Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 2. kvartal ja 1. poolaasta 2016

Postitatud 26.07.2016

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    6 kuud 2016 6 kuud 2015 6 kuud 2014
Äritulud mln eurot 92,4 81,0 72,2
Hasartmängumaks mln eurot 17,1 15,5 14,3
EBITDA mln eurot 17,1 18,4 16,7
Ärikasum mln eurot 12,0 14,5 12,6
Puhaskasum mln eurot 9,8 11,8 10,3
EBITDA marginaal % 18,5 22,7 23,1
Ärirentaablus % 13,0 17,9 17,5
Puhasrentaablus % 10,5 14,6 14,3
         
Varad mln eurot 188,9 125,0 115,4
Omakapital mln eurot 108,8 106,8 97,8
ROE % 9,2 12,2 10,8
ROA % 5,8 9,8 8,8
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 0,8 2,2 2,3
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 125 96 93
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 40 122 30 263 31 060
Töötajad in 3 260 2 653 2 593
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 4 159 3 275 3 072
Elektroonilise ruleti terminalide arv perioodi lõpus tk 148 104 102
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 198 182 190
Turniiripokkeri mängulaudade arv perioodi lõpus tk 63 44 32

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2016. aasta I poolaastal:

 • Kontserni 2016. aasta 6 kuu müügitulud ulatusid 92,0 miljoni euroni, mis on 14,0% (+11,3 mln eurot) rohkem kui 2015. aasta 6 kuu jooksul.
 • 6 kuu hasartmängutulud moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest 93,6% (86,1 mln EUR) ja muud tulud 6,4% (5,9 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 94,0% (75,9 mln eurot) ja 6,0% (4,8 mln eurot).
 • Kontserni 2016. aasta 6 kuu konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 18,4 miljonilt eurolt 17,1 miljoni euroni (-6,9%). 2016. aasta 6 kuu ärikasum ulatus 12,0 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,4 miljonit eurot (-16,9%) vähem.
 • Emaettevõtja osa 2016. aasta 6 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 9,8 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 11,8 miljonit eurot.
 • Kontserni tütarettevõte Baina Investments Sp. z o.o. sõlmis 14. jaanuaril 2016 lepingu, mille kohaselt omandas 20%-lise osaluse Poola tütarettevõttes Casino Polonia-Wrocław Sp. z o.o., suurendades Kontserni osalust 100%-le.
 • Pärast Eesti konkurentsiametilt heakskiidu saamist viis 16. veebruaril 2016 Olympic Entertainment Group AS lõpuni tehingu, millega omandati 100%-line osalus Eesti kasiinooperaatoris AS MC Kasiinod, millele kuulub omakorda 100%-line osalus kasiinobaare opereerivas OÜ-s Oma & Hea. Tehingu jõustumise tulemusena kuulub Kontsernile Eestis kokku 24 kasiinot.
 • Kontserni Eestis asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Eesti AS ja 2016. aasta talvel omandatud kasiinooperaator AS MC Kasiinod sõlmisid 21. märtsil 2016 ühinemislepingu, mis viidi lõpule käesoleva aasta mais ning mille käigus ühendas Olympic Casino Eesti AS endaga AS MC Kasiinod.
 • Kontserni Slovakkias asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Slovakia S.r.o. ja Olympic F&B S.r.o. sõlmisid 22. märtsil 2016 ühinemislepingu, mis viidi lõpule käesoleva aasta aprillis ning mille käigus ühendas Olympic Casino Slovakia S.r.o. endaga Olympic F&B S.r.o.
 • Kontserni struktuuri korrastamise eesmärgil otsustas Olympic Entertainment Group AS 31. märtsil 2016 likvideerida Hollandis asuva äritegevuseta tütarettevõtja Siquia Holding B.V., mille tegevusvaldkond oli valdustegevus. Likvideerimine viidi lõpule 30. juunil 2016.
 • Kontserni Lätis asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Latvia SIA ja 2015 sügisel omandatud kasiinooperaator SIA Garkalns sõlmisid 20. mail 2016 ühinemislepingu, mis viiakse lõpule käesoleva aasta jooksul ning mille käigus ühendab Olympic Casino Latvia SIA endaga SIA Garkalns.
 • 1. juunil 2016 avas Kontsern Tallinnas uue üle 45 miljoni euro maksma läinud hotelli- ja meelelahutuskompleksi, milles alustab tegevust Baltimaade esimene Hiltoni hotell ja Olympic Casino esinduskasiino.
 • 16. juunil 2016 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta dividende summas 22 768 680,90 eurot (0,15 eurot aktsia kohta), millest 0,10 eurot aktsia kohta maksti aktsionäridele 15. juulil 2016 ja 0,05 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 14. oktoobril 2016.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud segmentide lõikes:

000€ II kv 2016 II kv 2015 Muutus 6 kuud 2016 6 kuud 2015 Muutus
Eesti 10 592 9 068 16,8% 20 123 17 412 15,6%
Läti 15 205 13 959 8,9% 31 229 26 052 19,9%
Leedu 6 003 4 923 21,9% 12 291 10 789 13,9%
Poola 4 656 6 843 -32,0% 9 229 13 339 -30,8%
Slovakkia 4 791 4 076 17,5% 8 714 7 806 11,6%
Valgevene 64 203 -68,4% 186 487 -61,9%
Itaalia 2 759 2 525 9,3% 5 465 4 825 13,3%
Malta 2 552 0 N/A 4 738 0 N/A
Kokku 46 622 41 597 12,1% 91 975 80 710 14,0%

 

Kasiinode arv segmenditi:

  30.06.2016 30.06.2015
Eesti 24 20
Läti 57 37
Leedu 19 17
Poola 1 1
Slovakkia 8 7
Valgevene 1 2
Itaalia 14 12
Malta 1  
Kokku 125 96

 

Kontserni 2016. aasta I poolaasta konsolideeritud ärikulud kasvasid võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 20,9% ehk 13,9 miljoni euro võrra ning ulatusid 80,4 miljoni euroni. Kõige enam kasvasid eelmise aastaga võrreldes tööjõukulud (+4,2 mln eurot, +18,9%), hasartmängumaks (+1,7 mln eurot, +10,9%), turunduskulud (+1,7 mln eurot, +32,5%), põhivara kulum ja väärtuse langus (+1,2 mln eurot, +29,9%) ja rendikulud (+1,2 mln eurot, +18,5%). Tööjõukulud (26,4 mln eurot) ja hasartmängumaksude kulud (17,1 mln eurot) on Kontserni suurimad kulugrupid moodustades 54,1% perioodi kogukuludest.

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2016. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 20,1 miljoni euroni (+2,7 mln eurot, +15,6%), EBITDA 2,1 miljoni euroni (-1,0 mln eurot, -32,3%) ning ärikasum 0,9 miljoni euroni (-1,3 mln eurot, -59,5%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 13,2% ulatudes 18,8 miljoni euroni.

2016. aasta I poolaasta lõpus tegutses Eestis kokku 24 Olympic kasiinot 973 mänguautomaadi, 26 elektroonilise ruleti terminali, 22 mängulaua ja 17 turniiripokkeri mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 30. juuni 2016 seisuga 667 inimest.

Läti

Läti segmendi 2016. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 31,2 miljoni euroni (+5,2 mln eurot, +19,9%), EBITDA 12,6 miljoni euroni (+0,8 mln eurot, +6,7%) ning ärikasum 10,8 miljoni euroni (+0,5 mln eurot, +4,7%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 19,3% ulatudes 28,6 miljoni euroni.

2016. aasta I poolaasta lõpus tegutses Lätis kokku 57 Olympic kasiinot 1 511 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 19 mängulaua ja 9 turniiripokkeri mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 30. juuni 2016 seisuga 932 inimest.

Leedu

Leedu segmendi 2016. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 12,3 miljoni euroni (+1,5 mln eurot, +13,9%), EBITDA 0,9 miljoni euroni (-0,7 mln eurot, -42,6%) ning ärikasum 0,1 miljoni euroni (-0,9 mln eurot, -87,0%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 14,7% ulatudes 11,7 miljoni euroni.

2016. aasta I poolaasta lõpus tegutses Leedus kokku 19 Olympic kasiinot 536 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 62 mängulaua ja 2 turniiripokkeri mängulauaga ning omas 33 panustamispunkti. Leedu ettevõtetes töötas 30. juuni 2016 seisuga 791 inimest.

Poola

Poola segmendi 2016. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 9,2 miljoni euroni (-4,1 mln eurot, -30,8%), EBITDA 0,7 miljoni euroni (-1,0 mln eurot, -57,6%) ning ärikasum 0,5 miljoni euroni (-0,8 mln eurot, -60,0%). Hasartmängutulud kahanesid aastaga 30,9% ulatudes 9,1 miljoni euroni.

2016. aasta I poolaasta lõpus tegutses Poolas kokku 1 Olympic kasiino 64 mänguautomaadi, 46 elektroonilise ruleti terminali, 32 mängulaua ja 4 turniiripokkeri mängulauaga. Poola ettevõtetes töötas 30. juuni 2016 seisuga 245 inimest.

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2016. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 8,7 miljoni euroni (+0,9 mln eurot, +11,6%), EBITDA 1,0 miljoni euroni (+0,9 mln eurot, +1081,5%) ning ärikasum 0,4 miljoni euroni (+0,8 mln eurot). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 13,3% ulatudes 7,8 miljoni euroni.

2016. aasta I poolaasta lõpus tegutses Slovakkias kokku 8 Olympic kasiinot 292 mänguautomaadi, 42 elektroonilise ruleti terminali, 44 mängulaua ja 21 turniiripokkeri mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 30. juuni 2016 seisuga 334 inimest.

Valgevene

Valgevene segmendi 2016. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 0,2 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -61,9%), EBITDA ‑0,1 miljoni euroni (+0,0 mln eurot, -2,3%) ning ärikahjum -0,1 miljoni euroni (+0,0 mln eurot, -2,1%). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 61,5% ulatudes 0,2 miljoni euroni.

2016. aasta I poolaasta lõpus tegutses Valgevenes kokku 1 Olympic kasiino 33 mänguautomaadiga. Valgevenes töötas 30. juuni 2016 seisuga 6 inimest.

Itaalia

Itaalia segmendi 2016. aasta I poolaasta müügitulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu ulatusid 12,7 miljoni euroni (+2,1 mln eurot, +19,6%), EBITDA 0,4 miljoni euroni (+0,0 mln, +4,5%) ning ärikasum 0,2 miljoni euroni (+0,1 mln, +53,2%).

2016. aasta I poolaasta lõpus tegutses Itaalias kokku 14 VLT mänguautomaadikasiinot 465 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 30. juuni 2016 seisuga 78 inimest.

Malta

Malta segmendi 2016. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 4,7 miljoni euroni, EBITDA -0,3 miljoni euroni ning ärikahjum ‑0,8 miljoni euroni.

2016. aasta lõpus tegutses Maltal kokku 1 kasiino 285 mänguautomaadi, 18 elektroonilise ruleti terminali, 19 mängulaua ja 10 turniiripokkeri mängulauaga. Maltal töötas 30. juuni 2016 seisuga 207 inimest.

 

Finantsseisund

Seisuga 30. juuni 2016 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 188,9 miljonit eurot, mis on 51,1% ehk 34,4 miljonit eurot enam kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 45,1 miljonit eurot ehk 23,9% kogu varadest ja põhivarad 143,8 miljonit eurot ehk 76,1% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 80,2 miljoni euroni ning omakapital 108,7 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad dividendikohustus (22,8 mln eurot), laenukohustused (22,0 mln eurot), kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (14,8 mln eurot), maksukohustused (6,9 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (5,3 mln eurot).

Investeeringud

Kontsern investeeris 2016. aasta I poolaastal materiaalsesse põhivarasse 26,0 miljonit eurot (+14,1 mln eurot, +118,5%), millest 21,8 miljonit eurot investeeriti hotelli ning kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse (+13,0 mln eurot, +147,7%)  ning 2,5 miljonit eurot mänguseadmetesse (-0,4 mln eurot, -13,8%).

Rahavood

Kontserni 2016. aasta I poolaasta äritegevuse rahavood olid 14,4 miljonit eurot (-2,4 mln eurot, -14,5%). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -31,0 miljonit eurot (-21,3 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid 13,8 miljonit eurot (+29,2 mln eurot). Netorahavood olid -2,7 miljonit eurot (+5,5 mln eurot).

Personal

Seisuga 30. juuni 2016 andis Kontsern tööd 3 260 inimesele, mis on 607 inimest rohkem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt laienemisest Eestis, Lätis ja Maltal.

2016. aasta I poolaastal arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 26,4 miljonit eurot (+4,2 mln eurot, +18,9%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2016. aasta I poolaasta eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 741 tuhat eurot (2015. aasta I poolaasta eest 518 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 74 tuhat eurot (2015. aasta I poolaasta eest 74 tuhat eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)   30.06.2016 31.12.2015
VARAD      
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid   31 980 34 710
Finantsinvesteeringud   2 024 1 835
Nõuded ja ettemaksed   8 879 5 537
Ettemakstud tulumaks   567 551
Varud   1 642 1 366
Käibevara kokku   45 092 43 999
       
Põhivara      
Edasilükkunud tulumaksuvara   793 801
Muud finantsinvesteeringud   4 214 3 512
Muud pikaajalised nõuded   1 016 914
Kinnisvarainvesteeringud   288 288
Materiaalne põhivara   80 022 58 877
Immateriaalne põhivara   57 508 53 942
Põhivara kokku   143 841 118 334
       
VARAD KOKKU   188 933 162 333
       
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Lühiajalised kohustused      
Võlakohustused   223 292
Võlad ja ettemaksed   54 659 27 680
Tulumaksukohustus   219 1 058
Eraldised   1 756 1 842
Lühiajalised kohustused kokku   56 857 30 872
       
Pikaajalised kohustused      
Pikaajalised võlakohustused   22 872 8 079
Edasilükkunud tulumaksukohustus   442 513
Pikaajalised kohustused kokku   23 314 8 592
       
KOHUSTUSED KOKKU   80 171 39 464
       
OMAKAPITAL      
Aktsiakapital   60 716 60 716
Ülekurss   258 258
Kohustuslik reservkapital   4 860 3 574
Muu reserv   416 329
Realiseerimata kursivahed   -1 322 -1 156
Jaotamata kasum   38 277 51 822
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku   103 205 115 543
Mittekontrolliv osalus   5 557 7 326
OMAKAPITAL KOKKU   108 762 122 869
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU   188 933 162 333

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)   II kv 2016 II kv 2015 6 k 2016 6 k 2015
Hasartmängutulud   43 552 39 165 86 066 75 888
Müügitulud   3 070 2 432 5 909 4 822
Muud äritulud   168 190 462 275
Äritulud kokku   46 790 41 787 92 437 80 985
           
Kaubad, toore, materjal ja teenused   -1 346 -884 -2 457 -1 776
Mitmesugused tegevuskulud   -23 583 -19 850 -46 157 -38 421
Tööjõu kulud   -13 565 -11 409 -26 391 -22 189
Põhivara kulum ja väärtuse langus   -2 641 -2 095 -5 104 -3 931
Muud ärikulud   -120 -57 -294 -186
Ärikulud kokku   -41 255 -34 295 -80 403 -66 503
           
Ärikasum   5 535 7 492 12 034 14 482
           
Intressitulud   8 15 47 31
Intressikulud   -15 -7 -15 -14
Kasum valuutakursi muutustest   31 15 21 15
Muud finantstulud ja -kulud   -8 -2 -10 -4
Finantstulud ja -kulud kokku   16 21 43 28
           
Kasum enne tulumaksu   5 551 7 513 12 077 14 510
           
Tulumaksukulu   -901 -969 -1 964 -2 148
Perioodi puhaskasum   4 650 6 544 10 113 12 362
Emaettevõtja osa   4 652 6 330 9 750 11 800
Mittekontrolliva osaluse osa   -2 214 363 562
           
           
Muu koondkasum, mis on hiljem võimalik reklassifitseerida kasumiaruandesse          
Realiseerimata kursivahed   -347 -274 -166 247
Kokku perioodi koondkasum   4 303 6 270 9 947 12 609
Emaettevõtja osa   4 305 6 056 9 584 12 047
Mittekontrolliva osaluse osa   -2 214 363 562
           
           
Tava kasum aktsia kohta*   3,1 4,2 6,4 7,8
Lahustatud kasum aktsia kohta*   3,1 4,2 6,4 7,8

* euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post 
madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

 
Olympic_interim_Q2_2016_EST.pdf 

« Tagasi nimekirja