Börsiteated

OEG: Aktsiaselts Trigon Asset Management võttis OEG vastu esitatud hagi tagasi

Postitatud 23.10.2018

Aktsiaselts Trigon Asset Management (Trigon) esitas 22. oktoobril 2018 Harju Maakohtule avalduse, milles võttis tagasi 6. juulil 2018 kohtule esitatud hagi Olympic Entertainment Group AS-i (OEG) vastu ning palus kohtul jätta see läbi vaatamata. Hagi läbivaatamata jätmisel tühistatakse ka hagi tagamine, millega keelati OEG nõukogul OEG aktsiakapitali suurendamine.

Hagiavalduses nõudis Trigon OEG 29. juuni 2018 aktsionäride üldkoosoleku otsuste 1-4 tühisuse tuvastamist või alternatiivselt kehtetuks tunnistamist.

Trigoni loobumine oma hagist OEG vastu ei mõjuta OEG eraldiseisvat hagi Trigoni vastu, milles OEG nõuab jätkuvalt Trigonilt hagi ja hagi tagamisega OEG-le põhjustatud kahju hüvitamist, summas ligikaudu 16,3 miljonit eurot.

Madis Jääger
juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja