Börsiteated

OEG konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 1. kvartal 2016

Postitatud 26.04.2016

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    I kv 2016 I kv 2015 I kv 2014
Äritulud mln eurot 45,6 39,2 34,9
Hasartmängumaks mln eurot 8,4 7,5 7,0
EBITDA mln eurot 9,0 8,8 8,0
Ärikasum mln eurot 6,5 7,0 6,1
Puhaskasum mln eurot 5,1 5,5 4,9
EBITDA marginaal % 19,6% 22,5% 23,0%
Ärirentaablus % 14,2% 17,8% 17,4%
Puhasrentaablus % 11,2% 14,0% 14,0%
         
Varad mln eurot 169,9 135,5 122,3
Omakapital mln eurot 127,2 115,6 107,1
ROE % 4,0% 5,2% 5,0%
ROA % 3,0% 4,2% 4,2%
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 1,4 2,8 3,5
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 124 96 82
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 38 415 31 603 27 181
Töötajad in 3 201 2 656 2 505
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 4 183 3 317 2 986
Elektroonilise ruleti terminalide arv perioodi lõpus tk 142 120 158
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 183 171 171
Turniiripokkeri mängulaudade arv perioodi lõpus tk 64 55 53

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2016. aasta I kvartalis:

  • Kontserni 2016. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 45,4 miljoni euroni, mis on 16,0% (+6,2 mln eurot) rohkem kui 2015. aasta 3 kuu jooksul.
  • 3 kuu hasartmängutulud moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest 93,7% (42,5 mln EUR) ja muud tulud 6,3% (2,8 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 93,9% (36,7 mln eurot) ja 6,1% (2,4 mln eurot).
  • Kontserni 2016. aasta 3 kuu konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,8 miljonilt eurolt 9,0 miljoni euroni (+1,6%). 2016. aasta 3 kuu ärikasum ulatus 6,5 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,5 miljonit eurot (-7,0%) vähem.
  • Emaettevõtja osa 2016. aasta 3 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 5,1 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 5,5 miljonit eurot.
  • Kontserni tütarettevõte Baina Investments Sp. z o.o. sõlmis 14. jaanuaril 2016 lepingu, mille kohaselt omandas 20%-lise osaluse Poola tütarettevõttes Casino Polonia-Wrocław Sp. z o.o., suurendades Kontserni osalust 100%-le.
  • Pärast Eesti konkurentsiametilt heakskiidu saamist viis 16. veebruaril 2016 Olympic Entertainment Group AS lõpuni tehingu, millega omandati 100%-line osalus Eesti kasiinooperaatoris AS MC Kasiinod, millele kuulub omakorda 100%-line osalus kasiinobaare opereerivas OÜ-s Oma & Hea. Tehingu jõustumise tulemusena kuulub Kontsernile Eestis kokku 24 kasiinot.
  • Kontserni Eestis asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Eesti AS ja 2016. aasta talvel omandatud kasiinooperaator AS MC Kasiinod sõlmisid 21. märtsil 2016 ühinemislepingu, mis viiakse lõpule käesoleva aasta jooksul ning mille käigus ühendab Olympic Casino Eesti AS endaga AS MC Kasiinod.
  • Kontserni Slovakkias asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Slovakia S.r.o. ja Olympic F&B S.r.o. sõlmisid 22. märtsil 2016 ühinemislepingu, mis viidi lõpule käesoleva aasta aprillis ning mille käigus ühendas Olympic Casino Slovakia S.r.o. endaga Olympic F&B S.r.o.
  • Kontserni struktuuri korrastamise eesmärgil otsustas Olympic Entertainment Group AS 31. märtsil 2016 likvideerida Hollandis asuva äritegevuseta tütarettevõtja Siquia Holding B.V., mille tegevusvaldkond oli valdustegevus. Likvideerimine viiakse lõpule käesoleva aasta jooksul.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud segmentide lõikes:

000€ I kv 2016 I kv 2015 Muutus
Eesti 9 530 8 344 14,2%
Läti 16 024 12 093 32,5%
Leedu 6 288 5 865 7,2%
Poola 4 573 6 496 -29,6%
Slovakkia 3 923 3 730 5,2%
Valgevene 122 285 -57,3%
Itaalia 2 707 2 301 17,7%
Malta 2 186 0 N/A
Kokku 45 353 39 114 16,0%

 

Kasiinode arv segmenditi:

  31.03.2016 31.03.2015
Eesti 24 20
Läti 57 37
Leedu 19 16
Poola 1 2
Slovakkia 7 7
Valgevene 1 2
Itaalia 14 12
Malta 1 0
Kokku 124 96

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2016. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 9,5 miljoni euroni (+1,2 mln eurot, +14,2%), EBITDA 1,4 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -15,3%) ning ärikasum 0,8 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -29,2%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 14,0% ulatudes 9,0 miljoni euroni.

