Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2015

Postitatud 25.02.2016

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    2015 2014 2013
Äritulud mln eurot 165,9 150,7 145,8
Hasartmängumaks mln eurot 30,5 28,2 28,9
EBITDA mln eurot 39,5 36,2 39,5
Ärikasum mln eurot 31,4 25,8 31,8
Puhaskasum mln eurot 25,7 21,6 25,7
EBITDA marginaal % 23,8 24,0 27,1
Ärirentaablus % 18,9 17,1 21,8
Puhasrentaablus % 15,5 14,3 17,7
         
Varad mln eurot 162,3 126,2 118,3
Omakapital mln eurot 122,9 109,2 102,0
ROE % 23,4 21,4 27,9
ROA % 17,8 17,7 22,6
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 1,4 3,0 3,2
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 119 98 82
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 33 969 32 242 28 031
Töötajad in 3 118 2 665 2 515
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus Tk 4 101 3 465 3 003
Elektroonilise ruleti terminalide arv perioodi lõpus tk 122 98 160
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 183 161 160
Turniiripokkeri mängulaudade arv perioodi lõpus tk 65 55 61

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2015. aastal:

 • Kontserni 2015. aasta müügitulud ulatusid 165,2 miljoni euroni, mis on 9,9% (+14,9 mln eurot) rohkem kui 2014. aasta jooksul.
 • 2015. aasta hasartmängutulud moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest 93,8% (154,9 mln eurot) ja muud tulud 6,2% (10,3 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 93,9% (141,1 mln eurot) ja 6,1% (9,2 mln eurot).
 • Kontserni 2015. aasta konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 36,2 miljonilt eurolt 39,5 miljoni euroni (+9,2%). 2015. aasta ärikasum ulatus 31,4 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,6 miljonit eurot (+21,7%) rohkem.
 • Emaettevõtja osa 2015. aasta konsolideeritud puhaskasumist oli 25,7 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 21,6 miljonit eurot.
 • 14. jaanuaril 2015 asutas Olympic Entertainment Group AS Maltal tütarettevõtted OEG Malta Holding Ltd ja OEG Malta Gaming Ltd. Viimane sõlmis lepingu kasiino juhtimisteenuste ja sellega seonduvate teenuste osutamiseks Malta ühinguga Casino Malta Ltd ning viimasega seotud ühingutega. Kontserni tütarettevõte OEG Malta Gaming Ltd avas 21. detsembril 2015 koostöös Malta turismi- ja meelelahutusettevõttega Eden Leisure Group riigi suurima kasiino, mis kannab nime Casino Malta by Olympic Casino.
 • Kontserni tütarettevõte Olympic Casino Eesti AS omandas 4. märtsil 2015 Eesti kasiinooperaatorilt Casino Cleopatra OÜ kahte kasiinot hõlmava äritegevuse, tehingujärgselt kuulub Kontsernile Eestis kokku 20 kasiinot.
 • 16. aprillil 2015 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta dividende summas 15 179 120,60 eurot, mis maksti aktsionäridele välja 4. mail 2015.
 • Kontserni tütarettevõte Olympic Casino Latvia SIA sõlmis 24. juulil 2015 lepingu, mille kohaselt omandati 100%‑line osalus Läti kasiinooperaatoris SIA Garkalns, millele kuulus omakorda 100%-line osalus Läti kasiinooperaatoris SIA Post-Nevada. Tehingu eesmärgiks oli turuosa suurendamine Läti hasartmängusektoris. Tehing viidi lõpule detsembris, peale Läti konkurentsiameti heakskiidu saamisest. Tehingu jõustumise tulemusena kuulub Kontsernile Lätis kokku 57 kasiinot.
 • Kontserni tütarettevõte Jackpot Game S.r.l. omandas 30. juulil 2015 Itaalia kasiinooperaatorilt Pasquale Di Gaetano - Judica Concetta and sons sas kahte mänguautomaadikasiinot hõlmava äritegevuse. Tehingu eesmärgiks oli turuosa suurendamine Itaalia hasartmängusektoris. Tehingu jõustumise tulemusena kuulub Kontsernile Itaalias kokku 14 mänguautomaadikasiinot.
 • Kontserni tütarettevõte Kesklinna Hotelli OÜ ja Swedbank AS sõlmisid 31. augustil 2015 laenuleping laenulimiidiga 25 000 000 eurot. Laenu kasutatakse Hilton Tallinn Park hotelli ehituse finantseerimiseks.
 • Olympic Entertainment Group AS omandas 30%-lise osaluse Itaalia tütarettevõttes The Box S.r.l., suurendades oma osalust 100%-le.
 • Olympic Entertainment Group AS omandas 16. detsembril 2015 100%-lise osaluse Leedu spordiennustusoperaatoris UAB Orakulas. Tehinguga suurendati turuosa Leedu hasartmängusektoris. Tehingu tulemusena lisandus Kontsernile Leedus kokku 35 panustamispunkti.
 • Kontserni tütarettevõte Olympic Casino Eesti AS sõlmis 1. detsembril 2015 lepingu, mille kohaselt omandatakse 100%-line osalus Eesti kasiinooperaatoris AS MC Kasiinod, millele kuulub omakorda 100%-line osalus opereerivas OÜ-s Oma & Hea. Tehingu eesmärgiks on turuosa suurendamine Eesti hasartmängusektoris. Tehingu jõustumise tulemusena kuulub Kontsernile alates 16. veebruarist 2016 Eestis kokku 24 kasiinot.
 • Olympic Entertainment Group AS sõlmis 23. detsembril 2015 lepingu 100%-lise osaluse soetamiseks Poola ettevõttes Ultramedia Sp. z o.o. Tehingu eesmärgiks oli juriidilise platvormi loomine Kontserni äritegevuse laiendamiseks Poolas.
 • Olympic Entertainment Group AS omandas Kontserni kuuluva Siquia Holding B.V. käest 8,6% Olympic Casino Latvia SIA aktsiatest. Tehingu tulemusena kuulub Olympic Casino Latvia SIA 100%-liselt Olympic Entertainment Group AS-le. Tehingu eesmärgiks oli Kontserni struktuuri korrastamine.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud segmentide lõikes:

000€ IV kv 2015 IV kv 2014 Muutus   2015 2014 Muutus
Eesti 9 375 8 829 6,2%   35 566 33 079 7,5%
Läti 15 364 13 268 15,8%   56 015 47 825 17,1%
Leedu 6 037 5 969 1,1%   22 016 22 297 -1,3%
Poola 5 953 5 357 11,1%   24 037 22 819 5,3%
Slovakkia 4 620 4 146 11,4%   16 346 15 796 3,5%
Valgevene 148 448 -66,9%   804 1 897 -57,6%
Itaalia 2 836 2 203 28,7%   10 168 6 600 54,1%
Malta 267 0 -   291 0 -
Kokku 44 600 40 220 10,9%   165 243 150 313 9,9%

 

Kasiinode arv segmenditi:

  31.12.2015 31.12.2014
Eesti 20 18
Läti 57 37
Leedu 19 16
Poola 1 2
Slovakkia 7 7
Valgevene 2 6
Itaalia 12 12
Malta 1 0
Kokku 119 98

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2015. aasta müügitulud ulatusid 35,6 miljoni euroni (+2,5 mln eurot, +7,5%), EBITDA 6,0 miljoni euroni (‑2,0 mln eurot, -24,9%) ning ärikasum 4,1 miljoni euroni (-2,3 mln eurot, -36,4%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 6,5% ulatudes 33,6 miljoni euroni.

2015. aasta lõpus tegutses Eestis kokku 20 Olympic kasiinot 817 mänguautomaadi, 20 elektroonilise ruleti terminali, 17 mängulaua ja 21 turniiripokkeri mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 31. detsembri 2015 seisuga 504 inimest.

Läti

Läti segmendi 2015. aasta müügitulud ulatusid 56,0 miljoni euroni (+8,2 mln eurot, +17,1%), EBITDA 26,3 miljoni euroni (+5,6 mln eurot, +27,3%) ning ärikasum 23,3 miljoni euroni (+6,0 mln eurot, +35,1%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 17,4% ulatudes 51,5 miljoni euroni.

2015. aasta lõpus tegutses Lätis kokku 57 Olympic kasiinot 1 519 mänguautomaadi, 19 mängulaua ja 9 turniiripokkeri mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 31. detsembri 2015 seisuga 924 inimest.

Leedu

Leedu segmendi 2015. aasta müügitulud ulatusid 22,0 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -1,3%), EBITDA 3,3 miljoni euroni (‑1,1 mln eurot, -25,7%) ning ärikasum 2,1 miljoni euroni (-0,8 mln eurot, -26,7%). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 1,0% ulatudes 20,8 miljoni euroni.

2015. aasta lõpus tegutses Leedus kokku 19 Olympic kasiinot 562 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 64 mängulaua ja 2 turniiripokkeri mängulauaga ning omas 35 panustamispunkti. Leedu ettevõtetes töötas 31. detsembri 2015 seisuga 840 inimest.

Poola

Poola segmendi 2015. aasta müügitulud ulatusid 24,0 miljoni euroni (+1,2 mln eurot, +5,3%), EBITDA 3,2 miljoni euroni (+0,0 mln eurot, +0,2%) ning ärikasum 2,6 miljoni euroni (+0,6 mln eurot, +28,7%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 5,3% ulatudes 23,6 miljoni euroni.

2015. aasta lõpus tegutses Poolas 1 Olympic kasiino 135 mänguautomaadi, 38 elektroonilise ruleti terminali, 25 mängulaua ja 4 turniiripokkeri mängulauaga. Poola ettevõtetes töötas 31. detsembri 2015 seisuga 238 inimest.

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2015. aasta müügitulud ulatusid 16,3 miljoni euroni (+0,6 mln eurot, +3,5%), EBITDA 0,9 miljoni euroni (+0,4 mln eurot, +81,5%) ning ärikahjum -0,2 miljoni euroni (+0,5 mln eurot). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 3,3% ulatudes 14,5 miljoni euroni.

2015. aasta lõpus tegutses Slovakkias kokku 7 Olympic kasiinot 283 mänguautomaadi, 38 elektroonilise ruleti terminali, 39 mängulaua ja 19 turniiripokkeri mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 31. detsembri 2015 seisuga 311 inimest.

Valgevene

Valgevene segmendi 2015. aasta müügitulud ulatusid 0,8 miljoni euroni (-1,1 mln eurot), EBITDA ‑0,3 miljoni euroni (+0,2 mln eurot) ning ärikahjum -0,4 miljoni euroni (+1,5 mln eurot). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 57,5% ulatudes 0,8 miljoni euroni.

2015. aasta lõpus tegutses Valgevenes kokku 2 Olympic kasiinot 74 mänguautomaadiga. Valgevenes töötas 31. detsembri 2015 seisuga 48 inimest.

Itaalia

Itaalia segmendi 2015. aasta müügitulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu ulatusid 22,0 miljoni euroni (+7,9 mln eurot, +56,5%), EBITDA 0,6 miljoni euroni (+0,6 mln, +13 795,2%) ning ärikasum 0,2 miljoni euroni (+0,6 mln, -147,1%).

2015. aasta lõpus tegutses Itaalias kokku 12 VLT mänguautomaadikasiinot 426 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 31. detsembri 2015 seisuga 69 inimest.

Malta

Malta segmendi 2015. aasta müügitulud ulatusid 0,3 miljoni euroni, EBITDA -0,4 miljoni euroni ning ärikahjum -0,4 miljoni euroni.

2015. aasta lõpus tegutses Maltal kokku 1 kasiino 285 mänguautomaadi, 18 elektroonilise ruleti terminali, 19 mängulaua ja 10 turniiripokkeri mängulauaga. Maltal töötas 31. detsembri 2015 seisuga 184 inimest.

 

Finantsseisund

Seisuga 31. detsember 2015 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 162,3 miljonit eurot, mis on 28,6% ehk 36,1 miljonit eurot enam kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 44,0 miljonit eurot ehk 27,1% kogu varadest ja põhivarad 118,3 miljonit eurot ehk 72,9% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 39,5 miljoni euroni ning omakapital 122,9 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (17,4 mln eurot), maksukohustused (5,8 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (4,8 mln eurot).

Investeeringud

Kontsern investeeris 2015. aasta 12 kuuga materiaalsesse põhivarasse 32,6 miljonit eurot (+14,3 mln eurot, +78,1%), millest 10,3 miljon eurot investeeriti mänguseadmetesse (+3,8mln eurot, +59,9%) ning 21,6 miljonit eurot hotelli ning kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse (+10,4 mln eurot, +92,8%).

Rahavood

Kontserni 2015. aasta äritegevuse rahavood olid 37,1 miljonit eurot (+4,6 mln eurot, +14,1%). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -34,5 miljonit eurot (-11,6 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid -8,1 miljonit eurot (+6,1 mln eurot). Netorahavood olid -5,5 miljonit eurot (-1,0 mln eurot).

Personal

Seisuga 31. detsember 2015 andis Kontsern tööd 3 118 inimesele, mis on 453 inimest rohkem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt laienemisest Lätis, Leedus ja Maltal.

2015. aasta jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 43,8 miljonit eurot (+4,8 mln eurot, +12,3%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2015. aasta eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 801 tuhat eurot (2014. aasta eest 793 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 149 tuhat eurot (2014. aasta eest 151 tuhat eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) 31.12.2015 31.12.2014
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 34 710 40 117
Finantsinvesteeringud 1 835 1 108
Nõuded ja ettemaksed 5 537 3 276
Ettemakstud tulumaks 551 483
Varud 1 366 1 163
Müügiootel varad 0 1 016
Käibevara kokku 43 999 47 163
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 801 1 398
Muud finantsinvesteeringud 3 512 4 277
Muud pikaajalised nõuded 914 688
Kinnisvarainvesteeringud 288 292
Materiaalne põhivara 58 877 34 368
Immateriaalne põhivara 53 942 38 045
Põhivara kokku 118 334 79 068
     
VARAD KOKKU 162 333 126 231
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 292 253
Võlad ja ettemaksed 27 680 13 121
Tulumaksukohustus 1 058 741
Eraldised 1 842 1 424
Lühiajalised kohustused kokku 30 872 15 539
     
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised võlakohustused 8 079 1 216
Edasilükkunud tulumaksukohustus 513 272
Pikaajalised kohustused kokku 8 592 1 488
     
KOHUSTUSED KOKKU 39 464 17 027
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 60 716 60 716
Ülekurss 258 258
Kohustuslik reservkapital 3 574 2 495
Muu reserv 329 0
Realiseerimata kursivahed -1 156 -1 420
Jaotamata kasum 51 822 41 816
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 115 543 103 865
Mittekontrolliv osalus 7 326 5 339
OMAKAPITAL KOKKU 122 869 109 204
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 162 333 126 231

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes) IV kv 2015 IV kv 2014 2015 2014
Hasartmängutulud 41 614 37 600 154 933 141 077
Müügitulud 2 986 2 620 10 310 9 236
Muud äritulud 267 58 655 347
Äritulud kokku 44 867 40 278 165 898 150 660
         
Kaubad, toore, materjal ja teenused -1 020 -959 -3 710 -3 342
Mitmesugused tegevuskulud -21 450 -19 421 -78 045 -71 507
Tööjõu kulud -11 556 -10 440 -43 776 -38 982
Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 176 -4 064 -8 131 -10 344
Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus 20 -12 20 -12
Muud ärikulud -566 -365 -874 -678
Ärikulud kokku -36 748 -35 261 -134 516 -124 865
         
Ärikasum 8 119 5 017 31 382 25 795
         
Intressitulud 10 31 51 89
Intressikulud -3 -8 -24 -28
Kahjum valuutakursi muutustest 7 8 27 3
Muud finantstulud ja -kulud -4 -2 -9 -4
Finantstulud ja -kulud kokku 10 29 45 60
         
Kasum enne tulumaksu 8 129 5 046 31 427 25 855
         
Tulumaksukulu -1 446 -532 -4 342 -3 426
Perioodi puhaskasum 6 683 4 514 27 085 22 429
Emaettevõtja osa 6 115 4 376 25 719 21 597
Mittekontrolliva osaluse osa 568 138 1 366 832
         
         
Muu koondkasum        
Realiseerimata kursivahed 46 -323 264 -216
Kokku perioodi koondkasum 6 729 4 191 27 349 22 213
Emaettevõtja osa 6 161 4 053 25 983 21 381
Mittekontrolliva osaluse osa 568 138 1 366 832
         
         
Tava kasum aktsia kohta* 4,0 2,9 16,9 14,2
Lahustatud kasum aktsia kohta* 4,0 2,9 16,9 14,2

   * euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

 
Olympic_interim_Q4_2015_EST.pdf 

« Tagasi nimekirja