Börsiteated

AS-i Kristiine Kasiino ja OÜ Casinova grupisisene võõrandamine

Postitatud 18.04.2007


KK aktsiad ja Casinova osa kantakse üle OCE-le ning OCE tasub OEG ostuhinna kolme pangapäeva jooksul.

Tehingu tegemise eesmärgiks on KK ja Casinova tegevuse integreerimine OEG grupi senise tegevuse ja struktuuriga. Kogu Eestis läbiviidava kasiinotegevuse eest vastutab OCE, mistõttu võõrandatakse KK aktsiad ja Casinova ainuosa just OCE-le. KK aktsiate ja Casinova ainuosa võõrandamine on ettevalmistavaks sammuks OCE ja KK ühinemiseks.

Tehing sõlmiti samadel põhitingimustel (s.h sama hinnaga), milles lepiti kokku AS-iga KC Grupp 1. märtsil 2007. a sõlmitud lepingus, mille alusel OEG omandas 100% KK aktsiatest ja Casinova ainuosa. Täpsemalt on AS-iga KC Grupp sõlmitud lepingu põhitingimusi kirjeldatud OEG 1. märtsi 2007. a börsiteates.

Tehingu tegemise kiitsid eelnevalt heaks nii OEG kui ka OCE nõukogud.

Tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikuga Tallinna Börsi reeglistiku tähenduses, samuti puudub OEG juhatuse ja nõukogu liikmetel muu isiklik huvi Tehingu tegemiseks.

Tehingu lõpuleviimise ning OEG poolt KK aktsiate ja Casinova ainuosa võõrandamise näol on tegemist olulise osaluse võõrandamisega Tallinna Börsi reeglistiku tähenduses. Tallinna Börsi reeglistiku kohaselt avaldamisele kuuluv informatsioon KK ja Casinova kohta on avaldatud OEG 1. märtsi 2007. a börsiteates KK ja Casinova omandamise kohta OEG poolt. Avaldatud informatsioonis ei ole toimunud olulisi muudatusi võrreldes käesoleva börsiteate avaldamisega.

Lisainfo:

Andri Avila
Juhatuse liige
Olympic Entertainment Group
Tel + 372 667 1250
E-post andri.avila@ocg.ee

« Tagasi nimekirja