Börsiteated

BÖRSITEADE

Postitatud 25.08.2010

Olympic Entertainment Group AS
25. august 2010.a.

BÖRSITEADE

Täna, 25. augustil 2010.a. algusega kell 11.00 toimus Olympic Entertainment Group AS-i (edaspidi OEG) Tallinna kontoris, aadressil Pronksi 19 (III korrus), OEG aktsionäride erakorraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek).

Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 11:18. Koosolekul osales 10 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 105 839 119 häält, mis moodustab 70,09 % aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.

Koosoleku päevakorras olid 2. augustil 2010. a OEG koduleheküljel www.olympic-casino.com avaldatud ning NASDAQ OMX Tallinna börsi infosüsteemi kaudu ning Eesti Päevalehes avalikustatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud alljärgnevad punktid:

  1. Aktsiakapitali suurendamine
  2. Aktsionäride eesõiguse välistamine
  3. Nõukogule optsioonilepingute alusel aktsiate väljalaskmise tingmuste kinnitamine
  4. Juhatusele õiguse andmine tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud

 

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

  1. Aktsiakapitali suurendamine

Koosolek otsustas suurendada OEG aktsiakapitali 450 384 (neljasaja viiekümne tuhande kolmesaja kaheksakümne nelja) uue OEG aktsia emiteerimise teel, kokku 4 503 840 (nelja miljoni viiesaja kolme tuhande kaheksasaja neljakümne) krooni võrra. Emiteeritavate aktsiate märkimisperioodiks on 26.08.2010 – 31.08.2010. Uusi aktsiaid märkinud aktsionäride nimekirja fikseerimise päev on 31. august 2010. a kell 23:59. Uute aktsiate eest tasutakse rahalise sissemaksega OEG pangarvele hiljemalt 31. augustiks 2010. a. Aktsia nimiväärtus on 10 Eesti krooni ja ülekurss 1,18 Eesti krooni. Rahaliste sissemaksete ülekandmine loetakse aktsiate märkimiseks.

Aktsiakapitali suurendamise tulemusena on OEG aktsiakapitali uueks suuruseks 1 514 503 840 (üks miljard viissada neliteist miljonit viissada kolm tuhat kaheksasada nelikümmend) Eesti krooni.

Hääletustulemused:

Poolt:

101 136 796 häält

95,56 % Koosolekul esindatud häältest  

Vastu:  

4 702 323 häält

4,44 % Koosolekul esindatud häältest  

Erapooletud:

0 häält

0 % Koosolekul esindatud häältest  

Ei hääletanud:

0 häält

0 % Koosolekul esindatud häältest  

Kehtetu:

0 häält

0 % Koosolekul esindatud häältest  

  1. Aktsionäride eesõiguse välistamine

Koosolek otsustas välistada aktsionäride eesõiguse OEG poolt väljalastava 450 384 (neljasaja viiekümne tuhande kolmesaja kaheksakümne nelja) OEG lihtaktsia osas, mis lastakse välja Aktsiaseltsi poolt sõlmitud optsioonilepingute nõuetekohaseks täitmiseks. Uute aktsiate märkimise õigus antakse isikutele, kellega on sõlmitud kehtivad optsioonilepingud. Uute aktsiate märkimist korraldab Aktsiaseltsi juhatus.

Hääletustulemused:

Poolt:

101 136 796 häält

95,56 % Koosolekul esindatud häältest  

Vastu:  

4 702 323 häält

4,44 % Koosolekul esindatud häältest  

Erapooletud:

0 häält

0 % Koosolekul esindatud häältest  

Ei hääletanud:

0 häält

0 % Koosolekul esindatud häältest  

Kehtetu:

0 häält

0 % Koosolekul esindatud häältest  

  1. Nõukogule optsioonilepingute alusel aktsiate väljalaskmise tingmuste kinnitamine

Koosolek otsustas määrata nõukogu liikmetele optsioonilepingute alusel väljalastavate aktsiate arv kindlaks nõukogu töösse panustamise alusel. Otsustati määrata nõukogu liikmete optsioonilepingute alusel väljalastavate aktsiate üldarvuks 139 009. Aktsiate jaotumise nõukogu liikmete vahel otsustab, vastavalt ülaltoodud kriteeriumile, nõukogu.

Hääletustulemused:

Poolt:

99 862 350 häält

94,35 % Koosolekul esindatud häältest  

Vastu:  

5 976 769 häält

5,65 % Koosolekul esindatud häältest  

Erapooletud:

0 häält

0 % Koosolekul esindatud häältest  

Ei hääletanud:

0 häält

0 % Koosolekul esindatud häältest  

Kehtetu:

0 häält

0 % Koosolekul esindatud häältest  

  1. Juhatusele õiguse andmine tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud

Koosolek otsustas anda OEG juhatusele õiguse tühistada emissioon ulatuses, milles seda märkimisaja jooksul täis ei märgita.

Hääletustulemused:

Poolt:

101 136 796 häält

95,56 % Koosolekul esindatud häältest  

Vastu:  

4 702 323 häält

4,44 % Koosolekul esindatud häältest  

Erapooletud:

0 häält

0 % Koosolekul esindatud häältest  

Ei hääletanud:

0 häält

0 % Koosolekul esindatud häältest  

Kehtetu:

0 häält

0 % Koosolekul esindatud häältest  

 

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja OEG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Lisainfo:

Indrek Jürgenson
juhatuse liige
Olympic Entertainment Group
Tel + 372 667 1250
E-post indrek.jurgenson@oc.eu
www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja