Börsiteated

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Postitatud 20.05.2008


Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 11.50. Koosolekul osales 28 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 121,974,282 häält, mis moodustab 80.78 % aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes. Koosoleku päevakorras olid 28. aprillil 2008.a. Eestis ajalehtedes Äripäev, Postimees ja Eesti Päevaleht, Poolas ajalehtedes Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita ja Dziennik Polska Europa Świat, Lätis ajalehtedes Biznes & Baltija ja Dienas Bizness, Leedus ajalehtedes Verslo žinios, Respublika ja Lietuvos rytas, OEG koduleheküljel avaldatud www.olympic-casino.com ning Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu avlikustatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused.

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

1. Majandusaasta 1. jaanuar 2007.a. – 31. detsember 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Koosolek otsustas kinnitada majandusaasta 1. jaanuar 2007.a. – 31. detsember 2007.a. majandusaasta aruanne.

Hääletustulemused:

Poolt:		121,913,551 häält	99.95 % Koosolekul esindatud häältest   
Vastu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 60,731 häält 0.05 % Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest


2. Kasumi jaotamine

Koosolek otsustas kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku, mille kohaselt on eelmiste perioodide jaotamata kasumi suurus 518,394,328 krooni (umbkaudu 33,131,436 EUR); 2007.a. puhaskasum 366,294,391 krooni (umbkaudu 23,410,479 EUR), kohustusliku reservkapitali suurendamiseks 18,314,720 krooni (umbkaudu 1,170,524 EUR) ning aktsionäridele jaotatav kasumiosa on 75,500,000 krooni (umbkaudu 4,825,330 EUR) ja dividendi suurus on 0.5 krooni (umbkaudu 0.03 EUR) ühe (1) aktsia kohta. Dividendi väljamaksmise korra kohaselt võetakse aktsionäride, kellel on õigus saada dividende 2007. majandusaasta eest, määramisel aluseks väärtpaberiomanike nimekiri Tallinna Börsil seisuga 10. börsipäev pärast aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva kell 23.59, s.t 4.06.2008.a. Dividendid makstakse välja hiljemalt 9.06.2008.a.

Hääletustulemused:

Poolt:		121,974,082 häält	100 % Koosolekul esindatud häältest   
Vastu: 200 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest


3. Audiitori valimine

Koosolek otsustas valida üheks (1) aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni) üks (1) audiitor ning audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics AS ja audiitoriks Taivo Epner, isikukood 37004020214, elukoht Tallinn, ja maksta audiitorile tasu OEG 2008. majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt OEG poolt KPMG Baltics AS-iga sõlmitavale lepingule.

Hääletustulemused:

Poolt:		121,973,812 häält	100 % Koosolekul esindatud häältest   
Vastu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 470 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest


Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja OEG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmisekorda.


Lisainfo:

Andri Avila
juhatuse liige
Olympic Entertainment Group
Tel + 372 667 1250
E-post andri.avila@oc.eu
www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja