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 2,4 1,4 2,8
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 120 124 96
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 39 083 38 830 31 603
Panustamispunktide arv perioodi lõpus tk 31 33 0
Panustamispunktide pind perioodi lõpus m2 838 964 0
Töötajad in 3 023 3 201 2 656
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 4 100 4 183 3 317
Elektroonilise ruleti terminalide arv perioodi lõpus tk 108 142 120
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 167 183 171
Turniiripokkeri mängulaudade arv perioodi lõpus tk 66 64 55
           

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2017. aasta 1. kvartali jooksul:

 • Käesoleva aruande juhatuse tegevusaruande osas on finantstulemused esitletud koos lõpetatud tegevusvaldkondadega Poolas ja Valgevenes. Koondkasumiaruandes on lõpetatud tegevusvaldkondade tulemused eraldatud ning esitletud eraldi real. Jätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kasumiaruanded on välja toodud leheküljel 13.
 • Kontserni 2017. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 51,5 miljoni euroni, mis on 5,3% (+2,6 mln eurot) rohkem kui 2016. aasta 1. kvartali jooksul.
 • 3 kuu hasartmängutulud enne hasartmängumakse moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest enne hasartmängumakse 91,3% (47,0 mln EUR) ja muud tulud 8,7% (4,5 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 94,2% (46,1 mln eurot) ja 5,8% (2,8 mln eurot).
 • Kontserni 2017. aasta 1. kvartali konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9,0 miljonilt eurolt 9,8 miljoni euroni (+9,6%). 2017. aasta 1. kvartali ärikasum ulatus 6,8 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,3 miljonit eurot (+3,9%) enam.
 • Emaettevõtja osa 2017. aasta 1. kvartali konsolideeritud puhaskasumist oli 6,0 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 5,1 miljonit eurot.
 • Käesolevas aruandes on klassifitseeritud lõpetatud tegevusvaldkonnana Poola ja Valgevene segmendid, mille puhaskasum 2017. aasta 1. kvartalis oli 0 mln eurot (2016. aasta 1. kvartalis puhaskasum 0 mln eurot).
 • Kontserni Poola tütarühing Casino Polonia-Wrocław sp. z o.o., mis opereeris Varssavis 2016. aasta septembrini esinduskasiinot, esitas 2. jaanuaril 2017 kohtule pankrotiavalduse.
 • Kontsern asutas ja registreeris 11. jaanuaril 2017 Maltal äriühingu Olybet Malta Limited, mille aktsiakapital on 5 000 eurot. Kontsern omab läbi tütarühingu 100% Olybet Malta Limited aktsiatest. Tütarühingu asutamise eesmärgiks on juriidilise platvormi arendamine seoses OEG kontserni tegevuse laiendamisega kaughasartmängude turgudel.
 • Kontserni Poola tütarühingud Baina Investments sp. z o.o. ja Silber Investments sp. z o.o. esitasid 20. jaanuaril 2017 kohtule pankrotiavaldused. Nimetatud valdusettevõtted omavad osalust OEG tütarühingus Casino Polonia-Wrocław sp. z o.o.
 • 27. veebruaril 2017 teatas Kontsern Leedus asuva tütarettevõtte UAB Orakulas jaotamisest käesoleva aasta esimeses pooles kaheks ettevõtteks. Jagunemise eesmärgiks on grupi struktuuri korrastamine, eraldades kaughasartmängude tehnoloogilise platvormi ja spordiennustusteenuse pakkumise nimetatud tütarettevõtte operatiivsest tegevusest. Jagunemise järgselt omab Kontsern 100% mõlema ettevõtte aktsiatest. 
 • 28. märtsil 2017 teatas Kontsern menetluse alustamisest aktsiate noteerimise lõpetamiseks Varssavi Börsi põhinimekirjas.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud enne hasartmängumakse segmentide lõikes:

000€ I kv 2017 I kv 2016 Muutus
Eesti 12 399 9 530 30,1%
Läti 16 542 16 024 3,2%
Leedu 7 032 6 288 11,8%
Slovakkia 4 501 3 923 14,7%
Itaalia 7 915 6 287 25,9%
Malta 3 117 2 187 42,5%
Poola 0 4 573 -100,0%
Valgevene 0  122 -100,0%
Kokku 51 506 48 934 5,3%

 

Kasiinode arv segmenditi:

  31.03.2017 31.03.2016
Eesti 24 24
Läti 54 57
Leedu 18 19
Slovakkia 8 7
Itaalia 15 14
Malta 1 1
Poola 0 1
Valgevene 0 1
Kokku 120 124

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2017. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 12,4 miljoni euroni (+2,9 mln eurot, +30,1%), EBITDA 1,4 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, +4,4%) ning ärikasum 0,6 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -34,3%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 13,7% ulatudes 10,3 miljoni euroni.

2017. aasta märtsi lõpus tegutses Eestis kokku 24 Olympic kasiinot 988 mänguautomaadi, 38 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 24 turniiripokkeri mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 31. märtsi 2017 seisuga 720 inimest.

Läti

Läti segmendi 2017. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 16,5 miljoni euroni (+0,5 mln eurot, +3,2%), EBITDA 6,8 miljoni euroni (+0,0 mln eurot, +0,2%) ning ärikasum 5,8 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -2,1%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 2,8% ulatudes 15,1 miljoni euroni.

2017. aasta märtsi lõpus tegutses Lätis kokku 54 Olympic kasiinot 1 476 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 9 turniiripokkeri mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 31. märtsi 2017 seisuga 917 inimest.

Leedu

Leedu segmendi 2017. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 7,0 miljoni euroni (+0,7 mln eurot, +11,8%), EBITDA 1,1 miljoni euroni (+0,6 mln eurot, +115,4%) ning ärikasum 0,6 miljoni euroni (+0,5 mln eurot, +503,3%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 13,6% ulatudes 6,7 miljoni euroni.

2017. aasta märtsi lõpus tegutses Leedus kokku 18 Olympic kasiinot 544 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 56 mängulaua ja 2 turniiripokkeri mängulauaga ning omas 31 panustamispunkti. Leedu ettevõtetes töötas 31. märtsi 2017 seisuga 774 inimest.

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2017. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 4,5 miljoni euroni (+0,6 mln eurot, +14,8%), EBITDA 0,5 miljoni euroni (+0,2 mln eurot, +109,3%) ning ärikasum 0,2 miljoni euroni (+0,2 mln eurot). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 17,5% ulatudes 4,0 miljoni euroni.

2017. aasta märtsi lõpus tegutses Slovakkias kokku 8 Olympic kasiinot 268 mänguautomaadi, 36 elektroonilise ruleti terminali, 44 mängulaua ja 21 turniiripokkeri mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 31. märtsi 2017 seisuga 324 inimest.

Itaalia

Itaalia segmendi 2017. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 7,9 miljoni euroni (+1,6 mln eurot, +25,9%), EBITDA 0,6 miljoni euroni (+0,4 mln, +155,3%) ning ärikasum 0,4 miljoni euroni (+0,2 mln, +142,4%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 25,7% ulatudes 7,8 miljoni euroni.

2017. aasta märtsi lõpus tegutses Itaalias kokku 15 VLT mänguautomaadikasiinot 539 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 31. märtsi 2017 seisuga 88 inimest.

Malta

Malta segmendi 2017. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 3,1 miljoni euroni (+0,9 mln eurot, +42,5%), EBITDA -0,6 miljoni euroni (-0,3 mln) ning ärikahjum 0,8 miljoni euroni (-0,3 mln). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 42,4% ulatudes 3,1 miljoni euroni.

2017. aasta märtsi lõpus tegutses Maltal kokku 1 kasiino 285 mänguautomaadi, 18 elektroonilise ruleti terminali, 19 mängulaua ja 10 turniiripokkeri mängulauaga. Maltal töötas 31. märtsi 2017 seisuga 203 inimest.

 

Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2017 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 158,4 miljonit eurot, mis on 6,8% ehk 11,5 miljonit eurot vähem kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 51,8 miljonit eurot ehk 32,7% kogu varadest ja põhivarad 106,6 miljonit eurot ehk 67,3% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 22,8 miljoni euroni ning omakapital 135,6 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (7,4 mln eurot), maksukohustused (5,9 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (5,4 mln eurot).

Investeeringud

Kontsern investeeris 2017. aasta 1. kvartali jooksul materiaalsesse põhivarasse 1,6 miljonit eurot (-7,2 mln eurot, -81,8%), millest 1,0 miljonit eurot investeeriti kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse ning 0,4 miljonit eurot mänguseadmetesse. 2016. aasta 1. kvartal sisaldab ka investeeringuid hotelli ehitusse, mistõttu on 2017. aasta 1. kvartali investeeringud madalamad.

Rahavood

Kontserni 2017. aasta 1.kvartali äritegevuse rahavood olid 10,1 miljonit eurot (-0,5 mln eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -2,5 miljonit eurot (+16,1 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid -0,03 miljonit eurot (+4,9 mln eurot). Netorahavood olid 7,6 miljonit eurot (+11,6 mln eurot).

Personal

Seisuga 31. märts 2017 andis Kontsern tööd 3 023 inimesele, mis on 178 inimest vähem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt kasiinode sulgemisest Poolas ja Valgevenes.

2017. aasta 1. kvartali jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 13,5 miljonit eurot (+0,6 mln eurot, +4,8%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2017. aasta 3 kuu eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 270 tuhat eurot (2016. aasta 3 kuu eest 372 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 37 tuhat eurot (2016. aasta 3 kuu eest 37 tuhat eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 

(tuhandetes eurodes)   31.03.2017 31.12.2016
VARAD      
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid   45 537 37 933
Finantsinvesteeringud   100 99
Nõuded ja ettemaksed   3 807 4 552
Ettemakstud tulumaks   711 913
Varud   1 690 1 532
Käibevara kokku   51 845 45 029
       
Põhivara      
Edasilükkunud tulumaksuvara   463 426
Muud finantsinvesteeringud   5 037 4 988
Muud pikaajalised nõuded   1 020 776
Kinnisvarainvesteeringud   295 295
Materiaalne põhivara   49 943 51 250
Immateriaalne põhivara   49 810 49 932
Põhivara kokku   106 568 107 667
       
VARAD KOKKU   158 413 152 696
       
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Lühiajalised kohustused      
Võlad ja ettemaksed   19 999 19 806
Tulumaksukohustus   260 292
Eraldised   1 134 1 329
Lühiajalised kohustused kokku   21 393 21 427
       
Pikaajalised kohustused      
Edasilükkunud tulumaksukohustus   698 693
Muud pikaajalised võlakohustused   729 703
Pikaajalised kohustused kokku   1 427 1 396
       
KOHUSTUSED KOKKU   22 820 22 823
       
OMAKAPITAL      
Aktsiakapital   60 716 60 716
Ülekurss   258 258
Kohustuslik reservkapital   4 860 4 860
Muu reserv   605 538
Realiseerimata kursivahed   11 -26
Jaotamata kasum   63 835 57 825
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku   130 285 124 171
Mittekontrolliv osalus   5 308 5 702
OMAKAPITAL KOKKU   135 593 129 873
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU   158 413 152 696

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Kokkuvõte jätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kasumiaruannetest on välja toodud aruande leheküljel 13.

(tuhandetes eurodes)       I kv 2017 I kv 2016
Jätkuvad tegevusvaldkonnad          
Hasartmängutulud       47 028 41 464
Muud müügitulud       4 478 2 775
Müügitulud enne hasartmängumakse       51 506 44 239
Hasartmängumaksud       -11 210 -9 020
Neto müügitulud       40 296 35 219
Muud äritulud       10 165
Neto müügitulud ja muud äritulud kokku       40 306 35 384
           
Kaubad, toore, materjal ja teenused       -1 462 -1 066
Mitmesugused tegevuskulud       -15 512 -13 311
Tööjõukulud       -13 448 -12 056
Põhivara kulum ja väärtuse langus       -3 065 -2 374
Muud ärikulud       -64 -112
Ärikulud kokku       -33 551 -28 919
           
Ärikasum       6 755 6 465
           
Intressitulud       4 14
Intressikulud       0 -1
Kahjum valuutakursi muutustest       -8 -8
Muud finantstulud ja -kulud       0 -2
Finantstulud ja -kulud kokku       -4 3
           
Kasum enne tulumaksu       6 751 6 468
           
Tulumaksukulu       -1 135 -1 004
Jätkuvate tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum       5 616 5 464
           
Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum       0 0
           
Perioodi puhaskasum       5 616 5 464
Emaettevõtja osa       6 010 5 099
Mittekontrolliva osaluse osa       -394 365
           
Muu koondkasum, mis on hiljem võimalik reklassifitseerida kasumiaruandesse          
Realiseerimata kursivahed       37 180
Kokku perioodi koondkasum       5 653 5 644
Emaettevõtja osa       6 047 5 279
Mittekontrolliva osaluse osa       -394 365
           
           
Tava kasum aktsia kohta*       4,0 3,4
Jätkuvad tegevusvaldkonnad       4,0 3,4
Lõpetatud tegevusvaldkonnad       0,0 0,0
           
Lahustatud kasum aktsia kohta*       4,0 3,4
Jätkuvad tegevusvaldkonnad       4,0 3,4
Lõpetatud tegevusvaldkonnad       0,0 0,0

* euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com


Olympic_interim_Q1_2017_EST.pdf 

« Tagasi nimekirja