Börsiteated

Aktsiakapitali suurendamine

Postitatud 21.07.2014

OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS (edaspidi „Aktsiaselts“) teavitab börsi Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamisest uute aktsiate väljalaskmise teel. Aktsiakapitali suurendamine on seotud 2011. aastal Aktsiaseltsi poolt sõlmitud optsioonilepingutega ning nendest tulenevate optsioonide realiseerimisega optsiooni saajate poolt.

Aktsiaseltsi nõukogu on 21.07.2014 vastu võtnud otsuse suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali
EUR 184 680,40 võrra nimiväärtuseta aktsiate emiteerimise teel. Pärast uute aktsiate emiteerimist on Aktsiaseltsi uueks aktsiakapitali suuruseks EUR 60 716 482,40.

Aktsiaseltsi 2011. aasta üldkoosolekul kinnitatud aktsiaoptsiooni programmi tingimuste kohaselt välistati seoses aktsiaoptsiooniga Aktsiaseltsi aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid.

Aktsiaselts laseb välja 461 701 uut nimiväärtuseta aktsiat, mille arvestuslik väärtus aktsia kohta on nõukogu otsuse vastuvõtmise ajal EUR 0,40. Aktsiad lastakse välja ilma ülekursita ning uued aktsiad märgivad optsiooni saajad.

Nõukogu vastavasisulise otsuse vastuvõtmise ajaks on optsiooni saajad märkinud ning tasunud uute aktsiate eest rahalise sissemaksega Aktsiaseltsi pangakontole.

Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile 01.01.2014 – 31.12.2014 majandusaasta eest.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja