Börsiteated

Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 1. kvartal 2014

Postitatud 29.04.2014

Kontserni põhilised arvnäitajad

    I kv 2014 I kv 2013 I kv 2012
Äritulud mln eurot 34,9 33,3 32,2
Hasartmängumaks mln eurot 7,0 6,8 6,7
EBITDA mln eurot 8,0 8,2 8,7
Ärikasum mln eurot 6,1 6,1 5,8
Puhaskasum mln eurot 4,9 4,6 5,1
EBITDA marginaal % 23,0% 24,8% 27,1%
Ärirentaablus % 17,4% 18,4% 18,0%
Puhasrentaablus % 14,0% 13,8% 15,9%
         
Varad mln eurot 122,3 113,2 107,0
Omakapital mln eurot 107,1 97,3 87,9
ROE % 5,0% 5,1% 6,4%
ROA % 4,2% 4,1% 4,9%
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 3,5 3,6 2,2
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 82 66 61
Kasiinode pind  perioodi lõpus m2 27 181 25 232 23 418
Töötajad in 2 505 2 381 2 296
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 3 011 2 693 2 446
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 191 184 183

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2014. aasta I kvartalis:

  • Kontserni 2014. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 34,8 miljoni euroni, mis on 5,3% (+1,7 mln eurot) rohkem kui 2013. aasta 3 kuu jooksul.
  • 3 kuu hasartmängutulud moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest 94,0% (32,7 mln eurot) ja muud tulud 6,0% (2,1 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 93,4% (30,9 mln eurot) ja 6,6% (2,2 mln eurot).
  • Kontserni 2014. aasta 3 kuu konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,2 miljonilt eurolt 8,0 miljoni euroni (-0,2%). 2014. aasta 3 kuu ärikasum ulatus 6,1 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,1 miljonit eurot (-1,0%) vähem.
  • Emaettevõtja osa 2014. aasta 3 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 4,9 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 4,6 miljonit eurot.
  • Olympic Entertainment Group AS omandas 23. jaanuaril 2014 100%-lise osaluse Slovakkia VLT mänguautomaadikasiinode operaatorfirmas WINWIN Slovakia S.r.o. (uue nimega OlyBet Slovakia S.r.o.) ning plaanib avada Slovakkias oma esimese VLT mänguautomaadikasiino käesoleva aasta esimesel poolaastal.
  • 25. aprillil 2014 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta dividende summas 15 132 950,50 eurot, mis makstakse aktsionäridele välja 13. mail 2014.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud segmentide lõikes:

'000€ I kv 2014 I kv 2013 Muutus
Eesti 7 788 8 108 -3,9%
Läti 10 415 8 030 29,7%
Leedu 5 499 5 130 7,2%
Poola 6 218 6 282 -1,0%
Slovakkia 3 625 3 919 -7,5%
Valgevene 472 691 -31,7%
Itaalia 790 899 -12,1%
Kokku 34 807 33 059 5,3%

 

2014. aasta märtsi lõpus oli Kontsernis kokku 82 kasiinot üldpinnaga 27 181 m² (+1 949 m²).

 

Kasiinode arv segmenditi:

  31.03.2014 31.03.2013
Eesti 18 18
Läti 38 21
Leedu 12 12
Poola 3 3
Slovakkia 5 5
Valgevene 4 5
Itaalia 2 2
Kokku 82 66

 

Kontserni 2014. aasta 3 kuu konsolideeritud ärikulud kasvasid 2013. aasta sama perioodiga võrreldes 6,2% ehk 1,7 miljoni euro võrra ning ulatusid 28,8 miljoni euroni. Kõige enam kasvasid eelmise aastaga võrreldes tööjõukulud (+1,2 mln eurot, +14,3%), rendikulud (+0,2 mln eurot, +5,0%) ja hasartmängumaks (+0,2 mln eurot, +3,7%). Kõige enam kahanes põhivara kulum ja väärtuse langus (-0,2 mln eurot, -7,0%). Tööjõukulud (9,5 mln eurot) ja hasartmängumaksude kulud (7,1 mln eurot) on Kontserni suurimad kulugrupid moodustades 57,4% perioodi kogukuludest.

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2014. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 7,8 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -3,5%), EBITDA 1,8 miljoni euroni (+0,0 mln eurot, +0,2%) ning ärikasum 1,3 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -5,7%). Hasartmängutulud kasvasid 3 kuuga 0,1% ulatudes 7,5 miljoni euroni.

2014. aasta esimese kvartali seisuga oli Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul (va. internetikasiino) 55%, mis on ligikaudu sama palju, kui aasta varem. Kogu hasartmänguturg kahanes Eestis 2014. aasta esimese 3 kuu jooksul ligikaudu 2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

2014. aasta märtsi lõpus tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot 737 mänguautomaadi ja 19 mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 31. märts 2014 seisuga 473 inimest.

Läti

Läti segmendi 2014. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 10,4 miljoni euroni (+2,4 mln eurot, +29,7%), EBITDA 3,8 miljoni euroni (+0,4 mln eurot, +11,6%) ning ärikasum 3,1 miljoni euroni (+0,3 mln eurot, +11,3%). Hasartmängutulud kasvasid 3 kuuga 30,6% ulatudes 9,6 miljoni euroni.

2014. aasta esimese kvartali seisuga oli Läti segmendi turuosa Läti hasartmänguturul ligikaudu 23% võrreldes 20% eelmise aasta sama perioodiga. Kogu Läti hasartmänguturg kasvas 2014. aasta 3 kuuga ligikaudu 2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

2014. aasta märtsi lõpus tegutses Lätis kokku 38 Olympic kasiinot 1 040 mänguautomaadi ja 18 mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 31. märts 2014 seisuga 660 inimest.

Leedu

Leedu segmendi 2014. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 5,5 miljoni euroni (+0,4 mln eurot, +7,2%), EBITDA 1,1 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -5,4%) ning ärikasum 0,9 miljoni euroni (+0,0 mln eurot, +3,2%). Hasartmängutulud kasvasid 3 kuuga 7,0% ulatudes 5,2 miljoni euroni.

2014. aasta märtsi lõpus tegutses Leedus kokku 12 Olympic kasiinot 427 mänguautomaadi ja 61 mängulauaga. Leedu ettevõtetes töötas 31. märts 2014 seisuga 671 inimest.

Poola

Poola segmendi 2014. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 6,2 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -1,0%), EBITDA 1,0 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -10,3%) ning ärikasum 0,8 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, +6,4%). Hasartmängutulud kahanesid 3 kuuga 1,2% ulatudes 6,1 miljoni euroni.

2014. aasta märtsi lõpus tegutses Poolas kokku 3 Olympic kasiinot 284 mänguautomaadi ja 40 mängulauaga. Poola ettevõtetes töötas 31. märts 2014 seisuga 336 inimest.

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2014. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 3,6 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -7,5%), EBITDA 0,2 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -58,9%) ning ärikahjum 0,1 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -118,4%). Hasartmängutulud kahanesid 3 kuuga 10,3% ulatudes 3,2 miljoni euroni.

2014. aasta märtsi lõpus tegutses Slovakkias kokku 5 Olympic kasiinot 224 mänguautomaadi ja 53 mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 31. märts 2014 seisuga 272 inimest.

Valgevene

Valgevene segmendi 2014. aasta 3 kuu müügitulud ulatusid 0,5 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -31,7%), EBITDA -0,1 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -148,5%) ning ärikahjum 0,1 miljoni euroni (-0,2 mln eurot). Hasartmängutulud vähenesid 3 kuuga 31,2% ulatudes 0,4 miljoni euroni.

2014. aasta märtsi lõpus tegutses Valgevenes kokku 4 Olympic kasiinot 187 mänguautomaadiga. Valgevenes töötas 31. märts 2014 seisuga 86 inimest.

Itaalia

Itaalia segmendi 2014. aasta 3 kuu müügitulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu ulatusid 1,6 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -12,7%), EBITDA 0,1 miljoni euroni (+0,1 mln, +160,5%) ning ärikasum 0,1 miljoni euroni.

2014. aasta märtsi lõpus tegutses Itaalias kokku 2 Slottery kaubamärgi all opereerivat VLT mänguautomaadikasiinot 112 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 31. märts 2014 seisuga 7 inimest.

 

Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2014 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 122,3 miljonit eurot, mis on 3,4% ehk 4,0 miljonit eurot rohkem kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 51,2 miljonit eurot ehk 41,9% kogu varadest ja põhivarad 71,0 miljonit eurot ehk 58,1% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 15,2 miljoni euroni ning omakapital 107,1 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad maksukohustused (4,5 mln eurot), kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (4,2 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (4,1 mln eurot).

Investeeringud

Kontsern investeeris 2014. aasta 3 kuu jooksul materiaalsesse põhivarasse 3,6 miljonit eurot (+0,0 mln eurot), millest 1,5 miljonit eurot investeeriti mänguseadmetesse (-0,8 mln eurot) ning 1,9 miljonit eurot kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse (+0,7 mln eurot).

Rahavood

Kontserni 2014. aasta 3 kuu äritegevuse rahavood olid 5,6 miljonit eurot (+1,0 mln eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -5,0 miljonit eurot (-11,8 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid -0,1 miljonit eurot (-0,0 mln eurot). Netorahavood olid 0,5 miljonit eurot (-10,8 mln eurot).

Personal

Seisuga 31. märts 2014 andis Kontsern tööd 2 505 inimesele, mis on 117 inimest rohkem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt laienemisest Lätis.

2014. aasta 3 kuu jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 9,5 miljonit eurot (+1,2 mln eurot, +14,3%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2014. aasta 3 kuu eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 225 tuhat eurot (2013. aasta 3 kuu eest 222 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 39 tuhat eurot (2013. aasta 3 kuu eest 39 tuhat eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) 31.03.2014 31.12.2013
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 45 108 44 582
Finantsinvesteeringud 1 147 1 086
Nõuded ja ettemaksed 3 480 2 946
Ettemakstud tulumaks 357 357
Varud 1 116 1 001
Käibevara kokku 51 208 49 972
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 089 1 077
Muud finantsinvesteeringud 4 140 3 396
Muud pikaajalised nõuded 658 670
Kinnisvarainvesteeringud 1 784 1 784
Materiaalne põhivara 28 125 26 513
Immateriaalne põhivara 35 250 34 865
Põhivara kokku 71 046 68 305
     
VARAD KOKKU 122 254 118 277
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 240 240
Võlad ja ettemaksed 12 870 13 494
Tulumaksukohustus 537 776
Eraldised 972 1 181
Lühiajalised kohustused kokku 14 619 15 691
     
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus 241 246
Pikaajalised võlakohustused 312 369
Pikaajalised kohustused kokku 553 615
     
KOHUSTUSED KOKKU 15 172 16 306
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 60 532 60 532
Kohustuslik reservkapital 1 210 1 210
Muu reserv 247 235
Realiseerimata kursivahed -1 098 -1 204
Jaotamata kasum 41 520 36 782
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 102 411 97 555
Mittekontrolliv osalus 4 671 4 416
OMAKAPITAL KOKKU 107 082 101 971
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 122 254 118 277

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes) I kv 2014 I kv 2013
     
Hasartmängutulud 32 719 30 884
Müügitulud 2 088 2 175
Muud äritulud 102 225
Äritulud kokku 34 909 33 284
     
Kaubad, toore, materjal ja teenused -723 -707
Mitmesugused tegevuskulud -16 527 -15 968
Tööjõu kulud -9 494 -8 303
Põhivara kulum ja väärtuse langus -1 960 -2 108
Muud ärikulud -131 -61
Ärikulud kokku -28 835 -27 147
     
Ärikasum 6 074 6 137
     
Intressitulud 29 32
Intressikulud -3 -4
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest -1 5
Muud finantstulud ja -kulud -1 -621
Finantstulud ja -kulud kokku 24 -588
     
Kasum enne tulumaksu 6 098 5 549
     
Tulumaksukulu -962 -797
Perioodi puhaskasum 5 136 4 752
Emaettevõtja osa 4 881 4 580
Mittekontrolliva osaluse osa 255 172
     
     
Muu koondkasum, mis on hiljem võimalik reklassifitseerida kasumiaruandesse    
Realiseerimata kursivahed 106 -426
Kokku perioodi koondkasum 5 242 4 326
Emaettevõtja osa 4 987 4 154
Mittekontrolliva osaluse osa 255 172
     
     
Tava kasum aktsia kohta* 3,2 3,0
Lahustatud kasum aktsia kohta* 3,2 3,0

* euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com


Olympic_interim_Q1_2014_EST.pdf 

« Tagasi nimekirja