Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 3. kvartal ja 9 kuud 2014

Postitatud 28.10.2014

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    9 kuud 2014 9 kuud 2013 9 kuud 2012
Äritulud mln eurot 110,4 105,9 98,0
Hasartmängumaks mln eurot 21,2 21,4 20,1
EBITDA mln eurot 27,1 28,6 27,7
Ärikasum mln eurot 20,8 22,7 19,7
Puhaskasum mln eurot 17,2 18,3 17,7
EBITDA marginaal % 24,5 27,1 28,3
Ärirentaablus % 18,8 21,4 20,1
Puhasrentaablus % 15,6 17,3 18,1
         
Varad mln eurot 120,7 108,9 118,1
Omakapital mln eurot 105,0 94,1 86,2
ROE % 18,2 21,4 23,0
ROA % 15,0 16,1 15,8
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 2,9 3,1 2,1
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 97 83 62
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 32 119 27 230 23 354
Töötajad in 2 621 2 534 2 310
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 3 481 3 052 2 479
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 193 188 182

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2014. aasta 9 kuu jooksul:

  • Kontserni 2014. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 110,1 miljoni euroni, mis on 4,3% (+4,5 mln eurot) rohkem kui 2013. aasta 9 kuu jooksul.
  • 9 kuu hasartmängutulud moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest 94,0% (103,5 mln eurot) ja muud tulud 6,0% (6,6 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 93,4% (98,6 mln eurot) ja 6,6% (7,0 mln eurot).
  • Kontserni 2014. aasta 9 kuu konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 28,6 miljonilt eurolt 27,1 miljoni euroni (-5,6%). 2014. aasta 9 kuu ärikasum ulatus 20,8 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,9 miljonit eurot (-8,3%) vähem.
  • Emaettevõtja osa 2014. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 17,2 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 18,3 miljonit eurot.
  • Olympic Entertainment Group AS omandas 23. jaanuaril 2014 100%-lise osaluse Slovakkia VLT mänguautomaadikasiinode operaatorfirmas WINWIN Slovakia S.r.o. (uue nimega OlyBet Slovakia S.r.o.) ning avas Slovakkias oma esimese VLT mänguautomaadikasiino käesoleva aasta 2. kvartalis.
  • 25. aprillil 2014 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta dividende summas 15 132 950,50 eurot, mis maksti aktsionäridele välja 13. mail 2014.
  • Olympic Entertainment Group AS suurendas 29. aprillil 2014 osalust 70%-le Itaalia operatsioone haldavas ettevõttes The Box S.r.l., mis omakorda omandas 100% osaluse ettevõttes Slottery S.r.l.
  • Olympic Entertainment Group AS otsustas mais 2014 restruktureerida Läti tütarühingud, mille tulemusena konverteeriti Olympic Casino Latvia SIA aktsiakapital eurodesse ning suurendati aktsiakapitali. Samuti otsustati ühendada Lätis asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Latvia SIA ja Altea SIA. Ühinemisprotsess kestab kümme kuud.
  • Olympic Entertainment Group AS nõukogu võttis 21. juulil 2014 vastu otsuse suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali EUR 184 680,40 võrra nimiväärtuseta aktsiate emiteerimise teel. Pärast uute aktsiate emiteerimist on Aktsiaseltsi uueks aktsiakapitali suuruseks EUR 60 716 482,40. Aktsiakapitali suurendamine on seotud 2011. aastal Aktsiaseltsi poolt sõlmitud optsioonilepingutega ning nendest tulenevate optsioonide realiseerimisega optsiooni saajate poolt.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud segmentide lõikes:

000€ III kv 2014 III kv 2013 Muutus 9 kuud 2014 9 kuud 2013 Muutus
Eesti 8 005 9 615 -16,7% 24 252 26 011 -6,8%
Läti 12 874 11 064 16,4% 34 556 27 492 25,7%
Leedu 5 623 5 461 3,0% 16 328 15 497 5,4%
Poola 5 269 6 739 -21,8% 17 462 20 308 -14,0%
Slovakkia 3 914 4 253 -8,0% 11 650 11 959 -2,6%
Valgevene 483 554 -12,8% 1 449 1 808 -19,9%
Itaalia 1 934 773 150,2% 4 397 2 530 73,8%
Kokku 38 102 38 459 -0,9% 110 094 105 605 4,3%

Kasiinode arv segmenditi:

  30.09.2014 30.09.2013
Eesti 18 18
Läti 37 38
Leedu 15 12
Poola 2 3
Slovakkia 7 5
Valgevene 6 5
Itaalia 12 2
Kokku 97 83

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 24,3 miljoni euroni (-1,8 mln eurot, -6,8%), EBITDA 6,4 miljoni euroni (-0,7 mln eurot, -9,6%) ning ärikasum 5,2 miljoni euroni (-0,8 mln eurot, -13,3%). Hasartmängutulud kahanesid aastaga 2,3% ulatudes 23,1 miljoni euroni.

2014. aasta septembri lõpus tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot 736 mänguautomaadi ja 19 mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 30. september 2014 seisuga 474 inimest.

Läti

Läti segmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 34,6 miljoni euroni (+7,1 mln eurot, +25,7%), EBITDA 14,4 miljoni euroni (+2,2 mln eurot, +18,4%) ning ärikasum 11,9 miljoni euroni (+1,5 mln eurot, +14,7%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 25,4% ulatudes 31,7 miljoni euroni.

2014. aasta septembri lõpus tegutses Lätis kokku 37 Olympic kasiinot 1 079 mänguautomaadi ja 18 mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 30. september 2014 seisuga 686 inimest.

Leedu

Leedu segmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 16,3 miljoni euroni (+0,8 mln eurot, +5,4%), EBITDA 3,5 miljoni euroni (-0,0 mln eurot, -0,5%) ning ärikasum 2,6 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, +5,6%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 5,3% ulatudes 15,4 miljoni euroni.

2014. aasta septembri lõpus tegutses Leedus kokku 15 Olympic kasiinot 492 mänguautomaadi ja 63 mängulauaga. Leedu ettevõtetes töötas 30. september 2014 seisuga 681 inimest.

Poola

Poola segmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 17,5 miljoni euroni (-2,8 mln eurot, -14,0%), EBITDA 2,6 miljoni euroni (-1,4 mln eurot, -34,9%) ning ärikasum 2,1 miljoni euroni (-1,1 mln eurot, -33,2%). Hasartmängutulud kahanesid aastaga 14,3% ulatudes 17,2 miljoni euroni.

2014. aasta septembri lõpus tegutses Poolas kokku 2 Olympic kasiinot 210 mänguautomaadi ja 40 mängulauaga. Poola ettevõtetes töötas 30. september 2014 seisuga 317 inimest.

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 11,7 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -2,6%), EBITDA 0,9 miljoni euroni (-0,9 mln eurot, -50,1%) ning ärikasum 0,0 miljoni euroni (-0,9 mln eurot, -95,7%). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 4,2% ulatudes 10,4 miljoni euroni.

2014. aasta septembri lõpus tegutses Slovakkias kokku 7 Olympic kasiinot 305 mänguautomaadi ja 53 mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 30. september 2014 seisuga 297 inimest.

Valgevene

Valgevene segmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 1,4 miljoni euroni (-0,4 mln eurot, -20,0%), EBITDA -0,3 miljoni euroni (-0,4 mln eurot, -659,4%) ning ärikasum -0,4 miljoni euroni (-0,4 mln eurot, -2605,8%). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 19,4% ulatudes 1,4 miljoni euroni.

2014. aasta septembri lõpus tegutses Valgevenes kokku 6 Olympic kasiinot 235 mänguautomaadiga. Valgevenes töötas 30. september 2014 seisuga 104 inimest.

Itaalia

Itaalia segmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu ulatusid 9,3 miljoni euroni (+4,0 mln eurot, +75,2%), EBITDA 0,2 miljoni euroni (-0,2 mln, -53,6%) ning ärikahjum 0,1 miljoni euroni (-0,2 mln, -204,6%).

Aprillis 2014 suurendas Kontsern oma osalust Itaalia operatsioone haldavas ettevõttes The Box S.r.l., mis omakorda omandas 100% osaluse väikekasiinosid opereerivas ettevõttes Slottery S.r.l. Tehingu tulemusena tegutses Itaalias 2014. aasta septembri lõpus kokku 12 VLT mänguautomaadikasiinot 424 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 30. september 2014 seisuga 62 inimest.

Finantsseisund

Seisuga 30. september 2014 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 120,7 miljonit eurot, mis on 10,8% ehk 11,8 miljonit eurot enam kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 40,6 miljonit eurot ehk 33,6% kogu varadest ja põhivarad 80,1 miljonit eurot ehk 66,4% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 15,7 miljoni euroni ning omakapital 105,0 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (4,8 mln eurot), maksukohustused (3,9 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (3,3 mln eurot).

Investeeringud

Kontsern investeeris 2014. aasta 9 kuuga materiaalsesse põhivarasse 14,0 miljonit eurot (+5,0 mln eurot, +55,4%), millest 5,5 miljon eurot investeeriti mänguseadmetesse (+1,1 mln eurot, +24,3%) ning 7,9 miljonit eurot hotelli ning kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse (+3,6 mln eurot, +84,2%).

Rahavood

Kontserni 2014. aasta 9 kuu äritegevuse rahavood olid 22,6 miljonit eurot (+0,1 mln eurot, +0,1%). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -18,6 miljonit eurot (-15,4 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid ‑14,1 miljonit eurot (+3,7 mln eurot, +21,1%). Netorahavood olid -10,1 miljonit eurot (-11,6 mln eurot).

Personal

Seisuga 30. september 2014 andis Kontsern tööd 2 621 inimesele, mis on 87 inimest rohkem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt laienemisest Itaalias.

2014. aasta 9 kuu jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 28,5 miljonit eurot (+2,5 mln eurot, +9,8%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2014. aasta 9 kuu eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 623 tuhat eurot (2013. aasta 9 kuu eest 615 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 114 tuhat eurot (2013. aasta 9 kuu eest 117 tuhat).

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

  (tuhandetes eurodes) 30.09.2014 31.12.2013
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 34 500 44 582
Finantsinvesteeringud 1 208 1 086
Nõuded ja ettemaksed 3 321 2 946
Ettemakstud tulumaks 408 357
Varud 1 163 1 001
Käibevara kokku 40 600 49 972
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 073 1 077
Muud finantsinvesteeringud 4 280 3 396
Muud pikaajalised nõuded 681 670
Kinnisvarainvesteeringud 1 484 1 784
Materiaalne põhivara 34 429 26 513
Immateriaalne põhivara 38 166 34 865
Põhivara kokku 80 113 68 305
     
VARAD KOKKU 120 713 118 277
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 239 240
Võlad ja ettemaksed 12 149 13 494
Tulumaksukohustus 470 776
Eraldised 1 275 1 181
Lühiajalised kohustused kokku 14 133 15 691
     
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus 277 246
Pikaajalised võlakohustused 1 292 369
Pikaajalised kohustused kokku 1 569 615
     
KOHUSTUSED KOKKU 15 702 16 306
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 60 716 60 532
Ülekurss 258 0
Kohustuslik reservkapital 2 495 1 210
Muu reserv 0 235
Realiseerimata kursivahed -1 097 -1 204
Jaotamata kasum 37 438 36 782
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 99 810 97 555
Mittekontrolliv osalus 5 201 4 416
OMAKAPITAL KOKKU 105 011 101 971
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 120 713 118 277

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

  (tuhandetes eurodes) III kv 2014 III kv 2013 9 k 2014 9 k 2013
Hasartmängutulud 35 782 35 986 103 478 98 636
Müügitulud 2 320 2 473 6 616 6 969
Muud äritulud 37 33 288 282
Äritulud kokku 38 139 38 492 110 382 105 887
         
Kaubad, toore, materjal ja teenused -866 -778 -2 383 -2 228
Mitmesugused tegevuskulud -17 632 -16 571 -52 085 -48 816
Tööjõu kulud -9 253 -9 071 -28 543 -26 003
Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 225 -1 783 -6 280 -5 983
Muud ärikulud -29 -97 -312 -191
Ärikulud kokku -30 005 -28 300 -89 603 -83 221
         
Ärikasum 8 134 10 192 20 779 22 666
         
Intressitulud 16 65 57 121
Intressikulud -9 -4 -20 -13
Kahjum valuutakursi muutustest 0 -5 -6 -58
Muud finantstulud ja -kulud -1 -1 -2 -622
Finantstulud ja -kulud kokku 6 55 29 -572
         
Kasum enne tulumaksu 8 140 10 247 20 808 22 094
         
Tulumaksukulu -1 121 -1 192 -2 894 -2 879
Perioodi puhaskasum 7 019 9 055 17 914 19 215
Emaettevõtja osa 6 916 8 631 17 220 18 291
Mittekontrolliva osaluse osa 103 424 694 924
         
         
Muu koondkasum        
Realiseerimata kursivahed 22 265 107 -587
Kokku perioodi koondkasum 7 041 9 320 18 021 18 628
Emaettevõtja osa 6 938 8 896 17 327 17 704
Mittekontrolliva osaluse osa 103 424 694 924
         
         
Tava kasum aktsia kohta* 4,6 5,7 11,3 12,1
Lahustatud kasum aktsia kohta* 4,6 5,7 11,3 12,1

* euro sentides

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com


Olympic_interim_Q3_2014_EST.pdf 

« Tagasi nimekirja