Börsiteated

Aktsionäride erakorraline üldkoosolek

Postitatud 05.08.2008


OEG juhatus tegi ettepaneku ning nõukogu kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku seoses muudatuste tegemisega grupi juhtimisstruktuuris, et luua selgem jaotus juhtkonna võtmeisikute vastutusalades.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:
1. Armin Karu valimine nõukogu liikmeks;
2. Mart Relve valimine nõukogu liikmeks;
3. Kaia Karu nõukogust tagasikutsumine.

OEG nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud erakorralise üldkoosoleku päevakorra ning teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. Armin Karu valimine nõukogu liikmeks

OEG nõukogu koosolekul, mis toimub 14. augustil 2008.a. kell 8.00, on kavas kutsuda OEG juhatusest tagasi OEG juhatuse esimees Armin Karu. Armin Karu soovib jätkata tööd OEG nõukogu liikmena. OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada Armin Karu nõukogu liikmeks valimise poolt.

2. Mart Relve valimine nõukogu liikmeks

OEG nõukogu koosolekul, mis toimub 14. augustil 2008.a. kell 8.00, on kavas kutsuda OEG juhatusest tagasi OEG juhatuse liige Mart Relve. Mart Relve soovib jätkata tööd OEG nõukogu liikmena. OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada Mart Relve nõukogu liikmeks valimise poolt.

3. Kaia Karu nõukogust tagasikutsumine

OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada senise nõukogu liikme Kaia Karu nõukogust tagasikutsumise poolt.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 4. augustil 2008. a kell 23.59 Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 10.00 OEG asukohas aadressil Pronksi 19, 10124 Tallinn. Koosolekul osalemiseks palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on äriregistri registrikaardi ärakiri, volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos äriregistri registrikaardi ärakirjaga. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning esindajal lisaks ka volikiri.

Armin Karu ja Mart Relve elulookirjeldustega on võimalik tutvuda alates 5.08.2008.a. OEG kodulehel aadressil www.olympic-casino.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@oc.eu või telefonil 667 1250.


Armin Karu
Olympic Entertainment Group AS-i juhatuse esimees

« Tagasi nimekirja