Börsiteated

OEG: Aktsiakapital ümberarvestatud eurodesse. Järgnevas aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekirja fikseerimise aeg.

Postitatud 30.05.2011

27. mail 2011. a kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i (OEG) aktsiakapitali vähendamine ja ümberarvestamine eurodesse 5. mail 2011. a toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel. OEG registreeritud aktsiakapitali uus suurus on 90 797 703 eurot, mis on jagatud 151 329 505 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,6 eurot. Ühtlasi registreeriti äriregistris OEG põhikirja uus versioon. OEG põhikirja uus versioon on kättesaadav äriregistris ja OEG kodulehel (http://www.olympic-casino.com).  

Vastavalt 5. mail 2011. a toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsustele vähendatakse OEG aktsiakapitali täiendavalt 9 079 770,30 euro võrra, summalt 90 797 703 eurot summani 81 717 932,70 eurot aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel. Nimetatud otsus jõustus aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohaselt järgmisel päeval pärast aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamisega seotud vähendamise ja põhikirja muudatuse äriregistrisse kandmist (so 28. mail 2011. a). Eelpool nimetatud täiendavas aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 11. juunil 2011. a, kella 23.59 seisuga.

Lisainfo:
Madis Jääger
Juhatuse liige, CFO
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja