Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2014

Postitatud 26.02.2015

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    2014 2013 2012
Äritulud mln eurot 150,7 145,8 135,9
Hasartmängumaks mln eurot 28,2 28,9 27,5
EBITDA mln eurot 36,2 39,5 38,7
Ärikasum mln eurot 25,8 31,8 28,4
Puhaskasum mln eurot 21,6 25,7 24,2
EBITDA marginaal % 24,0 27,1 28,5
Ärirentaablus % 17,1 21,8 20,9
Puhasrentaablus % 14,3 17,7 17,8
         
Varad mln eurot 126,2 118,3 109,2
Omakapital mln eurot 109,2 102,0 93,0
ROE % 21,4 27,9 29,4
ROA % 17,7 22,6 23,0
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 3,0 3,2 3,5
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 98 82 63
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 32 242 28 031 24 030
Töötajad in 2 665 2 515 2 277
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 3 481 3 038 2 594
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 195 191 178

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2014. aasta jooksul:

  • Kontserni 2014. aasta müügitulud ulatusid 150,3 miljoni euroni, mis on 3,5% (+5,1 mln eurot) rohkem kui 2013. aasta jooksul.
  • 12 kuu hasartmängutulud moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest 93,9% (141,1 mln eurot) ja muud tulud 6,1% (9,2 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 93,6% (135,9 mln eurot) ja 6,4% (9,3 mln eurot).
  • Kontserni 2014. aasta 12 kuu konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 39,5 miljonilt eurolt 36,2 miljoni euroni (-8,6%). 2014. aasta 12 kuu ärikasum ulatus 25,8 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6,0 miljonit eurot (-18,8%) vähem.
  • Emaettevõtja osa 2014. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 21,6 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 25,7 miljonit eurot.
  • Olympic Entertainment Group AS omandas 23. jaanuaril 2014 100%-lise osaluse Slovakkia VLT mänguautomaadikasiinode operaatorfirmas WINWIN Slovakia S.r.o. (uue nimega OlyBet Slovakia S.r.o.) ning avas Slovakkias oma esimese VLT mänguautomaadikasiino käesoleva aasta 2. kvartalis.
  • 25. aprillil 2014 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta dividende summas 15 132 950,50 eurot, mis maksti aktsionäridele välja 13. mail 2014.
  • Olympic Entertainment Group AS suurendas 29. aprillil 2014 osalust 70%-le Itaalia operatsioone haldavas ettevõttes The Box S.r.l., mis omakorda omandas 100% osaluse ettevõttes Slottery S.r.l.
  • Olympic Entertainment Group AS otsustas mais 2014 restruktureerida Läti tütarühingud, mille tulemusena konverteeriti Olympic Casino Latvia SIA aktsiakapital eurodesse ning suurendati aktsiakapitali. Samuti otsustati ühendada Lätis asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Latvia SIA ja Altea SIA. Ühinemisprotsess viidi lõpule         3. detsembril 2014. aastal.
  • Olympic Entertainment Group AS nõukogu võttis 21. juulil 2014 vastu otsuse suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali EUR 184 680,40 võrra nimiväärtuseta aktsiate emiteerimise teel. Pärast uute aktsiate emiteerimist on Aktsiaseltsi uueks aktsiakapitali suuruseks EUR 60 716 482,40. Aktsiakapitali suurendamine on seotud 2011. aastal Aktsiaseltsi poolt sõlmitud optsioonilepingutega ning nendest tulenevate optsioonide realiseerimisega optsiooni saajate poolt.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud segmentide lõikes:

000€ IV kv 2014  IV kv 2013 Muutus  2014  2013 Muutus
Eesti 8 829 9 217 -4,2% 33 079 35 229 -6,1%
Läti 13 268 11 775 12,7% 47 825 39 267 21,8%
Leedu 5 969 6 006 -0,6% 22 297 21 503 3,7%
Poola 5 357 7 100 -24,5% 22 819 27 408 -16,7%
Slovakkia 4 146 4 150 -0,1% 15 796 16 109 -1,9%
Valgevene 448 570 -21,4% 1 897 2 378 -20,2%
Itaalia 2 203 827 166,4% 6 600 3 357 96,6%
Kokku 40 220 39 645 1,5% 150 313 145 251 3,5%

 

Kasiinode arv segmenditi:

  31.12.2014 31.12.2013
Eesti 18 18
Läti 37 38
Leedu 16 12
Poola 2 3
Slovakkia 7 5
Valgevene 6 4
Itaalia 12 2
Kokku 98 82

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2014. aasta müügitulud ulatusid 33,1 miljoni euroni (-2,1 mln eurot, -6,1%), EBITDA 8,0 miljoni euroni (-1,3 mln eurot, -13,6%) ning ärikasum 6,4 miljoni euroni (-1,3 mln eurot, -16,5%). Hasartmängutulud kahanesid aastaga 2,6% ulatudes 31,6 miljoni euroni.

2014. aasta lõpus tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot 737 mänguautomaadi ja 19 mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 31. detsembri 2014 seisuga 476 inimest.

Läti

Läti segmendi 2014. aasta müügitulud ulatusid 47,8 miljoni euroni (+8,6 mln eurot, +21,8%), EBITDA 20,6 miljoni euroni (+3,6 mln eurot, +21,0%) ning ärikasum 17,2 miljoni euroni (+2,5 mln eurot, +17,1%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 21,1% ulatudes 43,8 miljoni euroni.

2014. aasta lõpus tegutses Lätis kokku 37 Olympic kasiinot 1 059 mänguautomaadi ja 18 mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 31. detsembri 2014 seisuga 679 inimest.

Leedu

Leedu segmendi 2014. aasta müügitulud ulatusid 22,3 miljoni euroni (+0,8 mln eurot, +3,7%), EBITDA 4,4 miljoni euroni       (-0,4 mln eurot, -8,9%) ning ärikasum 2,9 miljoni euroni (-0,7 mln eurot, -20,1%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 3,6% ulatudes 21,0 miljoni euroni.

2014. aasta lõpus tegutses Leedus kokku 16 Olympic kasiinot 516 mänguautomaadi ja 64 mängulauaga. Leedu ettevõtetes töötas 31. detsembri 2014 seisuga 715 inimest.

Poola

Poola segmendi 2014. aasta müügitulud ulatusid 22,8 miljoni euroni (-4,6 mln eurot, -16,7%), EBITDA 3,2 miljoni euroni       (-2,4 mln eurot, -42,6%) ning ärikasum 2,1 miljoni euroni (-2,4 mln eurot, -54,1%). Hasartmängutulud kahanesid aastaga 17,0% ulatudes 22,4 miljoni euroni.

2014. aasta lõpus tegutses Poolas kokku 2 Olympic kasiinot 210 mänguautomaadi ja 41 mängulauaga. Poola ettevõtetes töötas 31. detsembri 2014 seisuga 335 inimest.

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2014. aasta müügitulud ulatusid 15,8 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -1,9%), EBITDA 0,5 miljoni euroni (‑1,8 mln eurot, -78,5%) ning ärikahjum -0,6 miljoni euroni (-1,7 mln eurot, -158,0%). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 3,4% ulatudes 14,0 miljoni euroni.

2014. aasta lõpus tegutses Slovakkias kokku 7 Olympic kasiinot 308 mänguautomaadi ja 53 mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 31. detsembri 2014 seisuga 306 inimest.

Valgevene

Valgevene segmendi 2014. aasta müügitulud ulatusid 1,9 miljoni euroni (-0,5 mln eurot, -20,2%), EBITDA -0,6 miljoni euroni (-0,7 mln eurot, -544,1%) ning ärikahjum -1,8 miljoni euroni (-1,9 mln eurot, -3799,7%). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 20,3% ulatudes 1,8 miljoni euroni.

2014. aasta lõpus tegutses Valgevenes kokku 6 Olympic kasiinot 227 mänguautomaadiga. Valgevenes töötas 31. detsembri 2014 seisuga 96 inimest.

Itaalia

Itaalia segmendi 2014. aasta müügitulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu ulatusid 14,0 miljoni euroni (+6,9 mln eurot, +98,1%), EBITDA 0,0 miljoni euroni (-0,4 mln, -99,0%) ning ärikahjum -0,4 miljoni euroni (-0,5 mln, -508,7%).

Aprillis 2014 suurendas Kontsern oma osalust Itaalia operatsioone haldavas ettevõttes The Box S.r.l., mis omakorda omandas 100% osaluse väikekasiinosid opereerivas ettevõttes Slottery S.r.l. Tehingu tulemusena tegutses Itaalias 2014. aasta lõpus kokku 12 VLT mänguautomaadikasiinot 424 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 31. detsembri 2014 seisuga 58 inimest.

Finantsseisund

Seisuga 31. detsember 2014 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 126,2 miljonit eurot, mis on 6,7% ehk 7,9 miljonit eurot enam kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 47,2 miljonit eurot ehk 37,4% kogu varadest ja põhivarad 79,0 miljonit eurot ehk 62,6% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 17,0 miljoni euroni ning omakapital 109,2 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (5,0 mln eurot), maksukohustused (4,3 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (3,9 mln eurot).

Investeeringud

Kontsern investeeris 2014. aasta 12 kuuga materiaalsesse põhivarasse 18,3 miljonit eurot (+4,0 mln eurot, +28,0%), millest 6,4 miljon eurot investeeriti mänguseadmetesse (-0,5 mln eurot, -7,2%) ning 11,2 miljonit eurot hotelli ning kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse (+4,6 mln eurot, +69,7%).

Rahavood

Kontserni 2014. aasta 12 kuu äritegevuse rahavood olid 32,5 miljonit eurot (-0,7 mln eurot, -2,1%). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -22,9 miljonit eurot (-16,1 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid ‑14,1 miljonit eurot (+3,7 mln eurot, +26,6%). Netorahavood olid -4,5 miljonit eurot (-13,1 mln eurot).

Personal

Seisuga 31. detsember 2014 andis Kontsern tööd 2 665 inimesele, mis on 150 inimest rohkem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt laienemisest Itaalias ja Leedus.

2014. aasta jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 39,0 miljonit eurot (+3,1 mln eurot, +8,7%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2014. aasta eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 793 tuhat eurot (2013. aasta eest 823 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 151 tuhat eurot (2013. aasta eest 157 tuhat).

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)  31.12.2014 31.12.2013
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 40 117 44 582
Finantsinvesteeringud 1 108 1 086
Nõuded ja ettemaksed 3 276 2 946
Ettemakstud tulumaks 483 357
Varud 1 163 1 001
Müügiootel varad 1 016 0
Käibevara kokku 47 163 49 972
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 398 1 077
Muud finantsinvesteeringud 4 277 3 396
Muud pikaajalised nõuded 688 670
Kinnisvarainvesteeringud 292 1 784
Materiaalne põhivara 34 368 26 513
Immateriaalne põhivara 38 045 34 865
Põhivara kokku 79 068 68 305
     
VARAD KOKKU 126 231 118 277
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 253 240
Võlad ja ettemaksed 13 121 13 494
Tulumaksukohustus 741 776
Eraldised 1 424 1 181
Lühiajalised kohustused kokku 15 539 15 691
     
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus 272 246
Pikaajalised võlakohustused 1 216 369
Pikaajalised kohustused kokku 1 488 615
     
KOHUSTUSED KOKKU 17 027 16 306
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 60 716 60 532
Ülekurss 258 0
Kohustuslik reservkapital 2 495 1 210
Muu reserv 0 235
Realiseerimata kursivahed -1 420 -1 204
Jaotamata kasum 41 816 36 782
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 103 865 97 555
Mittekontrolliv osalus 5 339 4 416
OMAKAPITAL KOKKU 109 204 101 971
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 126 231 118 277

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes) IV kv 2014 IV kv 2013 2014 2013
Hasartmängutulud 37 600 37 285 141 077 135 921
Müügitulud 2 620 2 360 9 236 9 330
Muud äritulud 58 287 347 568
Äritulud kokku 40 278 39 932 150 660 145 819
         
Kaubad, toore, materjal ja teenused -959 -816 -3 342 -3 044
Mitmesugused tegevuskulud -19 421 -18 010 -71 507 -66 826
Tööjõu kulud -10 440 -9 875 -38 982 -35 878
Põhivara kulum ja väärtuse langus -4 064 -1 780 -10 344 -7 763
Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus -12 -1 -12 -1
Muud ärikulud -365 -333 -678 -524
Ärikulud kokku -35 261 -30 815 -124 865 -114 036
         
Ärikasum 5 017 9 117 25 795 31 783
         
Intressitulud 31 42 89 163
Intressikulud -8 -4 -28 -17
Kahjum valuutakursi muutustest 8 -1 3 -59
Muud finantstulud ja -kulud -2 -1 -4 -623
Finantstulud ja -kulud kokku 29 36 60 -536
         
Kasum enne tulumaksu 5 046 9 153 25 855 31 247
         
Tulumaksukulu -532 -1 444 -3 426 -4 323
Perioodi puhaskasum 4 514 7 709 22 429 26 924
Emaettevõtja osa 4 376 7 402 21 597 25 694
Mittekontrolliva osaluse osa 138 307 832 1 230
         
         
Muu koondkasum        
Realiseerimata kursivahed -323 83 -216 -504
Kokku perioodi koondkasum 4 191 7 792 22 213 26 420
Emaettevõtja osa 4 053 7 485 21 381 25 190
Mittekontrolliva osaluse osa 138 307 832 1 230
         
         
Tava kasum aktsia kohta* 2,9 4,9 14,2 17,0
Lahustatud kasum aktsia kohta* 2,9 4,9 14,2 17,0

* euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com


Olympic_interim_Q4_2014_EST.pdf 

« Tagasi nimekirja