Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 3. kvartal ja 9 kuud 2013

Postitatud 28.10.2013

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    9 kuud 2013 9 kuud 2012 9 kuud 2011
Äritulud mln eurot 105,9 98,0 93,2
Hasartmängumaks mln eurot 21,4 20,1 19,2
EBITDA mln eurot 28,6 27,7 24,0
Ärikasum mln eurot 22,7 19,7 11,5
Puhaskasum mln eurot 18,3 17,7 10,0
EBITDA marginaal % 27,1 28,3 25,7
Ärirentaablus % 21,4 20,1 12,3
Puhasrentaablus % 17,3 18,1 10,8
         
Varad mln eurot 108,9 118,1 105,3
Omakapital mln eurot 94,1 86,2 77,6
ROE % 21,4 23,0 13,0
ROA % 16,1 15,8 9,4
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 3,1 2,1 2,2
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 83 62 63
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 27 230 23 354 23 149
Töötajad in 2 534 2 310 2 004
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 3 052 2 479 2 447
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 188 182 173

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2013. aasta 9 kuu jooksul:

 • Kontserni 2013. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 105,6 miljoni euroni, mis on 8,4% (+8,1 mln eurot) rohkem kui 2012. aasta 9 kuu jooksul.
 • 9 kuu hasartmängutulud moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest 93,4% (98,6 mln eurot) ja muud tulud 6,6% (7,0 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 93,0% (90,6 mln eurot) ja 7,0% (6,8 mln eurot).
 • Kontserni 2013. aasta 9 kuu konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 27,7 miljonilt eurolt 28,6 miljoni euroni (+3,4%). 2013. aasta 9 kuu ärikasum ulatus 22,7 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,9 miljonit eurot (+14,8%) rohkem.
 • Emaettevõtja osa 2013. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 18,3 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 17,7 miljonit eurot.
 • Olympic Entertainment Group AS-i tütarettevõtja Olympic Casino Eesti AS omandas 11. märtsil 2013 100% Hollandis registreeritud valdusühingu Siquia Holding B.V. osadest.
 • Olympic Entertainment Group AS asutas ja registreeris 11. märtsil 2013 Jerseyl äriühingud Gametech Services Limited ja Brandhouse Limited. Ettevõtete asutamise eesmärgiks oli juriidilise platvormi loomine seoses Kontserni tegevuse laiendamisega kaughasartmängu turgudel.
 • Aktsionäride üldkoosolek otsustas 18. aprillil 2013 maksta aktsionäridele dividendidena välja 15 132 950.50 eurot.
 • Seoses tütarettevõtete restruktureerimisega omandas Olympic Entertainment Group AS 100%-lise osaluse Hollandi äriühingus Jessy Investments B.V. ning võõrandas omandatud äriühingusse 100%-lise osaluse tegevuseta äriühingus OÜ Fortuna Travel. Restruktureerimise käigus omandas Olympic Entertainment Group AS 100%-lise osaluse Kesklinna Hotelli OÜ-s, millega suurendati läbi mitterahalise sissemakse Jessy Investments B.V. aktsiakapitali. Restruktureerimine viidi lõpule juunis 2013.
 • Olympic Casino Eesti AS-i tütarettevõte Siquia Holding B.V omandas 28. juunil 2013 100%-lise osaluse Läti kasiinooperaatoris Altea SIA, millega suurendas Lätis opereeritavate kasiinode arvu seniselt 21-lt 38-le.
 • Kontserni ettevõte Kesklinna Hotelli OÜ ja AS Merko Ehitus Eesti allkirjastasid 18. juulil 2013 lepingu, mille kohaselt rajatakse senise Reval Park Hotel & Casino asemele uus luksushotell, mida hakkab opereerima Hilton Worldwide oma Hilton Hotels & Resorts kaubamärgi alt. Uue hotelli- ja kasiinokompleksi planeeritud maksumuseks on 36 miljonit eurot ning eeldatav avamine 2015. aasta detsembris. Alates 1. novembrist 2013 kuni uue hotellikompleksi avamiseni tegutseb OEG Eesti esinduskasiino Radisson Blu Hotell Olümpia hotelli ruumides.
 • Kontserni ettevõte Olympic Casino Latvia SIA alustas kaughasartmängude pakkumist Lätis 1. augustist 2013 pärast vastava litsentsi väljastamist. Samuti tegutsevad alates 1. augustist 2013 kõik Kontserni online-teenused OlyBet nime all ning lisaks internetikasiinole ning netipokkerile alustati ka spordiennustuste pakkumist.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud segmentide lõikes:

000€ III kv 2013 III kv 2012 Muutus 9 kuud 2013 9 kuud 2012 Muutus
Eesti 9 615 9 340 2,9% 26 011 25 134 3,5%
Läti 11 064 8 902 24,3% 27 492 24 645 11,6%
Leedu 5 461 5 023 8,7% 15 497 14 383 7,7%
Poola 6 739 6 437 4,7% 20 308 19 812 2,5%
Slovakkia 4 253 3 243 31,1% 11 959 11 002 8,7%
Valgevene 554 906 -38,9% 1 808 2 481 -27,1%
Itaalia 773 0 100,0% 2 530 0 100,0%
Kokku 38 459 33 851 13,6% 105 605 97 457 8,4%

 

Kasiinode arv segmenditi:

  30.09.2013 30.09.2012
Eesti 18 18
Läti 38 21
Leedu 12 10
Poola 3 4
Slovakkia 5 4
Valgevene 5 5
Itaalia 2 -
Kokku 83 62

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2013. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 26,0 miljoni euroni (+0,9 mln eurot, +3,5%), EBITDA 6,8 miljoni euroni (+0,2 mln eurot, +3,1%) ning ärikasum 5,6 miljoni euroni (+1,1 mln eurot, +26,3%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 4,1% ulatudes 23,7 miljoni euroni.

2013. aasta kolmanda kvartali seisuga oli Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul (va. internetikasiino) 57%, mis on ligikaudu sama palju, kui aasta varem. Kogu hasartmänguturg kahanes Eestis 2013. aasta esimese 9 kuu jooksul ligikaudu 4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

2013. aasta septembri lõpus tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot 741 mänguautomaadi ja 19 mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 30. septembri 2013 seisuga 506 inimest.

Läti

Läti segmendi 2013. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 27,5 miljoni euroni (+2,8 mln eurot, +11,6%), EBITDA 12,1 miljoni euroni (+0,9 mln eurot, +7,6%) ning ärikasum 10,4 miljoni euroni (+0,9 mln eurot, +9,8%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 11,8% ulatudes 25,3 miljoni euroni.

2013. aasta septembri lõpus oli Läti segmendi turuosa Läti hasartmänguturul ligikaudu 23% võrreldes 20% eelmise aasta sama perioodiga. Kogu Läti hasartmänguturg kasvas 2013. aasta 9 kuuga ligikaudu 3% eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

2013. aasta septembri lõpus tegutses Lätis kokku 38 Olympic kasiinot 1 001 mänguautomaadi ja 18 mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 30. septembri 2013 seisuga 662 inimest.

Leedu

Leedu segmendi 2013. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 15,5 miljoni euroni (+1,1 mln eurot, +7,7%), EBITDA 3,5 miljoni euroni (-0,01 mln eurot, -1,5%) ning ärikasum 2,5 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, +5,4%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 8,4% ulatudes 14,6 miljoni euroni.

2013. aasta septembri lõpu seisuga oli Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul 69% ning 2012. aasta sama perioodi lõpus 71%. Kogu hasartmänguturg kasvas Leedus 2013. aasta 9 kuuga võrreldes 2012. aasta sama perioodiga 6%.

2013. aasta septembri lõpus tegutses Leedus kokku 12 Olympic kasiinot 394 mänguautomaadi ja 58 mängulauaga. Leedu ettevõtetes töötas 30. september 2013 seisuga 670 inimest.

Poola

Poola segmendi 2013. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 20,3 miljoni euroni (+0,5 mln eurot, +2,5%), EBITDA 4,0 miljoni euroni (+0,7 mln eurot, +20,0%) ning ärikasum 3,2 miljoni euroni (+1,6 mln eurot, +97,7%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 2,8% ulatudes 20,0 miljoni euroni.

2013. aasta I poolaasta lõpus tegutses Poolas kokku 3 Olympic kasiinot 271 mänguautomaadi ja 38 mängulauaga. Poola ettevõtetes töötas 30. septembri seisuga 340 inimest.

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2013. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 12,0 miljoni euroni (+1,0 mln eurot, +8,7%), EBITDA 1,8 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -10,6%) ning ärikasum 0,9 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -17,3%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 8,0% ulatudes 10,8 miljoni euroni.

2013. aasta I poolaasta lõpus tegutses Slovakkias kokku 5 Olympic kasiinot 263 mänguautomaadi ja 52 mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 30. septembri 2013 seisuga 263 inimest.

Valgevene

Valgevene segmenti käsitletakse käesolevas vahearuandes kui hüperinflatsioonilist majandust, millele rakenduvad IAS 29 arvestuspõhimõtted.

Valgevene segmendi 2013. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 1,8 miljoni euroni (-0,7 mln eurot, -27,1%), EBITDA 0,06 miljoni euroni (-0,9 mln eurot, -93,7%) ning ärikahjum 0,01 miljoni euroni (-0,8 mln eurot). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 26,2% ulatudes 1,7 miljoni euroni.

2013. aasta septembri lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot 188 mänguautomaadiga. Valgevenes töötas 30. septembri 2013 seisuga 86 inimest.

Itaalia

Itaalia segmendi 2013. aasta 9 kuu müügitulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu ulatusid 5,3 miljoni euroni, EBITDA 0,4 miljoni euroni ning ärikasum 0,1 miljoni euroni.

Kontsern tegutseb Itaalias 2012. aasta augustist. 2013. aasta septembri lõpus tegutses Itaalias kokku 2 Slottery kaubamärgi all opereerivat VLT mänguautomaadikasiinot 112 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 30. septembri 2013 seisuga 7 inimest.

 

Finantsseisund

Seisuga 30. september 2013 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 108,9 miljonit eurot, mis on 7,8% ehk 9,2 miljonit eurot vähem kui aasta tagasi. Bilansimahu vähenemise taga on peamiselt dividendide väljamaksmine 2013. aasta I kvartalis.

Käibevarad moodustasid varadest 44,5 miljonit eurot ehk 40,8% kogu varadest ja põhivarad 64,5 miljonit eurot ehk 59,2% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 14,9 miljoni euroni ning omakapital 94,1 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (4,6 mln eurot), maksukohustused (4,4 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (3,0 mln eurot).

Investeeringud

Kontsern investeeris 2013. aasta 9 kuu jooksul materiaalsesse põhivarasse 9,0 miljonit eurot (+3,3 mln eurot), millest 4,4 miljon eurot investeeriti mänguseadmetesse (+1,3 mln eurot) ning 4,3 miljonit eurot kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse (+1,7 mln eurot).

Rahavood

Kontserni 2013. aasta 9 kuu äritegevuse rahavood olid 22,5 miljonit eurot (-1,7 mln eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -3,2 miljonit eurot (-3,9 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid -17,8 miljonit eurot (-15,5 mln eurot) ning seda mõjutas peamiselt dividendimakse suuruses 17,6 miljoni eurot. Netorahavood olid 1,5 miljonit eurot (-12,8 mln eurot).
 

Personal

Seisuga 30. september 2013 andis Kontsern tööd 2 534 inimesele, mis on 224 inimest rohkem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt uute kasiinode avamisest Leedus ja Slovakkias ning laienemisest Lätis.

2013. aasta 9 kuu jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 26,0 miljonit eurot (+2,0 mln eurot, +8,5%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2013. aasta 9 kuus eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 615 tuhat eurot (626 tuhat eurot 2012. aasta 9 kuu jooksul) ja nõukogu liikmetele 117 tuhat eurot (117 tuhat eurot 2012. aasta 9 kuu jooksul).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 (tuhandetes eurodes) 30.09.2013 31.12.2012
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 37 451 35 973
Finantsinvesteeringud 1 298 13 773
Nõuded ja ettemaksed 3 974 2 730
Ettemakstud tulumaks 564 280
Varud 1 168 1 036
Käibevara kokku 44 455 53 792
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 032 1 038
Muud finantsinvesteeringud 3 402 2 035
Muud pikaajalised nõuded 685 712
Kinnisvarainvesteeringud 1 785 1 785
Materiaalne põhivara 22 901 19 611
Immateriaalne põhivara 34 670 30 226
Põhivara kokku 64 475 55 407
     
VARAD KOKKU 108 930 109 199
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 239 241
Võlad ja ettemaksed 12 478 12 827
Tulumaksukohustus 517 827
Eraldised 1 067 1 585
Lühiajalised kohustused kokku 14 301 15 480
     
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus 152 140
Pikaajalised võlakohustused 426 596
Pikaajalised kohustused kokku 578 736
     
KOHUSTUSED KOKKU 14 879 16 216
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 60 532 60 532
Kohustuslik reservkapital 1 210 0
Muu reserv 211 141
Realiseerimata kursivahed -1 287 -700
Jaotamata kasum 29 275 27 327
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 89 941 87 300
Mittekontrolliv osalus 4 110 5 683
OMAKAPITAL KOKKU 94 051 92 983
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 108 930 109 199

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

 (tuhandetes eurodes) III kv 2013 III kv 2012 9 k 2013 9 k 2012
Hasartmängutulud 35 986 31 409 98 636 90 629
Müügitulud 2 473 2 442 6 969 6 828
Muud äritulud 33 35 282 558
Äritulud kokku 38 492 33 886 105 887 98 015
         
Kaubad, toore, materjal ja teenused -778 -763 -2 228 -2 118
Mitmesugused tegevuskulud -16 571 -14 733 -48 816 -44  030
Tööjõu kulud -9 071 -7 923 -26 003 -23 955
Põhivara kulum ja väärtuse langus -1 783 -2 392 -5 983 -7 959
Muud ärikulud -97 -58 -191 -216
Ärikulud kokku -28 300 -25 869 -83 221 -78 278
         
Ärikasum 10 192 8 017 22 666 19 737
         
Intressitulud 65 63 121 216
Intressikulud -4 -42 -13 -144
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest -5 8 -58 -37
Muud finantstulud ja -kulud -1 889 -622 1 412
Finantstulud ja -kulud kokku 55 918 -572 1 447
         
Kasum enne tulumaksu 10 247 8 935 22 094 21 184
         
Tulumaksukulu -1 192 -1 274 -2 879 -2 714
Perioodi puhaskasum 9 055 7 661 19 215 18 470
Emaettevõtja osa 8 631 7 337 18 291 17 696
Mittekontrolliva osaluse osa 424 324 924 774
         
         
Muu koondkasum        
Realiseerimata kursivahed 265 420 -587 1 117
Kokku perioodi koondkasum 9 320 8 081 18 628 19 587
Emaettevõtja osa 8 896 7 757 17 704 18 813
Mittekontrolliva osaluse osa 424 324 924 774
         
         
Tava kasum aktsia kohta* 5,7 4,8 12,1 11,7
Lahustatud kasum aktsia kohta* 5,7 4,8 12,1 11,7

  * euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com


Olympic_interim_Q3_2013_EST.pdf 

« Tagasi nimekirja