Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 2. kvartal ja 1. poolaasta 2018

Postitatud 26.07.2018

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    6 kuud 2018  6 kuud 2017  6 kuud 2016
Müügitulud enne hasartmängumaksu mln eurot 106,6 104,4 99,2
Hasartmängumaksud mln eurot -22,9 -21,6 -22,9
Neto müügitulud mln eurot 83,8 82,8 76,3
Neto müügitulud ja muud äritulud kokku mln eurot 83,9 82,8 76,8
EBITDA mln eurot 21,7 20,9 17,1
Ärikasum mln eurot 15,2 14,7 12,0
Puhaskasum mln eurot 14,7 12,6 10,1
         
EBITDA marginaal % 25,9 25,3 22,5
Ärirentaablus % 18,1 17,8 15,8
Puhasrentaablus % 17,6 15,2 13,3
         
Varad mln eurot 183,2 150,1 188,9
Omakapital mln eurot 160,2 127,2 108,8
ROE % 9,6 10,4 8,9
ROA % 8,3 8,3 5,8
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda            3,4 2,0 0,8
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 115 117 125
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 37 389 38 784 39 223
Panustamispunktide arv perioodi lõpus tk 25 30 34
Panustamispunktide pind perioodi lõpus m2 690 846 899
Töötajad in 3 031 3 059 3 260
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 4 021 4 098 4 159
Elektroonilise ruleti terminalide arv perioodi lõpus  tk 109 116 148
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 156 165 198
Turniiripokkeri mängulaudade arv perioodi lõpus tk 63 66 63

 

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2018. aasta 6 kuu jooksul:

 • Kontserni 2018. aasta 6 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 106,6 miljoni euroni, mis on 2,2% (+2,3 mln eurot) rohkem kui 2017. aasta 6 kuu jooksul.
 • 6 kuu hasartmängutulud enne hasartmängumakse moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest enne hasartmängumakse 89,5% (95,5 mln EUR) ja muud tulud 10,5% (11,2 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 90,4% (94,3 mln eurot) ja 9,6% (10,0 mln eurot).
 • Kontserni 2018. aasta 6 kuu konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 20,9 miljonilt eurolt 21,7 miljoni euroni (+3,7%). 2018. aasta 6 kuu ärikasum ulatus 15,2 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,4 miljonit eurot (+3,0%) enam.
 • Emaettevõtja osa 2018. aasta 6 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 14,1 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 12,8 miljonit eurot.
 • 19. veebruaril 2018 asutas Kontsern äriühingu Olybet Italia S.r.l. Itaalias. Tütarühingu asutamise eesmärgiks on juriidilise platvormi arendamine seoses Kontserni tegevuse laiendamisega kaughasartmängude turgudel.
 • 19. märtsil 2018 teatas Kontsern suuraktsionäride kavandatavast väljumisest, vabatahtlikust ülevõtmispakkumisest ja äritegevuse ühendamise lepingu sõlmimisest. 19. märtsil 2018 sõlmisid Olympic Entertainment Group AS-i kaks suuraktsionäri OÜ HansaAssets (OEG endise nõukogu esimehe hr Armin Karu ainukontrolli all olev äriühing) ja OÜ Hendaya Invest (OEG endise nõukogu liikme hr Jaan Korpusov’i ainukontrolli all olev äriühing) Odyssey Europe AS‑iga aktsiate ostu-müügilepingu, mille alusel OÜ HansaAssets ja OÜ Hendaya Invest müüsid ja kandsid üle kõik neile kuuluvad OEG aktsiad. Aktsiate ostuhind oli 1,9 eurot ühe aktsia kohta. Tehingute lõpuleviimine ja aktsiate ülekandmine toimus Ostja poolt tehtud vabatahtliku ülevõtmispakkumise raames, st sõlmitud kokkuleppe kohaselt võtsid müüvad aktsionärid Ülevõtmispakkumise vastu. 4. aprillil 2018 tegi ostja kõigile OEG aktsionäridele ülevõtmispakkumise sama hinnaga, st 1,9 eurot ühe aktsia kohta. Ülevõtmispakkumine lõppes 2. mail 2018. Ülevõtmispakkumise väärtuspäevaks oli 10. mai 2018.
 • 29. märtsil 2018 teatas Kontsern Riia piirkonnakohtu otsuse kättesaamisest seoses ühe Riias asuva kasiinoga (Marijas tänav 2). Kohus otsustas Riia linnavolikogu kasuks. Vastavalt Riia linnavolikogu otsusele tuleb antud kasiino sulgeda oktoobris 2022. OEG kaebas otsuse edasi järgmise astme kohtusse.
 • 7. mail 2018 teatas Kontsern Riia piirkonnakohtu otsuse kättesaamisest seoses ühe Riias asuva kasiinoga (Raina bulvar 15). Kohus otsustas Riia linnavolikogu kasuks. Vastavalt Riia linnavolikogu otsusele tuleb antud kasiino sulgeda oktoobris 2022. OEG kaebas otsuse edasi järgmise astme kohtusse.
 • 10. mail 2018 viidi lõpule ülevõtmispakkumine, pärast mida teatas Novalpina Capital Partners I GP S.à r.l. OEG-le, et 10.05.2018 tõusis Odyssey Europe AS-i osalus OEG-s üle 2/3. Nimetatud kuupäeva seisuga kuulus Odyssey Europe AS-ile 135 024 430 OEG aktsiat, mis esindab 88,95% OEG kõigist hääleõiguslikest aktsiatest. 30.  juuni 2018 seisuga kuulus Odyssey Europe AS-ile 135 604 521 OEG aktsiat (89,34% OEG kõigist hääleõiguslikest aktsiatest). Novalpina Capital Partners I GP S.à r.l. on Odyssey Europe AS-i lõplik emaettevõtja.
 • 11. mail 2018 toimus aktsionäride üldkoosolek, kus lisaks tavapärastele päevakorrapunktidele otsustati lõpetada ettevõtte aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna börsil, valiti uued nõukogu liikmed ning otsustati mitte maksta dividende.
 • 15. mail 2018 esitas OEG juhatus Nasdaq Tallinna börsi noteerimis- ja järelvalvekomisjonile taotluse OEG aktsiate noteerimise tingimusteta ja viivitamatuks lõpetamiseks. Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas 31. mail 2018 mitte rahuldada OEG taotlust ning keelduda tema aktsiate noteerimise lõpetamisest enne aktsiate ülevõtmist. OEG pöördus Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni langetatud otsuse vaidlustamiseks Nasdaq Tallinna Börsi Vahekohtusse. 
 • 25. mail 2018 teatas Kontsern Riia piirkonnakohtu otsuse kättesaamisest seoses ühe Riias asuva kasiinoga (Pragas tänav 1). Kohus otsustas Riia linnavolikogu kasuks. Vastavalt Riia linnavolikogu otsusele tuleb antud kasiino sulgeda oktoobris 2022. OEG kaebas otsuse edasi järgmise astme kohtusse.
 • 7. juunil 2018 otsustas Bratislava Ringkonnakohus, et Bratislava volikogu otsus keelata hasartmängutegevuse Bratislavas alates 1. maist 2017 viisil, mis tagab kehtivate litsentside omanikele tegevuse jätkamise kuni kehtivate litsentside lõpptähtajani, on õigustühine ning hasartmängutegevuse keeld Bratislavas ei rakendu. 
 • 25. juunil 2018 teatas Kontsern Riia piirkonnakohtu otsuse kättesaamisest seoses ühe Riias asuva kasiinoga (Meistaru tänav 10). Kohus otsustas Riia linnavolikogu kasuks. Vastavalt Riia linnavolikogu otsusele tuleb antud kasiino sulgeda oktoobris 2022. OEG kaebas otsuse edasi järgmise astme kohtusse.
 • 29. juunil 2018 toimus aktsionäride erakorraline koosolek, kus otsustati muuta aktsiaseltsi põhikirja.

 


Kontserni konsolideeritud müügitulud enne hasartmängumakse segmentide lõikes:

000€ II kv 2018 II kv 2017 Muutus 6 k 2018 6 k 2017 Muutus
Eesti 13 584 14 329 -5,2% 28 256 26 729 5,7%
Läti 17 084 16 662 2,5% 33 381 33 203 0,5%
Leedu 6 365 6 673 -4,6% 12 369 13 705 -9,8%
Slovakkia 4 352 4 288 1,5% 8 336 8 790 -5,2%
Itaalia 8 240 7 750 6,3% 16 435 15 665 4,9%
Malta 4 584 3 143 45,8% 7 871 6 259 25,8%
Kokku 54 209 52 845 2,6% 106 648 104 351 2,2%


Kasiinode arv segmenditi:

  30.06.2018 30.06.2017
Eesti 24 24
Läti 53 52
Leedu 17 18
Slovakkia 6 7
Itaalia 14 15
Malta 1 1
Kokku 115 117

 

Kontserni 2018. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikulud kasvasid võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 0,9% ehk 0,6 miljoni euro võrra ning ulatusid 68,7 miljoni euroni. Kõige enam kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes tööjõukulud (+1,0 mln eurot, +3,7%), põhivara kulum ja väärtuse langus (+0,3 mln eurot, +5,3%) ja muud teenused (+0,3 mln eurot, +10,8%). Tööjõukulud (28,5 mln eurot) ja rendikulud (8,4 mln eurot) on Kontserni suurimad kulugrupid moodustades 53,7% perioodi kogukuludest.

Kasumiaruandes on välja toodud müügitulud enne hasartmängumakse, seejärel hasartmängumaksud ning neto müügitulud. Hasartmängumaksud on 2018. aasta esimeses pooles võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 6,0% (+1,3 mln eurot).

Ülevaade turgude lõikes

EestiEesti segmendi 2018. aasta 6 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 28,3 miljoni euroni (+1,5 mln eurot, +5,7%), EBITDA 4,6 miljoni euroni (+0,4 mln eurot, +8,5%) ning ärikasum 2,7 miljoni euroni (+0,2 mln eurot, +9,3%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 2,6% ulatudes 22,1 miljoni euroni.

2018. aasta juuni lõpus tegutses Eestis kokku 24 Olympic kasiinot 988 mänguautomaadi, 37 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 24 turniiripokkeri mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 30. juuni 2018 seisuga 723 inimest. 

 

Läti 

Läti segmendi 2018. aasta 6 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 33,4 miljoni euroni (+0,2 mln eurot, +0,5%), EBITDA 12,3 miljoni euroni (-1,2 mln eurot, -8,9%) ning ärikasum 10,1 miljoni euroni (-1,5 mln eurot, -12,6%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 0,1% ulatudes 30,3 miljoni euroni.

2018. aasta juuni lõpus tegutses Lätis kokku 53 Olympic kasiinot 1 469 mänguautomaadi, 16 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 9 turniiripokkeri mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 30. juuni 2018 seisuga 923 inimest. 

 

Leedu

Leedu segmendi 2018. aasta 6 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 12,4 miljoni euroni (‑1,3 mln eurot, ‑9,8%), EBITDA 1,6 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -5,0%) ning ärikasum 0,8 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -10,6%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kahanesid aastaga 10,3% ulatudes 11,7 miljoni euroni.

2018. aasta juuni lõpus tegutses Leedus kokku 17 Olympic kasiinot 504 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 48 mängulaua ja 2 turniiripokkeri mängulauaga ning omas 25 panustamispunkti. Leedu ettevõtetes töötas 30. juuni 2018 seisuga 720 inimest.

 

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2018. aasta 6 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 8,3 miljoni euroni (‑0,5 mln eurot, ‑5,2%), EBITDA 0,9 miljoni euroni (-0,02 mln eurot, -2,5%) ning ärikasum 0,3 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, +23,6%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kahanesid aastaga 6,1% ulatudes 7,4 miljoni euroni.

2018. aasta juuni lõpus tegutses Slovakkias kokku 6 Olympic kasiinot 249 mänguautomaadi, 30 elektroonilise ruleti terminali, 39 mängulaua ja 18 turniiripokkeri mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 30. juuni 2018 seisuga 319 inimest.

 

Itaalia

Itaalia segmendi 2018. aasta 6 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 16,4 miljoni euroni (+0,8 mln eurot, +4,9%), EBITDA 1,3 miljoni euroni (+0,3 mln, +34,0%) ning ärikasum 0,9 miljoni euroni (+0,3 mln, +53,5%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 5,0% ulatudes 16,3 miljoni euroni.

2018. aasta juuni lõpus tegutses Itaalias kokku 14 VLT mänguautomaadikasiinot 526 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 30. juuni 2018 seisuga 89 inimest.

 

Malta

Malta segmendi 2018. aasta 6 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 7,9 miljoni euroni (+1,6 mln eurot, +25,8%), EBITDA 1,0 miljoni euroni (+1,4 mln eurot) ning ärikasum 0,4 miljoni euroni (+1,4 mln eurot). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 26,0% ulatudes 7,8 miljoni euroni.

2018. aasta juuni lõpus tegutses Maltal kokku 1 kasiino 285 mänguautomaadi, 18 elektroonilise ruleti terminali, 21 mängulaua ja 10 turniiripokkeri mängulauaga. Maltal töötas 30. juuni 2018 seisuga 196 inimest.

 

Finantsseisund

Seisuga 30. juuni 2018 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 183,2 miljonit eurot, mis on 22,1% ehk 33,1 miljonit eurot enam kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 77,5 miljonit eurot ehk 42,3% kogu varadest ja põhivarad 105,7 miljonit eurot ehk 57,7% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 23,0 miljoni euroni ning omakapital 160,2 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (7,6 mln eurot), maksukohustused (5,7 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (5,6 mln eurot).

 

Investeeringud

Kontsern investeeris 2018. aasta 6 kuu jooksul materiaalsesse põhivarasse 6,7 miljonit eurot (+2,2 mln eurot, +47,9%), millest 4,8 miljonit eurot investeeriti kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse ning 1,7 miljonit eurot mänguseadmetesse.

 

Rahavood

Kontserni 2018. aasta 6 kuu äritegevuse rahavood olid 19,5 miljonit eurot (+0,1 mln eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -9,3 miljonit eurot (-4,5 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid 0 miljonit eurot (+15,3 mln eurot). Netorahavood olid 10,2 miljonit eurot (+11,0 mln eurot).

 

Personal

Seisuga 30. juuni 2018 andis Kontsern tööd 3 031 inimesele, mis on 28 inimest vähem kui aasta tagasi.

2018. aasta 6 kuu jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 28,5 miljonit eurot (+1,0 mln eurot, +3,7%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2018. aasta I poolaasta eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 680 tuhat eurot (2017. aasta I poolaasta eest 511 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 54 tuhat eurot (2017. aasta I poolaasta eest 74 tuhat eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)   30.06.2018     31.12.2017
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 68 711 58 482
Finantsinvesteeringud 160 919
Nõuded ja ettemaksed 5 058 4 554
Ettemakstud tulumaks 1 869 286
Varud 1 680 1 658
Käibevara kokku 77 478 65 899
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 511 507
Muud finantsinvesteeringud 1 133 457
Muud pikaajalised nõuded ja ettemaksed 3 964 3 957
Kinnisvarainvesteeringud 357 323
Materiaalne põhivara 49 529 49 046
Immateriaalne põhivara 50 217 49 935
Põhivara kokku 105 711 104 225
     
VARAD KOKKU 183 189 170 124
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlad ja ettemaksed 20 530 22 082
Tulumaksukohustus 531 612
Eraldised 1 628 1 780
Lühiajalised kohustused kokku 22 689 24 474
     
Pikaajalised kohustused    
Muud pikaajalised võlakohustused 336 309
Pikaajalised kohustused kokku 336 309
     
KOHUSTUSED KOKKU 23 025 24 783
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 60 716 60 716
Ülekurss 252 252
Omaaktsiad -53 -53
Kohustuslik reservkapital 6 325 6 325
Muu reserv 690 566
Realiseerimata kursivahed -24 19
Jaotamata kasum 85 274 71 209
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku                                                                                      153 180 139 034
Mittekontrolliv osalus 6 984 6 307
OMAKAPITAL KOKKU 160 164 145 341
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 183 189 170 124

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)  II kv 2018 II kv 2017 6 k 2018 6 k 2017
Hasartmängutulud 48 279 47 291 95 465 94 319
Muud müügitulud 5 930 5 554 11 183 10 032
Müügitulud enne hasartmängumakse 54 209 52 845 106 648 104 351
Hasartmängumaksud -11 628 -10 365 -22 867 -21 575
Neto müügitulud 42 581 42 480 83 781 82 776
Muud äritulud 67 10 80 20
Neto müügitulud ja muud äritulud kokku 42 648 42 490 83 861 82 796
         
Kaubad, toore, materjal ja teenused -1 588 -1 382 -3 032 -2 845
Mitmesugused tegevuskulud -15 641 -15 860 -30 551 -31 373
Tööjõukulud -14 565 -14 077 -28 537 -27 524
Põhivara kulum ja väärtuse langus -3 297 -3 148 -6 542 -6 213
Muud ärikulud -14 -66 -42 -129
Ärikulud kokku -35 105 -34 533 -68 704 -68 084
         
Ärikasum 7 543 7 957 15 157 14 712
         
Intressitulud 1 0 3 4
Intressikulud 0 0 -1 0
Kahjum valuutakursi muutustest -1 -21 -12 -29
Muud finantstulud ja -kulud 0 -9 -2 -9
Finantstulud ja -kulud kokku 0 -30 -12 -34
         
Kasum enne tulumaksu 7 543 7 927 15 145 14 678
         
Tulumaksukulu -208 -978 -403 -2 113
Perioodi puhaskasum 7 335 6 949 14 742 12 565
Emaettevõtja osa 6 766 6 825 14 065 12 835
Mittekontrolliva osaluse osa 569 124 677 -270
         
Muu koondkasum, mis on hiljem võimalik reklassifitseerida kasumiaruandesse        
Realiseerimata kursivahed -35 0 -43 37
Kokku perioodi koondkasum 7 300 6 949 14 699 12 602
Emaettevõtja osa 6 731 6 825 14 022 12 872
Mittekontrolliva osaluse osa 569 124 677 -270
         
         
Tava kasum aktsia kohta* 4,5 4,5 9,3 8,5
Lahustatud kasum aktsia kohta* 4,5 4,5 9,3 8,4

* euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com


Olympic_interim_Q2_2018_EST.pdf 

« Tagasi nimekirja