Börsiteated

OEG esitas Harju Maakohtule vastuse aktsiaselts Trigon Asset Management hagile ning vastuhagi kahju hüvitamiseks

Postitatud 05.09.2018

Olympic Entertainment Group AS (OEG) esitas vastuse Harju Maakohtule aktsiaselts Trigon Asset Management (Trigon) hagiavalduse alusel alustatud tsiviilasjas OEG vastu. OEG palub kohtul jätta Trigoni hagiavaldus läbi vaatamata või alternatiivselt rahuldamata ning tühistada Harju Maakohtu 03.08.2018 määrusega kohaldatud hagi tagamine.

Lisaks esitas OEG vastuhagi Trigoni vastu, milles nõuab Trigoni alusetu hagi ning selle tagamiseks kohaldatud meetmega OEG-le seni põhjustatud kahju hüvitamist, summas ligikaudu 16,3 miljonit eurot. Trigoni alusetu hagi tagamiseks kohaldatud meede põhjustab OEG-le kahju, kuna selle tõttu ei ole OEG-l võimalik rakendada tavapärast juhtivtöötajate optsiooniprogrammi ega viia ellu äri laiendamise strateegiat aktsiakapitali suurendamise kaudu nagu planeeritud.

Madis Jääger
juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja