Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 3. kvartal ja 9 kuud 2016

Postitatud 25.10.2016

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    9 kuud 2016 9 kuud 2015 9 kuud 2014
Äritulud mln eurot 160,4 121,0 110,4
Hasartmängumaks mln eurot 25,7 22,3 21,2
EBITDA mln eurot 44,2 29,2 27,1
Ärikasum mln eurot 27,7 23,3 20,8
Puhaskasum mln eurot 23,7 19,6 17,2
EBITDA marginaal % 27,6 24,1 24,5
Ärirentaablus % 17,3 19,2 18,8
Puhasrentaablus % 14,8 16,2 15,6
         
Varad mln eurot 153,7 135,3 120,7
Omakapital mln eurot 123,8 115,0 105,0
ROE % 20,3 18,8 18,2
ROA % 15,0 15,3 15,0
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 1,7 2,5 2,9
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 123 97 97
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 38 435 30 343 32 119
Panustamispunktide arv perioodi lõpus tk 32 0 0
Panustamispuktide pind perioodi lõpus m2 900 0 0
Töötajad in 3 069 2 636 2 621
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 4 137 3 372 3 432
Elektroonilise ruleti terminalide arv perioodi lõpus tk 112 104 96
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 164 185 191
Turniiripokkeri mängulaudade arv
perioodi lõpus
tk 64 46 46

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2016. aasta 9 kuu jooksul:

 • Kontserni 2016. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 142,1 miljoni euroni, mis on 17,8% (+21,4 mln eurot) rohkem kui 2015. aasta 9 kuu jooksul.
 • 9 kuu hasartmängutulud moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest 92,6% (131,5 mln EUR) ja muud tulud 7,4% (10,6 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 93,9% (113,3 mln eurot) ja 6,1% (7,3 mln eurot).
 • Kontserni 2016. aasta 9 kuu konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 29,2 miljonilt eurolt 44,2 miljoni euroni (+51,4%). 2016. aasta 9 kuu ärikasum ulatus 27,7 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,5 miljonit eurot (+19,3%) enam.
 • Emaettevõtja osa 2016. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 23,7 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 19,6 miljonit eurot.
 • Kontserni tütarettevõte Baina Investments Sp. z o.o. sõlmis 14. jaanuaril 2016 lepingu, mille kohaselt omandas 20%-lise osaluse Poola tütarettevõttes Casino Polonia-Wrocław Sp. z o.o., suurendades Kontserni osalust 100%-le.
 • Pärast Eesti konkurentsiametilt heakskiidu saamist viis 16. veebruaril 2016 Olympic Entertainment Group AS lõpuni tehingu, millega omandati 100%-line osalus Eesti kasiinooperaatoris AS MC Kasiinod, millele kuulub omakorda 100%-line osalus kasiinobaare opereerivas OÜ-s Oma & Hea. Tehingu jõustumise tulemusena kuulub Kontsernile Eestis kokku 24 kasiinot.
 • Kontserni Eestis asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Eesti AS ja 2016. aasta talvel omandatud kasiinooperaator AS MC Kasiinod sõlmisid 21. märtsil 2016 ühinemislepingu, mis viidi lõpule käesoleva aasta mais ning mille käigus ühendas Olympic Casino Eesti AS endaga AS MC Kasiinod.
 • Kontserni Slovakkias asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Slovakia S.r.o. ja Olympic F&B S.r.o. sõlmisid 22. märtsil 2016 ühinemislepingu, mis viidi lõpule käesoleva aasta aprillis ning mille käigus ühendas Olympic Casino Slovakia S.r.o. endaga Olympic F&B S.r.o.
 • Kontserni struktuuri korrastamise eesmärgil otsustas Olympic Entertainment Group AS 31. märtsil 2016 likvideerida Hollandis asuva äritegevuseta tütarettevõtja Siquia Holding B.V., mille tegevusvaldkond oli valdustegevus. Likvideerimine viidi lõpule 30. juunil 2016.
 • Kontserni Lätis asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Latvia SIA ja 2015 sügisel omandatud kasiinooperaator SIA Garkalns sõlmisid 20. mail 2016 ühinemislepingu, mis viiakse lõpule käesoleva aasta jooksul ning mille käigus ühendab Olympic Casino Latvia SIA endaga SIA Garkalns.
 • 1. juunil 2016 avas Kontsern Tallinnas uue üle 45 miljoni euro maksma läinud hotelli- ja meelelahutuskompleksi, milles alustas tegevust Baltimaade esimene Hiltoni hotell ja Olympic Casino esinduskasiino.
 • 16. juunil 2016 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta dividende summas 22 768 680,90 eurot (0,15 eurot aktsia kohta), millest 0,10 eurot aktsia kohta maksti aktsionäridele 15. juulil 2016 ja 0,05 eurot aktsia kohta maksti aktsionäridele 14. oktoobril 2016.
 • 15. juulil 2016 sõlmis Kontserni kuuluv Jessy Investments B.V. lepingu 100%-lise osaluse müümiseks Eesti tütarettevõtjas Kesklinna Hotelli OÜ, mis omab Tallinnas hotelli- ja meelahutuskompleksi hoonet, kus tegutsevad hotell Hilton Tallinn Park ja OEG kontserni esinduskasiino Olympic Park Casino. Ostjaks oli East Capital kontserni kuuluv ECB3 Tallinn OÜ. Tehingu hinnaks oli 48 miljonit eurot ning kasum 17,8 miljonit eurot. Müügitehingu eesmärgiks oli vabastada kinnisvarasse investeeritud kapitali ja keskenduda kontserni põhitegevusele – kasiinode ja meelelahutuskeskuste opereerimisele. Müügitehingu osaks ei olnud hoones tegutsevad hotelli- ja kasiinooperatsioonid, mis jäävad jätkuvalt kuuluma kontsernile.
 • 23. septembril 2016 teatas Kontsern aktiivse tegevuse külmutamisest Poolas seoses esinduskasiino asukohapõhise tegevusloa kehtivuse lõppemisega. Kontsern on endiselt huvitatud Poola turul tegevuse jätkamisest ning plaanib osaleda järgmistel tegevusloakonkurssidel. Aktiivse tegevuse külmutamise peamiseks eesmärgiks on jooksvate kulude viimine miinimumini.
 • 23. septembril 2016 teatas Kontsern väljumisest Valgevene hasartmänguturult seoses makromajanduslikust olukorrast tingitud ebaefektiivsest opereerimisest ja kehvadest väljavaadetest kasumlikkuse suurendamiseks Valgevenes.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud segmentide lõikes:

000€ III kv 2016 III kv 2015 Muutus 9 kuud 2016 9 kuud 2015 Muutus
Eesti 12 319 8 804 39,9% 32 441 26 216 23,7%
Läti 17 034 14 598 16,7% 48 263 40 651 18,7%
Leedu 6 038 5 190 16,3% 18 330 15 979 14,7%
Poola 4 300 4 745 -9,4% 13 530 18 084 -25,2%
Slovakkia 3 966 3 921 1,2% 12 679 11 726 8,1%
Valgevene 0 169 -100,0% 186 656 -71,7%
Itaalia 2 748 2 506 9,7% 8 213 7 331 12,0%
Malta 3 699 0 N/A 8 437 0 N/A
Kokku 50 104 39 933 25,5% 142 079 120 643 17,8%
             

Kasiinode arv segmenditi:

  30.09.2016 30.09.2015
Eesti 24 20
Läti 57 37
Leedu 18 18
Poola 0 1
Slovakkia 8 7
Valgevene 0 2
Itaalia 15 12
Malta 1 0
Kokku 123 97

 

Kontserni 2016. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikulud kasvasid võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 35,7% ehk 34,9 miljoni euro võrra ning ulatusid 132,7 miljoni euroni. Kõige enam kasvasid eelmise aastaga võrreldes põhivara kulum ja väärtuse langus peamiselt firmaväärtuse ja varade allahindluse tõttu Poolas (+10,5 mln eurot, +177,0%), tööjõukulud (+7,9 mln eurot, +24,6%), hasartmängumaks (+3,4 mln eurot, +15,1%), turunduskulud (+2,8 mln eurot, +36,2%) ja rendikulud (+2,2 mln eurot, +23,4%). Tööjõukulud (40,2 mln eurot) ja hasartmängumaksude kulud (25,7 mln eurot) on Kontserni suurimad kulugrupid moodustades 49,6% perioodi kogukuludest.

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2016. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 32,4 miljoni euroni (+6,2 mln eurot, +23,7%), EBITDA 21,6 miljoni euroni (+17,1 mln eurot, +374,3%) ning ärikasum 19,0 miljoni euroni (+15,9 mln eurot, +507,8%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 15,5% ulatudes 28,8 miljoni euroni. Müügitulu kasvu osaliseks põhjuseks oli hotelli müügitulu. EBITDA ja ärikasumi kasvu oluliseks põhjuseks oli hotelli kinnisvara müügitehingu kasum summas 17,8 miljonit eurot.

2016. aasta septembri lõpus tegutses Eestis kokku 24 Olympic kasiinot 990 mänguautomaadi, 36 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 22 turniiripokkeri mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 30. septembri 2016 seisuga 698 inimest.

Läti

Läti segmendi 2016. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 48,3 miljoni euroni (+7,6 mln eurot, +18,7%), EBITDA 20,0 miljoni euroni (+0,6 mln eurot, +3,2%) ning ärikasum 17,3 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, +0,9%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 18,1% ulatudes 44,2 miljoni euroni.

2016. aasta septembri lõpus tegutses Lätis kokku 57 Olympic kasiinot 1 497 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 19 mängulaua ja 9 turniiripokkeri mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 30. septembri 2016 seisuga 941 inimest.

Leedu

Leedu segmendi 2016. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 18,3 miljoni euroni (+2,4 mln eurot, +14,7%), EBITDA 1,5 miljoni euroni (-1,0 mln eurot, -40,2%) ning ärikasum 0,3 miljoni euroni (-1,3 mln eurot, -81,9%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 15,5% ulatudes 17,4 miljoni euroni.

2016. aasta septembri lõpus tegutses Leedus kokku 18 Olympic kasiinot 534 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 58 mängulaua ja 2 turniiripokkeri mängulauaga ning omas 32 panustamispunkti. Leedu ettevõtetes töötas 30. septembri 2016 seisuga 780 inimest.

Poola

Poola segmendi 2016. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 13,5 miljoni euroni (-4,6 mln eurot, -25,2%), EBITDA -0,6 miljoni euroni (-2,9 mln eurot, -124,8%) ning ärikahjum 8,8 miljoni euroni (-10,7 mln eurot, -577,7%). Hasartmängutulud kahanesid aastaga 25,3% ulatudes 13,3 miljoni euroni. Ärikahjumi põhjustas firmaväärtuse ja varade allahindamine seoses aktiivse äritegevuse külmutamisega.

Poola esinduskasiino suleti 23. septembril seoses asukohapõhise tegevusloa kehtivuse lõppemisega. Poola ettevõtetes töötas 30. septembri 2016 seisuga 39 inimest.

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2016. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 12,7 miljoni euroni (+1,0 mln eurot, +8,1%), EBITDA 1,2 miljoni euroni (+0,8 mln eurot, +188,8%) ning ärikasum 0,3 miljoni euroni (+0,7 mln eurot). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 9,4% ulatudes 11,3 miljoni euroni.

2016. aasta septembri lõpus tegutses Slovakkias kokku 8 Olympic kasiinot 292 mänguautomaadi, 42 elektroonilise ruleti terminali, 44 mängulaua ja 21 turniiripokkeri mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 30. septembri 2016 seisuga 312 inimest.

Valgevene

Valgevene segmendi 2016. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 0,2 miljoni euroni (-0,5 mln eurot, -71,7%), EBITDA ‑0,2 miljoni euroni (+0,1 mln eurot) ning ärikahjum 0,2 miljoni euroni (+0,1 mln eurot). Valgevenes töötas 30. septembri 2016 seisuga 6 inimest.

Kontsern on teatanud väljumisest Valgevene hasartmänguturult seoses makromajanduslikust olukorrast tingitud ebaefektiivsest opereerimisest ja kehvadest väljavaadetest kasumlikkuse suurendamiseks Valgevenes.

Itaalia

Itaalia segmendi 2016. aasta 9 kuu müügitulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu ulatusid 18,8 miljoni euroni (+2,9 mln eurot, +18,4%), EBITDA 0,5 miljoni euroni (+0,1 mln, +16,5%) ning ärikasum 0,3 miljoni euroni (+0,2 mln, +123,7%).

2016. aasta septembri lõpus tegutses Itaalias kokku 15 VLT mänguautomaadikasiinot 539 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 30. septembri 2016 seisuga 82 inimest.

Malta

Malta segmendi 2016. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 8,4 miljoni euroni, EBITDA 0,3 miljoni euroni ning ärikahjum 0,5 miljoni euroni.

2016. aasta septembri lõpus tegutses Maltal kokku 1 kasiino 285 mänguautomaadi, 18 elektroonilise ruleti terminali, 19 mängulaua ja 10 turniiripokkeri mängulauaga. Maltal töötas 30. septembri 2016 seisuga 211 inimest.

 

Finantsseisund

Seisuga 30. september 2016 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 153,7 miljonit eurot, mis on 13,6% ehk 18,4 miljonit eurot enam kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 48,3 miljonit eurot ehk 31,4% kogu varadest ja põhivarad 105,4 miljonit eurot ehk 68,6% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 29,9 miljoni euroni ning omakapital 123,8 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad dividendikohustus (7,6 mln eurot), kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (6,6 mln eurot), maksukohustused (5,5 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (5,2 mln eurot).

Investeeringud

Kontsern investeeris 2016. aasta 9 kuu jooksul materiaalsesse põhivarasse 28,5 miljonit eurot (+9,8 mln eurot, +52,5%), millest 24,4 miljonit eurot investeeriti hotelli ning kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse (+10,0 mln eurot, +69,2%)  ning 3,2 miljonit eurot mänguseadmetesse (-0,7 mln eurot, -16,9%).

Rahavood

Kontserni 2016. aasta 9 kuu äritegevuse rahavood olid 26,0 miljonit eurot (+0,4 mln eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -22,1 miljonit eurot (-6,2 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid 1,6 miljonit eurot (+15,1 mln eurot). Netorahavood olid 5,5 miljonit eurot (+9,2 mln eurot).

Personal

Seisuga 30. september 2016 andis Kontsern tööd 3 069 inimesele, mis on 433 inimest rohkem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt laienemisest Eestis, Lätis ja Maltal.

2016. aasta 9 kuu jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 40,2 miljonit eurot (+7,9 mln eurot, +24,6%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2016. aasta 9 kuu eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 1 032 tuhat eurot (2015. aasta 9 kuu eest 620 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 111 tuhat eurot (2015. aasta 9 kuu eest 111 tuhat eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)   30.09.2016 31.12.2015
VARAD      
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid   40 202 34 710
Finantsinvesteeringud   880 1 835
Nõuded ja ettemaksed   4 956 5 537
Ettemakstud tulumaks   631 551
Varud   1 618 1 366
Käibevara kokku   48 287 43 999
       
Põhivara      
Edasilükkunud tulumaksuvara   423 801
Muud finantsinvesteeringud   4 208 3 512
Muud pikaajalised nõuded   944 914
Kinnisvarainvesteeringud   288 288
Materiaalne põhivara   49 482 58 877
Immateriaalne põhivara   50 094 53 942
Põhivara kokku   105 439 118 334
       
VARAD KOKKU   153 726 162 333
       
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Lühiajalised kohustused      
Võlakohustused   0 292
Võlad ja ettemaksed   26 457 27 680
Tulumaksukohustus   201 1 058
Eraldised   2 046 1 842
Lühiajalised kohustused kokku   28 704 30 872
       
Pikaajalised kohustused      
Pikaajalised võlakohustused   722 8 079
Edasilükkunud tulumaksukohustus   460 513
Pikaajalised kohustused kokku   1 182 8 592
       
KOHUSTUSED KOKKU   29 886 39 464
       
OMAKAPITAL      
Aktsiakapital   60 716 60 716
Ülekurss   258 258
Kohustuslik reservkapital   4 860 3 574
Muu reserv   470 329
Realiseerimata kursivahed   -703 -1 156
Jaotamata kasum   52 189 51 822
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku   117 790 115 543
Mittekontrolliv osalus   6 050 7 326
OMAKAPITAL KOKKU   123 840 122 869
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU   153 726 162 333

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)   III kv 2016 III kv 2015 9 k 2016 9 k 2015
Hasartmängutulud   45 454 37 431 131 521 113 319
Müügitulud   4 650 2 502 10 558 7 324
Muud äritulud   17 889 113 18 351 388
Äritulud kokku   67 993 40 046 160 430 121 031
           
Kaubad, toore, materjal ja teenused   -1 485 -913 -3 942 -2 690
Mitmesugused tegevuskulud   -23 959 -18 174 -70 115 -56 595
Tööjõu kulud   -13 769 -10 032 -40 160 -32 220
Põhivara kulum ja väärtuse langus   -11 390 -2 024 -16 494 -5 955
Muud ärikulud   -1 679 -122 -1 973 -308
Ärikulud kokku   -52 282 -31 265 -132 684 -97 768
           
Ärikasum   15 711 8 781 27 746 23 263
           
Intressitulud   11 10 58 41
Intressikulud   -25 -7 -41 -21
Kasum valuutakursi muutustest   5 5 26 20
Muud finantstulud ja -kulud   -20 -1 -30 -5
Finantstulud ja -kulud kokku   -29 7 13 35
           
Kasum enne tulumaksu   15 682 8 788 27 759 23 298
           
Tulumaksukulu   -1 278 -748 -3 241 -2 896
Perioodi puhaskasum   14 404 8 040 24 518 20 402
Emaettevõtja osa   13 910 7 804 23 661 19 604
Mittekontrolliva osaluse osa   494 236 857 798
           
           
Muu koondkasum, mis on hiljem võimalik reklassifitseerida kasumiaruandesse          
Realiseerimata kursivahed   618 -29 453 218
Kokku perioodi koondkasum   15 022 8 011 24 971 20 620
Emaettevõtja osa   14 528 7 775 24 114 19 822
Mittekontrolliva osaluse osa   494 236 857 798
           
           
Tava kasum aktsia kohta*   9,2 5,1 15,6 12,9
Lahustatud kasum aktsia kohta*   9,2 5,1 15,6 12,9

 * euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post 
madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

 
Olympic_interim_Q3_2016_EST.pdf 

« Tagasi nimekirja