Börsiteated

OEG: Kohtumäärus seoses 29.06.2018 üldkoosolekul vastuvõetud otsustega

Postitatud 03.08.2018

Olympic Entertainment Group AS (“OEG”) informeerib, et Harju Maakohus on 03.08.2018 teinud määruse, millega keelas hagi tagamise korras OEG-l aktsiakapitali suurendamise 29. juuni 2018 aktsionäride üldkoosolekul vastuvõetud põhikirja punktide 4.7 ja 4.8 alusel ja nõukogu otsuste alusel OEG aktsiakapitali suurendamiste äriregistrisse kandmine.

Määruse kohaselt on hagi tagamine otsustatud seoses aktsiaseltsi Trigon Asset Management hagiga OEG vastu aktsionäride üldkoosoleku otsuste tühisuse tuvastamiseks või alternatiivselt kehtetuks tunnistamiseks. Hagi OEG-le edastatud ei ole ning seega puudub OEG-l käesoleval hetkel täiendav informatsioon kohtuasja kohta. OEG hoiab aktsionäre edasiste sammudega kursis.

Madis Jääger
juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja