Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013

Postitatud 27.02.2014

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    2013  2012  2011
Äritulud mln eurot 145,8 135,9 127,3
Hasartmängumaks mln eurot 28,9 27,5 25,7
EBITDA mln eurot 39,5 38,7 32,0
Ärikasum mln eurot 31,8 28,4 16,4
Puhaskasum mln eurot 25,7 24,2 13,8
EBITDA marginaal % 27,1 28,5 25,1
Ärirentaablus % 21,8 20,9 12,9
Puhasrentaablus % 17,7 17,8 10,9
         
Varad mln eurot 118,3 109,2 101,0
Omakapital mln eurot 102,0 93,0 81,7
ROE % 27,9 29,4 17,5
ROA % 22,6 23,0 13,3
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 3,2 3,5 2,9
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 82 63 61
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 28 031 24 030 24 014
Töötajad in 2 515 2 277 2 336
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 3 038 2 594 2 471
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 191 178 180

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2013. aasta 12 kuu jooksul:

 • Kontserni 2013. aasta müügitulud ulatusid 145,3 miljoni euroni, mis on 7,8% (+10,5 mln eurot) rohkem kui 2012. aasta jooksul.
 • 12 kuu hasartmängutulud moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest 93,6% (135,9 mln eurot) ja muud tulud 6,4% (9,3 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 93,1% (125,6 mln eurot) ja 6,9% (9,2 mln eurot).
 • Kontserni 2013. aasta 12 kuu konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 38,7 miljonilt eurolt 39,5 miljoni euroni (+2,3%). 2013. aasta 12 kuu ärikasum ulatus 31,8 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,4 miljonit eurot (+11,9%) rohkem.
 • Emaettevõtja osa 2013. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 25,7 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 24,2 miljonit eurot (+6,2%).
 • Olympic Entertainment Group AS-i tütarettevõtja Olympic Casino Eesti AS omandas 11. märtsil 2013 100% Hollandis registreeritud valdusühingu Siquia Holding B.V. osadest.
 • Olympic Entertainment Group AS asutas ja registreeris 11. märtsil 2013 Jerseyl äriühingud Gametech Services Limited ja Brandhouse Limited. Ettevõtete asutamise eesmärgiks oli juriidilise platvormi loomine seoses Kontserni tegevuse laiendamisega kaughasartmängu turgudel.
 • Aktsionäride üldkoosolek otsustas 18. aprillil 2013 maksta aktsionäridele dividendidena välja 15 132 950,50 eurot.
 • Seoses tütarettevõtete restruktureerimisega omandas Olympic Entertainment Group AS 100%-lise osaluse Hollandi äriühingus Jessy Investments B.V. ning võõrandas omandatud äriühingusse 100%-lise osaluse tegevuseta äriühingus OÜ Fortuna Travel. Restruktureerimise käigus omandas Olympic Entertainment Group AS 100%-lise osaluse Kesklinna Hotelli OÜ-s, millega suurendati läbi mitterahalise sissemakse Jessy Investments B.V. aktsiakapitali. Restruktureerimine viidi lõpule juunis 2013.
 • Olympic Casino Eesti AS-i tütarettevõte Siquia Holding B.V omandas 28. juunil 2013 100%-lise osaluse Läti kasiinooperaatoris Altea SIA, millega suurendas Lätis opereeritavate kasiinode arvu seniselt 21-lt 38-le.
 • Kontserni ettevõte Kesklinna Hotelli OÜ ja AS Merko Ehitus Eesti allkirjastasid 18. juulil 2013 lepingu, mille kohaselt rajatakse senise Reval Park Hotel & Casino asemele uus luksushotell, mida hakkab opereerima Hilton Worldwide oma Hilton Hotels & Resorts kaubamärgi alt. Uue hotelli- ja kasiinokompleksi planeeritud maksumuseks on 36 miljonit eurot ning eeldatav avamine 2015. aasta detsembris. Alates 1. novembrist 2013 kuni uue hotellikompleksi avamiseni tegutseb OEG Eesti esinduskasiino Radisson Blu Hotell Olümpia hotelli ruumides.
 • Kontserni ettevõte Olympic Casino Latvia SIA alustas kaughasartmängude pakkumist Lätis 1. augustist 2013 pärast vastava litsentsi väljastamist. Samuti tegutsevad alates 1. augustist 2013 kõik Kontserni online-teenused OlyBet nime all ning lisaks internetikasiinole ning netipokkerile alustati ka spordiennustuste pakkumist.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud segmentide lõikes:

000€ IV kv 2013 IV kv 2012 Muutus 2013 2012 Muutus
Eesti 9 217 9 506 -3,0% 35 229 34 641 1,7%
Läti 11 775 8 900 32,3% 39 267 33 545 17,1%
Leedu 6 006 5 624 6,8% 21 503 20 007 7,5%
Poola 7 100 7 395 -4,0% 27 408 27 207 0,7%
Slovakkia 4 150 4 188 -0,9% 16 109 15 190 6,1%
Valgevene 570 920 -38,0% 2 378 3 401 -30,1%
Itaalia 827 730 13,3% 3 357 730 360,0%
Kokku 39 645 37 263 6,4% 145 251 134 721 7,8%

 

Kasiinode arv segmenditi:

  31.12.2013 31.12.2012
Eesti 18 18
Läti 38 21
Leedu 12 10
Poola 3 3
Slovakkia 5 4
Valgevene 4 5
Itaalia 2 2
Kokku 82 63

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2013. aasta 12 kuu müügitulud ulatusid 35,2 miljoni euroni (+0,6 mln eurot, +1,7%), EBITDA 9,3 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -3,4%) ning ärikasum 7,7 miljoni euroni (+1,0 mln eurot, +15,2%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 3,0% ulatudes 32,4 miljoni euroni.

2013. aasta neljanda kvartali seisuga oli Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul (va. internetikasiino) 56%, mis on ligikaudu sama palju, kui aasta varem. Kogu hasartmänguturg kasvas Eestis 2013. aasta jooksul 3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

2013. aasta lõpus tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot 737 mänguautomaadi ja 19 mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 31. detsembri 2013 seisuga 477 inimest.

Läti

Läti segmendi 2013. aasta 12 kuu müügitulud ulatusid 39,3 miljoni euroni (+5,7 mln eurot, +17,1%), EBITDA 17,0 miljoni euroni (+1,5 mln eurot, +10,0%) ning ärikasum 14,7 miljoni euroni (+1,5 mln eurot, +11,2%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 17,6% ulatudes 36,2 miljoni euroni.

2013. aasta neljanda kvartali seisuga oli Läti segmendi turuosa Läti hasartmänguturul 24% võrreldes 21% eelmise aasta sama perioodiga. Kogu Läti hasartmänguturg kasvas 2013. aasta jooksul 4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

2013. aasta lõpus tegutses Lätis kokku 38 Olympic kasiinot 1 044 mänguautomaadi ja 18 mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 31. detsembri 2013 seisuga 659 inimest.

Leedu

Leedu segmendi 2013. aasta 12 kuu müügitulud ulatusid 21,5 miljoni euroni (+1,5 mln eurot, +7,5%), EBITDA 4,9 miljoni euroni (-0,4 mln eurot, -7,0%) ning ärikasum 3,7 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -4,8%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 8,4% ulatudes 20,3 miljoni euroni.

2013. aasta neljanda kvartali seisuga oli Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul 69% ning 2012. aasta sama perioodi lõpus 69%. Kogu Leedu hasartmänguturg kasvas 2013. aasta jooksul 8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

2013. aasta lõpus tegutses Leedus kokku 12 Olympic kasiinot 424 mänguautomaadi ja 62 mängulauaga. Leedu ettevõtetes töötas 31. detsember 2013 seisuga 674 inimest.

Poola

Poola segmendi 2013. aasta 12 kuu müügitulud ulatusid 27,4 miljoni euroni (+0,2 mln eurot, +0,7%), EBITDA 5,5 miljoni euroni (+0,8 mln eurot, +16,8%) ning ärikasum 4,5 miljoni euroni (+1,9 mln eurot, +72,9%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 0,9% ulatudes 27,0 miljoni euroni.

2013. aasta lõpus tegutses Poolas kokku 3 Olympic kasiinot 271 mänguautomaadi ja 39 mängulauaga. Poola ettevõtetes töötas 31. detsember 2013 seisuga 337 inimest.

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2013. aasta 12 kuu müügitulud ulatusid 16,1 miljoni euroni (+0,9 mln eurot, +6,1%), EBITDA 2,3 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -11,8%) ning ärikasum 1,1 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -16,9%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 4,7% ulatudes 14,5 miljoni euroni.

2013. aasta lõpus tegutses Slovakkias kokku 5 Olympic kasiinot 263 mänguautomaadi ja 53 mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 31. detsembri 2013 seisuga 277 inimest.

Valgevene

Valgevene segmenti käsitletakse käesolevas vahearuandes kui hüperinflatsioonilist majandust, millele rakenduvad IAS 29 arvestuspõhimõtted.

Valgevene segmendi 2013. aasta 12 kuu müügitulud ulatusid 2,4 miljoni euroni (-1,0 mln eurot, -30,1%), EBITDA 0,1 miljoni euroni (-1,1 mln eurot, -89,6%) ning ärikasum 0,1 miljoni euroni (-1,0 mln eurot, -95,4%). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 29,2% ulatudes 2,2 miljoni euroni.

2013. aasta lõpus tegutses Valgevenes kokku 4 Olympic kasiinot 187 mänguautomaadiga. Valgevenes töötas 31. detsember 2013 seisuga 84 inimest.

Itaalia

Itaalia segmendi 2013. aasta 12 kuu müügitulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu ulatusid 7,0 miljoni euroni, EBITDA 0,4 miljoni euroni ning ärikasum 0,1 miljoni euroni. Kontsern tegutseb Itaalias 2012. aasta augustist. 2013. aasta lõpus tegutses Itaalias kokku 2 Slottery kaubamärgi all opereerivat VLT mänguautomaadikasiinot 112 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 31. detsembri 2013 seisuga 7 inimest.

 

Finantsseisund

Seisuga 31. detsember 2013 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 118,3 miljonit eurot, mis on 8,3% ehk 9,1 miljonit eurot rohkem kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 50,0 miljonit eurot ehk 42,2% kogu varadest ja põhivarad 68,3 miljonit eurot ehk 57,8% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 16,3 miljoni euroni ning omakapital 102,0 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (5,2 mln eurot), maksukohustused (4,6 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (3,6 mln eurot).

 

Investeeringud

Kontsern investeeris 2013. aasta 12 kuu jooksul materiaalsesse põhivarasse 14,3 miljonit eurot (+5,5 mln eurot), millest 6,9 miljon eurot investeeriti mänguseadmetesse (+2,9 mln eurot) ning 6,6 miljonit eurot kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse (+2,3 mln eurot).

 

Rahavood

Kontserni 2013. aasta 12 kuu äritegevuse rahavood olid 33,2 miljonit eurot (-1,5 mln eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -6,7 miljonit eurot (-4,0 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid -17,9 miljonit eurot (‑3,6 mln eurot). Netorahavood olid 8,6 miljonit eurot (+6,1 mln eurot).

 

Personal

Seisuga 31. detsember 2013 andis Kontsern tööd 2 515 inimesele, mis on 238 inimest rohkem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt laienemisest Lätis ning uute kasiinode avamisest Leedus ja Slovakkias.

2013. aasta jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 35,9 miljonit eurot (+2,9 mln eurot, +8,7%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2013. aasta eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 823 tuhat eurot (2012. aasta eest 793 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 157 tuhat eurot (2012. aasta eest 157 tuhat eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) 31.12.2013 31.12.2012
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 44 582 35 973
Finantsinvesteeringud 1 086 13 773
Nõuded ja ettemaksed 2 946 2 730
Ettemakstud tulumaks 357 280
Varud 1 001 1 036
Käibevara kokku 49 972 53 792
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 077 1 038
Muud finantsinvesteeringud 3 396 2 035
Muud pikaajalised nõuded 670 712
Kinnisvarainvesteeringud 1 784 1 785
Materiaalne põhivara 26 513 19 611
Immateriaalne põhivara 34 865 30 226
Põhivara kokku 68 305 55 407
     
VARAD KOKKU 118 277 109 199
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 240 241
Võlad ja ettemaksed 13 494 12 827
Tulumaksukohustus 776 827
Eraldised 1 181 1 585
Lühiajalised kohustused kokku 15 691 15 480
     
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus 246 140
Pikaajalised võlakohustused 369 596
Pikaajalised kohustused kokku 615 736
     
KOHUSTUSED KOKKU 16 306 16 216
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 60 532 60 532
Kohustuslik reservkapital 1 210 0
Muu reserv 235 141
Realiseerimata kursivahed -1 204 -700
Jaotamata kasum 36 782 27 327
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 97 555 87 300
Mittekontrolliv osalus 4 416 5 683
OMAKAPITAL KOKKU 101 971 92 983
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 118 277 109 199

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes) IV kv 2013 IV kv 2012 2013 2012
Hasartmängutulud 37 285 34 856 135 921 125 479
Müügitulud 2 360 2 407 9 330 9 242
Muud äritulud 287 666 568 1 224
Äritulud kokku 39 932 37 929 145 819 135 945
         
Kaubad, toore, materjal ja teenused -816 -796 -3 044 -2 907
Mitmesugused tegevuskulud -18 010 -16 998 -66 826 -61 036
Tööjõu kulud -9 875 -9 050 -35 878 -33 005
Põhivara kulum ja väärtuse langus -1 780 -2 421 -7 763 -10 380
Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus -1 107 -1 107
Muud ärikulud -333 -112 -524 -327
Ärikulud kokku -30 815 -29 270 -114 036 -107 548
         
Ärikasum 9 117 8 659 31 783 28 397
         
Intressitulud 42 134 163 351
Intressikulud -4 -13 -17 -157
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest -1 -10 -59 -47
Muud finantstulud ja -kulud -1 -975 -623 436
Finantstulud ja -kulud kokku 36 -864 -536 583
         
Kasum enne tulumaksu 9 153 7 795 31 247 28 980
         
Tulumaksukulu -1 444 -1 247 -4 323 -3 961
Perioodi puhaskasum 7 709 6 548 26 924 25 019
Emaettevõtja osa 7 402 6 502 25 694 24 199
Mittekontrolliva osaluse osa 307 46 1 230 820
         
         
Muu koondkasum        
Realiseerimata kursivahed 83 -40 -504 1 076
Kokku perioodi koondkasum 7 792 6 508 26 420 26 095
Emaettevõtja osa 7 485 6 462 25 190 25 275
Mittekontrolliva osaluse osa 307 46 1 230 820
         
         
Tava kasum aktsia kohta* 4,9 4,3 17,0 16,0
Lahustatud kasum aktsia kohta* 4,9 4,3 17,0 16,0

* euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

 


Olympic_interim_Q4_2013_EST.pdf 

« Tagasi nimekirja