Börsiteated

Aktsiakapital vähendamine kanti äriregistrisse

Postitatud 19.08.2011

18. augustil 2011 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali vähendamine 5. mail 2011 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapitali uus suurus on 81 717 932,70 eurot, mis on jagatud 151 329 505 nimiväärtuseta lihtaktsiaks, mille arvestuslik väärtus on 0,54 eurot. Ühtlasi jõustus Ettevõtte põhikirja uus versioon. Ettevõtte põhikirja uus versioon on kättesaadav Ettevõtte kodulehel (http://www.olympic-casino.com).

Vastavalt 5. mail 2011 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsustele vähendati Ettevõtte aktsiakapitali kahes järgus. Esimese osa aktsiate nimiväärtuse vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti 19. mail 2011 kella 23:59 seisuga ning teise osa aktsiate nimiväärtuse vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti 11. juunil 2011 kella 23:59 seisuga. Aktsia nimiväärtuse vähendamisest tulenevad väljamaksed leiavad aset vastavalt 29. augustil 2011 ning 21. novembril 2011.

Lisainfo:

Madis Jääger
Juhatuse liige, CFO
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja