Börsiteated

OEG: Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsus

Postitatud 10.09.2018

Täna, 10. septembril 2018.a toimus Hilton Tallinn Park konverentsikeskuses aadressil Kreutzwaldi 23, Tallinn, Eesti, OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS-i (edaspidi OEG) aktsionäride erakorraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek).

Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade koos päevakorraga avaldati OEG veebilehel aadressil www.olympic-casino.com ning Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu 8. augustil 2018.a. Koosoleku toimumise teade avaldati 8. augustil 2018.a ka Eesti Päevalehes.

Koosolekule registreerus 15 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 148 313 494 häält, mis moodustavad 97,71% kõigist OEG aktsiakapitaliga esindatud häältest. Koosolekul oli olemas vajalik kvoorum Koosoleku päevakorras olnud küsimuses otsuse vastuvõtmiseks.

Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

„Kiita heaks ja otsustada OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine Odyssey Europe AS-i poolt (registrikood 14437516, aadress Sõpruse pst 145, Tallinn 13417, Eesti) ühinemise läbiviimiseks, kus OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS kui ühendatav ühing ühineb Odyssey Europe AS-ga kui ühendava ühinguga vastavalt äriseadustiku § 4211 ja peatükiga 291, rahalise hüvitise vastu summas 1,40 eurot aktsia kohta.“.

Hääletustulemused: 

Poolt: 137 033 652 häält      92,39% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 11 279 331 häält 7,61% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 11 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:      500 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja OEG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda. Koosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks OEG asukohas ja OEG veebilehekülje vahendusel hiljemalt 7 päeva jooksul arvates Koosoleku lõppemisest.

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja