Börsiteated

Aktsionäride korraline üldkoosolek

Postitatud 28.04.2008


Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1. Majandusaasta 1. jaanuar 2007. a - 31. detsember 2007. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamine;
3. Audiitori valimine.

Olympic Entertainment Group AS-i (edaspidi OEG) nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud üldkoosoleku päevakorra ning teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine
OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada OEG majandusaasta 1. jaanuar 2007. a - 31. detsember 2007. a majandusaasta aruande kinnitamise poolt.

2. Kasumi jaotamine
OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada OEG juhatuse poolt esitatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud kasumi jaotamise ettepaneku poolt. Kasumi jaotamise ettepaneku kohaselt makstakse aktsionäridele dividende 0,5 krooni (viiskümmend senti) aktsia kohta. Kavandatav aktsionäride nimekirja fikseerimise päev dividendide maksmiseks on 4. juuni 2008.a. Dividendid makstakse välja hiljemalt 9. juunil 2008. a.

3. Audiitori valimine
OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada Seltsi senise audiitori Taivo Epneri KPMG Baltics AS-ist Seltsi audiitoriks valimise poolt. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta audiitorile tasu Seltsi majandusaasta 1. jaanuar 2007. a - 31. detsember 2007. a majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Seltsi poolt KPMG Baltics AS-iga sõlmitavale lepingule.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 9. mail 2008. a kell 23.59. Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 10.00 Eesti Rahvusraamatukogus. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument.

OEG majandusaasta aruande on võimalik tutvuda alates 28. aprillist 2008. a ettevõtte kodulehel ja tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@oc.eu või telefonil 667 1250.


Armin Karu
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment GroupLisainfo:
Andri Avila
juhatuse liige
Olympic Entertainment Group
Tel + 372 667 1250
E-post andri.avila@oc.eu
www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja