Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 2. kvartal ja 1. poolaasta 2015

Postitatud 28.07.2015

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    6 kuud 2015 6 kuud 2014 6 kuud 2013
Äritulud mln eurot 81,0 72,2 67,4
Hasartmängumaks mln eurot 15,5 14,3 14,0
EBITDA mln eurot 18,4 16,7 16,7
Ärikasum mln eurot 14,5 12,6 12,5
Puhaskasum mln eurot 11,8 10,3 9,7
EBITDA marginaal % 22,7 23,1 24,7
Ärirentaablus % 17,9 17,5 18,5
Puhasrentaablus % 14,6 14,3 14,3
         
Varad mln eurot 125,0 115,4 101,0
Omakapital mln eurot 106,8 97,8 84,7
ROE % 12,2 10,8 11,5
ROA % 9,8 8,8 9,2
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 2,2 2,3 2,4
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 96 93 83
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 30 263 31 060 26 235
Töötajad in 2 653 2 593 2 561
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 3 367 3 337 3 056
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 185 192 189

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2015. aasta I poolaastal:

  • Kontserni 2015. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 80,7 miljoni euroni, mis on 12,1% (+8,7 mln eurot) rohkem kui 2014. aasta I poolaasta jooksul.
  • I poolaasta hasartmängutulud moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest 94,0% (75,9 mln eurot) ja muud tulud 6,0% (4,8 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 94,0% (67,7 mln eurot) ja 6,0% (4,3 mln eurot).
  • Kontserni 2015. aasta I poolaasta konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 16,7 miljonilt eurolt 18,4 miljoni euroni (+10,3%). 2015. aasta I poolaasta ärikasum ulatus 14,5 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,9 miljonit eurot (+14,5%) rohkem.
  • Emaettevõtja osa 2015. aasta I poolaasta konsolideeritud puhaskasumist oli 11,8 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 10,3 miljonit eurot.
  • Kontserni tütarettevõte Olympic Casino Eesti AS omandas 4. märtsil 2015 Eesti kasiinooperaatorilt Casino Cleopatra OÜ kahte kasiinot hõlmava äritegevuse, tehingujärgselt kuulub Kontsernile Eestis kokku 20 kasiinot.
  • 14. jaanuaril 2015 asutas Olympic Entertainment Group AS Maltal tütarettevõtted OEG Malta Holding Ltd ja OEG Malta Gaming Ltd. Viimane sõlmis lepingu kasiino juhtimisteenuste ja sellega seonduvate teenuste osutamiseks Malta ühinguga Casino Malta Ltd ning viimasega seotud ühingutega.
  • 16. aprillil 2015 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta dividende summas 15 179 120,60 eurot, mis maksti aktsionäridele välja 4. mail 2015.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud segmentide lõikes:

000€ II kv 2015 II kv 2014 Muutus 6 kuud 2015 6 kuud 2014 Muutus
Eesti 9 068 8 459 7,2% 17 412 16 247 7,2%
Läti 13 959 11 267 23,9% 26 052 21 682 20,2%
Leedu 4 923 5 206 -5,4% 10 789 10 705 0,8%
Poola 6 843 5 975 14,5% 13 339 12 193 9,4%
Slovakkia 4 076 4 111 -0,9% 7 806 7 736 0,9%
Valgevene 203 494 -58,9% 487 966 -49,6%
Itaalia 2 525 1 673 50,9% 4 825 2 463 95,9%
Kokku 41 597 37 185 11,9% 80 710 71 992 12,1%

 

Kasiinode arv segmenditi:

  30.06.2015 30.06.2014
Eesti 20 18
Läti 37 38
Leedu 17 12
Poola 1 2
Slovakkia 7 6
Valgevene 2 6
Itaalia 12 11
Kokku 96 93

 

Kontserni 2015. aasta I poolaasta konsolideeritud ärikulud kasvasid võrreldes 2014. aasta sama perioodiga 11,6% ehk 6,9 miljoni euro võrra ning ulatusid 66,5 miljoni euroni. Kõige enam kasvasid eelmise aastaga võrreldes tööjõukulud (+2,9 mln eurot, +15,0%), hasartmängumaks (+1,2 mln eurot, +8,3%), rendikulud (+0,4 mln eurot, +6,6%) ja muude teenuste kulud (+1,6 mln eurot, +19,0%). Kõige enam kahanes põhivara kulum ja väärtuse langus (-0,1 mln eurot, -3,1%). Tööjõukulud (22,2 mln eurot) ja hasartmängumaksude kulud (15,5 mln eurot) on Kontserni suurimad kulugrupid moodustades 56,6% perioodi kogukuludest.

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2015. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 17,4 miljoni euroni (+1,2 mln eurot, +7,2%), EBITDA 3,1 miljoni euroni (-0,8 mln eurot, -20,4%) ning ärikasum 2,2 miljoni euroni (-0,8 mln eurot, -26,0%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 6,7% ulatudes 16,6 miljoni euroni.

2015. aasta I poolaasta lõpus tegutses Eestis kokku 20 Olympic kasiinot 817 mänguautomaadi ja 20 mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 30. juuni 2015 seisuga 518 inimest.

 

Läti

Läti segmendi 2015. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 26,1 miljoni euroni (+4,4 mln eurot, +20,2%), EBITDA 11,8 miljoni euroni (+3,5 mln eurot, +42,2%) ning ärikasum 10,3 miljoni euroni (+3,6 mln eurot, +52,5%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 20,5% ulatudes 24,0 miljoni euroni.

2015. aasta I poolaasta lõpus tegutses Lätis kokku 37 Olympic kasiinot 1 057 mänguautomaadi ja 19 mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 30. juuni 2015 seisuga 684 inimest.

 

Leedu

Leedu segmendi 2015. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 10,8 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, +0,8%), EBITDA 1,6 miljoni euroni (-0,5 mln eurot, -24,1%) ning ärikasum 1,1 miljoni euroni (-0,5 mln eurot, -32,6%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 1,1% ulatudes 10,2 miljoni euroni.

2015. aasta I poolaasta lõpus tegutses Leedus kokku 17 Olympic kasiinot 537 mänguautomaadi ja 64 mängulauaga. Leedu ettevõtetes töötas 30. juuni 2015 seisuga 735 inimest.

 

Poola

Poola segmendi 2015. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 13,3 miljoni euroni (+1,1 mln eurot, +9,4%), EBITDA 1,7 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -7,2%) ning ärikasum 1,3 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -8,4%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 9,4% ulatudes 13,1 miljoni euroni.

2015. aasta I poolaasta lõpus tegutses Poolas 1 Olympic kasiino 145 mänguautomaadi ja 29 mängulauaga. Poola ettevõtetes töötas 30. juuni 2015 seisuga 276 inimest.

 

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2015. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 7,8 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, +0,9%), EBITDA 0,1 miljoni euroni (‑0,5 mln eurot, -86,2%) ning ärikahjum -0,4 miljoni euroni (-0,5 mln eurot, -1 218,7%). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 0,4% ulatudes 6,8 miljoni euroni.

2015. aasta I poolaasta lõpus tegutses Slovakkias kokku 7 Olympic kasiinot 297 mänguautomaadi ja 53 mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 30. juuni 2015 seisuga 328 inimest.

 

Valgevene

Valgevene segmendi 2015. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 0,5 miljoni euroni (-0,5 mln eurot, -49,5%), EBITDA ‑0,2 miljoni euroni (+0,0 mln eurot, -21,0%) ning ärikahjum -0,2 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, -28,0%). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 49,9% ulatudes 0,5 miljoni euroni.

2015. aasta I poolaasta lõpus tegutses Valgevenes kokku 2 Olympic kasiinot 76 mänguautomaadiga. Valgevenes töötas 30. juuni 2015 seisuga 54 inimest.

 

Itaalia

Itaalia segmendi 2015. aasta I poolaasta müügitulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu ulatusid 10,6 miljoni euroni (+5,4 mln eurot, +202,1%), EBITDA 0,4 miljoni euroni (+0,1 mln, +51,1%) ning ärikasum 0,2 miljoni euroni (+0,1 mln, +153,6%).

2015. aasta I poolaasta lõpus tegutses Itaalias kokku 12 VLT mänguautomaadikasiinot 438 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 30. juuni 2015 seisuga 58 inimest.

 

Finantsseisund

Seisuga 30. juuni 2015 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 125,0 miljonit eurot, mis on 8,4% ehk 9,7 miljonit eurot enam kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 37,1 miljonit eurot ehk 29,7% kogu varadest ja põhivarad 87,9 miljonit eurot ehk 70,3% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 18,2 miljoni euroni ning omakapital 106,8 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (5,3 mln eurot), maksukohustused (4,6 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (4,3 mln eurot).

Investeeringud

Kontsern investeeris 2015. aasta I poolaastal materiaalsesse põhivarasse 11,9 miljonit eurot (+2,5 mln eurot, +25,9%), millest 2,9 miljon eurot investeeriti mänguseadmetesse (-1,3 mln eurot, -30,2%) ning 8,8 miljonit eurot hotelli ning kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse (+3,9 mln eurot, +80,3%).

Rahavood

Kontserni 2015. aasta I poolaasta äritegevuse rahavood olid 16,8 miljonit eurot (+3,6 mln eurot, +27,5%). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -9,7 miljonit eurot (+3,9 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid ‑15,4 miljonit eurot (‑1,2 mln eurot). Netorahavood olid -8,2 miljonit eurot (+6,3 mln eurot).

Personal

Seisuga 30. juuni 2015 andis Kontsern tööd 2 653 inimesele, mis on 60 inimest rohkem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt laienemisest Itaalias ja Leedus.

2015. aasta I poolaastal arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 22,2 miljonit eurot (+2,9 mln eurot, +15,0%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2015. aasta I poolaasta eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 434 tuhat eurot (2014. aasta I poolaasta eest 449 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 74 tuhat eurot (2014. aasta I poolaasta eest 77 tuhat eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)  30.06.2015 31.12.2014
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 31 890 40 117
Finantsinvesteeringud 1 048 1 108
Nõuded ja ettemaksed 2 775 3 276
Ettemakstud tulumaks 235 483
Varud 1 165 1 163
Müügiootel varad 0 1 016
Käibevara kokku 37 113 47 163
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 457 1 398
Muud finantsinvesteeringud 4 476 4 277
Muud pikaajalised nõuded 742 688
Kinnisvarainvesteeringud 268 292
Materiaalne põhivara 42 376 34 368
Immateriaalne põhivara 38 612 38 045
Põhivara kokku 87 931 79 068
     
VARAD KOKKU 125 044 126 231
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 192 253
Võlad ja ettemaksed 14 691 13 121
Tulumaksukohustus 411 741
Eraldised 1 441 1 424
Lühiajalised kohustused kokku 16 735 15 539
     
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised võlakohustused 1 178 1 216
Edasilükkunud tulumaksukohustus 330 272
Pikaajalised kohustused kokku 1 508 1 488
     
KOHUSTUSED KOKKU 18 243 17 027
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 60 716 60 716
Ülekurss 258 258
Kohustuslik reservkapital 3 574 2 495
Muu reserv 165 0
Realiseerimata kursivahed -1 173 -1 420
Jaotamata kasum 37 360 41 816
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 100 900 103 865
Mittekontrolliv osalus 5 901 5 339
OMAKAPITAL KOKKU 106 801 109 204
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 125 044 126 231

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes) II kv 2015 II kv 2014 6 k 2015 6 k 2014
Hasartmängutulud 39 165 34 977 75 888 67 696
Müügitulud 2 432 2 208 4 822 4 296
Muud äritulud 190 149 275 251
Äritulud kokku 41 787 37 334 80 985 72 243
         
Kaubad, toore, materjal ja teenused -884 -794 -1 776 -1 517
Mitmesugused tegevuskulud -19 850 -17 926 -38 421 -34 453
Tööjõu kulud -11 409 -9 796 -22 189 -19 290
Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 095 -2 095 -3 931 -4 055
Muud ärikulud -57 -153 -186 -284
Ärikulud kokku -34 295 -30 764 -66 503 -59 599
         
Ärikasum 7 492 6 570 14 482 12 644
         
Intressitulud 15 11 31 41
Intressikulud -7 -7 -14 -10
Kahjum valuutakursi muutustest 15 -4 15 -6
Muud finantstulud ja -kulud -2 0 -4 -1
Finantstulud ja -kulud kokku 21 0 28 24
         
Kasum enne tulumaksu 7 513 6 570 14 510 12 668
         
Tulumaksukulu -969 -811 -2 148 -1 773
Perioodi puhaskasum 6 544 5 759 12 362 10 895
Emaettevõtja osa 6 330 5 423 11 800 10 304
Mittekontrolliva osaluse osa 214 336 562 591
         
         
Muu koondkasum        
Realiseerimata kursivahed -274 -21 247 84
Kokku perioodi koondkasum 6 270 5 738 12 609 10 979
Emaettevõtja osa 6 056 5 402 12 047 10 388
Mittekontrolliva osaluse osa 214 336 562 591
         
         
Tava kasum aktsia kohta* 4,2 3,6 7,8 6,8
Lahustatud kasum aktsia kohta* 4,2 3,6 7,8 6,8

* euro sentides

 

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com


Olympic_interim_Q2_2015_EST.pdf 

« Tagasi nimekirja