2016. aasta märtsi lõpus tegutses Eestis kokku 24 Olympic kasiinot 977 mänguautomaadi, 20 elektroonilise ruleti terminali, 17 mängulaua ja 21 turniiripokkeri mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 31. märtsi 2016 seisuga 551 inimest.

Läti

Läti segmendi 2016. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 16,0 miljoni euroni (+3,9 mln eurot, +32,5%), EBITDA 6,8 miljoni euroni (+1,6 mln eurot, +30,9%) ning ärikasum 5,9 miljoni euroni (+1,5 mln eurot, +32,2%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 32,7% ulatudes 14,7 miljoni euroni.

2016. aasta märtsi lõpus tegutses Lätis kokku 57 Olympic kasiinot 1 515 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 19 mängulaua ja 9 turniiripokkeri mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 31. märtsi 2015 seisuga 934 inimest.

Leedu

Leedu segmendi 2016. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 6,3 miljoni euroni (+0,4 mln eurot, +7,2%), EBITDA 0,5 miljoni euroni (-0,7 mln eurot, -59,7%) ning ärikasum 0,1 miljoni euroni (-0,9 mln eurot, -89,4%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 5,6% ulatudes 5,9 miljoni euroni.

2016. aasta märtsi lõpus tegutses Leedus kokku 19 Olympic kasiinot 562 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 64 mängulaua ja 2 turniiripokkeri mängulauaga ning omas 35 panustamispunkti. Leedu ettevõtetes töötas 31. märtsi 2016 seisuga 848 inimest.

Poola

Poola segmendi 2016. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 4,6 miljoni euroni (-1,9 mln eurot, -29,6%), EBITDA 0,3 miljoni euroni (-0,6 mln eurot, -69,7%) ning ärikasum 0,2 miljoni euroni (-0,6 mln eurot, -77,2%). Hasartmängutulud kahanesid aastaga 29,3% ulatudes 4,5 miljoni euroni.

2016. aasta märtsi lõpus tegutses Poolas kokku 1 Olympic kasiino 70 mänguautomaadi, 46 elektroonilise ruleti terminali, 30 mängulaua ja 4 turniiripokkeri mängulauaga. Poola ettevõtetes töötas 31. märtsi 2016 seisuga 253 inimest.

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2016. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 3,9 miljoni euroni (+0,2 mln eurot, +5,2%), EBITDA 0,2 miljoni euroni (+0,3 mln eurot) ning ärikahjum -0,1 miljoni euroni (+0,2 mln eurot). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 6,8% ulatudes 3,4 miljoni euroni.

2016. aasta märtsi lõpus tegutses Slovakkias kokku 7 Olympic kasiinot 284 mänguautomaadi, 42 elektroonilise ruleti terminali, 34 mängulaua ja 18 turniiripokkeri mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 31. märtsi 2016 seisuga 316 inimest.

Valgevene

Valgevene segmendi 2016. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 0,1 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -57,3%), EBITDA -0,1 miljoni euroni (+0,04 mln eurot) ning ärikahjum -0,1 miljoni euroni (+0,04 mln eurot). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 56,6% ulatudes 0,1 miljoni euroni.

2016. aasta märtsi lõpus tegutses Valgevenes kokku 1 Olympic kasiino 33 mänguautomaadiga. Valgevenes töötas 31. märtsi 2016 seisuga 36 inimest.

Itaalia

Itaalia segmendi 2016. aasta 3 kuu müügitulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu ulatusid 6,2 miljoni euroni (+1,2 mln eurot, +23,4%), EBITDA 0,2 miljoni euroni (+0,1 mln, +55,6%) ning ärikasum 0,2 miljoni euroni (+0,1 mln, +222,5%).

2016. aasta märtsi lõpus tegutses Itaalias kokku 14 VLT mänguautomaadikasiinot 463 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 31. märtsi 2016 seisuga 71 inimest.

Malta

Malta segmendi 2016. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 2,2 miljoni euroni, EBITDA -0,3 miljoni euroni ning ärikahjum -0,5 miljoni euroni.

2016. aasta lõpus tegutses Maltal kokku 1 kasiino 285 mänguautomaadi, 18 elektroonilise ruleti terminali, 19 mängulaua ja 10 turniiripokkeri mängulauaga. Maltal töötas 31. märtsi 2016 seisuga 192 inimest.

 

Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2016 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 169,9 miljonit eurot, mis on 25,4% ehk 34,4 miljonit eurot enam kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 41,1 miljonit eurot ehk 24,2% kogu varadest ja põhivarad 128,9 miljonit eurot ehk 75,8% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 42,7 miljoni euroni ning omakapital 127,2 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad laenukohustused (13,0 mln eurot), kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (8,7 mln eurot), maksukohustused (7,0 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (5,4 mln eurot).

Investeeringud

Kontsern investeeris 2016. aasta 3 kuuga materiaalsesse põhivarasse 8,8 miljonit eurot (+3,2 mln eurot, +57,6%), millest 0,6 miljon eurot investeeriti mänguseadmetesse (-0,4 mln eurot, -39,9%) ning 8,0 miljonit eurot hotelli ning kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse (+4,4 mln eurot, +82,8%).

Rahavood

Kontserni 2016. aasta 3 kuu äritegevuse rahavood olid 9,6 miljonit eurot (+0,7 mln eurot, +8,2%). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -18,5 miljonit eurot (-15,6 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid +4,9 miljonit eurot (+4,8 mln eurot). Netorahavood olid -4,0 miljonit eurot (-9,8 mln eurot).

Personal

Seisuga 31. märts 2016 andis Kontsern tööd 3 201 inimesele, mis on 545 inimest rohkem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt laienemisest Eestis, Lätis, Leedus ja Maltal.

2016. aasta 3 kuu jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 12,8 miljonit eurot (+2,0 mln eurot, +19,0%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2016. aasta 3 kuu eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 314 tuhat eurot (2015. aasta 3 kuu eest 230 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 37 tuhat eurot (2015. aasta 3 kuu eest 37 tuhat eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) 31.03.2016 31.12.2015
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 30 697 34 710
Finantsinvesteeringud 1 664 1 835
Nõuded ja ettemaksed 6 480 5 537
Ettemakstud tulumaks 587 551
Varud 1 627 1 366
Käibevara kokku 41 055 43 999
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 813 801
Muud finantsinvesteeringud 3 762 3 512
Muud pikaajalised nõuded ja ettemaksed 980 914
Kinnisvarainvesteeringud 288 288
Materiaalne põhivara 65 341 58 877
Immateriaalne põhivara 57 678 53 942
Põhivara kokku 128 862 118 334
     
VARAD KOKKU 169 917 162 333
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 227 292
Võlad ja ettemaksed 25 615 27 680
Tulumaksukohustus 1 356 1 058
Eraldised 1 491 1 842
Lühiajalised kohustused kokku 28 689 30 872
     
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised võlakohustused 13 562 8 079
Edasilükkunud tulumaksukohustus 455 513
Pikaajalised kohustused kokku 14 017 8 592
     
KOHUSTUSED KOKKU 42 706 39 464
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 60 716 60 716
Ülekurss 258 258
Kohustuslik reservkapital 3 574 3 574
Muu reserv 399 329
Realiseerimata kursivahed -976 -1 156
Jaotamata kasum 57 053 51 822
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 121 024 115 543
Mittekontrolliv osalus 6 187 7 326
OMAKAPITAL KOKKU 127 211 122 869
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 169 917 162 333

 

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes) I kv 2016 I kv 2015
Hasartmängutulud 42 514 36 724
Müügitulud 2 839 2 390
Muud äritulud 294 85
Äritulud kokku 45 647 39 199
     
Kaubad, toore, materjal ja teenused -1 111 -893
Mitmesugused tegevuskulud -22 574 -18 571
Tööjõu kulud -12 826 -10 780
Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 463 -1 836
Muud ärikulud -173 -129
Ärikulud kokku -39 147 -32 209
     
Ärikasum 6 500 6 990
     
Intressitulud 39 17
Intressikulud -1 -7
Kahjum valuutakursi muutustest -10 -1
Muud finantskulud -2 -2
Finantstulud ja -kulud kokku 26 7
     
Kasum enne tulumaksu 6 526 6 997
     
Tulumaksukulu -1 062 -1 179
Perioodi puhaskasum 5 464 5 818
Emaettevõtja osa 5 099 5 470
Mittekontrolliva osaluse osa 365 348
     
     
Muu koondkasum, mis on hiljem võimalik reklassifitseerida kasumiaruandesse    
Realiseerimata kursivahed 180 521
Kokku perioodi koondkasum 5 644 6 339
Emaettevõtja osa 5 279 5 991
Mittekontrolliva osaluse osa 365 348
     
     
Tava kasum aktsia kohta* 3,4 3,6
Lahustatud kasum aktsia kohta* 3,4 3,6

     * euro sentides

 

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

 
Olympic_interim_Q1_2016_EST.pdf 

« Tagasi nimekirja