Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 1. kvartal 2015

Postitatud 28.04.2015

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    I kv 2015 I kv 2014 I kv 2013
Äritulud mln eurot 39,2 34,9 33,3
Hasartmängumaks mln eurot 7,5 7,0 6,8
EBITDA mln eurot 8,8 8,0 8,2
Ärikasum mln eurot 7,0 6,1 6,1
Puhaskasum mln eurot 5,5 4,9 4,6
EBITDA marginaal % 22,5% 23,0% 24,8%
Ärirentaablus % 17,8% 17,4% 18,4%
Puhasrentaablus % 14,0% 14,0% 13,8%
         
Varad mln eurot 135,5 122,3 113,2
Omakapital mln eurot 115,6 107,1 97,3
ROE % 5,2% 5,0% 5,1%
ROA % 4,2% 4,2% 4,1%
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 2,8 3,5 3,6
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 96 82 66
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 31 603 27 181 25 232
Töötajad in 2 656 2 505 2 381
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 3 425 3 011 2 693
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 197 191 184

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2015. aasta I kvartalis:

  • Kontserni 2015. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 39,1 miljoni euroni, mis on 12,4% (+4,3 mln eurot) rohkem kui 2014. aasta 3 kuu jooksul.
  • 3 kuu hasartmängutulud moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest 93,9% (36,7 mln eurot) ja muud tulud 6,1% (2,4 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 94,0% (32,7 mln eurot) ja 6,0% (2,1 mln eurot).
  • Kontserni 2015. aasta 3 kuu konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,0 miljonilt eurolt 8,8 miljoni euroni (+9,9%). 2015. aasta 3 kuu ärikasum ulatus 7,0 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,9 miljonit eurot (+15,1%) rohkem.
  • Emaettevõtja osa 2015. aasta 3 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 5,5 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 4,9 miljonit eurot.
  • Kontserni tütarettevõte Olympic Casino Eesti AS omandas 4. märtsil 2015 Eesti kasiinooperaatorilt Casino Cleopatra OÜ kahte kasiinot hõlmava äritegevuse, tehingujärgselt kuulub Kontsernile Eestis kokku 20 kasiinot.
  • 14. jaanuaril 2015 asutas Olympic Entertainment Group AS Maltal tütarettevõtted OEG Malta Holding Ltd ja OEG Malta Gaming Ltd. Viimane sõlmis lepingu kasiino juhtimisteenuste ja sellega seonduvate teenuste osutamiseks Malta ühinguga Casino Malta Ltd ning viimasega seotud ühingutega.
  • 16. aprillil 2015 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta dividende summas 15 179 120,60 eurot, mis makstakse aktsionäridele välja 4. mail 2015.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud segmentide lõikes:

000€ I kv 2015  I kv 2014 Muutus
Eesti 8 344 7 788 7,1%
Läti 12 093 10 415 16,1%
Leedu 5 865 5 499 6,7%
Poola 6 496 6 218 4,5%
Slovakkia 3 730 3 625 2,9%
Valgevene 285 472 -39,6%
Itaalia 2 301 790 191,3%
Kokku 39 114 34 807 12,4%

 

2015. aasta märtsi lõpus oli Kontsernis kokku 96 kasiinot üldpinnaga 31 603 m² (+4 422 m²).

 

Kasiinode arv segmenditi:

  31.03.2015 31.03.2014
Eesti 20 18
Läti 37 38
Leedu 16 12
Poola 2 3
Slovakkia 7 5
Valgevene 2 4
Itaalia 12 2
Kokku 96 82

 

Kontserni 2015. aasta 3 kuu konsolideeritud ärikulud kasvasid võrreldes 2014. aasta sama perioodiga 11,7% ehk 3,4 miljoni euro võrra ning ulatusid 32,2 miljoni euroni. Kõige enam kasvasid eelmise aastaga võrreldes tööjõukulud (+1,3 mln eurot, +13,6%), hasartmängumaks (+0,4 mln eurot, +5,9%), rendikulud (+0,3 mln eurot, +8,8%) ja muude teenuste kulud (+1,1 mln eurot, +27,5%). Kõige enam kahanes põhivara kulum ja väärtuse langus (-0,1 mln eurot, -6,4%). Tööjõukulud (10,8 mln eurot) ja hasartmängumaksude kulud (7,5 mln eurot) on Kontserni suurimad kulugrupid moodustades 56,7% perioodi kogukuludest.

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2015. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 8,3 miljoni euroni (+0,6 mln eurot, +7,1%), EBITDA 1,6 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -9,4%) ning ärikasum 1,2 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -10,3%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 6,4% ulatudes 7,9 miljoni euroni.

2015. aasta märtsi lõpus tegutses Eestis kokku 20 Olympic kasiinot 817 mänguautomaadi ja 19 mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 31. märtsi 2015 seisuga 488 inimest.

Läti

Läti segmendi 2015. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 12,1 miljoni euroni (+1,7 mln eurot, +16,1%), EBITDA 5,2 miljoni euroni (+1,4 mln eurot, +36,0%) ning ärikasum 4,5 miljoni euroni (+1,4 mln eurot, +43,7%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 16,0% ulatudes 11,1 miljoni euroni.

2015. aasta märtsi lõpus tegutses Lätis kokku 37 Olympic kasiinot 1 056 mänguautomaadi ja 19 mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 31. märtsi 2015 seisuga 692 inimest.

Leedu

Leedu segmendi 2015. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 5,9 miljoni euroni (+0,4 mln eurot, +6,7%), EBITDA 1,2 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, +7,1%) ning ärikasum 1,0 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, +10,5%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 7,9% ulatudes 5,6 miljoni euroni.

2015. aasta märtsi lõpus tegutses Leedus kokku 16 Olympic kasiinot 519 mänguautomaadi ja 64 mängulauaga. Leedu ettevõtetes töötas 31. märtsi 2015 seisuga 737 inimest.

Poola

Poola segmendi 2015. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 6,5 miljoni euroni (+0,3 mln eurot, +4,5%), EBITDA 0,8 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -12,2%) ning ärikasum 0,7 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -6,5%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 4,5% ulatudes 6,4 miljoni euroni.

2015. aasta märtsi lõpus tegutses Poolas kokku 2 Olympic kasiinot 210 mänguautomaadi ja 42 mängulauaga. Poola ettevõtetes töötas 31. märtsi 2015 seisuga 306 inimest.

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2015. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 3,7 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, +2,9%), EBITDA -0,1 miljoni euroni (‑0,3 mln eurot, -116,6%) ning ärikahjum -0,3 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -531,6%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 0,7% ulatudes 3,2 miljoni euroni.

2015. aasta märtsi lõpus tegutses Slovakkias kokku 7 Olympic kasiinot 292 mänguautomaadi ja 53 mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 31. märtsi 2015 seisuga 313 inimest.

Valgevene

Valgevene segmendi 2015. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 0,3 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -39,6%), EBITDA -0,2 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -174,2%) ning ärikahjum -0,2 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -145,5%). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 40,3% ulatudes 0,3 miljoni euroni.

2015. aasta märtsi lõpus tegutses Valgevenes kokku 2 Olympic kasiinot 93 mänguautomaadiga. Valgevenes töötas 31. märtsi 2015 seisuga 64 inimest.

Itaalia

Itaalia segmendi 2015. aasta 3 kuu müügitulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu ulatusid 5,0 miljoni euroni (+3,4 mln eurot, +210,1%), EBITDA 0,2 miljoni euroni (+0,0 mln, +1,7%) ning ärikasum 0,1 miljoni euroni (-0,0 mln, -17,1%).

2015. aasta märtsi lõpus tegutses Itaalias kokku 12 VLT mänguautomaadikasiinot 438 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 31. märtsi 2015 seisuga 56 inimest.

 

Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2015 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 135,5 miljonit eurot, mis on 10,8% ehk 13,2 miljonit eurot enam kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 51,6 miljonit eurot ehk 38,1% kogu varadest ja põhivarad 83,9 miljonit eurot ehk 61,9% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 19,9 miljoni euroni ning omakapital 115,6 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (6,2 mln eurot), maksukohustused (5,4 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (4,3 mln eurot).

Investeeringud

Kontsern investeeris 2015. aasta 3 kuuga materiaalsesse põhivarasse 5,6 miljonit eurot (+2,0 mln eurot, +56,2%), millest 1,1 miljon eurot investeeriti mänguseadmetesse (-0,4 mln eurot, -28,8%) ning 4,4 miljonit eurot hotelli ning kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse (+2,5 mln eurot, +129,8%).

Rahavood

Kontserni 2015. aasta 3 kuu äritegevuse rahavood olid 8,9 miljonit eurot (+3,3 mln eurot, +59,1%). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -2,9 miljonit eurot (+2,1 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid ‑0,2 miljonit eurot (‑0,1 mln eurot). Netorahavood olid 5,8 miljonit eurot (+5,3 mln eurot).

Personal

Seisuga 31. märts 2015 andis Kontsern tööd 2 656 inimesele, mis on 151 inimest rohkem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt laienemisest Itaalias ja Leedus.

2015. aasta 3 kuu jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 10,8 miljonit eurot (+1,3 mln eurot, +13,6%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2015. aasta 3 kuu eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 230 tuhat eurot (2014. aasta 3 kuu eest 225 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 37 tuhat eurot (2014. aasta 3 kuu eest 39 tuhat eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) 31.03.2015 31.12.2014
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 45 942 40 117
Finantsinvesteeringud 1 154 1 108
Nõuded ja ettemaksed 2 834 3 276
Ettemakstud tulumaks 483 483
Varud 1 203 1 163
Müügiootel varad 0 1 016
Käibevara kokku 51 616 47 163
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 478 1 398
Muud finantsinvesteeringud 4 406 4 277
Muud pikaajalised nõuded 723 688
Kinnisvarainvesteeringud 292 292
Materiaalne põhivara 38 111 34 368
Immateriaalne põhivara 38 864 38 045
Põhivara kokku 83 874 79 068
     
VARAD KOKKU 135 490 126 231
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 253 253
Võlad ja ettemaksed 16 394 13 121
Tulumaksukohustus 708 741
Eraldised 1 016 1 424
Lühiajalised kohustused kokku 18 371 15 539
     
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised võlakohustused 1 166 1 216
Edasilükkunud tulumaksukohustus 328 272
Pikaajalised kohustused kokku 1 494 1 488
     
KOHUSTUSED KOKKU 19 865 17 027
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 60 716 60 716
Ülekurss 258 258
Kohustuslik reservkapital 2 495 2 495
Muu reserv 82 0
Realiseerimata kursivahed -899 -1 420
Jaotamata kasum 47 286 41 816
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 109 938 103 865
Mittekontrolliv osalus 5 687 5 339
OMAKAPITAL KOKKU 115 625 109 204
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 135 490 126 231

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes) I kv 2015 I kv 2014
Hasartmängutulud 36 724 32 719
Müügitulud 2 390 2 088
Muud äritulud 85 102
Äritulud kokku 39 199 34 909
     
Kaubad, toore, materjal ja teenused -893 -723
Mitmesugused tegevuskulud -18 571 -16 527
Tööjõu kulud -10 780 -9 494
Põhivara kulum ja väärtuse langus -1 836 -1 960
Muud ärikulud -129 -131
Ärikulud kokku -32 209 -28 835
     
Ärikasum 6 990 6 074
     
Intressitulud 17 29
Intressikulud -7 -3
Kahjum valuutakursi muutustest -1 -1
Muud finantskulud -2 -1
Finantstulud ja -kulud kokku 7 24
     
Kasum enne tulumaksu 6 997 6 098
     
Tulumaksukulu -1 179 -962
Perioodi puhaskasum 5 818 5 136
Emaettevõtja osa 5 470 4 881
Mittekontrolliva osaluse osa 348 255
     
     
Muu koondkasum    
Realiseerimata kursivahed 521 106
Kokku perioodi koondkasum 6 339 5 242
Emaettevõtja osa 5 991 4 987
Mittekontrolliva osaluse osa 348 255
     
     
Tava kasum aktsia kohta* 3,6 3,2
Lahustatud kasum aktsia kohta* 3,6 3,2

* euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com


Olympic_interim_Q1_2015_EST.pdf 

« Tagasi nimekirja