Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 2. kvartal ja 1. poolaasta 2014

Postitatud 29.07.2014

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    6 kuud 2014 6 kuud 2013 6 kuud 2012
Äritulud mln eurot 72,2 67,4 64,1
Hasartmängumaks mln eurot 14,3 14,0 13,5
EBITDA mln eurot 16,7 16,7 17,3
Ärikasum mln eurot 12,6 12,5 11,7
Puhaskasum mln eurot 10,3 9,7 10,4
EBITDA marginaal % 23,1 24,7 27,0
Ärirentaablus % 17,5 18,5 18,3
Puhasrentaablus % 14,3 14,3 16,2
         
Varad mln eurot 115,4 101,0 109,9
Omakapital mln eurot 97,8 84,7 78,1
ROE % 10,8 11,5 13,8
ROA % 8,8 9,2 9,8
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 2,3 2,4 1,9
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 93 83 62
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 31 060 26 235 23 480
Töötajad in 2 593 2 561 2 349
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 3 337 3 056 2 487
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 192 189 183

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2014. aasta I poolaastal:

  • Kontserni 2014. aasta 1. poolaasta müügitulud ulatusid 72,0 miljoni euroni, mis on 7,2% (+4,8 mln eurot) rohkem kui 2013. aasta 1. poolaasta jooksul.
  • 1. poolaasta hasartmängutulud moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest 94,0% (67,7 mln eurot) ja muud tulud 6,0% (4,3 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 93,3% (62,6 mln eurot) ja 6,7% (4,5 mln eurot).
  • Kontserni 2014. aasta 1. poolaasta konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) jäi eelmise aasta sama perioodiga võrreldes samale tasemele 16,7 miljoni euroni (+0,2%). 2014. aasta 1. poolaasta ärikasum ulatus 12,6 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,2 miljonit eurot (1,4%) enam.
  • Emaettevõtja osa 2014. aasta 1. poolaasta konsolideeritud puhaskasumist oli 10,3 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 9,7 miljonit eurot.
  • Olympic Entertainment Group AS omandas 23. jaanuaril 2014 100%-lise osaluse Slovakkia VLT mänguautomaadikasiinode operaatorfirmas WINWIN Slovakia S.r.o. (uue nimega OlyBet Slovakia S.r.o.) ning avas Slovakkias oma esimese VLT mänguautomaadikasiino käesoleva aasta 2. kvartalis.
  • 25. aprillil 2014 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta dividende summas 15 132 950,50 eurot, mis maksti aktsionäridele välja 13. mail 2014.
  • Olympic Entertainment Group AS suurendas 29. aprillil 2014 osalust 70%-le Itaalia operatsioone haldavas ettevõttes The Box S.r.l., mis omakorda omandas 100% osaluse ettevõttes Slottery S.r.l.
  • Olympic Entertainment Group AS otsustas mais 2014 restruktureerida Läti tütarühingud, mille tulemusena konverteeriti Olympic Casino Latvia SIA aktsiakapital eurodesse ning suurendati aktsiakapitali. Samuti otsustati ühendada Lätis asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Latvia SIA ja Altea SIA. Ühinemisprotsess kestab kümme kuud.
  • Olympic Entertainment Group AS nõukogu võttis 21. juulil 2014 vastu otsuse suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali EUR 184 680,40 võrra nimiväärtuseta aktsiate emiteerimise teel. Pärast uute aktsiate emiteerimist on Aktsiaseltsi uueks aktsiakapitali suuruseks EUR 60 716 482,40. Aktsiakapitali suurendamine on seotud 2011. aastal Aktsiaseltsi poolt sõlmitud optsioonilepingutega ning nendest tulenevate optsioonide realiseerimisega optsiooni saajate poolt.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud segmentide lõikes:

000€ II kv 2014 II kv 2013 Muutus 6 kuud 2014 6 kuud 2013 Muutus
Eesti 8 459 8 289 2,1% 16 247 16 397 -0,9%
Läti 11 267 8 398 34,2% 21 682 16 428 32,0%
Leedu 5 206 4 906 6,1% 10 705 10 036 6,7%
Poola 5 975 7 287 -18,0% 12 193 13 569 -10,1%
Slovakkia 4 111 3 787 8,6% 7 736 7 706 0,4%
Valgevene 494 563 -12,3% 966 1 254 -23,0%
Itaalia 1 673 858 95,0% 2 463 1 757 40,2%
Kokku 37 185 34 088 9,1% 71 992 67 147 7,2%

 

Kasiinode arv segmenditi:

  30.06.2014 30.06.2013
Eesti 18 18
Läti 38 38
Leedu 12 12
Poola 2 3
Slovakkia 6 5
Valgevene 6 5
Itaalia 11 2
Kokku 93 83

 

Kontserni 2014. aasta I poolaasta konsolideeritud ärikulud kasvasid võrreldes 2013. aasta I poolaastaga 8,5% ehk 4,7 miljoni euro võrra ning ulatusid 59,6 miljoni euroni. Kõige enam kasvasid võrreldes 2013. aasta I poolaastaga tööjõukulud (+2,4 mln eurot, +13,9%), rendikulud (+0,7 mln eurot, +13,1%) ja muude teenuste kulud (+0,5 mln eurot, +44,0%). Kõige enam kahanes põhivara kulum ja väärtuse langus (-0,1 mln eurot, -3,5%). Tööjõukulud (19,3 mln eurot) ja hasartmängumaksude kulud (14,3 mln eurot) on Kontserni suurimad kulugrupid moodustades 56,3% perioodi kogukuludest.

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2014. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 16,2 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -1,0%), EBITDA 3,9 miljoni euroni (+0,3 mln eurot, +7,8%) ning ärikasum 3,0 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, +4,1%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 3,8% ulatudes 15,5 miljoni euroni.

2014. aasta teise kvartali seisuga oli Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul (va. internetikasiino) 55% võrreldes 56% eelmise aasta sama perioodiga. Kogu Eesti hasartmänguturg kasvas 2014. aasta 6 kuuga 6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

2014. aasta I poolaasta lõpus tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot 737 mänguautomaadi ja 19 mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 30. juuni 2014 seisuga 478 inimest.

 

Läti

Läti segmendi 2014. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 21,7 miljoni euroni (+5,3 mln eurot, +32,0%), EBITDA 8,3 miljoni euroni (+1,2 mln eurot, +16,3%) ning ärikasum 6,8 miljoni euroni (+0,9 mln eurot, +14,4%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 32,4% ulatudes 19,9 miljoni euroni.

2014. aasta teise kvartali seisuga oli Olympic Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul ligikaudu 23% võrreldes 21% eelmise aasta sama perioodiga. Kogu Läti hasartmänguturg kasvas 2014. aasta 6 kuuga 8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

2014. aasta I poolaasta lõpus tegutses Lätis kokku 38 Olympic kasiinot 1 066 mänguautomaadi ja 18 mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 30. juuni 2014 seisuga 690 inimest.

 

Leedu

Leedu segmendi 2014. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 10,7 miljoni euroni (+0,7 mln eurot, +6,7%), EBITDA 2,1 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, +5,8%) ning ärikasum 1,6 miljoni euroni (+0,4 mln eurot, +30,1%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 6,6% ulatudes 10,1 miljoni euroni.

2014. aasta I poolaasta lõpus tegutses Leedus kokku 12 Olympic kasiinot 428 mänguautomaadi ja 63 mängulauaga. Leedu ettevõtetes töötas 30. juuni 2014 seisuga 670 inimest.

 

Poola

Poola segmendi 2014. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 12,2 miljoni euroni (-1,4 mln eurot, -10,1%), EBITDA 1,8 miljoni euroni (-0,9 mln eurot, -32,5%) ning ärikasum 1,5 miljoni euroni (-0,6 mln eurot, -28,5%). Hasartmängutulud kahanesid aastaga 10,4% ulatudes 12,0 miljoni euroni.

2014. aasta I poolaasta lõpus tegutses Poolas kokku 2 Olympic kasiinot 215 mänguautomaadi ja 39 mängulauaga. Poola ettevõtetes töötas 30. juuni 2014 seisuga 327 inimest.

 

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2014. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 7,7 miljoni euroni (+0,0 mln eurot, +0,4%), EBITDA 0,6 miljoni euroni (-0,4 mln eurot, -41,4%) ning ärikasum 0,0 miljoni euroni (-0,4 mln eurot, -90,6%). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 0,9% ulatudes 6,9 miljoni euroni.

2014. aasta I poolaasta lõpus tegutses Slovakkias kokku 6 Olympic kasiinot 269 mänguautomaadi ja 53 mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 30. juuni 2014 seisuga 273 inimest.

 

Valgevene

Valgevene segmendi 2014. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 1,0 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -23,0%), EBITDA -0,2 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -398,0%) ning ärikasum -0,2 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -1936,8%). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 22,2% ulatudes 0,9 miljoni euroni.

2014. aasta I poolaasta lõpus tegutses Valgevenes kokku 6 Olympic kasiinot 245 mänguautomaadiga. Valgevenes töötas 30. juuni 2014 seisuga 98 inimest.

 

Itaalia

Itaalia segmendi 2014. aasta I poolaasta müügitulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu ulatusid 5,2 miljoni euroni (+1,5 mln eurot, +40,2%), EBITDA 0,2 miljoni euroni (+0,0 mln, +10,5%) ning ärikasum 0,1 miljoni euroni (+0,0 mln, +23,8%).

Aprillis 2014 suurendas Kontsern oma osalust Itaalia operatsioone haldavas ettevõttes The Box S.r.l., mis omakorda omandas 100% osaluse väikekasiinosid opereerivas ettevõttes Slottery S.r.l. Tehingu tulemusena tegutses Itaalias 2014. aasta I poolaasta lõpus kokku 11 VLT mänguautomaadikasiinot 377 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 30. juuni 2014 seisuga 57 inimest.

   

Finantsseisund

Seisuga 30. juuni 2014 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 115,4 miljonit eurot, mis on 14,3% ehk 14,4 miljonit eurot enam kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 37,0 miljonit eurot ehk 32,0% kogu varadest ja põhivarad 78,4 miljonit eurot ehk 68% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 17,6 miljoni euroni ning omakapital 97,8 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (5,7 mln eurot), maksukohustused (4,2 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (3,8 mln eurot).

 

Investeeringud

Kontsern investeeris 2014. aasta I poolaastal materiaalsesse põhivarasse 9,5 miljonit eurot (+3,4 mln eurot, +55,7%), millest 4,2 miljon eurot investeeriti mänguseadmetesse (+0,5 mln eurot, +13,5%) ning 4,9 miljonit eurot hotelli ning kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse (+2,5 mln eurot, +104,2%).

 

Rahavood

Kontserni äritegevuse rahavood olid 2014. aasta I poolaastal 13,2 miljonit eurot (+2,5 mln eurot, +23,9%). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -13,6 miljonit eurot (-15,8 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid ‑14,2 miljonit eurot (+3,6 mln eurot, +20,1%). Netorahavood olid -14,6 miljonit eurot (-9,6 mln eurot).

 

Personal

Seisuga 30. juuni 2014 andis Kontsern tööd 2 593 inimesele, mis on 32 inimest rohkem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt laienemisest Itaalias.

2014. aasta I poolaastal arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 19,3 miljonit eurot (+2,4 mln eurot, +13,9%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2014. aasta I poolaasta eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 449 tuhat eurot (2013. aasta I poolaastal 447 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 77 tuhat eurot (2013. aasta I poolaastal 78 tuhat).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)

  30.06.2014 31.12.2013
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 30 013 44 582
Finantsinvesteeringud 1 229 1 086
Nõuded ja ettemaksed 4 175 2 946
Ettemakstud tulumaks 447 357
Varud 1 089 1 001
Käibevara kokku 36 953 49 972
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 099 1 077
Muud finantsinvesteeringud 4 268 3 396
Muud pikaajalised nõuded 696 670
Kinnisvarainvesteeringud 1 784 1 784
Materiaalne põhivara 31 994 26 513
Immateriaalne põhivara 38 575 34 865
Põhivara kokku 78 416 68 305
     
VARAD KOKKU 115 369 118 277
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 239 240
Võlad ja ettemaksed 14 176 13 494
Tulumaksukohustus 426 776
Eraldised 1 183 1 181
Lühiajalised kohustused kokku 16 024 15 691
     
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus 219 246
Pikaajalised võlakohustused 1 341 369
Pikaajalised kohustused kokku 1 560 615
     
KOHUSTUSED KOKKU 17 584 16 306
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 60 532 60 532
Kohustuslik reservkapital 2 495 1 210
Muu reserv 258 235
Realiseerimata kursivahed -1 120 -1 204
Jaotamata kasum 30 522 36 782
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 92 687 97 555
Mittekontrolliv osalus 5 098 4 416
OMAKAPITAL KOKKU 97 785 101 971
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 115 369 118 277

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)

  II kv 2014 II kv 2013 6 k 2014 6 k 2013
Hasartmängutulud 34 977 31 766 67 696 62 650
Müügitulud 2 208 2 322 4 296 4 497
Muud äritulud 149 23 251 248
Äritulud kokku 37 334 34 111 72 243 67 395
         
Kaubad, toore, materjal ja teenused -794 -742 -1 517 -1 448
Mitmesugused tegevuskulud -17 926 -16 278 -34 453 -32 247
Tööjõu kulud -9 796 -8 629 -19 290 -16 932
Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 095 -2 092 -4 055 -4 200
Muud ärikulud -153 -34 -284 -95
Ärikulud kokku -30 764 -27 775 -59 599 -54 922
         
Ärikasum 6 570 6 336 12 644 12 473
         
Intressitulud 11 23 41 56
Intressikulud -7 -4 -10 -9
Kahjum valuutakursi muutustest -4 -57 -6 -52
Muud finantstulud ja -kulud 0 0 -1 -621
Finantstulud ja -kulud kokku 0 -38 24 -626
         
Kasum enne tulumaksu 6 570 6 298 12 668 11 847
         
Tulumaksukulu -811 -891 -1 773 -1 688
Perioodi puhaskasum 5 759 5 407 10 895 10 159
Emaettevõtja osa 5 423 5 079 10 304 9 660
Mittekontrolliva osaluse osa 336 328 591 499
         
         
Muu koondkasum        
Realiseerimata kursivahed -21 -426 84 -852
Kokku perioodi koondkasum 5 738 4 981 10 979 9 307
Emaettevõtja osa 5 402 4 653 10 388 8 808
Mittekontrolliva osaluse osa 336 328 591 499
         
         
Tava kasum aktsia kohta* 3,6 3,4 6,8 6,4
Lahustatud kasum aktsia kohta* 3,6 3,4 6,8 6,4

* euro sentides


Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

 


Olympic_interim_Q2_2014_EST.pdf 

« Tagasi nimekirja