Börsiteated

Aktsiate emiteerimine AS-ile KC Grupp

Postitatud 31.05.2007


Aktsiakapitali suurendamise otsuse kohaselt suurendatakse OEG aktsiakapitali 2 000 000 (kahe miljoni) Eesti krooni (127 823 euro) võrra. Aktsiakapitali suurendamise tulemusena on OEG aktsiakapitali uueks suuruseks 1 510 000 000 (üks miljard viissada kümme miljonit) Eesti krooni (96 506 589 eurot).

Aktsiakapitali suurendamise käigus emiteeritakse 200 000 (kakssada tuhat) OEG lihtaktsiat nimiväärtusega 10 Eesti krooni (0,64 eurot) ning uute aktsiate märkimise eesõigus antakse AS ile KC Grupp. OEG aktsionäride märkimise eesõigus välistati OEG 25. aprillil 2007. a toimunud korralise üldkoosoleku otsusega. Aktsionäride eesõiguse välistamise põhjuseid on kirjeldatud OEG üldkoosoleku kokkukutsumise teates (avalikustatud 3. aprilli 2007. a börsiteates) ja OEG üldkoosoleku otsused avalikustavas börsiteates (avalikustatud 25. aprilli 2007. a börsiteates).

AS-ile KC Grupp antud uute aktsiate märkimise eesõigus kestab kuni 1. juunini 2007. a. Uute aktsiate eest tasutakse rahalise sissemaksega. Aktsiate eest tasutakse OEG pangarvele samuti hiljemalt 1. juunil 2007. a. Rahaliste sissemaksete ülekandmine loetakse aktsiate märkimiseks.
Aktsiad emiteeritakse ilma ülekursita. Aktsiate emiteerimiseks hinnaga, mis ei vasta turuhinnale, rahuldas Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon 30. mail 2007. a OEG poolt varasemalt esitatud eranditaotluse.

Aktsiate alamärkimisel AS-i KC Grupp poolt loetakse märkimine vastavalt äriseadustikule ebaõnnestunuks, lõpevad kõik märkimisega seotud õigused ja aktsiakapitali suurendamine jääb ära.

Aktsiakapitali suurendamise ja eelkirjeldatud tingimustel aktsiate emiteerimise põhjuseks on võimaldada OEG-l täita AS-iga KC Grupp 1. märtsil 2007. a sõlmitud aktsiate ja osa müügilepingu, mille esemeks oli 100% AS-i Kristiine Kasiino aktsiad ja OÜ Casinova ainuosa, ja nimetatud lepingu 9. aprillil 2007. a sõlmitud lisa nr 11, tingimusi.

Põhjalik informatsioon 100% AS-i Kristiine Kasiino aktsiate ja OÜ Casinova ainuosa omandamise tehingu tingimuste kohta avalikustati OEG 1. märtsi 2007. a börsiteates. Võrreldes 1. märtsil 2007. a avalikustatud teabega 100% AS-i Kristiine Kasiino aktsiate ja OÜ Casinova ainuosa omandamise tehingu tingimuste kohta on muutunud AS-ile KC Grupp emiteeritavate aktsiate arv. Aktsiate arvu kahekordistumine on tingitud 25. aprilli 2007. a toimunud OEG üldkoosolekul otsustatud fondiemissiooni läbiviimisest.


Lisainfo:

Andri Avila
Juhatuse liige
Olympic Entertainment Group
Tel + 372 667 1250
E-post andri.avila@oc.eu
www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja