Börsiteated

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Postitatud 03.06.2009

Täna, 3. juunil 2009. a, toimus Reval Park Hotel & Casino’s, Park Lounge’is (Kreutzwaldi 23, Tallinn) Olympic Entertainment Group AS-i (edaspidi OEG) korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek).

Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.00. Koosolekul osales 23 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 125 219 390 häält, mis moodustab 82,93% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes. Koosoleku päevakorras olid 12. mail 2009. a ajalehes Äripäev, OEG koduleheküljel www.olympic-casino.com ja Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused.

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

1. Majandusaasta 1. jaanuar 2008. a – 31. detsember 2008. a majandusaasta aruande kinnitamine

Koosolek otsustas kinnitada majandusaasta 1. jaanuar 2008. a – 31. detsember 2008. a majandusaasta aruande.

Hääletustulemused:

Poolt: 125 165 721 häält 99,96% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 53 669 häält 0,04% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest


2. Kasumi jaotamine

Koosolek otsustas kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku, mille kohaselt kantakse 31. detsembril 2008. a. lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 459 227 177 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu.

Hääletustulemused:

Poolt: 125 219 190 häält 100% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 200 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest

3. Nõukogu liikmete tagasikutusmine

Koosolek otsustas tagasi kutsuda nõukogu liikmed Marti Relve ja Anders Galfvensjö alates 03. juunist 2009. a.

Hääletustulemused:

Poolt: 125 165 521 häält 99,96% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 53 869 häält 0,04% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest

4. Audiitori valmine

Koosolek otsustas valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni) ühe audiitori Tiit Raimla, isikukood 37103310267, elukoht Tallinn, ning audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing PricewaterhouseCoopers AS-i ja maksta audiitorile tasu OEG 2009. majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt OEG poolt PricewaterhouseCoopers AS-iga sõlmitavale lepingule.

Hääletustulemused:

Poolt: 125 219 390 häält 100% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest

5. Nõukogu esimehe tasustamine

Koosolek otsustas kinnitada nõukogu esimehe tasustamise vastavalt nõukogu esimehega sõlmitavale kokkuleppele.

Hääletustulemused:

Poolt: 125 158 463 häält 99,95% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 720 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 56 249 häält 0,04% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 3 958 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältestKoosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja OEG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmisekorda.


Lisainfo:

Andri Avila
Tegevdirektor
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-mail: andri.avila@oc.eu
www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja